НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія М. П. Гуменюка

1952

 • Ярослав Галан. 1902-1949: Рек. покажч. літ. / М.П.Гуменюк, О.Сковаленко, І.І.Шаповалов. – Київ, 1952. – 29 с.

Рец.: Владко В. Странная полемика // Лит. Газета. – 1952. – 31 мая; Козланюк П., Мельничук Ю.О. О библиографическом указателе произведений Ярослава Галана // Львов. правда. – 1952. – 15 апр.; Лисенко В. Бібліографічний покажчик творчості Я.Галана // Віл. Україна. – 1952. – 27 черв.

 • Проза в журналі «Жовтень» за 1951 рік: [Літ. огляд] / М.П.Гуменюк // Віл. Україна. – 1952. – 15 січ.

1953

 • Соціалістична Львівщина. 1951 – 1952: Бібліогр. покажч. літ. / Т.О.Воробйова, М.П.Гуменюк та ін. – Львів, 1953. – 144 с.
 • Соціалістичне змагання на Львівщині в четвертій п`ятирічці (1946 – 1950): Рек. покажч. літ. / З.Г.Ващекіна, М.П.Гуменюк, Є.З.Лазеба. – Львів, 1953. – 35 с.
 • Степан Тудар. 1892 – 1941: Рек. покаж. літ. /   М. П.Гуменюк. – Львів, 1953. – 22 с.

1954

 • Петро Козланюк : Бібліогр. покажч. літ. / М. П.Гуменюк.  – Львів, 1954. – 32 с.

Рец.: Кущ О.П. новый библиографический указатель // Львов. правда. – 1954. – 13 июля; Бібліографічний покажчик творів П.Козланюка // Віл. Україна. – 1954. – 2 верес.

 • Соціалістична Львівщина. 1953: Бібліогр. покажч. літ. / З.Г.Ващекіна, М.П.Гуменюк та ін. – Львів, 1954. – 163 с.

Рец.: Кущ О.П. Социалистическая Львовщина: Новый библиографический указатель // Львов. правда. – 1955 – 6 янв.; Ващекина З.Г., Лазеба Є.Н. // Сов. Библиогр. – 1955. – Вып. 40. – с. 81 – 86.

1955

 • Лесь Мартович : Корот. покажч. літ. 1871 – 1916 / М. П.Гуменюк. –  Львів, 1955. – 19 с.
 • Марко Черемшина. 1874 – 1927: Корот. бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко. – Львів, 1955. – 25 с.
 • І.П.Котляревський: Корот. бібліогр. крит. літ // Літ. в школі. – 1955. – № 4. – С. 84 – 85.
 • И.Левицкий – выдающийся украинский библиограф XIX ст. / М. П.Гуменюк.  // Сов. Библиогр. – 1955. Вып. 41 – С. 45 – 52.

1956

 • Ярослав Галан: Бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, О.П.Кущ, І.І.Шаповалов. – Львів, 1956. – 83 с.

Рец.: Шлапак Д. Цінний покажчик // Віл. Україна. – 1956. – 12 черв.

 • Марко Вовчок: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1956. – № 1. – С. 87 – 88.
 • Соціалістична Львівщина. 1954: Бібліогр. покажч. літ. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко, І.І.Шаповалов. – Львів, 1956. – 155 с.
 • Юрій Федькович: Корот. бібліогр. покажчик. / М. П. Гуменюк.   – Київ, 1956. – 22 с.
 • Іван Якович Франко: Кат. творів письменника та літ. про нього: До 100-річчя з дня народж. / М.П.Гуменюк, В.К.Гумецький та ін. – Львів, 1956. – 175 с.
 • Л.І.Глібов: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.   // Літ. в школі. – 1956. – № 3. – С. 84 – 85.
 • І.К.Тобілевич: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.   // Літ. в школі. – 1956. – № 5. – С. 82 – 84.
 • І.Я.Франко: Корот. бібліогр. крит. літ / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1956. – № 6. – С. 83 – 87.
 • Иван Франко и библиография (К 100-летию со дня рождения писателя) / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1956. Вып. 43. – С. 37 – 43.
 • Ред.: Владимер Беляеа: Библиогр. Указ. – Львов, 1956. – 56 с.

1957

 • Петро Козланюк: Бібліогр. покаж. – 2-ге вид., перероб. і доп. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1957. – 58 с.
 • П.А.Грабовський: Корот. бібліогр. крит. літ. / М. П. Гуменюк.  // Літ. в школі. – 1957. – № 6. – С. 83 – 85.
 • Украинский библиограф XIX ст. М.Ф.Комаров / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1957. – Вып. 47. – С. 61 – 66.

1960

 • Письменники радянського Львова: Матеріали до бібліогр. / М.П.Гуменюк, Є.М.Лазеба. – Вип. 1. – Львів, 1960. – 350 с.

Рец.: Василевич Б. Серед бібліографічних праць // Літ. Україна. – 1962. – 3 лип.; Одудько Т. Книги львовян // Літ. газета. – 1960. – 30 верес.; Медведєв Ю.Б. Бібліографічна праця про львівських письменників // Нові книги УРСР. – 1960. – № 23. – С. 22 – 23; Родько М. Книга про львівських письменників // Віл. Україна. – 1961. – 1 квіт.

1961

 • Революційні події у Львові в квітні 1936 р.: Бібліогр. огляд основної літ. / М. П. Гуменюк.  // Віл. Україна. – 1961. – 16 квіт.
 • Ред.: Соціалістична Львівщина. 1958: Бібліогр. покажч. – Вип. 7. – Львів, 1961. – 240 с.

1962

 • М.Шашкевич, І.Вагилевич, Я.Головацкий: Бібліогр. покажч. / М.П.Гуменюк, Є.Є.Кравченко. – Львів, 1962. – 134 с.

Рец.: Мороз М. Поговоримо про бібліографічну справу // Вітчизна. – 1963. – № 2. – С. 205 – 206; Полєк В. Корисний бібліографічний покажчик // Рад. літературознавство. – 1964. – № 6. – С. 128 – 130.

 • Ред.: Соціалістична Львівщина. 1959: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Вип. 8. – Львів, 1962. – 292 с.

1963

 • Видатний український бібліограф [І.Левицький] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1963. – 18 жовт.
 • Внесок бібліографа: До 50-річча з дня смерті М.Ф.Комаров / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1963. – 13 серп.
 • Грінченко – бібліограф (До 100-річчя з дня народження) / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1963. – № 12. – С. 41.
 • Ред.: Саллагуб Д.І. Соломія Крушельницька: Корот. бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1963. – 20 с.

1964

 • Бібліографія в геолого-географічних дослідженнях академіка П.А.Тутковського / М. П. Гуменюк.  // Геол. журнал. – 1964. – Т. 24, вип. 2. – С. 91 – 100.

1965

 • Библиографическая деятельность Б.Д.Гринченко / М. П. Гуменюк.  // Сов. библиогр. – 1965. – № 3. – С. 39 – 44.
 • Бібліографічна робота з питань краєзнавства / М. П. Гуменюк.  // Краєзнавство в бібліотеці. – Київ, 1965. – С. 26 – 30.
 • Бібліографічні товариства на Україні / М. П. Гуменюк.  // Наук.-інф. бюл. Арх. упр. УРСР. – 1965. – № 2. – С. 44 – 49.
 • До характеристики бібліографічної діяльності Х.Д.Алчевської/ М. П. Гуменюк.   // Арх. України. – 1965. – № 5. – С. 62 – 68.
 • І.Т. Калинович як бібліограф / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1965. – № 6. – С. 52 – 55.
 • О.М. Лазаревський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1965. – № 9. – С. 36 – 37.
 • Невтомний бібліограф [Г.П. Данилевський] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1965. – 5 жовт.
 • Один з перших [Бібліограф П.С.Єфименко] / М. П. Гуменюк.  // Вітчизна. – 1965. – № 7. – С. 197 – 200.
 • Свіжий вітер: Про бібліографа В.Доманицького / М. П. Гуменюк.  // Вітчизна. – 1965. – № 2. – С. 177 – 179.

1966

 • Бібліографія на сторінках революційно-демократичного видання «Житіє і слово» / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1966. – № 4. – С. 91 – 94.
 • Видатний книгознавець [І.Т.Калинович] / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1966. – 29 листоп.
 • З досвіду складання краєзнавчих покажчиків різних типів бібліотеками Прикарпатської зони / М. П. Гуменюк.  // Краєзнавча робота бібліотек України. – Київ, 1966. – С. 173 – 185.
 • Книга і праця – великі дві сили [Книга в житті І.Я.Франка] / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1966. – № 2. – С. 91 – 93.
 • Ред.: Кізлик О.Д. «Вікна». 1927 – 1932: Систем. пакажч. змісту. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1966. – 88 с.

1967

 • Ветеран української радянської бібліографії. До 70-річчя з дня народження Ф.П.Максименка / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1967. – 6 лют.
 • Підсумки необхідні: До проблеми створення повної бібліографії української книги / М. П. Гуменюк.  // Літ. Україна. – 1967. 8 груд.
 • Іван Франко і українська бібліографія // Рад. літературознавство. – 1967. – № 3. – С. 63 – 67.

1968

 • Бібліограф, редактор, видавець (До 30-річчя з дня смерті Василя Лукича) / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1968. – № 10. – С. 141 – 146.
 • Бібліографічна діяльність І.О.Левицького / М. П. Гуменюк.  // Арх. Україна. – 1968. – № 6. – С. 30 – 36.
 • Видатний бібліограф/ М. П. Гуменюк.  // І.З.Бойко: Бібліогр. покажч. до 60-річчя з дня народж. – Львів, 1968. – С. 1 – 2.
 • Григорій Петрович Данилевський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. – № 9. – С. 44.
 • Петро Савич Єфименко / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. – № 4. – С. 43.
 • З архіву М.Ф.Комарова / М. П. Гуменюк.  // Арх. України. – 1968. № 1. – С. 28 – 35.
 • Михайло Федорович Комаров/ М. П. Гуменюк.   // Соц. культура.– 1968. – № 12. – С. 41.
 • Михайло Олександрович Максимович / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1968. № 7. – С. 40.
 • На ниві бібліографії: До 60- річчя І.З.Бойка / М. П. Гуменюк.  // Друг читача. – 1968. – 13 листоп.
 • Українські письменники за рубежем / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1968. – № 12. – С. 128 – 129. – Рец. на кн.: Бабич В.С. Твори письменників Радянської України в зарубіжних виданнях. 1945 – 1966 рр.: Бібліогр. покажч. – Х., 1968. – 178 с.
 • Ред.: Баб`як П.Г. «Житіє і слово». 1894 – 1897: Систем. покажч. змісту. – Львів, 1968. – 84 с.
 • Ред.: Вітрук В. Екслібриси львівських художників: Кат. вист. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1968. – 68, XXII с.
 • Ред.: Кравченко Є.Є. Лесь Мартович: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1968. – 100 с.
 • Ред.: Лазеба Є.М., Цейман В.І. Максим Горький: Бібліогр. та метод. матеріали… – Львів, 1968. – 48 с.

1969

 • Українські бібліографи XIX – початку XX ст.: Нариси про життя та діяльність. / М. П. Гуменюк.  – Харків: Ред.-вид. від. Кн. палати УРСР, 1969. – 184 с.

Рец.: Бабишкін О. Українські бібліографи // Знання та праця. – 1970. – № 2. – С. 21; Гнатюк М., Сарана Ф. Корисне дослідження // Культура і життя. – 1970. – 15 берез.; Ісаєвич Я.Д. Лоцмани книжкового моря // Жовтень. – 1970. –  № 6. – С. 142 – 143: Кирчів Р. // Рад. літературознавство. – 1970. – № 6. – С. 85 – 87; Королевич Н.Ф. Фундатори української бібліографії // Друг читача. – 1969. – 30 верес.; Нечиталюк М. Джерело наукової інформації // Віл. Україна. – 1970. –  28 лют.; Полєк В. Праця про бібліографів // Комсомол. Прапор. – 1970. – 15 груд; Пупченко В. // Сов. библиогр. – 1970. – № 5. – С. 80 – 81; Рева Н. // Укр. мова і літ. в шк. – 1969. – № 11. – С. 91 – 92; Ротач П. П`ятнадцятеро подвижників // Вітчизна. – 1970. – № 1. – С. 206 – 208; Сеник Л.З. відчуття історизму // Літ. Україна. – 1969. – 22 серп.; Стеблій Ф.І., Полєк В.Т. // Укр. іст. журнал. – 1971.  – № 3. – С. 139 – 141.

 • Христина Данилівна Алчевська/ М. П. Гуменюк.   // Соц. культура. – 1969. – № 4. – С. 41.
 • Я.Ф.Головацький як бібліограф і книгознавець / М. П. Гуменюк.  // Рад. літературознавство. – 1969. – № 8. – С. 60 – 66.
 • Іван Омельянович Левицький / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1969. – № 5. – С. 41.
 • Іван Францович Павловський / М. П. Гуменюк.  // Соц. культура. – 1969. – № 8. – С. 43.
 • Ред.: Голубець В.Г. Євгенія Ярошинська: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 42 с.
 • Ред.: Костюк С.П. Іван Іванович Труш: Бібліогр. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 60 с.
 • Ред.: Кравченко Є.Є., Лучук В.І. У дружбі наша сила: Рек. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1969. – 94 с.

1970

 • Лист Миколи Вороного до М.Ф. Комарова / М. П. Гуменюк.   // Арх. України. – 1970. – № 6. – С. 59 – 62.
 • Трудівник на ниві української бібліографії [І.Т.Калинович] / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1970. – № 9. – С. 110 – 112.
 • Ред.: Ісаєвич Я.Д. Львівські видання XVI – XVIII ст.: Каталог. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1970. – 50 с.
 • Ред.: Полєк В.Т. Етель Ліліан Войнич і Україна: Бібліогр. покаж. – Львів, 1970. – 56 с.
 • Ред.: Рева Н.М. Життя і революція. 1925 – 1934: Систем. покажч. змісту. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1970. – 162 с.

1971

 • Ред.: Горбачук В.Т. Методика викладання української мови: Бібліогр. покажч. 1945 – 1961. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1971. – 190 с.

1972

 • Лазеба Є.М., Ред.: Вальо М.А. Ірина Вільде: Бібліогр. покаж. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 66 с.
 • Чл. ред.: Лазеба Є.М. М.О. Некрасов і українська література: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 112 с.
 • Чл. ред.: Скарбниця знань: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1972. – 156 с.

1973

 • Чл. ред.: Бібліотека та інформація: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1973. – 160 с.

1974

 • Бібліографія на сторінках прогресивних українських видань «Друг», «Світ», «Народ», «Житє і слово» / М. П. Гуменюк.   // Книга і знання. – Львів, 1974. – С. 101 – 117.
 • Чл. ред.: Книга і знання: Тем. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1974. – 176 с.

1975

 • Чл. ред.: Бібліотека і науково-технічний прогрес: Темат. зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1975. – 192 с.

1977

 • Важная составная часть информационной роботы библиотеки: О справочно-библиографической роботе Львовской научной библиотеки им. В.Стефаника АН УССР/ М. П. Гуменюк.   // Справочно-библиографическая работа в библиотеках. – Москва, 1977. – С. 70 – 78.
 • Деякі питання роботи наукової бібліотеки / М. П. Гуменюк.  // Вісн. АН УРСР. – 1977. – № 8. – С. 237 – 245.
 • Ред.: Львівські установи Західного наукового центру АН УРСР: Бвбліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1977. – 94 с.

1978

 • Радянські Карпати: Покажч. літ. за 1977 рік / М.П.Гуменюк, Л.С.Діденко, Н.І.Кошик. – Львів, 1978. – 198 с.
 • Библиография и библиотековедение в научном исследовании академика АН УССР Д.И.Багалея / М. П. Гуменюк.  // Информационно-библиографическая справочная работа: Сб. науч. тр. – Москва, 1978. – С. 237 – 245.
 • Нотатки про бібліографічну інформацію на сторінках журналу «Жовтень» / М. П. Гуменюк.   // Книга і бібліотека на службі науки. – Київ, 1978. – С. 123 – 130.
 • Путівник українського літературознавства / М. П. Гуменюк.  // Жовтень. – 1978. – № 8. – С. 138 – 140. – Рец. на кн.: Гольденберг Л.І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. – Київ, Вища шк., 1977. – 198 с.
 • Ред.: Лазеба Є.М. Л.М.Толстой і Україна: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.   – Львів, 1978. – 174 с.

1979

 • Чл. ред.: Бібліотекознавство й бібліографія на службі науки: Зб. наук. пр. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1979. – 184 с.

1980

 • Ред.: Ільницька Л.І. Роман Федорів: Бібліогр. покажч. / М. П. Гуменюк.  – Львів, 1980. – 55 с.

1981

 • Бібліографічна діяльність В.О.Гущина/ М. П. Гуменюк.   // Бібліографічна інформація і сучасність. – Київ: Наук. думка, 1981. – 128 с.
 • Ред.: Вальо М.А. Відображення в радянськійбібліографії зв`язків української літератури з літературами народів СРСР. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1981. – 128 с.

1982

 • Бібліографічна діяльність І.З.Бойка / М. П. Гуменюк.  // Бібліотекознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.   – Київ, 1982. ­- С. 133 – 142.
 • Бойко И.З. // Книговедение: Энцикл. слов. / М. П. Гуменюк.  – Москва, 1982. – С. 84.
 • Головацький Я.Ф. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 145.
 • Доманицкий В. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 174.
 • Калинович И.Т. / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 232.
 • Василь Лукич / М. П. Гуменюк.  // Там же. – С. 327.
 • Чл. ред.: Бібліотекознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1982. – 144 с.

1983

 • Журнал «Бібліотечні вісті» (1923 – 1930) / М. П. Гуменюк.  // Книгознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ, 1983. – С. 72 – 81.
 • Чл. ред.: Книгознавство та бібліографія. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1983. – 152 с.

1984

 • К.О.Копержинський – бібліограф і книгознавець / М. П. Гуменюк.  // Формування і використання бібліотечних фондів. – Київ, 1984. – С. 144- 121.
 •  Чл. ред.: Формування і використання бібліотечних фондів. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1984. – 162 с.

1987

 • Бібліографія в наукових дослідженнях академіка АН УРСР М.С.Возняка / М. П. Гуменюк.   // Бібліотека. Книга. Читач. – Київ, 1987. – С. 76 – 79.
 • Чл. ред.: Бібліотека. Книга. Читач. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1987. – 140 с.

1988

 • Батьківщина / М. П. Гуменюк.  //УЛЕ. Т. 1. – Київ, 1988. – С.136.
 • Вінок русинам на ожинки / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 325.
 • Газета школьная/ М. П. Гуменюк.   // Там само. – С. 473.
 • Голос праці / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 477.
 • Громадський голос / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 501.
 • Передмова / М. П. Гуменюк.  // «Зоря». 1880 – 1897: Систем. покажч. змісту журн. – Львів, 1988. – С. 3 – 12.
 • Ред.: «Зоря». 1880 – 1897: Систем. покажч. змісту журн. / М. П. Гуменюк.   – Львів. 1988. – 440 с.

1989

 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника АН УРСР: Істор. нарис Вальо М.А., Гуменюк М.П. та ін. / М. П. Гуменюк.   – Київ: Наук. думка, 1989. – 204 с.

1990

 • Біля джерел української радянської бібліографії: З архів. матеріалів про Ю.О.Меженка // З історії книги та бібліографії. / М. П. Гуменюк.  – Київ, 1990. – С. 52 – 63.
 • Дорошенко В.В. / Гуменюк М.П., Микитась В.Л. // УЛЕ. Т. 2. – Київ, 1990. – С. 96.
 • Діло / Гуменюк М.П., Нечиталюк М.Ф.// Там само. – С. 168 – 169.
 • «Життє і слово» / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 203.
 • «Зеркало» / М. П. Гуменюк.  // Там само. – С. 264.
 • Калинович І.Т. / М. П. Гуменюк.  //  Там само. – С. 380.
 • Чл. ред.: З історії книги та бібліографії. / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка. – 1990. – 132 с.

1991

 • Біля джерел української радянської бібліографії: [Зб. ст.] / М. П. Гуменюк.  – Київ: Наук. думка, 1991. – 152 с.

1995

 • Кущ О.П. / М. П. Гуменюк.   // УЛЕ. Т.3. – Київ, 1995. С. 118.

Інформацію взято з видання:

Королевич Н.Ф. Михайло Гуменюк (1918-1988) / Н.Ф. Королевич //  Українські бібліографи XX століття / Н.Ф. Королевич. – Київ: Кн. палата України, 1998. – С.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали