НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць та публікацій про життя й діяльність Ф. П. Максименка

Maksimenko_2017.08.17-5 Список друкованих праць Ф. Максименка: автограф. 1946 р. (архів ЛНУ, спр. 9355 (1890) (джерело: „Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка” (Львів, 2008)).

Федір Максименко: біобібліогр. покажч.  / [упоряд.: Галина Домбровська, Людмила Панів] // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів : [Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – С. 194–376.

Публікації 2008–2017 рр.

 1. Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969) // Зап. Львів. нац. наук. б‑ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. нац. наук. б‑ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 312–366.
 2. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, наук. б‑ка ; [упоряд. : Галина Домбровська, Людмила Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – 381 с. : іл., портр. – До 400-ліття Наук. б‑ки Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка.
 3. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львів. нац. ун‑т ім. Івана Франка, Наук. б‑ка ; [уклав Ф. П. Максименко ; передмов. Ф. П. Максименка ; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 122 с., іл. – Анот. бібліогр. : с. 97–114. – До 400-річчя Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.
 4. Максименко Федір Пилипович / В. О. Кононенко // Українські бібліографи : біогр. відом. Проф. діяльність. Бібліографія / Держ. закл. „Нац. парлам. б‑ка України”. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 2. – С. 27–29.
 5. Мицик Ю. Спогади про Федора Максименка / протоієрей Юрій Мицик // Вісн. Львів. ун‑ту. Серія „Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”. – 2009. – Вип. 4. – С. 206 – 213.
 6. Назарчук Т. Б. З історії розвитку краєзнавчих бібліографічних студій у  Кримській АСРР / Т. Б. Назарчук // Вісник Одеського національного університету. Серія „Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство”. – 2009. – Т. 14, № 19. – С. 136–152. – Бібліогр.: 37 назв.
  про Ф. Максименка: с. 144–147.
 7. Назарчук Т. Розвиток історико‑краєзнавчої бібліографії в Криму (20–30‑ті роки ХХ століття) / Тетяна Назарчук // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – С. 103–110. – Бібліогр.: 27 назв.
  про Ф. Максименка: с. 105–109.
 8. Ротач П. Бібліограф-енциклопедист / П. Ротач // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 169–171.
 9. Тимошенко І. Українське книгознавство у 60–70‑х роках ХХ ст. / Ірина Тимошенко // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 17–23. – Бібліогр.: 20 назв.
  про Ф. Максименка: с. 19–22.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали