НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікації про життя та діяльність О. В. Духновича

1924–2010
 1. Алмашій, М. Вістун світла в темній млі: [О. Духнович] / М. Алмашій // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 2. Алмашій, М. О.В. Духновича славить увесь світ // Alma mater: інформ. бюлетень навч.– консалтинг. фірми «ІНПРОФ». – 2003. – № 25. – C. 3.
 3. Алмашій, М. «Книжиця читальная для начинающих» педагогічна поема : [про О.Духновича] / Михайло Алмашій // Панорама. – 2007. – 21 квіт. – С. 2.
 4. Алмашій, М. А. В. Духнович і театр / М. Алмашій // Чиста політика. – 2006. – 29квіт. – С. 7.
 5. Алмашій, М. І. О.Духнович про освіту дорослих / М. І. Алмашій // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 44–45.
 6. Алмашій, М. Мадярська революція «благословила» Духновича на національний подвиг / М. Алмашій // Карпат. євроміст. – 2003. – 15 лют. – С. 2.
 7. Алмашій, М. О.В. Духнович – патріарх народної освіти на Закарпатті : до 190-річчя від дня народж. О. В. Духновича / Михайло Алмашій // Календар «Просвіти» на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86–90.
 8. Андрусяк, І. Бог, природа, людина і пізнання. Як їх розумів мислитель: [О. Духнович] / І. Андрусяк, П. Гвоздяк // Новини Закарпаття. – 2003. – 5 квіт. – С.
 9. Бача, Ю. Життєвий і творчий шлях Олександра Духновича / Ю. Бача // Alma mater: інформ. бюлетень навч.-консалтінг. фірми. – 2003. – № 25. – С. 2
 10. Бача, Ю. Олександр Духнович в нашій сучасності / Юрій Бача // Дукля. – 1993. – № – С. 30–38.
 11. Белень, М.О. Александерь Духновичь: до 200-річчя від дня народж. О.Духновича. – Ужгород: Мистецька лінія, 2003. – 344 с.
 12. Бірчак, В. Oлександр Духнович // Літературні стремління Підкарпатської Руси. – 2-е вид., доп. – Ужгород: Школьная помощь, 1937. – С. 89.
 13. Бубряк, Е. Духнович і музика : до 200-річчя з дня народж. / Е. Бубряк // Панорама. – 2003. – 8 лют. – С. 3.
 14. Вайда, М. Великий пробудитель Закарпаття : в пам’ять 150-літнього ювілею народж. о. А. Духновича / Микола Вайда. – Філадельфія : Карпат. голос, 1953. – 48с.
 15. Вегеш М. Олександр Духнович в публіцистиці В. Гренджі Донського / М.Вегеш // Історія і політика в чотирьох томах. – Ужгород : Вид. УжНУ, 2005. – Т ІІ. – С. 516–517.
 16. Велике творіння О. Духновича / Староста В. І., Туряниця В. В. // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту : Серія 269 «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2007. – Вип.11. – С. 139–140.
 17. Визначний ювілей : [до 200-ліття від дня народж. О. Духновича] // Культуролог. джерела. – 2003. – № 1. – С. 33–34.
 18. Волошин, А. Пам’яті Олександра Духновича / Августин Волошин. – Факс. вид. 1923. – Ужгород : Ґражда, 2001. – 34 с.
 19. Гаврош, О. За що боролися закарпатські будителі? : із зап. О. Духновича : [урив. із щоденника] / Олександр Гаврош // Старий Замок. Паланок. – 2010. – 1–7 квіт. – С.
 20. Ганич, В. 200-річчя відзначатимуть і в Києві : [ювілей О. Духновича] / В. Ганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 13 берез. – С. 3.
 21. Гарагонич, В. Створено науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича / В.Гарагонич // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 3.
 22. Голонич, С. Олександр Духнович : [життя та діяльн. культур. діяча Закарпаття] / С.Голонич // Вісті Свалявщини. – 1996. – 27 квіт.
 23. Горбатюк, Н. М. Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини ХІХ–ХХ ст. : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Горбатюк Наталія Миколаївна ; наук. керівник Кузь В. Г. ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2009. – 23 с.
 24. Горват, В. Винагорода за пам’ятник Олександру Духновичу : [м. Виноградів] / В.Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 8 лют. – С. 3.
 25. Горват, В. Ювілей відзначили і у Виноградові : [200-річчя з дня народж. О.Духновича] / В. Горват // Новини Закарпаття. – 2003. – 26 квіт. – С. 3.
 26. Ґренджа-Донський, В. Арестовання Духновича : [вірш] / Василь Ґренджа-Донський // Календар «Просвіти» на 1993 рік. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 90–91.
 27. Густі, В. Сім раз відміряй, а раз відріж : [О. Духновичу – 200!] / В. Густі // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.
 28. Данилюк, Д. 200-річчя з дня народження Олександра Васильовича Духновича, видатного громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору : (1803–1865) / Дмитро Данилюк // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : реком. бібліогр. посіб. / уклад. : Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74–80.
 29. Данилюк, Д. Видатний культурно-освітній і духовний діяч : до 200-річчя з дня народж. О. Духновича / Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2003. – 25 січ. – С. 6.
 30. Данилюк, Д. Д. О. Духнович (1803–1865) як історик : [письм., нар. будитель] / Дмитро Дмитрович Данилюк // Данилюк, Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII – середина XIX ст.). – Ужгород : Інформ.-видав. центр ЗІППО, 2009. – С. 148–176.
 31. Данилюк, Д. Історична наука на Закарпатті (кінець XVIII – перша половина XX ст.). – Ужгород : Патент, 1999. – С. 144–156.
 32. Данилюк, Д. Олександр Васильович Духнович (1803-1865) / Дмитро Данилюк // Данилюк, Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах : (з давніх часів до початку ХХ ст.). – Ужгород : Патент, 1997. – С. 138–155.
 33. 200-річчя від дня народження Олександра Духновича // Новини Закарпаття. – 2003. – 18 січ. – С. 14.
 34. 200-річчя з дня народження Олександра Духновича // Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : рекомен. бібліогр. посіб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74.
 35. Довганич, О. Моє слово про великого краянина : до 200-річчя від дня народж. О.Духновича / О. Довганич // Новини Закарпаття. – 2003. – 4 берез. – С. 8.
 36. Довганич, О. Поема про Олександра Духновича, написана в таборах ГУЛАГу : [про поему А. Патрус-Карпатського «Предтеча за Бескидами”» / Омелян Довганич // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 41.
 37. Драб, М. Будитель повернувся : [відкр. пам’ятника О. Духновичу в м. Виноградові] / М. Драб // Закарпат. правда. – 2005. – 3–9 верес. – С. 12.
 38. Духнович и русинске питанє. – Нови сад : Руске слово, 1990–1991. – 139 с.
 39. Духнович О.В. – патріарх народної освіти на Закарпатті // Календар «Просвіти» на 1993. – Ужгород : Патент, 1993. – С. 86.
 40. Духнович Олександр Васильович (1803 – 1865) // Павленко Г. Діячі історії, науки і культури Закарпаття: Малий енциклопедичний словник. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 43.
 41. Духнович Олександр Васильович (1803 – 1865) // Письменники Західної України 30 – 50-х років XIX ст. – Київ : Дніпро, 1965. – С. 513–548.
 42. Духнович Олександр Васильович (24.IV.1803–30.III.1865) // Українська літературна енциклопедія / редкол.: Дзеверін І. О. – К., 1988. – Т. 2. – С. 128–129.
 43. Духнович у слові и камени : [день пам’яті Будителя в Ужгороді] // Подкарпат. русин. – 2010. – 10–24 юнія. – С. 1, 3.
 44. О. В. Духнович і Слов’янський світ : програма наук. конф. 23–24 квіт. 1993 р. – Ужгород : Патент, 1993. – 196 с.
 45. Олександр Духнович (1803–1865) // Енциклопедія українознавства / Наук. т-во ім. Шевченка ; голов. ред. В. Кубійович. – Київ, 1994. – Т. 2. – С. 607.
 46. Олександр Духнович (1803–1865) : бібліогр. покажч. / уклад.: О. Д. Закривидорога, Г.К. Ковальчук, В.В. Колар та ін.; вступ. ст. В. С. Попа. – Ужгород, 1995. – 282 с.
 47. Олександр Духнович : [твори] // На Верховині : зб. творів письменників дорадян. Закарпаття. – Ужгород: Карпати, 1984. – С. 94–139.
 48. Олександр Духнович : зб. матеріалів наук. конф., присвяч. 100-річчю з дня смерті (1865–1965) / редкол. : М. Ричалка [та ін.]. – Пряшів, 1965. – 402 с.
 49. Жупанин, С. І. Народознавча педагогіка Олександра Духновича / С. І. Жупанин // Дукля. – 1992. – № 4. – С. 32–40.
 50. Жупанин, С. Олександр Духнович про виховання в дітей почуття патріотизму / С.Жупанин, Г. Рего // Календар «Просвіти» на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1998. – С. 106-107.
 51. З думок Олександра Духновича // Календар «Просвіти» на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2003. – С. 108.
 52. Iсторія Подкарпатської Руси для народа: [О.Духнович] / сост.: М. М. Кондратович. – Ужгород, 1924. – 116 с.
 53. Козубовська, І. В. Проблема відхилень у поведінці в педагогічній спадщині О.Духновича та А. Волошина / І.В. Козубовська, А. Р. Досін // Освіта Закарпаття. – 2006. – № 3. – С. 86–89.
 54. Костак-Боржавський, В. Олександр Духнович – просвітитель рідного краю : [поет, прозаїк, драматург, вчений, педагог…] / Василь Костак-Боржавський // Срібна Земля. – 2009. – 21 листоп. – С. 14.
 55. Кравчук В. Незабутній образ у моїй пам’яті: [О. Духнович] / В. Кравчук // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 5.
 56. Кривошапко, В. Олександр Духнович – вдома! : [про пам’ятник Духновичу в Ужгороді] / В. Кривошапко // РІО-інформ. – 1997. – 14 жовт.
 57. Листи О. В. Духновича до М. Ф. Раєвського / публік. О. Рудловчак // Карпат. край. – 1999. – № 1-3. – С. 57–59.
 58. Лісіцкі, М. Ю. Посвята Духновичу! : [поезія] / М. Ю. Лісіцкі // Трибуна. – 2008. – 22 берез. – С. 12.
 59. Літературна та педагогічна спадщина О. Духновича : тези доп. та повідомл. до наук. сес., присвяч. 100-річчю з дня смерті О. Духновича / редкол. : Ю. І. Балега [та ін.]. – Ужгород, 1965. – 87 с.
 60. Машталер, О. Педагогічна і освітня діяльність О.В. Духновича / за ред. О.Р.Мазуркевича. – Київ : Рад. шк., 1966. – 148 с.
 61. Мигович, І. Зразок чесного служіння рідному народові : [О. Духнович] / І. Мигович // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 62. Микитась, В. О.В. Духнович : літ.-крит. нарис / Василь Микитась. – Ужгород : Закарпат. облас. вид-во, 1959. – 101 с.
 63. Михайлович, П. День пам’яті Олександра Духновича / Павло Михайлович // Календар «Просвіти» на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2004. – С. 90.
 64. Михайлович, П. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : (до 130-річчя від дня смерті О. Духновича) / Павло Михайлович // Календар «Просвіти» на 1995 рік. – Ужгород : Ґражда, 1995. – С. 90–92.
 65. Мудра, Ю. І. Наш край – наша історія: [О. Духнович] : метод. посіб. для вчителів та учнів загальноосвіт. шк., ліцеїв, гімназій, ПТУ та серед. спец. навч. закл. / Ю.І.Мудра. – Ужгород, 1994. – С. 130–133.
 66. Мукачево в діяльності Духновича // Панорама. – 2003. – 22 берез. – С. 6.
 67. Мукачівці дочекалися Духновича : [про встановлення пам’ятника О. В. Духновича в м. Мукачеві по вул. Пушкіна] // Панорама. – 2007. – 21 лип. – С. 1.
 68. Нариси та статті Василя Пагирі про О. Духновича : [перелік] // Пагиря В. Серце диктує перу : нариси, статті, рецензії, есеї. – Мукачево : Карпат. вежа, 2009. – С.75–76.
 69. Науменко, Ф. Основи педагогіки О. В. Духновича / Ф. Науменко. – Львів : Вид. Львів. ун-ту, 1964. – 212 с.
 70. Невідомий Олександр Духнович. / Ю.Бача. Шлях О. Духновича; Д. Данилюк. «Затаїти правду не сміючи…». – Ужгород : Срібна Земля, 1993. – 61 с.
 71. Несух, Л. 2003-рік Олександра Духновича / Л. Несух // Almamater. – 2003. – № 25. – С. 1.
 72. Орос, В. На народній основі : [до пит. про мову творів О. Духновича] / В. Орос // Карпат. край. – 1995. – № 9–12. – С. 51–52.
 73. Офіцинський, Р. Русинське питання від О. Духновича до В. Балоги / Роман Офіцинський // Екзиль. – 2007. – № 10–12. – С. 28–31.
 74. Пагиря, В. Олександр Духнович / Василь Пагиря // Пагиря, В. Відлуння Карпат. – Мукаево : Елара, 1996. – С. 47–50.
 75. Пагиря, В. В. «Я світ узрів під Бескидом…»: сторінки історії / В. В. Пагиря. – Ужгород : Карпати, 1993. – С. 45–51.
 76. Пам’яті Олександра Духновича // Календар «Просвіти» на 2004 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2004. – С. 88-89.
 77. Панькович, В. … Най моя миленька спочине тихенько: [О.Духнович] / В. Панькович // Новини Закарпаття. – – 1 квіт. – С. 6.
 78. Патрус-Карпатський, А. Предтеча за Бескидами : поема : [про письм., просвітителя, культур. діяча Закарпаття А. Духновича] / Андрій Патрус-Карпатський // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 42–49.
 79. Педагог національного відродження // Слово вчителя. – 2008. – 20 берез. – С. 5.
 80. Педагогічна система Олександра Васильовича Духновича (1803–1865) // Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах : навч. посіб. / А. А. Сбруєва, М. Ю. Рисіна, Н. Г. Осьмук ; за заг. ред. проф. А. А. Сбруєвої. – Суми : Мрія, 2015. – С. 105.
 81. Пеняк, П. Про давніх слов’ян Закарпаття / П. Пеняк // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 6.
 82. Петровцій, І. Магічні світи Духновича і Беленя / І. Петровцій // Новини Закарпаття. – 2006. – 20 трав. – С. 13.
 83. Посвята великому Будителю // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 3.
 84. Ричалка, М. О. В. Духнович педагог і освітній діяч / М. Ричалка. – Братіслава : Словацьке вид-во худож. літ., 1959. – 486 с.
 85. Розлуцька, Г. Роль Олександра Духновича у формуванні національної свідомості українців Закарпаття / Г.Розлуцька // Освіта Закарпаття. – Ужгород, 2007. – № 6. – С. 62–65.
 86. Рудловчак, О. Заповіт Олександра Духновича / О. Рудловчак // Дукля. – 1992. – № – С. 48–53.
 87. Сенько, І. «Ми посієм – внуки будуть жати» : до 200-річчя від дня народж. О. Духновича / І. Сенько // Новини Закарпаття. – 2003. – 22 берез. – С. 12.
 88. Сенько, І. Будитель Олександр Духнович / Іван Сенько // Сенько І. Земля з іменем : краєзнав. Студії / Іван Сенько. – Ужгород : Патент, 1998. – С. 54–60.
 89. Сенько, І. Духновичева колядка і віншівки / Іван Сенько // Календар «Просвіти» на 2005 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2005. – С. 18.
 90. Скунць, П. Духнович : [вірш] / П. Скунць // Карпат. євроміст. – 2003. – 11 січ. – С.
 91. Сможаник, В. Просвітитель, будитель, громадянин : [200-річчя з дня народж. О. Духновича] / В. Сможаник // Соціал-демократ. – 2003. – 27 берез. – С. 7.
 92. Соломка, Е. Володар дум і душ людських / Е. Соломка // Новини Закарпаття. – 2003. – 8 квіт. – С. 8.
 93. Спадщина Олександра Духновича в діяльності товариства «Просвіта» : до 130-річчя від дня смерті О. Духновича // Федака, П. Пам’ять рідної землі / П.Федака. – Ужгород, 1996. – С. 246–250.
 94. Стадник, О. Мукачівська публічна бібліотека ім. О. Духновича / Ольга Стадник // Світ Карпат. – 2006. – № 7 (серп. – верес.) – С. 39.
 95. Твори Олександра Духновича впорядковані та перевидані : [п’ята кн. серії «Народна бібліотека”» – «Я – русин». Твори О. Духновича, впоряд. І. Петровцієм] // РІО. – 2010. – 3 квіт. – С. 3.
 96. Тези доповідей науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю з дня смерті О. Духновича. – Ужгород, 1990. – 57 с.
 97. Туряниця, В. В. Ідеї О.В. Духновича про фізичне виховання і спорт та модель їх реалізації в сучасних умовах / В. В. Туряниця, І. Ф. Шанта // Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 56–61.
 98. Туряниця, В. Концептуальні положення Олександра Духновича про виховання гармонійної особистості / Василь Туряниця, Іван Шанта // Слово вчителя. – 2009. – 19 листоп. – С. 4–5.
 99. Туряниця, Ю. Великий Будитель / Юрій Туряниця // Ужгород. – 2007. – 30 черв. – С. 12.
 100. Федака, С. Загадки трудів і днів Будителя: [О. Духнович] / С. Федака // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 4.
 101. Федака, Д. Під знаком Духновича : до 200-річчя від дня народж. / Дмитро Федака // Календар «Просвіти» на 2003 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 2003. – С. 103–107.
 102. Федака, Д. Сходинки у безсмертя : (до 195-річчя від дня народж. О.Духновича) / Дмитро Федака // Календар «Просвіти» на 1998 рік. – Ужгород : Закарпат. край. т-во «Просвіта», 1998. – С. 102–105.
 103. Фізеші, О. Й. Виховання громадянськості за О.Духновичем // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород, 2002. – Вип. 6.– С. 125–127.
 104. Фізеші О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга половина ХІХ – кінець ХХ століття) : монографія / О. Й. Фізеші. – Херсон : Айлант, 2008. – 208 с.
 105. Фріцькый, І. При Памятнику А. Духновічови было нам барз добрї : (ад: 75 років од одкрытя памятника Будителеви) / Іван Фріцькый // Русин. – 2009. – № 3. – С. 6–7.
 106. Химинець, В. В. О.Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття // В. В Химинець // Освіта Закарпаття. – 2008. – № 7. – С. 33–42.
 107. Черкій, Л. Про велич духновичевої постаті / Л. Черкалій // Новини Закарпаття. – 2003. – 24 квіт. – С. 1.
 108. Чумак, Т. Будитель нашого сумління / Т. Чумак // Карпат. край. – 1998. – №1/2. – С. 4–7.
 109. Шелепець, Й. Історія Пряшівської єпархії Олександра Духновича, її варіант і продовження / Йосип Шелепець // Дукля. – 2004. – № 1. – С. 50–53.
 110. Юришинець, Н. Великий будитель нашого краю : до 145-річчя з дня смерті О. В. Духновича / Наталія Юришинець // Нарцис. долина. – 2010. – 29 січ. – С. 7.
 111. Я русин був, єсьм і буду… : до 140-річчя з дня смерті О. Духновича : [вечір у будинку школяра в м. Мукачеві] // Старий Замок. – 2005. – 15–21 квіт. – С. 14.
 112. Ярмаченко, М. Д. Духнович Олександр Васильович / М. Д. Ярмаченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кремень. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – С. 242–243.
2010–2023 
 1. Василинка, М. І. Філософія О. В. Духновича у контексті сучасних виховних тенденцій / М. І. Василинка, Н. В. Лалак, А. В. Петьовка //Наук. вісн. Мукач. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип.  – С. 132–135. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_1_37
 2. Гаврош, О. Духнович як прапор / Гаврош Олександр // Український тиждень. – Текст. дані. – 2011. – Режим доступу: https://tyzhden.ua/dukhnovych-iak-prapor/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 3. Гаврош, О. Загадковий Духнович / Гаврош Олександр. – Ужгород : Ліра, 2013. – 94 с. : іл.
 4. Гаврош, О. Загадковий Духнович / Олександр Гаврош. – Тернопіль : Богдан, 2018. – 328 с.
 5. Гаврош, О. Олександр Гаврош про Григора Пинтю, Олександра Духновича, Івана Силу, Адальберта Ерделі, Августина Волошина : [оповідання : для дітей мол. та серед. шк. віку] / Олександр Гаврош ; [худож. Ірина Шумова]. – Київ : Грані-Т, 2011. – 120, [8] с. : іл. – (Життя видатних дітей).
 6. Гаврош, О. Просвітитель Олександр Духнович був соборником, а не сепаратистом [Електронний ресурс] / Олександр Гаврош // Радіо свобода. –– Текст. дані. – 19 квіт. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/30563413.html (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 7. Закарпатське обласне науково-культурологічне товариство ім. О. Духновича // Центр культур національних меншин Закарпаття : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2016. – http://centerkyltyr.pp.ua/2016/10/19/закарпатське-обласне-науково-культу/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 8. Зубрицький, М. Олександр Духнович – педагог і будитель закарпатських русинів / М. Зубрицький // Молодь і ринок. – 2011. – № 4. – С. 113–116. – Бібліогр.: 26 назв. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2011_4_29.
 9. Івончак, П. Віршування Олександра Павловича та Олександра Духновича 40-х років ХІХ ст. / П. Івончак // Наук. вісн. Чернів. нац. ун-ту. Слов’янська філологія. – 2010. – Вип. 496–497. – С. 202–207. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnusf_2010_496-497_33.
 10. Кічук, Н. В. Трансформація педагогічної парадигми Олександра Духновича у вимірах сучасної вітчизняної освіти / Н. В. Кічук // Наук. вісн. Південноукраїн. нац. пед. ун–ту ім. К. Д. Ушинського. – 2020. – № 3. – С.153–158. – Текст доступний також в інтернеті : http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2020_3_19.
 11. Кулинич, М.М. Олександр Духнович — постійний дописувач часопису «Вістник для русинів австрійської держави» / М. М. Кулинич // Наук. зап. [Української академії друкарства]. – 2010. – № 2. – С. 27–32. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_2010_2_5.
 12. Ладжун, Ю. Ю. Дискусії між «Просвітою» та «Обществом им. А. Духновича» щодо національної приналежності русинів Підкарпатської Русі / Ю. Ю. Ладжун // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. Серія : Історія. – – Вип. 1. – С. 23–27. –Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2013_1_7.
 13. Малець, О. О. Філософсько-світоглядні орієнтири в творчості Олександра Духновича / О. О. Малець, Н. Б. Малець, С. Г. Гавришко // Наук. вісн. Мукачів. держ. ун-ту. Серія : Педагогіка та психологія. – 2019. – Вип. 2 (2). – С. 16–19. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2019_2(2)__5.
 14. Машкаринець-Бутко, А. Соціально-педагогічні аспекти виховання у педагогічній спадщині О. В. Духновича / А. Машкаринець-Бутко // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. –Вип. 23. – С. 90–93. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_35.
 15. Петрус, М. Роль сім’ї в педагогічній спадщині О.Духновича / М. Петрус // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2011. – Вип. 23. – С. 124–127. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2011_23_46.
 16. Проблематика морально-релігійного і патріотичного виховання у творчій спадщині Олександра Духновича : метод. матеріали / М.П. Тимчик, В. І. Староста. – Ужгород : Ліра, 2019. – 60 с. – Бібліогр.: с. 52–59. – Текст доступний також в інтернеті: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/29627/1/2019_Тимчик%20М.П.%2C%20Староста%20В.І.%20Методичні%20матеріали.pdf.
 17. Ребрик, Н. Й. Василь Довгович та Олександр Духнович: «Має оплески той, хто добре зіграв…» / Н. Й. Ребрик // Вісн. Закарпат. художнього ін-ту. – 2015. – Вип. 6. – С. 36–40. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2015_6_11.
 18. Світлик, Н. М. Листування між Я. Головацьким і О. Духновичем як джерело особистої співпраці [Електронний ресурс] / Н. М. Світлик // Соціум. Документ. Комунікація. – 2016. – Вип. 1. – С. 125–138. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_1_12.
 19. Сенько, І. Ще одна книга про Олександра Духновича [Електронний ресурс] / І. Сенько // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – – Вип.19. – С. 185–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2014_19_36.
 20. Тимчик, М. П. Аналіз основних проблем дидактики в педагогіці Олександра Духновича / М. П. Тимчик // ScienceRise. Pedagogical Education. – 2019. – № 4. – С.15–22. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2019_4_5.
 21. Тимчик, М. П. Життя і творчість О. Духновича в історіографії міжвоєнної доби 1914–1939 років / М. П. Тимчик // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2018. – Вип. 62. – С. 205–211. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2018_62_50.
 22. Тимчик, М. П. О. Духнович в українській та російській історіографії часів Австро-Угорської монархії / М. П. Тимчик // Зб. наук. пр. [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 79 (3). – С. 40–45. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79(3)__9.
 23. Тимчик, М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 21 с. – Текст доступний також в інтернеті: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220.pdf.
 24. Тимчик, М. П. Педагогіка Олександра Духновича в контексті суспільних і соціокультурних змін на Закарпатті у ХІХ столітті : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Тимчик Марина Павлівна ; наук. керівник В. І. Староста ; Миколаїв. нац. ун-т імені В. О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2020. – 304 с. – Текст доступний також в інтернеті: http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/timchik-231220-1.pdf.
 25. Тимчик, М. П. Політико-історичний та ідеологічний контекст формування світогляду Олександра Духновича / М. П. Тимчик // Вісн. Глухів. нац. пед. ун-ту ім. О. Довженка. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 32. – С. 199–205. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_32_27.
 26. Тимчик, М. П. Своєрідність соціальних явищ у ставленні до О. Духнович в контексті сучасної педагогіки / М. П. Тимчик // Інноваційна педагогіка. – 2018. – Вип. 3. – С. 34–41. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2018_3_8.
 27. Тимчик, М. Християнські засади доброчинної діяльності Олександра Духновича [Електронний ресурс] / М. Тимчик // Педагогічний дискурс. – 2016. – Вип. 20. – С. 183–186. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/0peddysk_2016_20_32.
 28. Тимчик, М. П. Виховний компонент педагогіки Олександра Духновича / М. П. Тимчик // Інноваційна педагогіка. – 2019. – Вип. 15(1). – С. 49–56. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2019_15(1)__12.
 29. Федака, Д. М. Олександр Духнович. Сходинки у безсмертя / Дмитро Федака ; Закарпат. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Ужгород : Timpani, 2013. – 130 с. : іл.
 30. Фізеші, О. Й. Інноваційні ідеї О. В. Духновича щодо розвитку початкової освіти у період перебування закарпатоукраїнських земель під владою австро-угорщини / О. Й. Фізеші // Пед. альм. – 2011. – Вип. 12. – Ч.3. – С. 297–302.
 31. Фізеші, О.Й. О. Духнович про вчителя початкової школи / О. Й. Фізеші // Наук. часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. – – Вип. 18. – С. 53–56. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2012_18_16.
 32. Химинець, В.В. О. Духнович – видатний освітній і громадський діяч ХІХ століття [Електронний ресурс] / Химинець В. В.  // Закарп. ін.-т післядиплом. пед. освіти : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2013. – Режим доступу: https://zakinppo.org.ua/postati/218-uzhgorodskij-rajon/1063-o-duhnovich-vidatnij-osvitnij-i-gromadskij-dijach-hih-stolittja (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 33. Чорна, Г. «Народна педагогія» Олександра Духновича : (до 210-річчя від дня народження українського письменника, педагога, просвітителя, культурного діяча) [Електронний ресурс] / Ганна Чорна // Пед. музей України НАПН України : офіц. сайт. – Текст. дані. – 2013. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/virtual-exhibitions/vistavki_2011_2014/oleksandr_duhnovic/ (дата звернення: 12.04.2023). – Назва з екрана.
 34. Шелепець, Й. Шкільні та студентські роки Олександра Духновича / Йосип Шелепець // Дукля. – 2012. – № 2. – С. 49–54.
 35. Ящук, І. Ідеї Олександра Духновича про національне відродження народу через виховання «нової людини» / І. Ящук // Обрії. – 2013. – № 2. – С. 31–33. – Текст доступний також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obrii_2013_2_13.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали