НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність О. С. Дубинчук

 1. Аніщенко, О. Освіта впродовж життя: вимоги часу : VІІІ Всеукр. пед. читання : [до 100-річчя від дня народж. видат. вченої-педагогині Олени Дубинчук, 20 трав. 2019 р., Київ] / Олена Аніщенко // Пед. газета. – 2019. – Трав. – черв. (№ 3). – С. 4. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/721559/4/PG_3_2019.pdf (дата звернення: 03.2024).
 2. Аніщенко, О. Пам’яті видатних вчених-педагогів : [про ІХ Всеукр. пед. читання «Освіта впродовж життя: вимоги часу», присвяч. актуал. ідеям видат. вченого-педагога Олени Дубинчук, 9 черв. 2021 р., Київ] / Олена Аніщенко // Освіта і сусп-во. – 2021. – Черв. (№ 6). – С. 4. – Текст статті доступний в інтернеті: https://drive.google.com/file/d/1OTO_1dVO5kmH–3MjisExxMeiZtG5R_k/view (дата звернення: 03.2024).
 3. Василенко, О. О. Жінки й математика / О.О. Василенко. – Харків : Основа, 2008. – 174 с. – (Бібліотека журналу «Математика в школах України» ; вип. 1). – Із змісту: Олена Дубинчук. – С. 41–42.
 4. Гайдей, В. 100років від дня народження Олени Дубинчук (1919–1994), українського педагога, методиста, фахівця з методики викладання математики [Електронний ресурс] / підгот. Віктор Гайдей // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : офіц. сайт. – Текст. дані. – Київ, 2019. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/nogroup/dybunchyk/ (дата звернення: 02.2024). – Назва з екрана.
 5. Дічек, Н. До 100-річчя від дня народження Олени Степанівни Дубинчук (1919–1994) / Наталія Дічек // Математика в рідній шк. – 2019. – № 5. – С. 44–47. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/717527/ (дата звернення: 03.2024).
 6. Дічек, Н. Життя, віддане освіті : [про Олену Степанівну Дубинчук (1919–1994)] / Наталія Дічек // Пед. газета. – 2004. – Квіт. (№ 4). – С. 4.
 7. Дічек,Н. П. Дубинчук Олена Степанівна (1919–1994) / [Н. П. Дічек] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – Київ, 2005. – Кн. 2 : ХХ століття. – С. 496–500. – Бібліогр. в кінці ст.
 8. О. С. Дубинчук. Спогади друзів // Математика в шк. – 1999.– № 2. – С. 52–55. – Зміст: Незабутня / Людмила Хлєбникова ; Була гідним продовжувачем методичної школи О. М. Астряба / Зінаїда Слєпкань ; № 3. – С. 51–52. – Зміст: Учитель / Оксана Москаленко ; Доброта / І. Новик ; № 4. – С. 51–53. – Зміст: Листи від Олени Степанівни / Лідія Дутко.
 9. Олена Дубинчук (1919–1994) // Педагогині / авт.: Олександр Міхно (ідея), Вікторія Бондаренко (тексти), Андрій Онищук (дизайн і верстка), Ольга Сухомлинська (наук. консультантка) ; Пед. музей України. – Київ, 2020. – С. 18–19. – Текст видання доступний в інтернеті: https://genderindetail.org.ua/netcat_files/58/66/Pedagogin_2020_Pedagog_chniy_muzey_Ukra_ni.pdf (дата звернення: 03.2024).
 10. Олена Степанівна Дубинчук (1919–1994): видатний науковець-педагог : до 100-річчя від дня народж. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Від. андрагогіки ; [уклад. АніщенкоО. В. ; наук. ред. Лук’янова Л. Б.] – Київ : ДКС-Центр, 2019. – 15, [8] с. : фот. – Текст доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/716896/ (дата звернення: 02.2024).
 11. Кулик, Н. Л. Жінки-математики України / Н. Л. Кулик // Математика в шк. України. – 2019. – № 34/36. – С. 48–51. – Із змісту: Олена Степанівна Дубинчук. – С. 48–49.
 12. Кутова, О. М. Використання спадщини О. С. Дубинчук викладачами вищих навчальних закладів / Кутова Ольга Миколаївна // Освіта впродовж життя: вимоги часу : матеріали VІ Всеукр. пед. читань до 95-річчя від дня народж. видат. вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук, 26 трав. 2014 р., м. Київ – с. Тарасівка / [за заг. ред. Л. Б. Лук’янової, О. В. Аніщенко] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки [та ін.]. – Київ ; Ніжин, 2014. – С. 24–26. – Бібліогр.: 2 назви. – Текст доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/9935/ (дата звернення: 02.2024).
 13. Лисенко, В. Деякі напрями наукових досліджень О.С. Дубинчук / Валентина Лисенко // Математика в шк. – – № 1/2. – С. 54–56. – Бібліогр.: 5 назв.
 14. Міхно, О. Педагогічний календар. Травень 2019. Постаті / Олександр Міхно // Освіта і сусп-во. – 2019. – Трав. (№ 5). – С. 10–11. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/718256/ (дата звернення: 03.2024).
  Із змісту: 100 років від дня народження Олени Дубинчук (1919–1994), українського педагога, методиста, фахівця з методики викладання математики.
 15. Молчанова, А. Видатні постаті профтехосвіти : Олена Степанівна Дубинчук / Алевтина Молчанова, Наталія Талалуєва // Профтехосвіта. – 2019. – № 11. – С. 8–10. – Бібліогр.: 7 назв.
 16. Ничкало, Н. Видатний український педагог – О. С. Дубинчук / Нелля Ничкало // Проф.-техн. освіта. – 1999. – № 2. – С. 15–17. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/711257/ (дата звернення: 03.2024).
 17. Ничкало, Н. Г. Дубинчук Олена Степанівна / Н. Г. Ничкало // Профтехосвіта України: ХХ століття : енциклопед. вид. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [за ред. Н. Г. Ничкало]. – Київ, 2004. – С. 599.
 18. Оврас, А. Вершини стають досяжними : О. С. Дубинчук про мат. освіту / Анжела Оврас // Рідна шк. – 1998. – № 2. – С. 41.
 19. Оврас, А. Основні етапи науково-педагогічної діяльності О. С. Дубинчук / Анжела Оврас // Проф.-техн. освіта. – 1999. – № 2. – С. 17–19.
 20. *Оврас, А. А. О. С. Дубинчук про наступність математичної освіти в загальноосвітній і професійно-технічній школі / А. А. Оврас // Система неперервної освіти: здобутки, пошуки, проблеми : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (28–31 жовт. 1996 р.) : в 6 ч. / Чернів. держ. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Чернівці, 1996. – Ч. 3. – С. 296–297.
 21. *Оврас, А. А. Науково-педагогічний доробок О. С. Дубинчук з методики математики / А. А. Оврас // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах : наук.-метод. зб. / АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [редкол.: І. А. Зязюн (голова редкол.), І. Ф. Прокопенко, Н. Г. Ничкало та ін.]. – Харків, 1996. – С. 198–201.
 22. Оврас, А. А. Проблема виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині О. С. Дубинчук / Оврас А. А. // Миротворча діяльність школи і вузу : [зб. наук. пр. : у 2 ч.] / М-во освіти України, Міжнар. пед. академія, Міжнар. акад. пед. і соц. наук, Рівнен. екон.-гуманітар. ін-т. – Рівне, 1997. – Ч. 2. – С. 99–100.
 23. *Оврас, А. А. Проблема підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в педагогічній спадщині О. С. Дубинчук / А. А. Оврас // Проблеми наступності та інтеграції змісту навчання у системі «Школа – ПТУ – ВНЗ» : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Вінниця, трав. 1996 р.) / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 1996. – С. 176–178.
 24. *Освіта впродовж життя: вимоги часу : зб. матеріалів IV Всеукр. пед. читань пам’яті видат. вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук, 19 квіт. 2012 р., м. Київ / за ред. Л. Б. Лук’янової ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки. – Київ : Едельвейс, 2012. – 306, [2] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст.
 25. *Освіта впродовж життя: вимоги часу : матеріали VІ Всеукр. пед. читань до 95-річчя від дня народж. видат. вченого-педагога Олени Степанівни Дубинчук, 26 трав. 2014 р., м. Київ – с. Тарасівка / [за заг. ред. Л. Б. Лук’янової, О. В. Аніщенко] ; НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Від. андрагогіки [та ін.]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. – 107 с. – Бібліогр. в кінці ст.
 26. Рум’янцева, Д. Педагог, наставник, учений : [спогади про О. С. Дубинчук] / Діна Рум’янцева // Проф.-техн. освіта. – 1999. – № 2. – С. 20.
 27. ТалалуєваН. Видатний вчений і чудова людина : (до 90-ї річниці від дня народж. О.С. Дубинчук) / Наталія Талалуєва // Проф.-техн. освіта. – – № 2. – С. 21–23. – Бібліогр.: 4 назви.
 28. Талалуєва, Н. Видатний учений і чудова людина : [до 90-річчя від дня народж. О. С. Дубинчук] / підгот. Наталія Талалуєва // Математика в шк.– 200 – № 6. – С. 48.
 29. Хлєбнікова, Л. Дубинчук Олена Степанівна (1919–1994) / Л. Хлєбнікова, Т. Хмара // Педагогічний словник / АПН України, Ін-т педагогіки ; за ред. Ярмаченка М. Д. – Київ, 2001. – С. 165.
 30. Хмара Т. М. Педагогічні читання, присвячені Олені Степанівні Дубинчук : [про пед. читання під девізом «Духовність, компетентність, творчість», присвяч. 95-річчю від дня народж. О. С. Дубинчук, 27 трав. 2014 р., с. Тарасівка Києво-Святошинського р-ну] / матеріал підгот. Хмара Т. М. // Математика в рідній шк. – 2014. – № 12. – С. 46–47.

—————————–

* Видання, що відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали