НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

Серія "Видатні педагоги світу"


image

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 255 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 10).

image

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія : 2001 – 2008 рр. : бібліогр. покажчик /АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Заліток; наук. консул. О. В. Сухомлинська; наук. ред. П. І. Рогова. - К., 2008. - 307 с. - (Сер. "Видатні педагогі світу"; Вип. 3).

image

В.О.Сухомлинський: Біобібліографія, 1987-2000 рр. / АПН України, Укр. асоц. В.Сухомлинського ; уклад. Г.І.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська ; за ред. Н.О.Гажаман, Л.І.Ніколюк. - К. : КНЕУ, 2001. - 128 с. : портр.
 
Рец.: Дзигало І. Бібліографічне видання про Василя Сухомлинського / І. Дзигало // Освіта України. – 2001. – 23 листоп. (№ 58). – С. 4; Дзигало І. Бібліографічне видання про видатного педагога / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 2. – С. 10-11.

image

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).

image

Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 128, [2] с. - (Сер. „Видатні педагоги світу" ; вип. 8).

image

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченка ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; наук. консультант І. А. Зязюн ; рецензенти: Л. О. Хомич, М. В. Гриньова. – К., 2008. – 154 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; Вип. 4).

image

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К.,

image

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : Пед. думка, 2011. - 124 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).

image

Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878 – 1942) : до 125-річчя з дня народж.: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська; Наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту та відп. за вип. Н. А. Палащина;  ред.: Р. С. Жданова, Н. Г. Богун; Рецензент М. Б. Євтух. – К., 2003. – 132 с. – (Сер. Видататні педагоги світу; Вип. 2).
 
Рец.: Бабич Є. Цінний внесок у духовну скарбницю України: (Про біобібліогр. покажч., присвяч. пол. педагогу, лікарю, письм. Янушу Корчаку) / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 33-34; Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки присвячено Янушу Корчаку // Освіта України – 2004 – 13 лип. (№ 54/55). – С. 11; Ткаченко Л. Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки – Янушу Корчаку / Л. Ткаченко // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 7.

image

Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр. : (до 185-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [уклад.: Доркену А. М., Іванова І. О., Лога Т. В. ; вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ; наук. консультанти: Сухомлинська О. В, Чебикін О. Я. ; рец.: Березівська Л. Д., Яценко О. М.]. – О. : [б. в.], 2010. – 123 с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 5).


Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали