НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Ю. О. Меженка

Актуальні питання української бібліографії [Текст] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1927. – N 9. – С.284-287.

Библиография периодических изданий России 1901–1916 гг. [Текст] / консульт.-библиогр. отд. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; отв. ред. Ю. А. Межен¬ко. – Л., 1939. – 12 с.

Библиография  периодических  изданий  России,  1901-1916 гг. [Текст] : блоккарт. кат. Вып.1/7 / ред. Ю.А. Меженко. – Л., 1929-1941.

Библиография периодических изданий России, 1901–1916 [Текст] : предисл. к блоккарточ. кат. Гос. публ. б-ки / Ю. А. Меженко. – Л., 1939. – 12 с.

Бібліографія української книги, її завдання, обсяг і методи її створення [Текст] / Ю.О. Меженко // Наук. зб. Б-ки АН УРСР. – К., 1946. – Ч. 1. – С.4–14.

Бібліографія Шевченкіани [Текст] : доп. в Ін-ті укр. літ. ім. Т. Г. Шеченка АН УРСР / Ю. О. Меженко // Літ. газ. –1945. – 13 верес.

*Бібліотека в минулому (культурно-історичний нарис). Вип. 3 [Текст] / Д. Балика ; [за ред. Ю. О. Меженка] ; Укр. наук. ін-т книгозн., Наук.-плопуляр. б-ка книгозн. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1925. – 115, [2] с.

Бібліотечна техніка [Текст] / Юр. Меженко (Іванов). – К. : Держвидав, 1921. – 54 с.

Важлива справа [Текст] : [про підготовку Всеукр. вист. друку] / Ю. О. Меженко // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 18 листоп.

Від редакції [Текст] / [Меженко Ю.О.] // Бібліолог.вісті. – 1929. – N 4. – С. 19.

Від Українського наукового інституту книгознавства [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1924. – № 1/3. – С. 5–6.

Відозва ВАПЛІТЕ [Текст] / Ю. О. Меженко // Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей /  Юрій Лавриненко. – Київ : Просвіта, 2005. – С. 653–655.

Всенародна бібліотека України [Текст] / Ю. О. Меженко // Вісті [Київ. губревкому]. – 1921. – 24 лют.

Вступ [Текст] / Ю. О. Меженко // Українська книга XVI–XVIII ст. / УНІК. – К., 1926. – С. 7– 9. – (Труди УНІКу ; т. 1).

Вступна стаття [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліотека і читач на Україні. – X. : ДВУ, 1930. – С. 5–7.

Головна книжкова палата [Текст] / Ю.Меженко // Наше минуле. – 1919. – №1/2. – С.174–175.

Государственная ордена Трудового Красного Знамени публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [Текст] / Ю. О. Меженко // Совет. библиогр. – 1940. – Вып. 1 (18). – С. 181–183.

Дванадцять листів (1962–1967) [Текст] / Ю. О. Меженко ; публ. Я. Р.Дашкевича // Сучасність. – 1992. – N 10. – С.118–122.

Дещо з приводу бібліографії [Текст] : (відгук на замітку Ю. Меленевського в “Книгарі” № 17 про класиф. відділу “Україніка”) / Ю. О. Меженко // Україна. – 1919. – 6 січ.

Державна бібліографія на Україні та потреби наукової роботи [Текст] / Ю.О. Меженко // Бібліолог.вісті. – 1930. – N 4. – С.5-14.

Децимальна міжнародна система і питання музикографії [Текст] / Ю. О. Меженко // Музика. –1923. – № 6/7. – С.36–38.

До першої Всеукраїнської виставки друку [Текст] / Ю. О. Меженко // Більшовик. – 1923. – 6 лют.

“Житє і  слово”, 1894-1897 [Текст] : сист. покажч. змісту / Ю.О. Меженко ; передм. Я.Р. Дашкевича. – Л., [1959]. – 56 с. – Машинопис.

Завдання, обсяг та джерела роботи [Текст] : (доповідь) / Ю. Меженко // На шляху до створення репертуару української книжки : протокол наради, присвяч. складанню „Бібліографії української книги, 1798-1914 рр.“, яка відбулася в Б-ці АН УРСР 21–22 груд. 1945р. – Львів,1991. – С. 10–13.

*Завдання, обсяг та джерела роботи [Текст] : доп. на нараді бібліографів, присвяч. складанню “Бібліографії української книги. 1798–1914 рр.”, 21–22 грудня 1945 р. у Києві / Ю. О. Меженко // Бібл. вісн. – 1993. – № 3/4. – С. 32–35.

Задачи и план построения репертуара украинской книги [Текст] : (докл. в ГПБ)  / Ю.О. Меженко ; публ. и коммент. Е. К. Соколинского // Листи Юрiя Меженка до львiв’ян (1923-1965). – Львiв, 2002. – С. 265–290.

Из архивов русских книговедов [Текст] : (переписка У. Г. Иваска и Н. М. Лисовского, посвященная В. И. Межову) / Ю. А. Меженко // Книга: исслед. и материалы. – М.,1959. – Сб. 1. – С.268–282.

Книга [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1961. – Т.6. – С. 498–500.

Книговидавнича справа [Текст] / Гнатюк Д. І., Меженко Ю. О., Рудь М. П. // УРЕ. – К.,1965. – Т.17. – С. 530–535.

Книгоиздательское дело [Текст] / Гнатюк Д. И., Меженко Ю. А., Рудь М. П. // Украинская Советская Социалистическая Республика. – К.,1967. – С. 486–490.

Книжна палата [Текст] / Ю. Іванів-Меженко // Україна. – 1919. – 17 січ.

*Книжкова продукція на Україні в 1917–1922 рр. [Текст] / Ю. Меженко // Книга. – 1923. – № 2. – С.66–67.

Книжковий знак [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1961. – Т.6. – С. 505.

«Кобзар» [Текст] / Ю. Меженко, Ф. Сарана // УРЕ. – К.,1961. – Т.6. – С. 511–512.

Лист до редакції [Текст] : [з приводу виходу в Петрограді книжки „Практическое Руководство по библиотековедению“ (1923)] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – 119–120.

Лист до редакції [Текст] : [з приводу приват. б-к] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1928. – № 4. – С. 187–188.

Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923-1969) [Текст] / Ю. О. Меженко ; упоряд., передм., прим. М. А. Вальо ; відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Л. : Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України, 2002. – 322с., [13 ]арк. фотогр.

*Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) [Текст] / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, від. іст. колекцій ; [упоряд.: Р. Дзюбан, Г. Сварник ; наук. ред. Я. Дашкевич]. – Львів, 2009. – 372 с. : іл. – (Епістолярій).

Літературний нарис [Текст] / Ю. О. Меженко // Нечуй-Левицький І. С. Твори / І. С. Нечуй-Левицький ; за ред. і з крит. розвідкою Юрія Меженка. – Харків : Державидав України, 1926. – С. 5-18. – (Бібліотека українських класиків).

Любов Павлівна Ліницька [Текст] : [нариси] / [Ю. Меженко, В. Василько]. — К. : Держвидав образотворчого мистецтва і муз. л-ри, 1957. – 177 с. : іл.

Матеріали до реформи бібліотечної справи на Україні [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1928. – № 1. – С. 86–102.

Матеріали до “Шевченкіани” за роки  1917-1929 [Текст] / Ю. Меженко // Життя й революція. – 1930. – Кн. 3. – С.183-192.

Мацуєв Микола Іванович [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1962. – Т.8. – С. 565.

Міжнародня децімальна бібліографична клясіфікація [Текст] : скороч. табл. з абетк. покажч. і поясн. текст / Юр. Іванов Меженко ; Голов. книж. палата. – К., 1919. – 91 с.

Мысли о чтении [Текст] / Ю. О. Меженко // Сталин. племя. – 1945. – 11 дек.

Найближчі завдання нашої книжкової справи [Текст] / Ю. О. Меженко // Україна. – 1919. – 4 січ.

О задачах и плане “Библиографии русской библиографии” [Текст] / Ю. А. Меженко  // Общие  библиографии русских книг гражданской печати, 1708–1937 : аннот. указ. / М. В. Сокурова. – Л., 1944. – С. 5–11.

*О портретах библиографов: (некоторые мысли собирателя) [Текст] / Ю. Меженко // Книга: исслед. и материалы. – М.,1960. – Сб.3. – С. 420–425.

Опыт работы по  составлению  библиографии периодических   изданий   России,   1901-1916  гг.  [Текст] / Ю. О.  Меженко. – Л. : Лениздат, 1943. – 52 с.

Організаційні  та теоретичні передумови створення українознавчого бібліографічного  репертуару [Текст] / [ Ю.О. Меженко] // Книголюб. – 1927. – N 3. – С.1-10. – Підпис: І.О.

Організація та теоретичні передумови українознавчого бібліографічного репертуару [Текст] / Ю. О. Меженко // Книголюб. – 1927. – №3. – С. 1–10.

Передмова [Текст] / Ю. О. Меженко // Ковалевський Ю. Правила картографії / Ю. Ковалевський. – К. : Село-книга, 1923. – С. 5–6.

Періодичні видання за 1919 р. [Текст] / Ю. Меженко // Книж. вісн. – 1919.– Кн.2. – 12 с.

Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1926. – № 2. – С.32–39.

Питання про виявлення динаміки літературного процесу бібліографічним методом [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1930. – №2. – С. 5–14.

Підсумки і деякі перспективи в українській бібліогічній роботі [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1/2. – С. 40–46.

Піонер української бібліографії [Текст] : [М Ф. Яшек] / Ю. О. Меженко // Рад. Культура. – 1964. – 23 січ.

Плани побудови бібліотечної сітки [Текст] / Ю. Меженко ; Губполітосвіта Київщини // Пролетар. освіта. – 1921. – № 3/4. – С. 62–63.

*Практическое руководство по библиотековедению [Текст] / Г. Ковалевский, Ю. Ме¬женко. – Пг. : Мысль, 1923. – 204 с.

*Преса [Текст] : (іст. нотатки про зародження преси) / [Ю. О. Меженко] // Книга. – 1923. – № 3. – С. 78–79.

*”Преса, 1901–1916″ (Pro domo sua) [Текст] : [спогади Ю. Меженка про історію створення “Библиографии периодических изданий России”] / Ю. Меженко // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – С. 6–8 ; № 10. – С. 7–10 ; № 11.– С. 3–5.

Про один із бібліологічних фронтів [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 3. – С.14–18.

*Про перепис бібліотек УРСР [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібл. зб. – К., 1926. – Ч.1. Праці Першої конференції наукових бібліотек УРСР. – С. 167–168.

Про стан мережі бібліотек наукових установ АН УРСР [Текст] / Ю. Меженко // Журн. Б-ки АН УРСР. – 1946. – №2. – С.3–13.

Продовження Шевченкіани [Текст] / Ю.О. Меженко // Літ.Україна. – 1968. – 22 берез. – Рец. на кн.: Сарана Ф.К.  Т. Г.Шевченко : бібліогр. ювіл. літ., 1960–1964. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Шлях. – 1918. – № 3. – С. 59–64. – Рец. на кн.: Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К. : Вид-во Череповського, 1918. – 272 с.

[Рецензія] / Ю. О. Меженко // Книгарь. – 1919. – № 23/24. – С. 1599–1600. – Рец. на журн.: Кн. вісн. – 1919. – №1/2.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – С. 71–74. – Рец. на кн.: Биковський Л. Замітки про книгознавство і книговживання / Л. Биковський. – Подєбради : Укр. книгознавство, 1923. – 88 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Книга. – 1923. – № 4. – С. 19–20. – Рец. на кн.: Ковалевський Ю. Правила карткографії / Ю. Ковалевський. – К. : Село-книга, 1923. – 72 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 2. – С. 26–28. – Рец. на кн.: Малеин А. О редкой книге / А. Малеин, М. Флеер. – М. ; Петроград : Госиздат. – 48 с.

*[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Книга. – 1923. – № 3. – С. 17–19. – Рец. на кн.: Пакуль Н.М. Книга : ист. очерк. – X. : Главполитпросвет УССР, 1923. – 132 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1928. – № 6. – С. 196–199. – Рец. на кн.: Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників. – К. : УАН, 1928. – 34 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С. 108–109. – Рец. на кн.: Фомин, А. Г. Аннотации: теория и практика их составления / А. Г. Фомин. – Л : ГПБ, 1929. – IV, 148 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Наук. зб. Б-ки АН УРСР. – К., 1946. – Ч. 1. – С. 117–124. – Рец. на кн.: Т. Г. Шевченко : библиогр. указ. / сост.: О. М. Клеменова [и др.]. – М. : ОГИЗ, 1941. – 264 с.

Русская техническая периодика, 1800–1916 гг. [Текст] : библиогр. указ / Ю. А. Меженко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 300с.

Спогади про журнал «Бібліологічні вісті» [Текст] / Ю. Меженко ; публ. Я. Дашкевича // Книжник. – 1992. – №1. – С. 24–25. – Написані в серп. 1962р.

Створити бібліографію української книги [Текст] / Ю. О. Меженко // Київ. правда. – 1946. – 14 серп.

Сьогодні розповідає директор Бібліотеки АН УРСР професор Ю. О. Меженко [Текст] / Ю. О. Меженко // Молодь України. – 1945. – 2 верес.

*Творчість індивідуума і колектив [Текст] : (урив. ст. в зб. Укр. модерністів „Музагет”, 1919) / Ю. О. Меженко // Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей / Юрій Лавриненко. – Київ : Просвіта, 2005. – С. 651–653.

Творчість М. Хвильового [Текст] / Ю. О. Меженко // Шляхи мистецтва. – 1923. – N 5. – С.55–59.

Теоретичні передумови організації української бібліографічної роботи [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1926. – №4. – С. 48–57.

Тризначні авторські Кеттерові таблиці, пристосовані для українських бібліо¬тек [Текст] / Ю. Меженко. – X. : Рад. шк., 1932. – 65 с.

Українська книжка часу великої революції [Текст] / Юр Меженко ; Укр. наук. ін-т книгозн. – К. : [Держтрест ”Київ-Друк”, 1-ша фото-літо-друк.], 1928. – 32 с. : табл.
Те саме : Життя й революція. – 1927. – № 11. – С.107–121; № 12. – С. 307–322.

Український науково-дослідний інститут книгознавства [Текст] / Ю. О. Меженко // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 141–143.

Хронологія артистичної діяльності М. Л. Кропивницького [Текст] : (матеріали до біогр.) / Ю. О. Меженко // Марко Лукич Кропивницький. – К., 1955. – С. 379–504.

Чи потрібні інвентарі в бібліотеках універсального типу? [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – №4. – С. 23–30.

Чужомовне письменство в українських перекладах [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: Меженко Ю.,  Яшек М. // Життя й революція. – 1929. – Кн.4. – С.191–202; Кн.5.– С.163–173; Кн.6. – С.147–158; Кн.7/8. – С.232–255.

Шевченко в чеській культурі  [Теxt] / Ю.  Меженко // Всесвіт. – 1963. – N 3. – С.159–160. – Рец. на кн. : Taras Sevcenko v ceske culture : bibliografie / E.Velinska, O.Zilinskyj. – Praha: Slovanska knihovna, 1962. – 96 s.


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали