НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць та публікацій про життя й діяльність П. І. Рогової

Публікації 1976-2012 рр.

Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Білоцерківець І. П., Стельмах Н. А. ; наук. ред. Пономаренко Л. О.; наук. консультант Добко Т.В.; літ. ред. Білоцерківець І.П.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 268 с. – (Сер. «Ювіляри НАПН України» ; вип. 31) (Сер. «Майстри бібліотечної справи України» ; вип. 1).

Публікації після 2012 р.
2012

Ваша праця така ж творча, як і бібліотекаря / П. Рогова // Директор шк., ліцею, гімназії. – 2012. – № 6. – С. 69.

2013

Інтеграційні процеси у діяльності освітянських бібліотек МОН України і НАПН України в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Рогова Павла Іванівна // Інформаційні технології і засоби навчання. – Електронні дані. – 2013. – Т. 38, вип. 6. – С. 217-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ITZN_2013_38_6_21.pdf.

Про концепцію створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / П. Рогова // Вісн. Кн. палати. – 2013. – № 10. – С. 8–12. – Бібліогр.: 13 назв.

Роль С. О. Сірополка у становленні і розвитку учительських бібліотек : до 140-річчя від дня народж. С. О. Сірополка – відомого укр. бібліотекознавця // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 61–67. – Бібліогр.: 16 назв.

Ред.: Визначні дати 2013 року / упоряд. Лідія Ніколюк ; наук. ред. Павла Рогова ; відп. за вип. Дариса Пономаренко // Рідна шк. – 2013. – № 1/2. – С. 76-80.

2014

Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, перспективи розвитку, проблеми забезпечення доступу / П. І. Рогова, І. І. Хемчян // Бібл. вісн. – 2014. – № 3. – С. 52–55.

Ред.: Визначні дати 2014 року / упоряд. Л. І. Ніколюк ; наук. ред. П. І. Рогова ; відп. за вип. Л. О. Пономаренко // Рідна шк. – 2014. – № 1/2. – С. 74–79.

Ред.: Україна – єдина країна : реком. бібліогр. список до Першого уроку у 2014/2015 н. р. / упоряд.: Тарнавська С. В., Вербова В. В., Демида Є. Ф., Кривоносова О. В. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. // Освіта. – 2014. – № 34 (20–27 серп.). – С. 8–9.

2015 

Дослідження інформаційних ресурсів на відповідність потребам користувачів у контексті перетворень бібліотечного середовища / П. І. Рогова, Ю. І. Артемов // Вісн. Кн. палати. – 2015. – № 2. – С. 22–24. – Бібліогр.: 5 назв.

Публікації, присвячені П. І. Роговій 

Рогова Павла Іванівна [Електронний ресурс] : (кандидат наук) // Наука України: доступ до знань : [проект] / координатор проекту Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Електрон. дані. – [Київ, б. р.]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0041326, вільний. – Назва з екрана.

2012

Павла Іванівна Рогова – вчений-бібліотекознавець, педагог, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О. та ін. ; наук. ред. Пономаренко Л. О. ; наук. консультант Т. В. Добко ; літ. ред. Білоцерківець І. П. ; відп. за вип. Стельмах Н. А.]. – Київ : Нілан-ЛТД, 2012. – 266, [1] с. : кольор. фотогр. – (Серія “Ювіляри НАПН України” ; вип. 31) (Серія “Майстри бібліотечної справи України” ; вип. 1).

2013 

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України : (витяг) : указ Президента України від 22 січ. 2013 р. № 35/2013 // Бібл. планета. – 2013. – N 1. – С. 37.
Нагородити директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського П. І. Рогову орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Вітаємо з нагородою! // Пед. газ. – 2013. – Січень (№ 1). – С. 2.
Вітання директору ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського Роговій П. І. від колективу бібліотеки з нагоди вручення високої нагороди – ордена княгині Ольги ІІІ ступеня.

Воскобойнікова-Гузєва, О. Всеукраїнський галузевий інформаційний ресурс з питань педагогіки, психології та розвитку освіти / Олена.Воскобойнікова-Гузєва // Бібл. вісн. – 2013. – № 6. – С. 30–31. – Рец. на кн.: Модель всеукраїнського галузевого інформаційного ресурсу на базі Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (описова) / П. І. Рогова, Н. В. Вараксіна ; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 80 с.

Добко, Т. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України: становлення та розвиток (XX ст. — перше десятиліття XXI ст.) / Тетяна Добко ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К. : НБУВ, 2013. — 374 с.
Про монографію П. І. Рогової «Педагогічні бібліотеки України (друга половина XIX–20-ті роки XX ст.», в якій висвітлено історію розвитку педагогічних бібліотек в Україні, досліджено діяльність Довідково-педагогічного бюро, яке на початку XX ст. виконувало значну довідково-бібліографічну роботу. — С. 43, 70.

Каратыгина, Т. Ф. Международная конференция «Крым» и музей известного российского библиотековеда Ф. И. Каратыгина / Т. Ф. Каратыгина // Библиотека в контексте истории : материалы 10-й Всерос. с междунар. участием науч. конф., Москва, 3-4 окт. 2013 г. : [в 2 ч. / ФГБУ “Рос. гос. б-ка”, НИО библиотековедения, Отд-ние библиотековедения Междунар. акад. информации ; сост. М. Я. Дворкина ; редкол.: Л. Н. Тихонова и др.]. – Москва : Пашков Дом, 2013. – Ч.1. – С. 210–215.
Про П. І. Рогову: с. 213–215.

Комарова, М. И. Участие муниципальных органов управления в гражданско-патриотическом воспитании (на примере Уренского района Нижегородской области) / М. И. Комарова, А. М. Шилин // Представительная власть. – 2013. – № 2/3. – С. 49–54. – Библиогр.: 5 назв.
Про П. І. Рогову: с. 51, 53.

Кращі освітяни 2012 року // Освіта. – 2013. – 2~9 січ. (№ 1/2). – С. 7-11.

Рогова Павла Іванівна // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати : довідк.-енциклопед. вид. / Ін-т біогр. дослідж. – К., 2013. – Т. 5. – С. 2.

2014

Добко, Т. Павлі Іванівні Роговій : з нагоди урочистостей, присвячених 5-річчю Бібліотеки :[вірш] / Тетяна. Добко // Рідна шк.  – 2014. – № 11. – С. 76.

Жадько, В. Її бентежне, наповнене любов’ю, серце належить книгам : Рогова Павла Іванівна / Віктор Жадько // Обрані педагогікою : худож.-докум. нариси : у 2 кн. / Віктор Жадько ; [ред. рада: Шпак Віктор (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2014. – Кн. 2 : Подвижники педагогіки. – С. 537-548.

Мельник, Л. Романс для прекрасной дамы : [вірш-посвята П. І. Роговій] / Лариса Мельник // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 76.

Пономаренко, Л.  Життя, як творчість : (пам’яті Павли Іванівни Рогової) / Лариса Пономаренко // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 49–50.

Пономаренко, Л. Романтик бібліотечної справи : пам’яті Павли Рогової / Лариса Пономаренко // Рідна шк. – 2014. – № 11. – С. 74–75.

Співчуття // Пед. газ. – 2014. – № 10(Жовт.). – С. 7.

Ткаченко, Л. Prima donna : [некролог]  / Лідія Ткаченко // Освіта. – 2014. – № 39/40 (24 верес. – 1 жовт.). – С. 7.

Умирають майстри, залишаючи спогад, як рану : [некролог] // Освіта. – 2014. – № 39/40 (24 верес. – 1 жовт.). – С. 7.

2015

Рубан, А. І. Особистість в контексті історії бібліотечної справи / А. Рубан // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2015. – № 2. – С. 68–70. – Бібліогр.: 9 назв.
У статті, підготовленій до річниці пам’яті ученого-бібліотекознавця, педагога, заслуженого працівника культури України, директора-організатора Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського Павли Іванівни Рогової (19472014), розкрито діяльність ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, спрямовану на популяризацію наукових досягнень видатних бібліотекознавців, бібліографознавців, книгознавців та документознавців України та світу.

2016

Васянович, Г. П. Рогова Павла Іванівна / Григорій Петрович Васянович // Педагогічний Пантеон : наука і поезія / Григорій Петрович Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2016. – С. 255.

Добко, Т. Пам’яті Павли Рогової / Тетяна Добко // Життя триває : поезії / Тетяна Добко. – Київ : Світ Успіху, 2016. – С. 51.

Рубан, А. І. Круглий стіл “Струна високого неспокою” / А. І. Рубан, Л. О. Біла // Шкіл. б-ка плюс. – 2016. – № 1/2 (січ.). – С. 5–6.
Про проведення в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського круглого столу „Струна високого неспокою”, присвяченого пам’яті Павли Іванівни Рогової (2 листопада 2015 року).

Хемчян, І. І. Бібліотекознавчі читання пам’яті Павли Рогової / Ірина Хемчян, Алла Рубан // Рід. шк. – 2016. – № 11/12 (листоп. – груд.). – С. 76.
Про  бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню пам’яті кандидата історичних наук, першого директора ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, заслуженого працівника культури України Павли Іванівни Рогової (10.11.2016, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України).

2017

Добко Т. Бібліограф, педагог, організатор бібліотечної справи: до 70‑річчя від дня народження Павли Рогової / Тетяна Добко // Вісн. Кн. палати. – 2017. – № 11. – C. 33–37. – Бібліогр.: 10 назв.

Хемчян, І. І. Бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню пам’яті видатного бібліотекознавця, кандидата історичних наук, першого директора ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, заслуженого працівника культури України Павли Іванівни Рогової / І. І. Хемчян, А. І. Рубан // Шкіл. б-ка плюс. – 2017. – № 1/2 (січ.). – С. 11–12.
Про  бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню пам’яті кандидата історичних наук, першого директора ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, заслуженого працівника культури України Павли Іванівни Рогової (10.11.2016, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України).

2018

Рубан А. І. Бібліотекознавчі читання пам’яті Павли Іванівни Рогової : [2 листопада 2017 р.] / Алла Рубан, Ірина Хемчян // Бібл. вісн. – 2018. – № 1. – С. 47–48.

Рогова Павла Іванівна [Електронний ресурс] / Рубан Алла Іванівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – Київ, 2018. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Рогова Павла Іванівна, вільний. – Назва з екрана.

2019

Захарченко, Л. В. Педагог-бібліотекар у моєму житті / Лілія Захарченко // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2019. – № 4. – С. 58–59 ; Шкіл. б‑ка плюс. – 2019. – Квіт. (№ 7/8). – С. 2–4 : фот.


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали