НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Ф. К. Сарани

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 1. Антонюк С. Колекція літературознавця / С. Антонюк // Літ. Україна. – 1982. – 25 лют.
 2. Бойко І. Лауреат Шевченківської премії / І. Бойко, В. Чабаненко // Кіровогр. правда. – 1980. – 30 берез.
 3. Бойко І. На ниві шевченкознавства / І. Бойко // Шевченк. край Звенигородка. – 1975. – 16 груд.
 4. Бойко І. Слово про вченого / І. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1981. – 24 верес.
 5. Бойко І. К. Визначний бібліограф / І. К. Бойко // Кіровогр. правда. – 1968. – 26 листоп.
 6. Бойко І. К. Наші земляки досліджують творчість Ю. Яновського / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1972. – 26 серп.
 7. Бойко І. К. Невтомний трудівник / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1971. – 25 верес.
 8. Бойко І. К. Щедрий дарунок земляка / І. К. Бойко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1969. – 20 берез.
 9. Боліла А. З іменем Шевченка – по життю / А. Боліла // Вісн. Кн. палати. – 2011. – № 3. – С. 48-51. *
 10. Буран В. А. Научная конференция по вопросам совершенствования библиотечно-библиографического обслуживания / В. А. Буран, Е. П. Довгополая // Совет. библиогр. – 1976. – № 4. – С. 91-98. – Виклад виступу Ф. Сарани : с. 96.
 11. Буран В. А. Обсуждение сборника “Советская библиография” на Украине / В. А. Буран, Н. Ф. Королевич // Совет. библиогр. – 1971. – № 2. – С. 73-80. – Виклад виступу Ф. Сарани : с. 76-77.
 12. Визначний шевченкознавець, енциклопедист // Червона зірка [Новомиргород]. – 1978. – 25 листоп.
 13. Геращенко М. Завітав до студентів науковець / М. Геращенко // Друг читача. – 1982. – 10 черв.
 14. Геращенко М. В. Про вшанування пам’яті визначного бібліографа Ф. К. Сарани / М. В. Геращенко // Вісн. Кн. палати. – 1997. – № 1. – С. 30-31. *
 15. Гнатюк М. П. Почесна грамота – бібліографу : до 50-річчя з дня народж. Ф. Сарани / М. П. Гнатюк // Друг читача. – 1971. – 2 жовт.
 16. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник / Л. І. Гольденберг. – К. : Вища шк., Головне вид-во, 1977. – 197 с. Про Ф. Сарану див. : покажчик імен.
 17. Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства : путівник : навч. посіб. / Л. І. Гольденберг. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Вища шк., 1990. – 254 с. Про Ф. Сарану див. : імен. покажч.
 18. Гольденберг Л. І. Літературознавча книга в Українській РСР : питання теорії та історії. – К. : Наук. думка, 1980. – 238 с. – Про Ф. Сарану : с. 124-125.
 19. Гольденберг Л. І. Науково-бібліографічна робота в Центральній науковій бібліотеці АН УРСР / Л. І. Гольденберг // Вісн. АН УРСР. – 1969. – С. 85-93. – Про участь Ф. Сарани у виданні праць ЦНБ : с. 91.
 20. Гольденберг Л. І. Новий внесок у Шевченківську бібліографію // Архіви України. – 1968. – № 5. – С. 82.
 21. Дранко О. Виставка друкованих праць Ф. Сарани в Йосипівській сільській бібліотеці / О. Дранко // Червона зірка [Новомиргород]. – 1967. – 5 верес.
 22. Жулинський М. Зі щедрим ужинком / М. Жулинський, М. Павлюк // Літ. Україна. – 1991. – 24 жовт.
 23. История Центральной научной библиотеки Академии наук Украинской ССР / Центр. науч. б-ка. – К. : Наук. думка, 1979. – 228 с. – Про Ф. Сарану : с. 177, 181, 182. *
 24. Історія міст і сіл Української РСР : Кіровогр. обл. – К., 1972. – 816 с. Про Ф. Сарану див. : с. 523.
 25. Ковальчук Г. І. Колекції видатного бібліографа та бібліофіла (до 75-річчя від дня народження Ф. К. Сарани) / Г. І. Ковальчук // Бібл. вісн. – 1997. – № 2. – С. 42. *
 26. Королевич Н. Доля, освячена книгою : до 70-річчя Ф. Сарани / Н. Королевич // Книжник. – 1991. – № 6. – С. 22-23.
 27. Королевич Н. Ф. Бібліограф М. Ясинський (1889-1967) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич, М. В. Геращенко. – К., 1995. – 32 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 2). *Про Ф. Сарану див. : С. 4, 7, 12, 24, 26, 30.
 28. Королевич Н. Ф. Залюблений у книгу / Н. Ф. Королевич // Літ. Україна. – 1971. – 24 верес.
 29. Королевич Н. Ф. К 50-летию со дня рождения Ф. Сараны / Н. Ф. Королевич // Совет. библиогр. – № 6. – С. 87.
 30. Королевич Н. Ф. Невтомний трудівник на книгознавчій ниві / Н. Ф. Королевич // Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажчик / Держ. б-ка України, Київський держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – С. 3-7.
 31. Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю. О. Меженко (1892-1969) : біобібліогр. нарис / Н. Ф. Королевич. – К., 1993. – 62 с. – (Видатні діячі української книги ; вип. 1). Про Ф. Сарану див. : с. 4, 9, 17, 23, 36, а також імен. покажч.
 32. Королевич Н. Ф. Федір Сарана (1921-1995) / Нінель Федорівна Королевич // Українські бібліографи ХХ століття / Нінель Федорівна Королевич. – К. : Кн. палата України, 1998. – С. 290-313. *
 33. Костенко А. Кобзарева енциклопедія / А. Костенко // Літ. Україна. – 1980. – 5 трав.
 34. Любечко О. Діяльність Федора Сарани на ниві літературознавчої бібліографії / О. Любечко // Вісн. Книж. палати. – 1999. – № 6. – С. 30-31. *
 35. Любечко О. М. Бібліографічні Шевченкіана та Тесленкіана Ф. К. Сарани / О. М. Любечко // Бібліотечна наука, освіта, професія у демократичній Україні : зб. наук. пр. / КДУКіМ. – К., 1998. – С. 70-76.*
 36. Пісковий В. Його роки – наше багатство / В. Пісковий // Червона зірка [Новомиргород]. – 1992. – 23 листоп.
 37. Посвистак О. Бібліограф Ф. Сарана – визначний вчений та громадський діяч : (Сторінки біографії) / О. Посвистак // Бібл. планета. – 2002. – № 2. – С. 28-30. *
 38. Посвистак О. Вклад Федора Сарани в збагачення бібліографічної шевченкіани / О. Посвистак // Вісн. Книж. палати. – 2003. – № 12. – С. 37-39. *
 39. Посвистак О. Книжкові колекції Ф. Сарани / О. Посвистак // Вісн. Книж. палати. – 2002. – № 4. – С. 30-33. *
 40. Про присудження Державних премій УРСР ім. Т. Г. Шевченка в галузі літератури, журналістики, мистецтва і архітектури 1980 р. // Літ. Україна. – 1981. – 10 берез. Про премію, присуджену Ф. Сарані за участь у створенні двотомника “Шевченківський словник” (К., 1978).
 41. Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства : навч. посібник / Н. М. Рева. – К. : Вища шк., 1979. – 232 с. Про Ф. Сарану див. : с. 174-175, 177, 182.
 42. Сарана Федір Кузьмович // Шевченківський словник / Акад наук УРСР, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1978. – Т.2. – С. 195. *
 43. Суржок М. З ужинку його поля / М. Суржок // Червона зірка [Новомиргород]. – 1982. – 21 верес.
 44. Українська радянська бібліографія : навч. посіб. для студентів ін-тів культури. – К., 1980. – 264 с. – Про Ф. Сарану : с. 126, 211, 215, 233.
 45. Федір Кузьмич Сарана : біобібліогр. покажч. / Держ. б-ка України, Київ. держ. ін-т культури ; [уклад. : Н. Ф. Королевич, Ю. С. Зубець]. – К., 1993. – 26 с.
 46. Федір Кузьмович Сарана : [некролог] // Бібл. вісн. – 1995. – № 5. – С. 38. *
 47. Шабліовський Є. Відданість книзі : до 60-річчя Ф. Сарани / Є. Шабліовський // Літ. Україна. – 1981. – 13 жовт.
 48. Шевченківські лауреати. 1962-2001 : енциклопед. довід. / автор-упоряд. М. Лабінський. – К. : Криниця, 2001. – С. 465-466.
 49. Шевченкознавство : підсумки й проблеми. – К. : Наук, думка, 1975. – 562 с. Про Ф. Сарану див. : с. 130, 162, 173, 206, 207, 235-237, 273, 559.
 50. Юрій Олексійович Меженко (1892-1969) : матеріали до біографії / уклад. : Т. А. Ігнатова, Н. В. Козакова, Н. В. Стрішенець. – К., 1994. – 176 с.Про Ф. Сарану див. : імен. покажч.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали