НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Ю. О. Меженка

Актуальні питання української бібліографії [Текст] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1927. – N 9. – С.284-287.

Библиография периодических изданий России 1901–1916 гг. [Текст] / консульт.-библиогр. отд. ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина ; отв. ред. Ю. А. Межен¬ко. – Л., 1939. – 12 с.

Библиография  периодических  изданий  России,  1901-1916 гг. [Текст] : блоккарт. кат. Вып.1/7 / ред. Ю.А. Меженко. – Л., 1929-1941.

Библиография периодических изданий России, 1901–1916 [Текст] : предисл. к блоккарточ. кат. Гос. публ. б-ки / Ю. А. Меженко. – Л., 1939. – 12 с.

Бібліографія української книги, її завдання, обсяг і методи її створення [Текст] / Ю.О. Меженко // Наук. зб. Б-ки АН УРСР. – К., 1946. – Ч. 1. – С.4–14.

Бібліографія Шевченкіани [Текст] : доп. в Ін-ті укр. літ. ім. Т. Г. Шеченка АН УРСР / Ю. О. Меженко // Літ. газ. –1945. – 13 верес.

*Бібліотека в минулому (культурно-історичний нарис). Вип. 3 [Текст] / Д. Балика ; [за ред. Ю. О. Меженка] ; Укр. наук. ін-т книгозн., Наук.-плопуляр. б-ка книгозн. – [Б. м.] : Державне вид-во України, 1925. – 115, [2] с.

Бібліотечна техніка [Текст] / Юр. Меженко (Іванов). – К. : Держвидав, 1921. – 54 с.

Важлива справа [Текст] : [про підготовку Всеукр. вист. друку] / Ю. О. Меженко // Вісті ВУЦВК. – 1922. – 18 листоп.

Від редакції [Текст] / [Меженко Ю.О.] // Бібліолог.вісті. – 1929. – N 4. – С. 19.

Від Українського наукового інституту книгознавства [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1924. – № 1/3. – С. 5–6.

Відозва ВАПЛІТЕ [Текст] / Ю. О. Меженко // Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей /  Юрій Лавриненко. – Київ : Просвіта, 2005. – С. 653–655.

Всенародна бібліотека України [Текст] / Ю. О. Меженко // Вісті [Київ. губревкому]. – 1921. – 24 лют.

Вступ [Текст] / Ю. О. Меженко // Українська книга XVI–XVIII ст. / УНІК. – К., 1926. – С. 7– 9. – (Труди УНІКу ; т. 1).

Вступна стаття [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліотека і читач на Україні. – X. : ДВУ, 1930. – С. 5–7.

Головна книжкова палата [Текст] / Ю.Меженко // Наше минуле. – 1919. – №1/2. – С.174–175.

Государственная ордена Трудового Красного Знамени публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина [Текст] / Ю. О. Меженко // Совет. библиогр. – 1940. – Вып. 1 (18). – С. 181–183.

Дванадцять листів (1962–1967) [Текст] / Ю. О. Меженко ; публ. Я. Р.Дашкевича // Сучасність. – 1992. – N 10. – С.118–122.

Дещо з приводу бібліографії [Текст] : (відгук на замітку Ю. Меленевського в “Книгарі” № 17 про класиф. відділу “Україніка”) / Ю. О. Меженко // Україна. – 1919. – 6 січ.

Державна бібліографія на Україні та потреби наукової роботи [Текст] / Ю.О. Меженко // Бібліолог.вісті. – 1930. – N 4. – С.5-14.

Децимальна міжнародна система і питання музикографії [Текст] / Ю. О. Меженко // Музика. –1923. – № 6/7. – С.36–38.

До першої Всеукраїнської виставки друку [Текст] / Ю. О. Меженко // Більшовик. – 1923. – 6 лют.

“Житє і  слово”, 1894-1897 [Текст] : сист. покажч. змісту / Ю.О. Меженко ; передм. Я.Р. Дашкевича. – Л., [1959]. – 56 с. – Машинопис.

Завдання, обсяг та джерела роботи [Текст] : (доповідь) / Ю. Меженко // На шляху до створення репертуару української книжки : протокол наради, присвяч. складанню „Бібліографії української книги, 1798-1914 рр.“, яка відбулася в Б-ці АН УРСР 21–22 груд. 1945р. – Львів,1991. – С. 10–13.

*Завдання, обсяг та джерела роботи [Текст] : доп. на нараді бібліографів, присвяч. складанню “Бібліографії української книги. 1798–1914 рр.”, 21–22 грудня 1945 р. у Києві / Ю. О. Меженко // Бібл. вісн. – 1993. – № 3/4. – С. 32–35.

Задачи и план построения репертуара украинской книги [Текст] : (докл. в ГПБ)  / Ю.О. Меженко ; публ. и коммент. Е. К. Соколинского // Листи Юрiя Меженка до львiв’ян (1923-1965). – Львiв, 2002. – С. 265–290.

Из архивов русских книговедов [Текст] : (переписка У. Г. Иваска и Н. М. Лисовского, посвященная В. И. Межову) / Ю. А. Меженко // Книга: исслед. и материалы. – М.,1959. – Сб. 1. – С.268–282.

Книга [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1961. – Т.6. – С. 498–500.

Книговидавнича справа [Текст] / Гнатюк Д. І., Меженко Ю. О., Рудь М. П. // УРЕ. – К.,1965. – Т.17. – С. 530–535.

Книгоиздательское дело [Текст] / Гнатюк Д. И., Меженко Ю. А., Рудь М. П. // Украинская Советская Социалистическая Республика. – К.,1967. – С. 486–490.

Книжна палата [Текст] / Ю. Іванів-Меженко // Україна. – 1919. – 17 січ.

*Книжкова продукція на Україні в 1917–1922 рр. [Текст] / Ю. Меженко // Книга. – 1923. – № 2. – С.66–67.

Книжковий знак [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1961. – Т.6. – С. 505.

«Кобзар» [Текст] / Ю. Меженко, Ф. Сарана // УРЕ. – К.,1961. – Т.6. – С. 511–512.

Лист до редакції [Текст] : [з приводу виходу в Петрограді книжки „Практическое Руководство по библиотековедению“ (1923)] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – 119–120.

Лист до редакції [Текст] : [з приводу приват. б-к] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1928. – № 4. – С. 187–188.

Листи Юрія Меженка до львів’ян (1923-1969) [Текст] / Ю. О. Меженко ; упоряд., передм., прим. М. А. Вальо ; відп. ред. Л. І. Крушельницька. – Л. : Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України, 2002. – 322с., [13 ]арк. фотогр.

*Листування Юра Меженка з Ярославом Дашкевичем (1945–1969) [Текст] / НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, від. іст. колекцій ; [упоряд.: Р. Дзюбан, Г. Сварник ; наук. ред. Я. Дашкевич]. – Львів, 2009. – 372 с. : іл. – (Епістолярій).

Літературний нарис [Текст] / Ю. О. Меженко // Нечуй-Левицький І. С. Твори / І. С. Нечуй-Левицький ; за ред. і з крит. розвідкою Юрія Меженка. – Харків : Державидав України, 1926. – С. 5-18. – (Бібліотека українських класиків).

Любов Павлівна Ліницька [Текст] : [нариси] / [Ю. Меженко, В. Василько]. — К. : Держвидав образотворчого мистецтва і муз. л-ри, 1957. – 177 с. : іл.

Матеріали до реформи бібліотечної справи на Україні [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1928. – № 1. – С. 86–102.

Матеріали до “Шевченкіани” за роки  1917-1929 [Текст] / Ю. Меженко // Життя й революція. – 1930. – Кн. 3. – С.183-192.

Мацуєв Микола Іванович [Текст] / Ю. Меженко // УРЕ. – К., 1962. – Т.8. – С. 565.

Міжнародня децімальна бібліографична клясіфікація [Текст] : скороч. табл. з абетк. покажч. і поясн. текст / Юр. Іванов Меженко ; Голов. книж. палата. – К., 1919. – 91 с.

Мысли о чтении [Текст] / Ю. О. Меженко // Сталин. племя. – 1945. – 11 дек.

Найближчі завдання нашої книжкової справи [Текст] / Ю. О. Меженко // Україна. – 1919. – 4 січ.

О задачах и плане “Библиографии русской библиографии” [Текст] / Ю. А. Меженко  // Общие  библиографии русских книг гражданской печати, 1708–1937 : аннот. указ. / М. В. Сокурова. – Л., 1944. – С. 5–11.

*О портретах библиографов: (некоторые мысли собирателя) [Текст] / Ю. Меженко // Книга: исслед. и материалы. – М.,1960. – Сб.3. – С. 420–425.

Опыт работы по  составлению  библиографии периодических   изданий   России,   1901-1916  гг.  [Текст] / Ю. О.  Меженко. – Л. : Лениздат, 1943. – 52 с.

Організаційні  та теоретичні передумови створення українознавчого бібліографічного  репертуару [Текст] / [ Ю.О. Меженко] // Книголюб. – 1927. – N 3. – С.1-10. – Підпис: І.О.

Організація та теоретичні передумови українознавчого бібліографічного репертуару [Текст] / Ю. О. Меженко // Книголюб. – 1927. – №3. – С. 1–10.

Передмова [Текст] / Ю. О. Меженко // Ковалевський Ю. Правила картографії / Ю. Ковалевський. – К. : Село-книга, 1923. – С. 5–6.

Періодичні видання за 1919 р. [Текст] / Ю. Меженко // Книж. вісн. – 1919.– Кн.2. – 12 с.

Перспективи розвитку великих і наукових бібліотек на Україні [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1926. – № 2. – С.32–39.

Питання про виявлення динаміки літературного процесу бібліографічним методом [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1930. – №2. – С. 5–14.

Підсумки і деякі перспективи в українській бібліогічній роботі [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1925. – № 1/2. – С. 40–46.

Піонер української бібліографії [Текст] : [М Ф. Яшек] / Ю. О. Меженко // Рад. Культура. – 1964. – 23 січ.

Плани побудови бібліотечної сітки [Текст] / Ю. Меженко ; Губполітосвіта Київщини // Пролетар. освіта. – 1921. – № 3/4. – С. 62–63.

*Практическое руководство по библиотековедению [Текст] / Г. Ковалевский, Ю. Ме¬женко. – Пг. : Мысль, 1923. – 204 с.

*Преса [Текст] : (іст. нотатки про зародження преси) / [Ю. О. Меженко] // Книга. – 1923. – № 3. – С. 78–79.

*”Преса, 1901–1916″ (Pro domo sua) [Текст] : [спогади Ю. Меженка про історію створення “Библиографии периодических изданий России”] / Ю. Меженко // Вісн. Кн. палати. – 1998. – № 9. – С. 6–8 ; № 10. – С. 7–10 ; № 11.– С. 3–5.

Про один із бібліологічних фронтів [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 3. – С.14–18.

*Про перепис бібліотек УРСР [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібл. зб. – К., 1926. – Ч.1. Праці Першої конференції наукових бібліотек УРСР. – С. 167–168.

Про стан мережі бібліотек наукових установ АН УРСР [Текст] / Ю. Меженко // Журн. Б-ки АН УРСР. – 1946. – №2. – С.3–13.

Продовження Шевченкіани [Текст] / Ю.О. Меженко // Літ.Україна. – 1968. – 22 берез. – Рец. на кн.: Сарана Ф.К.  Т. Г.Шевченко : бібліогр. ювіл. літ., 1960–1964. – К. : Наук. думка, 1968. – 624 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Шлях. – 1918. – № 3. – С. 59–64. – Рец. на кн.: Огієнко І. Українська культура / І. Огієнко. – К. : Вид-во Череповського, 1918. – 272 с.

[Рецензія] / Ю. О. Меженко // Книгарь. – 1919. – № 23/24. – С. 1599–1600. – Рец. на журн.: Кн. вісн. – 1919. – №1/2.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – С. 71–74. – Рец. на кн.: Биковський Л. Замітки про книгознавство і книговживання / Л. Биковський. – Подєбради : Укр. книгознавство, 1923. – 88 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Книга. – 1923. – № 4. – С. 19–20. – Рец. на кн.: Ковалевський Ю. Правила карткографії / Ю. Ковалевський. – К. : Село-книга, 1923. – 72 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 2. – С. 26–28. – Рец. на кн.: Малеин А. О редкой книге / А. Малеин, М. Флеер. – М. ; Петроград : Госиздат. – 48 с.

*[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Книга. – 1923. – № 3. – С. 17–19. – Рец. на кн.: Пакуль Н.М. Книга : ист. очерк. – X. : Главполитпросвет УССР, 1923. – 132 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Життя й революція. – 1928. – № 6. – С. 196–199. – Рец. на кн.: Тулуб О. Словник псевдонімів українських письменників. – К. : УАН, 1928. – 34 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1930. – № 1. – С. 108–109. – Рец. на кн.: Фомин, А. Г. Аннотации: теория и практика их составления / А. Г. Фомин. – Л : ГПБ, 1929. – IV, 148 с.

[Рецензія] [Текст] / Ю. О. Меженко // Наук. зб. Б-ки АН УРСР. – К., 1946. – Ч. 1. – С. 117–124. – Рец. на кн.: Т. Г. Шевченко : библиогр. указ. / сост.: О. М. Клеменова [и др.]. – М. : ОГИЗ, 1941. – 264 с.

Русская техническая периодика, 1800–1916 гг. [Текст] : библиогр. указ / Ю. А. Меженко ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. – 300с.

Спогади про журнал «Бібліологічні вісті» [Текст] / Ю. Меженко ; публ. Я. Дашкевича // Книжник. – 1992. – №1. – С. 24–25. – Написані в серп. 1962р.

Створити бібліографію української книги [Текст] / Ю. О. Меженко // Київ. правда. – 1946. – 14 серп.

Сьогодні розповідає директор Бібліотеки АН УРСР професор Ю. О. Меженко [Текст] / Ю. О. Меженко // Молодь України. – 1945. – 2 верес.

*Творчість індивідуума і колектив [Текст] : (урив. ст. в зб. Укр. модерністів „Музагет”, 1919) / Ю. О. Меженко // Лавриненко Ю. Розстріляне  Відродження : антологія, 1917-1933 : поезія – проза – драма – есей / Юрій Лавриненко. – Київ : Просвіта, 2005. – С. 651–653.

Творчість М. Хвильового [Текст] / Ю. О. Меженко // Шляхи мистецтва. – 1923. – N 5. – С.55–59.

Теоретичні передумови організації української бібліографічної роботи [Текст] / Ю. Меженко // Бібліолог. вісті. – 1926. – №4. – С. 48–57.

Тризначні авторські Кеттерові таблиці, пристосовані для українських бібліо¬тек [Текст] / Ю. Меженко. – X. : Рад. шк., 1932. – 65 с.

Українська книжка часу великої революції [Текст] / Юр Меженко ; Укр. наук. ін-т книгозн. – К. : [Держтрест ”Київ-Друк”, 1-ша фото-літо-друк.], 1928. – 32 с. : табл.
Те саме : Життя й революція. – 1927. – № 11. – С.107–121; № 12. – С. 307–322.

Український науково-дослідний інститут книгознавства [Текст] / Ю. О. Меженко // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 141–143.

Хронологія артистичної діяльності М. Л. Кропивницького [Текст] : (матеріали до біогр.) / Ю. О. Меженко // Марко Лукич Кропивницький. – К., 1955. – С. 379–504.

Чи потрібні інвентарі в бібліотеках універсального типу? [Текст] / Ю. О. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – №4. – С. 23–30.

Чужомовне письменство в українських перекладах [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад.: Меженко Ю.,  Яшек М. // Життя й революція. – 1929. – Кн.4. – С.191–202; Кн.5.– С.163–173; Кн.6. – С.147–158; Кн.7/8. – С.232–255.

Шевченко в чеській культурі  [Теxt] / Ю.  Меженко // Всесвіт. – 1963. – N 3. – С.159–160. – Рец. на кн. : Taras Sevcenko v ceske culture : bibliografie / E.Velinska, O.Zilinskyj. – Praha: Slovanska knihovna, 1962. – 96 s.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали