НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

Науково-допоміжні бібліографічні покажчики


image

Ушанування 90-річчя від дня народження Василя Сухомлинського : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд.: Л. М. Заліток; наук. консультант О. В. Сухомлинська; наук. ред. П. І. Рогова].- К. :Четверта хвиля, 2009. - 96 с.

image

Формування активної життєвої позиції молодого громадянина України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України, Київ. нац. екон. ун-т ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Черняєва Г. К., Березкіна В. В. , Дуральська Н. Ю. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Чорна К. І. ; рецензент Боришевський М. Й.]. – К. : КНЕУ, 2002. – 141 с.

Теоретичні засади формування науково-методичного ресурсу для забезпечення системи навчання іноземної мови : анотований бібліографічний покажчик доробку лабораторії навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України (2002-2007 рр.) / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Донець Л. М. ; наук. ред. Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ]. – К. : [б.в.], 2007. – 50 с.

image

Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання [ Електронний ресурс ] : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Філімонова Т. В., Тарнавська С. В., Орищенко І. О. та ін. ; наук. консультант Антонова О. Є. ; наук. ред. Березівська Л. Д.]. - Електрон. текст. дані. - Київ, 2015. - 377 с.

image

Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пробл. виховання, Черкас. облас. ін-т післядиплом. освіти пед. працівників ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред.: Рогова П. І., Чепурна Н. М. ; наук. консультант і автор вступ. ст. Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. ; Черкаси : [б. в.], 2009. - 195 с.

image

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Айвазова Л. М. ; наук. консультант Кизенко В. І. ; авт. вступ. ст.: Бібік Н. М., Кизенко В. І. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : [б. в.], 2010. - 185 с.

image

Профільне навчання в старшій школі: шляхи розвитку : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Ніколюк Л. І., Самчук Л. І., Каневська І. М.; наук. консультант Кизенко В. І. ; наук. ред. і відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; бібліогр. ред. Бабич Є. К. ; рецензент Бібік Н. М.]. – К. : [б.в.], 2005. – 63 с. – (Освіта України, 2005, №90/91).

image

Професійна освіта України за роки незалежності (1991 – 2003 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Моісеєва І. П., Ніколюк Л. І., Штома Л. Н., Бабич Є. К. ; наук. консультант Ничкало Н. Г. ; рецензенти: Зязюн І. А., Лікарчук І. Л. , Панченко П. П. ; відп. за вип. Букшина Т. Ф. ; ред. Бабич Є. К. ]. – К. : [б.в.], 2004. – 268 с.
 
Рец.: Ничкало Н. Розвиток професійної освіти за роки незалежності : [про наук.-дослід. роботу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та наук.-допом. покажч. „Професійна освіта України за роки незалежності (1991 – 2003)”] / Н. Ничкало // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 5.

image

Позашкільна освіта України (2007-2011 рр.) : наук.-допом. бібліогр. покажч./ НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Центр творчості дітей та юнацтва „Шевченківець" ; [упоряд.: Доркену А. М. та ін. ; наук.ред. Заліток Л. М. ; наук. консультант Пустовіт Г. П. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І. ;літ. ред. Зозуля С. М.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 101 с. - (До 20-річчя НАПН України).

Підручники і навчальні посібники (1748 – 1917) з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського для початкових і середніх навчальних закладів : каталог / АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Мацібора Н. Г., Жданова Р. С. , Іващенко В. М. , Самборська М. О., Домбровська Л. В. , Палійчук Р. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Жданова Р. С. ; відп. за вип. Мацібора Н. Г. ; рецензенти: Я. П. Кодлюк, О. З. Клименко]. – К. : Атіка, 2005. – 383 с.


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали