НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія М. Ф. Комарова

 1. Хронологічний покажчик праць М. Ф. Комарова // Закоханий в українське слово : до 170‑річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – С. 170–214.
 2. Література про життєвий і творчий шлях : [бібліогр. список] // Закоханий в українське слово : до 170‑річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – С. 215–298.
 3. Зв’язки М. Ф. Комарова з видатними діячами літератури, культури, науковцями. Листування : [бібліогр. список] // Закоханий в українське слово : до 170‑річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – С. 299–350.
 4. Книги, видані коштом або за сприяння М. Ф. Комарова : [бібліогр. список] // Закоханий в українське слово : до 170‑річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – С. 352–353.
 5. Вшанування М. Ф. Комарова : [бібліогр. список] // Закоханий в українське слово : до 170‑річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – С. 351.
Інші публікації
 1.  Адвокат українського слова : до 170-річчя від дня народження М. Комарова (1844–1913) / підготовлено С. Савченко // Дати і події. 2014, перше півріччя : календар знам. дат. – 2013. – № 1. – С. 18-22. – Бібліогр.: с. 22.
 2. Березюк, Н. Видатний вітчизняний бібліограф Михайло Федорович Комаров (до 170‑річчя від дня народження) / Ніна Березюк // Бібл. форум України. – 2014. – № 2. – C. 36-41. – Бібліогр.: 39 назв.
 3. Березюк, Н. М. Комаров Михайло Федорович / Н. М. Березюк // Вчений і бібліографія. ХІХ – середина ХХ століття : нариси. Бібліографія бібліографії : [біобібліогр. слов.] / Н. М. Березюк. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 65–74. – Бібліогр.: 45 назв. – Доступно також: http://biography.nbuv.gov.ua/rating/r2019/txt/g4/5002.pdf.
 4.  Березюк, Н. М. Михайло Федорович Комаров – бібліограф, етнограф, публіцист / Н. М. Березюк // Наука и просвещение. – 2015. – № 4. – С. 52–69. – Бібліогр.: 18 назв. – Доступно також: https://core.ac.uk/download/pdf/96101946.pdf.
 5.  Бібліотека ХХІ століття у новому соціокультурному вимірі : матеріали Всеукр.
 6. наук.-практ. конф. (Одеса, 25-26 вересня 2014 р.) / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. С. Г. Гриценко ; ред. Н. Г. Майданюк – Одеса : [Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького], 2015. – 70 с. – Із змісту: Швидько Г.К. «Мала батьківщина» в житті і творчості Михайла Комарова. – С. 39–47 ; Купрата Н.Я. Творчий зв’язок Олени Пчілки з М. Ф. Комаровим. – С.48–53 ; Яцун Н.О. Бібліотека Комарова у фондах ОННБ імені М. Горького. – С. 54–60 ; Бур’ян Л.М. Григорій Дем’янович Зленко – дослідник спадщини М.Ф. Комарова. – С.61–64 ; Подкупко Т.Л. Фонд М. Ф. Комарова ОННБ імені М. Горького як джерело наочності у викладанні історії України. – С. 65–68. – Доступно також: http://odnb.odessa.ua/doc_file/DKB/konf2014.pdf.
 7.  Бiблiотека М. Ф. Комарова : каталог колекції Одес. нац.  наук. б‑ки ім. М. Горького / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. : Н. А. Бродецька, Н. О. Яцун. – Одеса : [видавець СПД Бровкін О. В.], 2014. – 320 с., [12 с. іл.]. – До 170‑річчя від дня народження М. Ф. Комарова. – Доступно також: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/sc00519655.pdf.
 8.  В. М. Ti, що від нас видійшли / В. М. // Ілюстрований народний календар. – Львів : Просвіта, 1914.– С. 216–217.
 9. Васянович, Г. П. Комаров Михайло Федорович / Григорій Петрович Васянович // Педагогічний Пантеон : наука і поезія / Григорій Петрович Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2016. – С. 72.
 10. Вороний, М. Михайло Комаров / М. Вороний // Сяйво. – 1913. – № 7/9. – С. 182.
 11. Гордієвський, М. М. Ф. Комаров. До 15-х роковин смерті / М.  Гордієвський // Известия Одес. Окруж. Комитета КП (б)У. – 1928. – № 29.
 12.  Грицюта, М. Михайло Комаров (1844–1913) / М. Грицюта // Історія української літературної критики : дожовт. період. – Київ, 1988. – С. 264.
 13. Гуменюк, М. П.  Внесок бібліографа : до 50-річчя з дня смерті М.Ф.Комарова / М. П. Гуменюк // Літ. Україна. – 1963. – 13 серп.
 14. Гуменюк, М. П.  Лист Миколи Вороного до М.Ф. Комарова / М. П. Гуменюк. // Архіви України. – 1970. – № 6. – С. 59 – 62.
 15. Гуменюк, М. П.  Михайло Федорович Комаров / М. П. Гуменюк // Соціаліст. культура. – 1968. – № 12. – С. 41.
 16. Гуменюк, М. П.  М. Ф. Комаров / М. П. Гуменюк // Українські бібліографи XIX – початку XX ст. : нариси про життя та діяльність / М. П. Гуменюк.  – Харків, 1969. – С. 45–59.
 17. Д. В. [Криптонім В. Дорошенка] Памяти М. Комарова / Д. В. // Укр. жизнь. – 1913. – № 9. – С. 86–93.
 18.  Д. В. Залови М. Ф. Комарова / Д. В. // Рада. – 1913. – № 187.
 19. Д. В. М. Ф. Комаров / Д. В. // Укр. жизнь. – 1913. – № 7– 8. – С. 125–126.
 20. Дорошенко, В. Михайло Комар (Комаров) / В. Дорошенко // ЛНВ. – 1913. – № 10. – С. 120–131.
 21. Дорошенко, В. Михайло Комаров / В. Дорошенко // Ілюстр. Україна. – 1913. – № 17/18. – С. 4–5.
 22. Єрофєєв, I. М. Ф.Комаров. 1844–1944 / І. Єрофєєв // Україна. – 1944. – № 11/12. –С. 39.
 23. Закоханий в українське слово : до 170-річчя від дня народження Михайла Комарова : зб. матеріалів / Одес. нац. наук. б-ка ; упоряд. Л. М. Бур’ян. – Одеса, 2017. – 514 с. : 9  рк. іл. – (Одеса в іменах і документах). – Доступно також: https://shron2.chtyvo.org.ua/Zbirka/Zakokhanyi_v_ukrainske_slovo_do_170-richchia_vid_dnia_narodzhennia_Mykhaila_Komarova.pdf.
 24. Зворський С. Архівна спадщина вітчизняних бібліотекознавців і бібліографів: збереження і використання / С. Зворський, Л. Одинока // Бібл. планета. – 2002. – № 4. – С. 22–24. – Зокрема про М. Комарова. – Доступно також: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=2081.
 25. Зеров, М. К. Листи Я. І. Гоголева до М. Ф. Комарова / М. К. Зеров // Україна. – 1930. – № 1/2 . – С. 146–147.
 26. Зеров, М. Листи Я І. Щоголева до М.Ф.Комарова. 1881–1892 / М. Зеров // Україна. – 1930. – № 1/2. – С. 147–157.
 27. Зленко, Г. Д. Книга пам’яті : оповіді та розвітки літ. слідопита / Г. Д. Зленко. – Одеса : Маяк, 1917. – С. 95–106.
 28. Зленко, Г. Михайло Комаров і його роль в історії Одеси / Г. Зленко // Четвертий міжнародний конгрес україністів, Одеса, 26–29 серпня 1999 р. : доп. та повідом. Південь України. Одеса / Міжнар. асоц. україністів, Одес. держ. ун‑т ім. І. І.Мечникова. –  Одеса, 1999. –  С.237–242.
 29. Зленко, Г. Михайло Комаров та його бібліотека / Г. Зленко // Бібл. вісн. – 1994. – № 3. – С. 29–33.
 30. Зленко, Г. Українська драматургія і театр у творчому житті М. Ф. Комарова / Г. Зленко // Літературно-мистецька Одеса II половини XIX ст. : тези і повідомл. 2‑ї регіон. наук.-практ. конф., присвяч. 200‑річчю Одеси. – Одеса, 1992. – С. 22–27.
 31. Зленко, Г. Шевченкіана Михаила Комарова / Г. Зленко // Україна. – 1963. – № 5. – С. 18.
  Про «Bінок Т.Шевченкові» (1912 р.)
 32. Книги з автографами у фондах Одеської державної наукової бібліотеки імені М. Горького : збірка М.Ф.Комарова : каталог / Одес. держ. наук. б‑ка ім. М. Горького ; [упоряд.: Л. В. Арюпіна, Г. Д. Зленко ; відп. ред. Г. Д. Зленко]. – Одеса : [б.в.], 1996. – 43 с. – Доступно також: http://catalog.odnb.odessa.ua/ONNB_ec/NashiVid/sNaykVidan/277432.pdf.
 33. Ковальчук, Л. Михаил Федорович Комаров / Л. Ковальчук // Известия Одесского библиографического общества. – 1913. – Т. 11, вып. 7. – С. 323–325.
 34. Козуб, С. М. М. Коцюбинський та М. Ф.Комаров (Листування) / С. Козуб // Зап. Іст.‑філол. від. ВУАН. – 1929. – Кн. 23. – С. 245–268.
  Також окремо. – Київ, 1930. – 25 с.
 35. Комаров, Б. Матеріали до словника псевдонімів та криптонімів українських авторів  / Б. М. Комаров // Зап. Укр. бібліогр. т‑ва в Одесі. – 1928. – № 1. – С. 5 – 7.
  Також окремо. Одеса, 1928. – 14 с. – Подано головним чином за рукописними матеріалами М. Комарова.
 36. Комаров Михайло Федорович // Українсью письменники : біобібліогр. словн. у п’яти томах – Київ, 1963. – Т. 2. – С. 432 – 439.
 37. Комаров Михайло Федорович // УРЕ. – Київ, 1962. – Т. 7.  – С. 40.
 38. Кононенко, В. О. Комаров Михайло Федорович / В. О. Кононенко // Українські бібліографи : біогр. відомості, проф. діяльн., бібліографія / Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 187–189.
 39. Корнєйчик, І. І. [М. Ф. Комаров] // Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період : нариси. – Харків, 1971. – С. 168–174.
  Кримський, А. Б. Михайло Комар  / А. Б.  Кримський // Твори : в 5 т. / Кримський А. Б. – Київ : Наук. думка, 1972. – Т. 2. – С. 594.
 40. Кримський, А. Б. Михайло Комар  / А. Кримський // Зоря. – 1896. – С. 358–360.
  Бібліографічний огляд.
 41. Кримський, А. Михайло Комар / А. Кримський // Розвідки, статті та замітки / А. Кримський. – Київ, 1928. – С. 292–309.
 42. Лазурський, В. Ф. Архів М. Ф. Комарова / В. Ф. Лазурський // Зап. Укр. бібліогр. т‑ва в Одесі. – 1929. – № 2/3. – С. 150–151.
 43. Леонтович, В. М. Спогади про мої зустрічі з українськими діячами старшого покоління / Володимир Леонтович // Зібрання творів : в 4-х томах / В. М. Леонтович. – Київ : Сфера, 2004. – Т. 3 : Повість. Спогади. – 356 с. – Доступно також: http://histpol.pl.ua/ru/?option=com_content&view=article&id=12508.
  Про М. Ф. Комарова: с. 331–332.
 44. Лотоцький, О. М. Ф.Комаров / О. Лотоцький // Сторінки минулого / Лотоцький О. – Варшава, 1932. – Ч. 1. – С. 197–199.
 45. Малиновська, Н. Внесок місцевих громадських діячів у розвиток української книги у м. Одесі у другій половині XIX – першій чверті XX / Н. Малиновська // Бібл. планета. – 2008. – № 1. – С. 20–23.
 46. Михайло Федорович Комарів (Комар) // Письмо з Просвіти. – Львів, 1913. – Ч. 8. – С. 249–250.
 47. Музичка, А. В. М. Комаров як літературний критик і літературознавець / А. В. Музиченька // Літ. архів. – 1930. – № 3/6 – С. 55–75.
 48. Музичко, О. Є. Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття / О. Є. Музичко // Архіви України. – 2019. – № 3. – С. 156-167. – Текст статті представлено також в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_3_13.
 49. О М.Ф. Комарове // Известия Одес. библиогр. об-ва. – 1913. – Т. 11, вып. 7. – С. 336. –Бібліогр.: 8  назв.
 50. Отчот українського товариства «Просвіта» в Одесі за 1907 рік. – Одеса : Друк. Е. И. Фесеенка, 1908. – 12 с.
 51. П. К. Пам’ятка про земляка — Уманця / П. К. // Громад. життя. – 1919. – №3. – С. 16–19.
 52. Первак, Т. Комаров Михайло Федорович (1844–1913) [Електронний ресурс] // Б‑ка у форматі Д° : [електрон. журн.] / Нац. б‑ка України для дітей, Укр. асоц. працівників б‑к для дітей. – Електрон. дані. – Київ, 2019. – № 1. – С. 56–58. – Режим доступу: https://chl.kiev.ua/D0/Book/View/116#page/56/mode/1up, вільний.
 53. Пчілка, О. Михайло Комаров / О. Пчілка // Рід. край. – 1913. – № 5. – С. 13–16.
 54. Рябінін-Скляревський, О. 3 революціонного українського руху 1870-х років / О. Рябінін-Скляревський // За сто літ / ВУАН. – Київ, 1927. – Кн. 1– С. 164–165.
 55. Савченко, С. С. Комаров Михайло Федорович [Електронний ресурс] / Савченко Світлана Степанівна // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б‑ка України ім. Ярослава Мудрого. –  Електрон. дані. – Київ, 2020. – Режим доступу: https://ube.nlu.org.ua/article/Комаров Михайло Федорович, вільний. – Назва з екрана.
 56. Синявський, А. 3 публіцистичної діяльності В. Б. Антоновича. Листування з М. Ф. Комаровим. Лютий 1889 – вересень 1901 / А. Синявський // Україна.  – 1928. – № 5. – С. 79–87.
 57. Сімович, В. Похорони Михаила Комарова / В. Сімович // Діло. – 1913. – № 188.
 58. Стамбол, І. І. Комаров: упорядник доказів самостійності українців [Відео] / І. І. Стамбол ; Український тиждень // YouTube. – Відеодані. – 2023. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=u8Caa2Ytxs8, вільний.
 59. Стамбол, І. І. Матеріали до шевченкознавства в листах до Михайла Комарова / І. І. Стамбол // Рукописна та книжкова спадщина України / НБУВ. – 2020. – Вип. 25. – С. 98–111. – Доступно також: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2020_25_9.
 60. Степовий, В. (Біднов В.) М. Ф. Комаров / В. Степовий // Дніпрові хвилі. – 1913. –  № 5/16. – С. 237–240.
 61. Стешенко, Я. Засновник української бібліографії / Я. Стешенко // Літератур. Україна. – 1964. – 22 груд.
 62. Сумцов, Н. Современная малорусская этнография / Н. Сумцов // Киев. старина. – 1895. – № 4.– С. 186–198 ; №5. – С. 197–198.
 63. Тисяченко, Г. 3 останніх днів М. Ф. Комарова / Гр. Тисяченко // Рада. –  1913. – № 183.
 64. Тисяченко, Г. Михайло Федорович Комаров (Комарь) / Гр. Тисяченко // Запорозькі вольності / Комарь М. – 2-ге вид. – Київ, 1917. – С. 2.
 65. Тисяченко, Г. Над труною М. Ф. Комарова / Гр. Тисяченко // Рада. – 1913. – № 186.
 66. Тисяченко, Г. Похорон М. Ф. Комарова / Гр. Тисяченко // Рада. – 1913. – № 183.
 67. Тулуб, О. Матеріали до «Словника псевдонімів українських письменників» / О. Тулуб // Зап. Іст.-філол. від. / ВУАН. – 1928. – Кн. 16. – С. 223–254.
 68. Франко, I. Библиографический указатель к литературной деятельности М. Ф. Комарова. 1865–1913 / І. Франко // Известия Одес. библиогр. о‑ва. – Одеса, 1913. – Т. 11, вып. 7. – С. 325–336.
 69. Чередниченко, I. Михайло Федорович Комаров (3 нагоди 100-річчя з дня народження) / І. Чередниченко // Література i мистецтво. – 1944. – № 24.
 70. Шатрова, М. Б. Історіографія досліджень наукової спадщини вчених-книгознавців України другої половини XIX— початку XX ст. / М. Б. Шатрова // Вісник Харківської державної академії культури : зб. наук. пр. / Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2014. – Вип. 45. – С. 39–47. – Бібліогр.: 22 назви.
 71. Швидько, Г. Михайло Комаров і Катеринославщина : монографія / Г. Швидько ; Нац. гірн. ун-т, Нац. спілка краєзнавців України. – Дніпропетровськ : НГУ, 2011. – 227 с. : іл.
 72. Ясинський, М.І. Михайло Комаров : монографія / М. І.   Ясинський ; уклад. М. В. Геращенко ; Кн. палата України. – Київ : [Кн. палата України], 2001. – 67 с. – Бібліогр: с. 54–67.
 73. Ясинський, М. І. Михайло Комаров (З минулого української бібліографії) / М. І. Ясинський // Радян. літературознавство. – 1965. – № 11. – С. 23–28.
 74. Яцун, Н. О. Етнографічна складова архіву Михайла Комарова / Яцун Надія Олексіївна // Короленківські читання 2016. «Бібліотека, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору» : матеріали ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Харків, 12 жовтня 2016 р. : у 2 ч. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2017. – Ч. 2. – С. 204–213. – Бібліогр.: 29 назв.
 75. Яцун, Н. О. Фольклорно-етнографічна складова архіву Михайла Комарова / Н. О. Яцун // Записки історичного факультету / Одес. нац.  ун‑т ім. І. І. Мечникова ; [редкол.: В. Г. Кушнір та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – Вип. 27 – С. 221–234. – Доступно також: http://liber.onu.edu.ua/pdf/zap-ist2016.pdf. 

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали