НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2017 рік


image

Літературна ємигія в особах

: біобібліогр. покажч. Вип. 2 / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва. – Миколаїв : Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва, 2017. – 344 с. 

Біобібліографічний покажчик вшановує пам’ять 18 письменників-краян, а саме: Іллі Борщака, Володимира Васильєва, Леоніда Вороніна, Павла Глазового, Івана Григурко, Віктора Жадько, Олександра Зими, Валентини Зирянової, Братів Капранових, Анатолія Качана, В’ячеслава Качуріна, Олексія Кваши, Віктора Подольського, Леоніда Ржепецького, Олекси Різниченко, Івана Царинного, Леоніда Шифріна, Валерія Юр’єва. Покажчик вміщує біографічну довідку, літературу про життя і творчість, публікації у різних виданнях та інше.

Завантажити

image

Рольові вектори сучасного педагога

: інформ. досьє / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Н. В. Радутна, Н. В. Щербак, Л. В. Шутяк]. – Миколаїв : Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва, 2017. – 7 с.

Завантажити

image

Нова українська школа

: рек. список літ. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Н. В. Радутна]. – Миколаїв : Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва, 2017. – 4 с.

Завантажити

image

Захаренко Олександр Антонович (1937-2002 рр.)

: біобібліогр. покажч. (до 80-річчя від дня народж.) / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т пед. освіти, соц. роботи і мистецтва, Наук. б-ка ім. Михайла Масимовича ; [уклад.: С. О. Захаренко, В. О. Кірєєва, Л. І. Прокопенко ; наук. ред. О. І. Ляшенко]. – [Вид. 3-тє, допов. і випр.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Богдана Хмельницького, 2017. – 111 с. Шифр зберігання 016 З-38

У покажчику, підготовленому як спільний проект кафедри загальної педагогіки і психології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького та наукової бібліотеки ім. М. Максимовича, подано життєпис та бібліографічну інформацію, пов’язану з практичною й науковою діяльністю академіка Національної академії педагогічних наук України, Народного вчителя Олександра Антоновича Захаренка. Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям, методистам, бібліотекарям, організаторам освіти та всім, кого цікавлять питання історії національного шкільництва та його відомі персоналії.

image

Інклюзивна освіта в Україні: шляхи від теорії до практики

: рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Л. Г. Айдарова]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 57 с.

Бібліографічний покажчик присвячено актуальній проблемі – виховання та навчання дітей з особливими потребами.

Видання адресовано науковим працівникам, викладачам, здобувачам вищої освіти, керівникам закладів освіти, фахівця в галузі інклюзивної освіти.

Завантажити

image

Україна: незалежність, здобута і втрачена. 100-річчя подій Української революції 1917–1921 рр.

: рек. бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Грущенко С. І.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 29 с.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, педагогічним і бібліотечним працівникам та всіх, хто цікавиться питаннями історії України періоду Української революції 1917–1921 рр.

Завантажити

image

Автореферати докторських та кандидатських дисертацій, отриманих ХНПУ імені Г. С. Сковороди (2017 р.)

: бібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Наук. б-ка ; [уклад. Неудачина Т. І.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 27 с.

У покажчику представлено автореферати дисертацій, які були отримані університетом у період з грудня 2016 р. по грудень 2017 р. Бібліографічні описи згруповано у хронологічному порядку, що надає можливість простежити динаміку розвитку науково-дослідної діяльності вчених.

Видання адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти та всім, хто цікавляться науковими дослідженнями з питань педагогіки, психології, філології, філософії тощо.

Завантажити

image

Докторські та кандидатські дисертації, захищені в ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2016 р .

: наук.-допом. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Бібліотека ; [уклад. Неудачина Т. І.]. – Харків : ХНПУ, 2017. – 20 с.

У покажчику представлено докторські та кандидатські дисертації з питань педагогічної науки, вищої освіти, мовознавства, літературознавства, філософії, психології, захищені в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди в 2016 р.

Завантажити

image

Сумщина в краєзнавчих дослідженнях

: наук. пр. викладачів Сум. держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка (2004–2015 рр.). : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2 / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад. В. В. Косенко]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 183 с.

До другого випуску бібліографічного покажчика увійшли публікації краєзнавчого напряму наукових працівників, викладачів, докторантів, аспірантів та здобувачів СумДПУ за період 2004–2015 рр. Видання містить бібліографічні описи монографій, посібників, матеріалів краєзнавчих конференцій, авторефератів дисертацій, публікацій у збірниках, журналах та газетах.

Покажчик адресовано дослідникам, науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, краєзнавцям і всім, хто цікавиться питаннями краєзнавства.

Завантажити

image

Бібліографічний покажчик наукових праць викладачів Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (2013–2015 рр.)

: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 6 : у 2 ч. Ч. 1. (2013–2014 рр.) / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: В. В. Косенко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 325 с.

У бібліографічному покажчику систематизовано праці науковців СумДПУ імені А. С. Макаренка за період 2013–2014 рр.: дисертації, автореферати дисертацій, монографії, матеріали конференцій, підручники, навчально-методичні посібники та рекомендації, статті з наукових фахових видань.

Видання адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти та бібліотечним працівникам.

Завантажити


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали