НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць та публікацій про життя й діяльність Ф. П. Максименка

Maksimenko_2017.08.17-5 Список друкованих праць Ф. Максименка: автограф. 1946 р. (архів ЛНУ, спр. 9355 (1890) (джерело: „Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка” (Львів, 2008)).

Федір Максименко: біобібліогр. покажч.  / [упоряд.: Галина Домбровська, Людмила Панів] // Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / [упоряд.: Г. Домбровська, Л. Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін. – Львів : [Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – С. 194–376.

Публікації 2008–2017 рр.

 1. Дзюбан Р. Питання української бібліографії у листуванні Юра Меженка з Федором Максименком (1944–1969) // Зап. Львів. нац. наук. б‑ки України ім. В. Стефаника : зб. наук. пр. / Львів. нац. наук. б‑ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2019. – Вип. 11 (27). – С. 312–366.
 2. Збірник пам’яті українського бібліографа Федора Максименка / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, наук. б‑ка ; [упоряд. : Галина Домбровська, Людмила Панів ; редкол.: В. Кметь (голова), С. Білокінь, Я. Дашкевич та ін.]. – Львів : [Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка], 2008. – 381 с. : іл., портр. – До 400-ліття Наук. б‑ки Львів. нац. ун‑ту ім. Івана Франка.
 3. Інкунабули (першодруки) Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка : каталог = Incunabula Bibliothecae Universitatis Leopoliensis: catalogus / Львів. нац. ун‑т ім. Івана Франка, Наук. б‑ка ; [уклав Ф. П. Максименко ; передмов. Ф. П. Максименка ; упоряд. М. Ільків-Свидницький, В. Кметь ; вступ. ст.: М. Ільків-Свидницький, В. Кметь]. – [Вид. 2-ге розшир. та допов. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – 122 с., іл. – Анот. бібліогр. : с. 97–114. – До 400-річчя Наукової бібліотеки та 350-річчя Львівського національного університету імені Івана Франка.
 4. Максименко Федір Пилипович / В. О. Кононенко // Українські бібліографи : біогр. відом. Проф. діяльність. Бібліографія / Держ. закл. „Нац. парлам. б‑ка України”. – Київ : [б. в.], 2010. – Вип. 2. – С. 27–29.
 5. Мицик Ю. Спогади про Федора Максименка / протоієрей Юрій Мицик // Вісн. Львів. ун‑ту. Серія „Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології”. – 2009. – Вип. 4. – С. 206 – 213.
 6. Назарчук Т. Б. З історії розвитку краєзнавчих бібліографічних студій у  Кримській АСРР / Т. Б. Назарчук // Вісник Одеського національного університету. Серія „Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство”. – 2009. – Т. 14, № 19. – С. 136–152. – Бібліогр.: 37 назв.
  про Ф. Максименка: с. 144–147.
 7. Назарчук Т. Розвиток історико‑краєзнавчої бібліографії в Криму (20–30‑ті роки ХХ століття) / Тетяна Назарчук // Краєзнавство. – 2009. – № 3/4. – С. 103–110. – Бібліогр.: 27 назв.
  про Ф. Максименка: с. 105–109.
 8. Ротач П. Бібліограф-енциклопедист / П. Ротач // Київська старовина. – 2000. – № 5. – С. 169–171.
 9. Тимошенко І. Українське книгознавство у 60–70‑х роках ХХ ст. / Ірина Тимошенко // Бібл. вісн. – 2008. – № 5. – С. 17–23. – Бібліогр.: 20 назв.
  про Ф. Максименка: с. 19–22.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали