НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність О. І. Бугайова

 1. Березівська, Л. Д. Бугайов Олександр Іванович / Л. Д. Березівська // Енциклопедія сучасної України / НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Координац. бюро Енциклопедії сучас. України НАН України. – Київ, 2004. – Т. – С. 511.
  Те саме [Електронний ресурс] / Л. Д. Березівська // Там само : [онлайн-версія] / НАН України, НТШ. – Текст. дані. – Київ, 2004. – Т. 3. – Режим доступу: https://esu.com.ua/article-36442 (дата звернення: 15.08.2023). – Назва з екрана.
 2. Бугайов Олександр Іванович // Академія педагогічних наук України, 1992–2008 : інформ. довід. / АПН України ; [підгот.: М. Б. Євтух, О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко та ін.]. – Київ, 2008. – С. 98.
 3. Бугайов Олександр Іванович // Професори Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 1944–2009 : біобібліогр. довід. / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г. І. Волинка, О. С. Падалка, Л. Л. Макаренко ; за заг. ред. В. П. Андрущенка]. – 2‑ге вид., [допов. і перероб.]. – Київ, 2009. – C. 120–121.
 4. Бугайов Олександр Іванович (05.12.1923 – 18.04.2009) // Національна академія педагогічних наук України, 1992–2017 роки : (біогр. довід.) / НАПН України ; [уклад.: В. І. Луговий, О. М. Топузов, О. І. Ляшенко та ін.]. – Київ, 2017. – С. 248.
 5. Олександр Іванович Бугайов : до 60-річчя Перемоги / колектив лаб. мат. і фіз. освіти Ін-ту педагогіки АПН України, каф. методики навчання фізики НПУ ім. М. П. Драгоманова, ред. журн. «Фізика та астрономія в школі» // Фізика та астрономія в шк. – – №3. – С. 14.
 6. Виговська, О. Пам’яті вчителя: про Олександра Івановича Бугайова : учителі не помирають – вони живуть в пам’яті своїх учнів / Ольга Виговська // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2009. – № 3. – С. 74.
 7. Головко, М. Видатні методисти України : до 90-річчя від дня народж. Олександра Бугайова / Микола Головко // Пед. газета. – – Січ. (№ 1). – С.6.
 8. Головко, М. Видатні постаті вітчизняної дидактики : до 90-річчя від дня народж. проф. Олександра Івановича Бугайова / Микола Головко // Рідна шк. – 2014. – № 4/5. – С. 68–72. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/736090/1/rsh_2014_4-5_19.pdf (дата звернення: 15.08.2023).
 9. Головко, М. Всеукраїнська науково-методична школа та її внесок у розвиток теорії та методики навчання фізики : (до 80-річчя Ін-ту педагогіки АПН України) / Микола Головко // Фізика та астрономія в шк. – 2006. – № 5. – С. 28–31. – Бібліогр.: 3 назви. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/736364/1/Fizyka%20ta%20astronomiia%20v%20shkoli_2006_5.pdf (дата звернення: 25.10.2023).
 10. Головко, М. Сторінки історії та сьогодення лабораторії математичної і фізичної освіти / Микола Головко // Математика в шк. – 2006. – № 7. – С. 50–52. – Бібліогр.: 3 назви. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/736363/1/Matematyka%20v%20shkoli_2006_7.pdf (дата звернення: 25.10.2023).
 11. Головко, М. В. Історіографія вітчизняного підручникотворення з фізики та астрономії // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2017. – Вип. 18. – С. 21–34. – Бібліогр.: 42 назви. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/707171/ (дата звернення: 28.10.2023).
 12. Головко, М. В. Науковий доробок професора О. Бугайова та його роль у становленні і розвитку сучасної дидактики фізики / М. В. Головко // Зб. наук. пр. Бердян. держ. пед. ун-ту (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2009. – № 3. – С. 29–36. – Бібліогр.: 5 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: https://lib.iitta.gov.ua/107218/ (дата звернення: 24.10.2023).
 13. Головко, М. В. Науковий доробок професора О. І. Бугайова та його значення для теорії і методики навчання фізики / М. В. Головко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 63–71. – Бібліогр.: 4 назви. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2013_13_10 (дата звернення: 02.10.2023).
 14. Садовий, М. І. Олександр Іванович Бугайов – воїн, учитель, вчений / М. І. Садовий // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 245–254. – Бібліогр.: 6 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2013_13_28 (дата звернення: 15.08.2023).

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали