НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ф. К. Сарани

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 1. Антонюк С. Колекція літературознавця / С. Антонюк // Літ. Україна. – 1982. – 25 лют.
 2. Бойко І. Лауреат Шевченківської премії / І. Бойко, В. Чабаненко // Кіровогр. правда. – 1980. – 30 берез.
 3. Бойко І. На ниві шевченкознавства / І. Бойко // Шевченк. край Звенигородка. – 1975. – 16 груд.
 4. Бойко І. Слово про вченого / І. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1981. – 24 верес.
 5. Бойко І. К. Визначний бібліограф / І. К. Бойко // Кіровогр. правда. – 1968. – 26 листоп.
 6. Бойко І. К. Наші земляки досліджують творчість Ю. Яновського / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1972. – 26 серп.
 7. Бойко І. К. Невтомний трудівник / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1971. – 25 верес.
 8. Бойко І. К. Щедрий дарунок земляка / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1969. – 20 берез.
 9. Боліла А. З іменем Шевченка – по життю / А. Боліла // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – С. 48-51. *
 10. Буран В. А. Научная конференция по вопросам совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания / В. А. Буран, Е. П. Довгополая // Совет. библиогр. – 1976. – № 4. – С. 91-98. – Виклад виступу Ф. Сарани : с. 96.
 11. Буран В. А. Обсуждение сборника “Советская библиография” на Украине / В. А. Буран, Н. Ф. Королевич // Совет. библиогр. – 1971. – № 2. – С. 73-80. – Виклад виступу Ф. Сарани : с. 76-77.
 12. Визначний шевченкознавець, енциклопедист // Червона зірка [Новомиргород]. – 1978. – 25 листоп.
 13. Геращенко М. Завітав до студентів науковець / М. Геращенко // Друг читача. – 1982. – 10 черв.
 14. Геращенко М. В. Про вшанування пам’яті визначного бібліографа Ф. К. Сарани / М. В. Геращенко // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 1. – С. 30-31. *
 15. Гнатюк М. П. Почесна грамота – бібліографу : до 50-річчя з дня народж. Ф. Сарани / М. П. Гнатюк // Друг читача. – 1971. – 2 жовт.
 16. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. – К. : Вища шк., Головне вид-во, 1977. – 197 с. Про Ф. Сарану див. : покажчик імен.
 17. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник : навч. посіб. / Л. І. Гольденберг. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вища шк., 1990. – 254 с. Про Ф. Сарану див. : імен. покажч.
 18. Гольденберг Л. І. Літературознавча книга в Українській РСР : питання теорії та історії. – К. : Наук. думка, 1980. – 238 с. – Про Ф. Сарану : с. 124-125.
 19. Гольденберг Л. І. Науково-бібліографічна робота в Центральній науковій бібліотеці АН УРСР / Л. І. Гольденберг // Вісн. АН УРСР. – 1969. – С. 85-93. – Про участь Ф. Сарани у виданні праць ЦНБ : с. 91.
 20. Гольденберг Л. І. Новий внесок у Шевченківську бібліографію // Архіви України. – 1968. – № 5. – С. 82.
 21. Дранко О. Виставка друкованих праць Ф. Сарани в Йосипівській сільській бібліотеці / О. Дранко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1967. – 5 верес.
 22. Жулинський М. Зі щедрим ужинком / М. Жулинський, М. Павлюк // Літ. Україна. – 1991. – 24 жовт.
 23. История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР / Центр. науч. б-ка. – К. : Наук. думка, 1979. – 228 с. – Про Ф. Сарану : с. 177, 181, 182. *
 24. Історія міст і сіл Української РСР : Кіровогр. обл. – К., 1972. – 816 с. Про Ф. Сарану див. : с. 523.
 25. Ковальчук Г. І. Колекції видатного бібліографа та бібліофіла (до 75-річчя від дня народження Ф. К. Сарани) / Г. І. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 42. *
 26. Королевич Н. Доля, освячена книгою : до 70-річчя Ф. Сарани / Н. Королевич // Книжник. – 1991. – № 6. – С. 22-23.
 27. Королевич Н. Ф. Бібліограф М. Ясинський (1889-1967) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко. – К., 1995. – 32 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 2). *Про Ф. Сарану див. : С. 4, 7, 12, 24, 26, 30.
 28. Королевич Н. Ф. Залюблений у книгу / Н. Ф. Королевич // Літ. Україна. – 1971. – 24 верес.
 29. Королевич Н. Ф. К 50-летию со дня рождения Ф. Сараны / Н. Ф. Королевич // Совет. библиогр. – № 6. – С. 87.
 30. Королевич Н. Ф. Невтомний трудівник на книгознавчій ниві / Н. Ф. Королевич // Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажчик / Держ. б-ка України, Київський держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – С. 3-7.
 31. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892-1969) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – К., 1993. – 62 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1). Про Ф. Сарану див. : с. 4, 9, 17, 23, 36, а також імен. покажч.
 32. Королевич Н. Ф. Федір Сарана (1921-1995) / Нінель Федорівна Королевич // Українські бібліографи ХХ століття / Нінель Федорівна Королевич. – К. : Кн. палата України, 1998. – С. 290-313. *
 33. Костенко А. Кобзарева енциклопедія / А. Костенко // Літ. Україна. – 1980. – 5 трав.
 34. Любечко О. Діяльність Федора Сарани на ниві літературознавчої бібліографії / О. Любечко // Вісн. Книж. палати. – 1999. – № 6. – С. 30-31. *
 35. Любечко О. М. Бібліографічні Шевченкіана та Тесленкіана Ф. К. Сарани / О. М. Любечко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / КДУКіМ. – К., 1998. – С. 70-76.*
 36. Пісковий В. Його роки – наше багатство / В. Пісковий // Червона зірка [Новомиргород]. – 1992. – 23 листоп.
 37. Посвистак О. Бібліограф Ф. Сарана – визначний вчений та громадський діяч : (Сторінки біографії) / О. Посвистак // Бібл. планета. – 2002. – № 2. – С. 28-30. *
 38. Посвистак О. Вклад Федора Сарани в збагачення бібліографічної шевченкіани / О. Посвистак // Вісн. Книж. палати. – 2003. – № 12. – С. 37-39. *
 39. Посвистак О. Книжкові колекції Ф. Сарани / О. Посвистак // Вісн. Книж. палати. – 2002. – № 4. – С. 30-33. *
 40. Про присудження Державних премій УРСР ім. Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1980 р. // Літ. Україна. – 1981. – 10 берез. Про премію, присуджену Ф. Сарані за участь у створенні двотомника “Шевченківський словник” (К., 1978).
 41. Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посібник / Н. М. Рева. – К. : Вища шк., 1979. – 232 с. Про Ф. Сарану див. : с. 174-175, 177, 182.
 42. Сарана Федір Кузьмович // Шевченківський словник / Акад наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1978. – Т.2. – С. 195. *
 43. Суржок М. З ужинку його поля / М. Суржок // Червона зірка [Новомиргород]. – 1982. – 21 верес.
 44. Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студентів ін-тів культури. – К., 1980. – 264 с. – Про Ф. Сарану : с. 126, 211, 215, 233.
 45. Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. / Держ. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – 26 с.
 46. Федір Кузьмович Сарана : [некролог] // Бібл. вісн. – 1995. – № 5. – С. 38. *
 47. Шабліовський Є. Відданість книзі : до 60-річчя Ф. Сарани / Є. Шабліовський // Літ. Україна. – 1981. – 13 жовт.
 48. Шевченківські лауреати. 1962-2001 : енциклопед. довід. / автор-упоряд. М. Лабінський. – К. : Криниця, 2001. – С. 465-466.
 49. Шевченкознавство : підсумки й проблеми. – К. : Наук, думка, 1975. – 562 с. Про Ф. Сарану див. : с. 130, 162, 173, 206, 207, 235-237, 273, 559.
 50. Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) : матеріали до біографії / уклад. : Т. А. Ігнатова, Н. В. Козакова, Н. В. Стрішенець. – К., 1994. – 176 с.Про Ф. Сарану див. : імен. покажч.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали