НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць та публікацій про життя й діяльність Роскіної Т. І.

Тетяна Роскіна – автор публікацій

Аналізувати, порівнювати, діяти! / Т. І. Роскіна // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2013. – №  9. – С. 11–14.

Порівнюючи умови функціонування вітчизняних і британських шкільних бібліотек, автор статті обґрунтовує доцільність об’єднання українських шкільних бібліотекарів, створення Всеукраїнської асоціації шкільних бібліотек.

Бібліотека навчального закладу: яка вона є сьогодні та якою має бути? : [соціол. дослідж., проведен. Наук.-пед. б‑кою м. Миколаєва спільно з Центром вивч. громад. думки „Наваль-Експерт”] / Тетяна Роскіна, Костянтин Картузов // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2012. – № 8. – С. 1–11.

Бібліотека – освітянам  / Т. І. Роскіна // Відкритий урок : газета освітян Миколаївщини. – 2012. – № 32/33. – С. 7.

Від медіаграмотності до медіакультури : (навч.-метод. комплекс: програма медіазанять) / Миколаїв. обл. ін.‑т післядиплом. пед. освіти, наук.-метод. центр Миколаїв. міськради, Миколаїв. обл. бібл. асоц. ; [авт. кол.: Шуляр В. І., Роскіна Т. І., Картузов К. М., Філіна Т. В.]. – Миколаїв : [б. в.], 2016. – 68 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/media-complex.pdf.

Все для образования / Т. И. Роскина // БібліоАс. – 2002. – № 2 (черв.). – С. 4.

За опытом – в Россию! / Татьяна И. Роскина // Шкільна бібліотека плюс. – 2007. – №22. – С. 13-14.

Про поїздку миколаївських бібліотекарів у Волгоград з метою ознайомлення з досвідом роботи школьно-бібліотечного об’єднання міста, куди входять бібліотеки шкіл, дошкільних, позашкільних закладів і шкіл-інтернатів.

Інноваційна діяльність Миколаївської науково-педагогічної бібліотеки – важливий чинник оптимізації науково-інформаційного забезпечення вітчизняної педагогічної науки, освіти і практики [Електронний ресурс] / Т. І. Роскіна // Освітянські бібліотеки України в реалізації програми рівного доступу до якісної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару, Черкаси, 20–22 жовт. 2008 р. / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, Черкаc. обл. ін‑т післядиплом. освіти пед. працівників. – Електрон. дані. Київ : [б. в.], 2008. – С. 46–50. – Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/01/cherkacy08.pdf, вільний (дата звернення: 12.12.2020). – Назва з екрана.

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека в освітньо-інформаційному просторі / Т. І. Роскіна, К. О. Тимченко // Освітянські вітрила : гуманітарний альманах. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2003. – Вип. 1. – С. 226–229.

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека в освітньо-інформаційному просторі держави / Т. Роскіна // Історія освітянських бібліотек України : наук. зб. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Вирій, 2006. – С. 170–182. – Бібліогр.: 16 назв.

Миколаївська освітянська / Т. І. Роскіна // Освіта України. – 1999. – 29 верес. (№ 40). – С. 15.

Миколаївське відділення Всеукраїнського народного університету імені Григорія Сковороди Товариства „Знання України”/ Т. І. Роскіна // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2011. – № 1. – С. 82–83.

Миколаївські відлуння головної медіаосвітньої події 2013 року  / Тетяна Роскіна, Ірина Потапенко // Шкіл. бібл.-інформ. центр. – 2014. – № 1. – С. 6–9.

Про заходи освітян і бібліотекарів м. Миколаєва, спрямовані на реалізацію напрацювань і пропозицій Другої міжнародної науково-методичної конференції „Практична медіаграмотність” (м. Київ, 31.10 – 01.11.2013).

Науково-педагогічна бібліотека – шкільним: почесна місія чи обов`язок? / Т. І. Роскіна // Шкіл. б-ка плюс. – 2004. – Жовт. (№ 19). – С. 15–18 ; Освітянські вітрила : гуманітарний альманах. – Миколаїв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2004. – Вип. 2. – С.220 –222.

Наш успех – в нашем единении [Электронный ресурс] : (несколько штрихов к 20‑летнему юбилею Николаев. обл. библ. ассоц.) / Роскина Т. И. // Николаев литературный : литератур.-художеств. интернет-журн. – Электрон. данные. – 2012. – № 1. – С. 164–166. – Режим доступу: http://litnik.org/archive/002.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

НОБА [Николаевская областная библиотечная ассоциация] на новом рубеже / Т. И. Роскина // БібліоАС. – 2011. – №14 (Травень). – С. 1–2.

Организационно-методическое обеспечение школьных библиотек г. Николаева – залог повышения эффективности формирования информационной культуры школьников в условиях информационного общества / Татьяна Ивановна Роскина // Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент. – 1 окт. 2008 г. / АПН Украины, Гос. науч.-пед. б‑ка Украины им. В. А. Сухомлинского, Гос. науч. пед. б‑ка им. К. Д. Ушинского Рос. акад. образования, Николаев. обл. библ. ассоц., Науч.-пед. б‑ка г. Николаева ; [сост.: К. Н. Картузов, Е. А. Подкопай ; отв. за вып.: Т. И. Роскина]. – Николаев : [Илион], 2008. – С. 38–45. – Библиогр.: 7 назв.

Повышение уровня информационного обеспечения школьных библиотек через создание корпоративных ресурсов / Т. И. Роскина, К. Н. Картузов // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б‑ки України ім. В. О. Сухомлинського / Держ. наук.-пед. б‑ка України ім. В. О. Сухомлинського, НАПН України. – Київ : Пед. думка, 2010. – Вип. 2 : Всеукраїнський інформаційний ресурс з питань психолого-педагогічної науки і освіти: сучасний стан та шляхи розвитку. – С. 168–173. – Бібліогр.: с. 172–173.

У статті розглянуто проблеми реформування шкільних бібліотек. Проаналізовано питання створення електронних каталогів шкільних бібліотек для підвищення якості бібліотечного обслуговування.

Про нашу бібліотеку / Т. І. Роскіна // Освітянин. – 1999. – № 1. – С. 1.

Розвиток інформаційних технологій та інтернет у бібліотеках : [досвід роботи Наук.-пед. б‑ки м. Миколаєва] / Т. Роскіна // Наук. пр. Нац. б‑ки України ім. В. І. Вернадського / Нац. б‑ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2002. – Вип. 8. – С. 247–253.

Роль освітянських бібліотек в інформаційному суспільстві : [про Миколаїв. наук.-пед. б‑ку] / Т. І. Роскіна, К. О. Тимченко // Шкіл. б-ка плюс. – 2005. – Серп. (№ 15/16). – С. 11–13.

Сводный электронный каталог – результат корпоративной деятельности библиотек города Николаева : докл. на конф. „Крым – 2009” / Константин Картузов, Татьяна Роскина // Б‑ка в шк. – 2010. – 1–15 февр. (№ 3). – С. 10–12.

Те саме // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса : материалы конф. / Шестнадцатая Междунар. Конф. „Крым 2009”. – Электрон. дан. – [Москва] : ГПНТБ России, 2009. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) – Систем. требования: IBM PC, Windows 2000 или выше. – Загл. с этикетки диска.

Система бібліотечно-інформаційної підтримки освітньої діяльності науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва / Т. І. Роскіна // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2011. – № 1. – С. 11–13.

Судьбы мгновения… / Т. И. Роскина. – Николаев : Илион, 2006. – 43 с. : фотогр.

Формування державної політики управління бібліотеками навчальних закладів – вимога часу / Т. І. Роскіна, К. М. Картузов // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2. – С. 6–15.

Шкільна бібліотека в глобалізованому світі / Роскіна Т. І., Картузов К. М. // Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. і ХХІІ Всеукр. пед. читань, 24–25 верес. 2015 р. / НАПН України [та ін.]. – Херсон, [2015]. – Ч. 3. – С. 109–114.

Школьные библиотеки в объективе современности / Т. И. Роскина // БібліоАС. – 2008. – №11(Груд.). – С. 3.

Щедрий талант Ольги Петренко / Громова Н., Даниленко Т., Мітіна В., Роскіна Т., Черкесова І. // Глаголь добро : суспільно-гуманітарний альманах / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва. – Миколаїв, 2014. – № 2. – С.304–307.

Тетяна Роскіна – укладач:

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. [Вып. 1] : Стихи николаевских поэтов о любимом городе / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2013]. – 113 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Nikkamerton01.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 2 : Интимная лирика николаевских поэтов / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 135 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Intimnaya.Pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 4 : Николаевские писатели – детям / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, Н. Ермакова, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 256 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/DETSTVO5.Pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану.

Николаевский камертон [Электронный ресурс]. Вып. 5 : Времена года. Зима / в подгот. вып. принимали участие В. Качурин, Л. Матвеева, Т. Роскина, Н. Ермакова, В. Христенко. – Электрон. данные. – Николаев, [2014]. – 106 с. – Режим доступу: http://litnik.org/images/Arhiv/Zima.pdf, вільний (дата звернення: 14.02.2019). – Назва з екрану. 

Тетяна  Роскіна – головний редактор

Глаголь добро : суспільно-гуманіт. альманах. № 1’2011 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [голов. ред. Роскіна Т. І. ; редкол.: Картузов К. М. та ін.]. – Миколаїв : [б. в.], 2011. – 283 с. – До 65-річчя Науково-педагогічної бібліотеки. 

Тетяна Роскіна – відповідальна за випуск:

Бібліотека сучасної школи : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2012. – 44 с.

Державно-громадське управління освітою : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2014. – 24 с.

Європейський союз: історія і сучасність : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Радутна Н. В. ; ред. Картузов К. М. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2014. – 10 с.

Інформаційно-комп’ютерні технології в освіті : бібліогр. покажч. Вип. 3 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2004. – 32 с.

Класне керівництво праця творча і натхненна : реком. список [літератури] / Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : НПБ, 2010. – 15 с.

Компетентність особистості мета сучасної школи : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2005. – 16 с.

Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І. ; худож.-оформ. Я. І. Іванова]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2013. – 24 с.

Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. Вип. 2 / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б‑ка м. Миколаїва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; ред. Шереметьєва О. Л. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – 2‑ге вид., дороблене. – Миколаїв : Наук.-пед. б‑ка м. Миколаєва, 2015. – 36 с. – Текст видання представлено також в інтернеті: https://library.mk.ua/wp-content/uploads/2015/12/media.doc.

Метод проектів у контексті сучасної освіти : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Л. В. Шутяк ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2006. – 29, [1] с.

Молодь України в сучасному світі : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Щербак ; ред. Н. В. Радутна ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [Б. в.], 2009. – 12 с.

Наталя Лубенець : до 130-річчя від дня народж. : список л-ри / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Вербова В. В., Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А., Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – [5] с.

Національне виховання : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Радутна Н. В., Шутяк Л. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2006. – 12 с.

Педагогічна рада : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна, ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [Б. в.], 2008. – 7 с.

Соціальний педагог у школі : бібліогр. покажч. / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Радутна Н. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : НПБ, 2010. – 16 с.

Тенденции развития школьных библиотек в информационном обществе : материалы междунар. науч.-практ. конф., 30 сент. – 1 окт. 2008 г. / АПН Украины, Гос. науч.-пед. б‑ка Украины им. В. А. Сухомлинского, Гос. науч. пед. б‑ка им. К. Д. Ушинского Рос. акад. образования, Николаев. обл. библ. ассоц., Науч.-пед. б‑ка г. Николаева ; [сост.: К. Н. Картузов, Е. А. Подкопай ; отв. за вып. Т. И. Роскина]. – Николаев : [б. и.], 2008. – 167 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). – Библиогр. в конце ст.

Формування культури здоров’я учнів : реком. список л-ри / Наук.-пед. б-ка Упр. освіти Миколаїв. міськ. ради ; [упоряд. Л. В. Шутяк ; ред. Л. А. Калюх, Н. В. Радутна ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 31 с.

Формування педагогічної культури : бібліогр. покажч. / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Радутна ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв, 2007. – [7] с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 10 / Миколаїв. наук.-пед. б-ка ; [упоряд. Н. В. Щербак ; ред. Л. А. Калюх ; відп. за вип. Т. І. Роскіна]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 29 с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 11 / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І. ; худож. оформ.: Іванова Я. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2008. – 25 [1] с.

Шлях української педагогіки : бібліогр. покажч. Вип. 12 / Наук.-пед. б-ка Управління освіти Миколаїв. міськ. ради ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Калюх Л. А. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2010. – [23] с.

„Я для тебе горів, український народе…”  : бібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народження Василя Симоненка / Упр. освіти виконкому Миколаїв. міськради, Наук.-пед. б-ка м. Миколаїва ; [упоряд. Щербак Н. В. ; ред. Картузов К. М. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва], 2015. – 16 с.

Якість освіти : бібліогр. покажч. / [Миколаїв.] наук.-пед. б-ка ; [упоряд.: Н. В. Радутна ; ред.: Л. А. Калюх ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2007. – 7 с.

Публікації, присвячені Тетяні Роскіній

Роскина Татьяна Ивановна // Биографическая энциклопедия Николаевской области. 2014–2019 гг. / проект, составление, редакция С. М. Сухопарова. – Николаев : Издат. дом „СЛАЖ”, 2020. – Кн. 3. – С. 194. – Коллекцион. изд. – (Серия „Элита Николаевской области” : в 10-ти т. ; т. 3.).

Роскіна Тетяна Іванівна [Електронний ресурс] / Здановська Валентина Петрівна, Рубан Алла Іванівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – [Київ], 2021– 22 лютого. – Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua/article/Роскіна Тетяна Іванівнавільний. – Назва з екрана.

Роскина, Т. И. Судьбы мгновения… : [этапы жизненного пути] / Т. И. Роскина. – Николаев : Илион, 2006. – 43 с. : фотогр.

Олейников, Ю. „Человек не исчезает, нашей памятью храним” / Юрий Олейников // Вестник Прибужья. – 2018. – № 18 (3 мая). – С. 12.

Про вечір, присвячений ушануванню пам’яті директора Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Т. І. Роскіної.

Фуга, Л. Она так любила жизнь…/ Л. Фуга // Южная правда. – 2018. – № 46 (28 апр.). – С. 4.

Про вечір, присвячений ушануванню пам’яті директора Науково-педагогічної бібліотеки м. Миколаєва Т. І. Роскіної.

Шуляр, В. Вектори її життя у співпраці… Тетяна Роскіна й освіта Миколаївщини / Василь Шуляр // Биографическая энциклопедия Николаевской области. 2014–2019 гг. / проект, составление, редакция С. М. Сухопарова. – Николаев : Издат. дом „СЛАЖ”, 2020. – Кн. 3. – С. 195–197. – Коллекцион. изд. – (Серия „Элита Николаевской области” : в 10-ти т. ; т. 3.).


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали