НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність А. Дістервега

 1. Бондаренко, Ю. О. Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега / Бондаренко Ю. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 80–83.
 2. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Про А. Дістервега: с. 590–593.
 3. Демков М. И. Начальная народная школа, ее история, дидактика и методика: с прил. библиогр. указ. руководств по педагогике, ее истории и методике общеобразоват. предметов нач. нар. шк. : для нар. учителей и учительниц, учит. семинарий, пед. кл. жен. гимназий, епарх. жен. училищ и для пед. курсов при гор. училищах / М. И. Демков. – Изд. 2-е, испр. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 332 с. – Из содерж.: Адольф Дистервег. – С. 66–72.
 4. Фрідріх-Адольф-Вільгельм Дістервег // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 1/2. – С. 1.
 5. ¹ЄвтухМ.Б. А. Дістервег: педагог, учений : до 200-річчя від дня народж. / М. Б. Євтух // Радянська шк. – 1990. – №  – С. 84–86.
 6. Желудев, В. Дистервег о развитии творческой деятельности учащихся / В. Желудев // Вечерняя сред. шк. – 1966. – № 6. – С. 85–87.
 7. Замечательные деятели по народному образованию. – Ярославль : Тип. губерн. земской управы, [1903]. – [10] с. – Отт. с «Вестника Ярославского Земства», 1903, № 15. – Из содерж.: Адольф Дистервег, педагог-строитель победоносной немецкой школы. – С. 1–2.
 8. ¹Керженцев, А Учитель немецких учителей : к 100-летию со дня смерти А. Дистервега / А. Керженцев // Нар. образование – 1966. – № 7. –С. 86–87.
 9. Коваленко, О. Той хто задумав… знищити школу : Фрідріха Адольфа Вільгельма Дістервега ще за життя було визнано Вчителем усіх німецьких учителів / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2012. – 22 жовт. (№ 43). – С. 15.
 10. Курашова, В. О. А. Ф. В. Дістервег про принцип самодіяльності дитини у навчанні / Курашова В. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 99–102.
 11. Мозгальова, Н. Проблема успіху в історії педагогічної думки / Н. Мозгальова // Нова пед. думка. – 2008. – № 4. – С. 108–111.
  У статті розглянуто погляди відомих педагогів на проблему успіху навчання, зокрема А. Дістервега.
 12. Пискунов, А. П. Дидактические взгляды Адольфа Дистервега / А. П. Пискунов // Совет. педагогика. – 1956. – № 1. – С. 63–77.
 13. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М-во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 14. ¹Редкин, П. Г. Дистервег и «Рейнские Листы» / [П. Г. Редкин] // Учитель. – 1863. – № 11/12. – С. 568–577.
 15. Розман, І. Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект / Ірина Розман // Освіт. простір України. – 2018. – Вип. 13. – С. 21–28. – Бібліогр.: 14 назв.
  У статті здійснено історіографічний огляд студій про відомих представників зарубіжної освіти і педагогічної думки, зокрема А. Дістервега.
 1. Сеньків, О. Костянтин Ушинський та Адольф Дістервег: погляди на концепцію народного виховання / О. Сеньків // Молодь і ринок. – 2009. – № 12. – С. 132–127.
 2. Соколова, М. Собрание сочинений А. Дистервега : [к изд. в ГДР полн. собр. соч. нем. педагога-демократа] / М. Соколова // Нар. образование. – 1961. – № 3. – С. 107–109.
 3. Соколова, М. А. Борьба А. Дистервега за единую школу и за освобождение школы от надзора церкви / М. А. Соколова // Совет. педагогика. – 1960. – № 10. – С. 96–108.
 4. СоколоваМ.А. А. Дистервег, Избранные педагогические сочинения (Учпедгиз, 1956) / М. А. Соколова // Совет. педагогика. – 1957. – №  – С. 139–142.
 5. Соколова, М. А. Замечательный немецкий педагог : [к 170-летию со дня рождения А. Дистервега] / М. А. Соколова // Начальная шк. – 1960. – № 10. – С. 57–62.
 6. Тернопільська, В. Соціально-комунікативна культура особистості: шляхи становлення / Тернопільська В. // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 157–163.
 7. Торопова, В. Велике покликання вчителя : [К. Д. Ушинський і Ф. А. В. Дістервег про місію вчителя] / В. Торопова // Освіта. – 2004. – 21–28 січ. (№ 4). – С. 5.
 8. Торопова, І. Яким має бути вчитель-вихователь-громадянин? : [погляди і положення Ф. А. В. Дістервега про місію вчителя] / І. Торопова // Освіта. – 2004. – 13–20 жовт. (№ 44). – С. 7.
 9. Торопова, І. В. Значення особистої громадянської позиції педагога у вихованні молоді : (на матеріалах твор. спадщини Ф. А. В. Дістервега) / І. В. Торопова // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 173–177.
 10. ¹ФрумовС.А. Педагогическая деятельность Дистервега : (к 85‑летию со дня смерти) / С. А. Фрумов // Совет. педагогика. – 1951. – №  – С. 70–87.
 11. Щербина, С. М. Проблема емоційності навчання в історії розвитку педагогічної думки / С. М. Щербина, І. Ю. Щербина // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 32. – С. 332–336.
  Проаналізовано проблему емоційності навчання в працях Я.‑А. Коменського, Й. Песталоцці, А. Дістервега, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського.
 1. Kemis, F. Herbart und A. Diesterweg : Ein Vergleich ihrer Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze mit Rücksicht auf die Voraussetzungen aus Psychologie und Ethik : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät der Albertus-Universität zu Königsberg i Pr. vorgelegt und mit den beigefügten Thesen am 7. August 1889, Vormittags 12 Uhr öffentlich vertheidigt / von Ferdinand Kemis. – Gumbinnen : Druck von W. Krauseneck, 1889. – 52, [2] p.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Педагогічного музею НАПН України


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали