НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікації про життя та діяльність О. В. Духновича

1924–2010
 1. Алмашій, М. Вістун світла в темній млі: [О. Духнович] / М. Алмашій // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 2. Алмашій, М. О.В. Духновича славить увесь світ // Alma mater: інформ. бюлетень навч.– консалтинг. фірми «ІНПРОФ». – 2003. – № 25. – C. 3.
 3. Алмашій, М. «Книжиця читальная для начинающих» педагогічна поема : [про О.Духновича] / Михайло Алмашій // Панорама. – 2007. – 21 квіт. – С. 2.
 4. Алмашій, М. А. В. Духнович і театр / М. Алмашій // Чиста політика. – 2006. – 29квіт. – С. 7.
 5. Алмашій, М. І. О.Духнович про освіту дорослих / М. І. Алмашій // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 44–45.
 6. Алмашій, М. Мадярська революція «благословила» Духновича на національний подвиг / М. Алмашій // Карпат. євроміст. – 2003. – 15 лют. – С. 2.
 7. Алмашій, М. О.В. Духнович – патріарх народної освіти на Закарпатті : до 190-річчя від дня народж. О. В. Духновича / Михайло Алмашій // Календар «Просвіти» на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86–90.
 8. Андрусяк, І. Бог, природа, людина і пізнання. Як їх розумів мислитель: [О. Духнович] / І. Андрусяк, П. Гвоздяк // Новини Закарпаття. – 2003. – 5 квіт. – С.
 9. Бача, Ю. Життєвий і творчий шлях Олександра Духновича / Ю. Бача // Alma mater: інформ. бюлетень навч.-консалтінг. фірми. – 2003. – № 25. – С. 2
 10. Бача, Ю. Олександр Духнович в нашій сучасності / Юрій Бача // Дукля. – 1993. – № – С. 30–38.
 11. Белень, М.О. Александерь Духновичь: до 200-річчя від дня народж. О.Духновича. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 344 с.
 12. Бірчак, В. Oлександр Духнович // Літературні стремління Підкарпатської Руси. – 2-е вид., доп. – Ужгород: Школьная помощь, 1937. – С. 89.
 13. Бубряк, Е. Духнович і музика : до 200-річчя з дня народж. / Е. Бубряк // Панорама. – 2003. – 8 лют. – С. 3.
 14. Вайда, М. Великий пробудитель Закарпаття : в пам’ять 150-літнього ювілею народж. о. А. Духновича / Микола Вайда. – Філадельфія : Карпат. голос, 1953. – 48с.
 15. Вегеш М. Олександр Духнович в публіцистиці В. Гренджі Донського / М.Вегеш // Історія і політика в чотирьох томах. – Ужгород : Вид. УжНУ, 2005. – Т ІІ. – С. 516–517.
 16. Велике творіння О. Духновича / Староста В. І., Туряниця В. В. // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту : Серія 269 «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2007. – Вип.11. – С. 139–140.
 17. Визначний ювілей : [до 200-ліття від дня народж. О. Духновича] // Культуролог. джерела. – 2003. – № 1. – С. 33–34.
 18. Волошин, А. Пам’яті Олександра Духновича / Августин Волошин. – Факс. вид. 1923. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с.
 19. Гаврош, О. За що боролися закарпатські будителі? : із зап. О. Духновича : [урив. із щоденника] / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 1–7 квіт. – С.
 20. Ганич, В. 200-річчя відзначатимуть і в Києві : [ювілей О. Духновича] / В. Ганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 13 берез. – С. 3.
 21. Гарагонич, В. Створено науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича / В.Гарагонич // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 3.
 22. Голонич, С. Олександр Духнович : [життя та діяльн. культур. діяча Закарпаття] / С.Голонич // Вісті Свалявщини. – 1996. – 27 квіт.
 23. Горбатюк, Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Горбатюк Наталія Миколаївна ; наук. керівник Кузь В. Г. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 23 с.
 24. Горват, В. Винагорода за пам’ятник Олександру Духновичу : [м. Виноградів] / В.Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 8 лют. – С. 3.
 25. Горват, В. Ювілей відзначили і у Виноградові : [200-річчя з дня народж. О.Духновича] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 26 квіт. – С. 3.
 26. Ґренджа-Донський, В. Арестовання Духновича : [вірш] / Василь Ґренджа-Донський // Календар «Просвіти» на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 90–91.
 27. Густі, В. Сім раз відміряй, а раз відріж : [О. Духновичу – 200!] / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.
 28. Данилюк, Д. 200-річчя з дня народження Олександра Васильовича Духновича, видатного громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору : (1803–1865) / Дмитро Данилюк // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : реком. бібліогр. посіб. / уклад. : Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74–80.
 29. Данилюк, Д. Видатний культурно-освітній і духовний діяч : до 200-річчя з дня народж. О. Духновича / Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2003. – 25 січ. – С. 6.
 30. Данилюк, Д. Д. О. Духнович (1803–1865) як історик : [письм., нар. будитель] / Дмитро Дмитрович Данилюк // Данилюк, Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII – середина XIX ст.). – Ужгород : Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2009. – С. 148–176.
 31. Данилюк, Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII – перша половина XX ст.). – Ужгород : Патент, 1999. – С. 144–156.
 32. Данилюк, Д. Олександр Васильович Духнович (1803-1865) / Дмитро Данилюк // Данилюк, Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.). – Ужгород : Патент, 1997. – С. 138–155.
 33. 200-річчя від дня народження Олександра Духновича // Новини Закарпаття. – 2003. – 18 січ. – С. 14.
 34. 200-річчя з дня народження Олександра Духновича // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : рекомен. бібліогр. посіб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74.
 35. Довганич, О. Моє слово про великого краянина : до 200-річчя від дня народж. О.Духновича / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 4 берез. – С. 8.
 36. Довганич, О. Поема про Олександра Духновича, написана в таборах ГУЛАГу : [про поему А. Патрус-Карпатського «Предтеча за Бескидами”» / Омелян Довганич // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 41.
 37. Драб, М. Будитель повернувся : [відкр. пам’ятника О. Духновичу в м. Виноградові] / М. Драб // Закарпат. правда. – 2005. – 3–9 верес. – С. 12.
 38. Духнович и русинске питанє. – Нови сад : Руске слово, 1990–1991. – 139 с.
 39. Духнович О.В. – патріарх народної освіти на Закарпатті // Календар «Просвіти» на 1993. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86.
 40. Духнович Олександр Васильович (1803 – 1865) // Павленко Г. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 43.
 41. Духнович Олександр Васильович (1803 – 1865) // Письменники Західної України 30 – 50-х років XIX ст. – Київ : Дніпро, 1965. – С. 513–548.
 42. Духнович Олександр Васильович (24.IV.1803–30.III.1865) // Українська літературна енциклопедія / редкол.: Дзеверін І. О. – К., 1988. – Т. 2. – С. 128–129.
 43. Духнович у слові и камени : [день пам’яті Будителя в Ужгороді] // Подкарпат. русин. – 2010. – 10–24 юнія. – С. 1, 3.
 44. О. В. Духнович і Слов’янський світ : програма наук. конф. 23–24 квіт. 1993 р. – Ужгород : Патент, 1993. – 196 с.
 45. Олександр Духнович (1803–1865) // Енциклопедія українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 607.
 46. Олександр Духнович (1803–1865) : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Колар та ін.; вступ. ст. В. С. Попа. – Ужгород, 1995. – 282 с.
 47. Олександр Духнович : [твори] // На Верховині : зб. творів письменників дорадян. Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 1984. – С. 94–139.
 48. Олександр Духнович : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті (1865–1965) / редкол. : М. Ричалка [та ін.]. – Пряшів, 1965. – 402 с.
 49. Жупанин, С. І. Народознавча педагогіка Олександра Духновича / С. І. Жупанин // Дукля. – 1992. – № 4. – С. 32–40.
 50. Жупанин, С. Олександр Духнович про виховання в дітей почуття патріотизму / С.Жупанин, Г. Рего // Календар «Просвіти» на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1998. – С. 106-107.
 51. З думок Олександра Духновича // Календар «Просвіти» на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2003. – С. 108.
 52. Iсторія Подкарпатської Руси для народа: [О.Духнович] / сост.: М. М. Кондратович. – Ужгород, 1924. – 116 с.
 53. Козубовська, І. В. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О.Духновича та А. Волошина / І.В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 86–89.
 54. Костак-Боржавський, В. Олександр Духнович – просвітитель рідного краю : [поет, прозаїк, драматург, вчений, педагог…] / Василь Костак-Боржавський // Срібна Земля. – 2009. – 21 листоп. – С. 14.
 55. Кравчук В. Незабутній образ у моїй пам’яті: [О. Духнович] / В. Кравчук // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.
 56. Кривошапко, В. Олександр Духнович – вдома! : [про пам’ятник Духновичу в Ужгороді] / В. Кривошапко // РІО-інформ. – 1997. – 14 жовт.
 57. Листи О. В. Духновича до М. Ф. Раєвського / публік. О. Рудловчак // Карпат. край. – 1999. – № 1-3. – С. 57–59.
 58. Лісіцкі, М. Ю. Посвята Духновичу! : [поезія] / М. Ю. Лісіцкі // Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 12.
 59. Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доп. та повідомл. до наук. сес., присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / редкол. : Ю. І. Балега [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.
 60. Машталер, О. Педагогічна і освітня діяльність О.В. Духновича / за ред. О.Р.Мазуркевича. – Київ : Рад. шк., 1966. – 148 с.
 61. Мигович, І. Зразок чесного служіння рідному народові : [О. Духнович] / І. Мигович // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 62. Микитась, В. О.В. Духнович : літ.-крит. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1959. – 101 с.
 63. Михайлович, П. День пам’яті Олександра Духновича / Павло Михайлович // Календар «Просвіти» на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2004. – С. 90.
 64. Михайлович, П. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : (до 130-річчя від дня смерті О. Духновича) / Павло Михайлович // Календар «Просвіти» на 1995 рік. – Ужгород : Ґражда, 1995. – С. 90–92.
 65. Мудра, Ю. І. Наш край – наша історія: [О. Духнович] : метод. посіб. для вчителів та учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, ПТУ та серед. спец. навч. закл. / Ю.І.Мудра. – Ужгород, 1994. – С. 130–133.
 66. Мукачево в діяльності Духновича // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 6.
 67. Мукачівці дочекалися Духновича : [про встановлення пам’ятника О. В. Духновича в м. Мукачеві по вул. Пушкіна] // Панорама. – 2007. – 21 лип. – С. 1.
 68. Нариси та статті Василя Пагирі про О. Духновича : [перелік] // Пагиря В. Серце диктує перу : нариси, статті, рецензії, есеї. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С.75–76.
 69. Науменко, Ф. Основи педагогіки О. В. Духновича / Ф. Науменко. – Львів : Вид. Львів. ун-ту, 1964. – 212 с.
 70. Невідомий Олександр Духнович. / Ю.Бача. Шлях О. Духновича; Д. Данилюк. «Затаїти правду не сміючи…». – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.
 71. Несух, Л. 2003-рік Олександра Духновича / Л. Несух // Almamater. – 2003. – № 25. – С. 1.
 72. Орос, В. На народній основі : [до пит. про мову творів О. Духновича] / В. Орос // Карпат. край. – 1995. – № 9–12. – С. 51–52.
 73. Офіцинський, Р. Русинське питання від О. Духновича до В. Балоги / Роман Офіцинський // Екзиль. – 2007. – № 10–12. – С. 28–31.
 74. Пагиря, В. Олександр Духнович / Василь Пагиря // Пагиря, В. Відлуння Карпат. – Мукаево : Елара, 1996. – С. 47–50.
 75. Пагиря, В. В. «Я світ узрів під Бескидом…»: сторінки історії / В. В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 45–51.
 76. Пам’яті Олександра Духновича // Календар «Просвіти» на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2004. – С. 88-89.
 77. Панькович, В. … Най моя миленька спочине тихенько: [О.Духнович] / В. Панькович // Новини Закарпаття. – – 1 квіт. – С. 6.
 78. Патрус-Карпатський, А. Предтеча за Бескидами : поема : [про письм., просвітителя, культур. діяча Закарпаття А. Духновича] / Андрій Патрус-Карпатський // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 42–49.
 79. Педагог національного відродження // Слово вчителя. – 2008. – 20 берез. – С. 5.
 80. Педагогічна система Олександра Васильовича Духновича (1803–1865) // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 105.
 81. Пеняк, П. Про давніх слов’ян Закарпаття / П. Пеняк // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 82. Петровцій, І. Магічні світи Духновича і Беленя / І. Петровцій // Новини Закарпаття. – 2006. – 20 трав. – С. 13.
 83. Посвята великому Будителю // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 3.
 84. Ричалка, М. О. В. Духнович педагог і освітній діяч / М. Ричалка. – Братіслава : Словацьке вид-во худож. літ., 1959. – 486 с.
 85. Розлуцька, Г. Роль Олександра Духновича у формуванні національної свідомості українців Закарпаття / Г.Розлуцька // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2007. – № 6. – С. 62–65.
 86. Рудловчак, О. Заповіт Олександра Духновича / О. Рудловчак // Дукля. – 1992. – № – С. 48–53.
 87. Сенько, І. «Ми посієм – внуки будуть жати» : до 200-річчя від дня народж. О. Духновича / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 2003. – 22 берез. – С. 12.
 88. Сенько, І. Будитель Олександр Духнович / Іван Сенько // Сенько І. Земля з іменем : краєзнав. Студії / Іван Сенько. – Ужгород : Патент, 1998. – С. 54–60.
 89. Сенько, І. Духновичева колядка і віншівки / Іван Сенько // Календар «Просвіти» на 2005 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2005. – С. 18.
 90. Скунць, П. Духнович : [вірш] / П. Скунць // Карпат. євроміст. – 2003. – 11 січ. – С.
 91. Сможаник, В. Просвітитель, будитель, громадянин : [200-річчя з дня народж. О. Духновича] / В. Сможаник // Соціал-демократ. – 2003. – 27 берез. – С. 7.
 92. Соломка, Е. Володар дум і душ людських / Е. Соломка // Новини Закарпаття. – 2003. – 8 квіт. – С. 8.
 93. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : до 130-річчя від дня смерті О. Духновича // Федака, П. Пам’ять рідної землі / П.Федака. – Ужгород, 1996. – С. 246–250.
 94. Стадник, О. Мукачівська публічна бібліотека ім. О. Духновича / Ольга Стадник // Світ Карпат. – 2006. – № 7 (серп. – верес.) – С. 39.
 95. Твори Олександра Духновича впорядковані та перевидані : [п’ята кн. серії «Народна бібліотека”» – «Я – русин». Твори О. Духновича, впоряд. І. Петровцієм] // РІО. – 2010. – 3 квіт. – С. 3.
 96. Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з дня смерті О. Духновича. – Ужгород, 1990. – 57 с.
 97. Туряниця, В. В. Ідеї О.В. Духновича про фізичне виховання і спорт та модель їх реалізації в сучасних умовах / В. В. Туряниця, І. Ф. Шанта // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 56–61.
 98. Туряниця, В. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / Василь Туряниця, Іван Шанта // Слово вчителя. – 2009. – 19 листоп. – С. 4–5.
 99. Туряниця, Ю. Великий Будитель / Юрій Туряниця // Ужгород. – 2007. – 30 черв. – С. 12.
 100. Федака, С. Загадки трудів і днів Будителя: [О. Духнович] / С. Федака // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 4.
 101. Федака, Д. Під знаком Духновича : до 200-річчя від дня народж. / Дмитро Федака // Календар «Просвіти» на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2003. – С. 103–107.
 102. Федака, Д. Сходинки у безсмертя : (до 195-річчя від дня народж. О.Духновича) / Дмитро Федака // Календар «Просвіти» на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1998. – С. 102–105.
 103. Фізеші, О. Й. Виховання громадянськості за О.Духновичем // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2002. – Вип. 6.– С. 125–127.
 104. Фізеші О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ – кінець ХХ століття) : монографія / О. Й. Фізеші. – Херсон : Айлант, 2008. – 208 с.
 105. Фріцькый, І. При Памятнику А. Духновічови было нам барз добрї : (ад: 75 років од одкрытя памятника Будителеви) / Іван Фріцькый // Русин. – 2009. – № 3. – С. 6–7.
 106. Химинець, В. В. О.Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття // В. В Химинець // Освіта Закарпаття. – 2008. – № 7. – С. 33–42.
 107. Черкій, Л. Про велич духновичевої постаті / Л. Черкалій // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 1.
 108. Чумак, Т. Будитель нашого сумління / Т. Чумак // Карпат. край. – 1998. – №1/2. – С. 4–7.
 109. Шелепець, Й. Історія Пряшівської єпархії Олександра Духновича, її варіант і продовження / Йосип Шелепець // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 50–53.
 110. Юришинець, Н. Великий будитель нашого краю : до 145-річчя з дня смерті О. В. Духновича / Наталія Юришинець // Нарцис. долина. – 2010. – 29 січ. – С. 7.
 111. Я русин був, єсьм і буду… : до 140-річчя з дня смерті О. Духновича : [вечір у будинку школяра в м. Мукачеві] // Старий Замок. – 2005. – 15–21 квіт. – С. 14.
 112. Ярмаченко, М. Д. Духнович Олександр Васильович / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 242–243.
2010–2023 
 1. Василинка, М. І. Філософія О. В. Духновича у контексті сучасних виховних тенденцій / М. І. Василинка, Н. В. Лалак, А. В. Петьовка //Наук. вісн. Мукач. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип.  – С. 132–135. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_37
 2. Гаврош, О. Духнович як прапор / Гаврош Олександр // Український тиждень. – Текст. дані. – 2011. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/dukhnovych-iak-prapor/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 3. Гаврош, О. Загадковий Духнович / Гаврош Олександр. – Ужгород : Ліра, 2013. – 94 с. : іл.
 4. Гаврош, О. Загадковий Духнович / Олександр Гаврош. – Тернопіль : Богдан, 2018. – 328 с.
 5. Гаврош, О. Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Олександр Гаврош ; [худож. Ірина Шумова]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 120, [8] с. : іл. – (Життя видатних дітей).
 6. Гаврош, О. Просвітитель Олександр Духнович був соборником, а не сепаратистом [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош // Радіо свобода. –– Текст. дані. – 19 квіт. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30563413.html (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 7. Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича // Центр культур національних меншин Закарпаття : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2016. – http://centerkyltyr.pp.ua/2016/10/19/закарпатське-обласне-науково-культу/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 8. Зубрицький, М. Олександр Духнович – педагог і будитель закарпатських русинів / М. Зубрицький // Молодь і ринок. – 2011. – № 4. – С. 113–116. – Бібліогр.: 26 назв. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_4_29.
 9. Івончак, П. Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 40-х років ХІХ ст. / П. Івончак // Наук. вісн. Чернів. нац. ун-ту. Слов’янська філологія. – 2010. – Вип. 496–497. – С. 202–207. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496-497_33.
 10. Кічук, Н. В. Трансформація педагогічної парадигми Олександра Духновича у вимірах сучасної вітчизняної освіти / Н. В. Кічук // Наук. вісн. Південноукраїн. нац. пед. ун–ту ім. К. Д. Ушинського. – 2020. – № 3. – С.153–158. – Текст доступний також в інтернеті : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2020_3_19.
 11. Кулинич, М.М. Олександр Духнович — постійний дописувач часопису «Вістник для русинів австрійської держави» / М. М. Кулинич // Наук. зап. [Української академії друкарства]. – 2010. – № 2. – С. 27–32. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2010_2_5.
 12. Ладжун, Ю. Ю. Дискусії між «Просвітою» та «Обществом им. А. Духновича» щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі / Ю. Ю. Ладжун // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. – – Вип. 1. – С. 23–27. –Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2013_1_7.
 13. Малець, О. О. Філософсько-світоглядні орієнтири в творчості Олександра Духновича / О. О. Малець, Н. Б. Малець, С. Г. Гавришко // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 16–19. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_2(2)__5.
 14. Машкаринець-Бутко, А. Соціально-педагогічні аспекти виховання у педагогічній спадщині О. В. Духновича / А. Машкаринець-Бутко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. –Вип. 23. – С. 90–93. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_35.
 15. Петрус, М. Роль сім’ї в педагогічній спадщині О.Духновича / М. Петрус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 23. – С. 124–127. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_46.
 16. Проблематика морально-релігійного і патріотичного виховання у творчій спадщині Олександра Духновича : метод. матеріали / М.П. Тимчик, В. І. Староста. – Ужгород : Ліра, 2019. – 60 с. – Бібліогр.: с. 52–59. – Текст доступний також в інтернеті: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29627/1/2019_Тимчик%20М.П.%2C%20Староста%20В.І.%20Методичні%20матеріали.pdf.
 17. Ребрик, Н. Й. Василь Довгович та Олександр Духнович: «Має оплески той, хто добре зіграв…» / Н. Й. Ребрик // Вісн. Закарпат. художнього ін-ту. – 2015. – Вип. 6. – С. 36–40. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_11.
 18. Світлик, Н. М. Листування між Я. Головацьким і О. Духновичем як джерело особистої співпраці [Електронний ресурс] / Н. М. Світлик // Соціум. Документ. Комунікація. – 2016. – Вип. 1. – С. 125–138. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_1_12.
 19. Сенько, І. Ще одна книга про Олександра Духновича [Електронний ресурс] / І. Сенько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – – Вип.19. – С. 185–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_36.
 20. Тимчик, М. П. Аналіз основних проблем дидактики в педагогіці Олександра Духновича / М. П. Тимчик // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2019. – № 4. – С.15–22. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2019_4_5.
 21. Тимчик, М. П. Життя і творчість О. Духновича в історіографії міжвоєнної доби 1914–1939 років / М. П. Тимчик // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 205–211. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_62_50.
 22. Тимчик, М. П. О. Духнович в українській та російській історіографії часів Австро-Угорської монархії / М. П. Тимчик // Зб. наук. пр. [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 79 (3). – С. 40–45. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79(3)__9.
 23. Тимчик, М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 21 с. – Текст доступний також в інтернеті: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220.pdf.
 24. Тимчик, М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 304 с. – Текст доступний також в інтернеті: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220-1.pdf.
 25. Тимчик, М. П. Політико-історичний та ідеологічний контекст формування світогляду Олександра Духновича / М. П. Тимчик // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 32. – С. 199–205. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_32_27.
 26. Тимчик, М. П. Своєрідність соціальних явищ у ставленні до О. Духнович в контексті сучасної педагогіки / М. П. Тимчик // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 3. – С. 34–41. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_8.
 27. Тимчик, М. Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича [Електронний ресурс] / М. Тимчик // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип. 20. – С. 183–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2016_20_32.
 28. Тимчик, М. П. Виховний компонент педагогіки Олександра Духновича / М. П. Тимчик // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 15(1). – С. 49–56. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_15(1)__12.
 29. Федака, Д. М. Олександр Духнович. Сходинки у безсмертя / Дмитро Федака ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Timpani, 2013. – 130 с. : іл.
 30. Фізеші, О. Й. Інноваційні ідеї О. В. Духновича щодо розвитку початкової освіти у період перебування закарпатоукраїнських земель під владою австро-угорщини / О. Й. Фізеші // Пед. альм. – 2011. – Вип. 12. – Ч.3. – С. 297–302.
 31. Фізеші, О.Й. О. Духнович про вчителя початкової школи / О. Й. Фізеші // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – – Вип. 18. – С. 53–56. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2012_18_16.
 32. Химинець, В.В. О. Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття [Електронний ресурс] / Химинець В. В.  // Закарп. ін.-т післядиплом. пед. освіти : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2013. – Режим доступу: https://zakinppo.org.ua/postati/218-uzhgorodskij-rajon/1063-o-duhnovich-vidatnij-osvitnij-i-gromadskij-dijach-hih-stolittja (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 33. Чорна, Г. «Народна педагогія» Олександра Духновича : (до 210-річчя від дня народження українського письменника, педагога, просвітителя, культурного діяча) [Електронний ресурс] / Ганна Чорна // Пед. музей України НАПН України : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2013. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/vistavki_2011_2014/oleksandr_duhnovic/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 34. Шелепець, Й. Шкільні та студентські роки Олександра Духновича / Йосип Шелепець // Дукля. – 2012. – № 2. – С. 49–54.
 35. Ящук, І. Ідеї Олександра Духновича про національне відродження народу через виховання «нової людини» / І. Ящук // Обрії. – 2013. – № 2. – С. 31–33. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_2_13.

Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали