НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2016 рік


image

Умань: роки незалежності

: до 400-річчя першої писемної згадки : бібліогр. покажч. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Бібліотека, Інформ.-бібліогр. відділ ; [уклал.: Т. В. Григоренко, Т. С. Ткаченко, А. І. Абраменко, В. А. Прокопчук]. – Умань : Жовтий О. О., 2016. – 201 с.

Бібліографічний покажчик містить 2655 бібліографічних описів документів з історії Умані, опублікованих в періодичних виданнях за 1991–2016 рр. Матеріал згруповано за тематичними розділами. Видання приурочено до 25-ї річниці незалежності України та 400-річчя першої писемної згадки про місто.

Покажчик адресовано науковцям, здобувачам вищої освіти та всім, хто вивчає особливості історичного розвитку Умані.

Завантажити

image

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Світова художня література (латиничний шрифт, 1658–1945)

: бібліогр. покажч. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [уклад. О. Я. Кульчицька]. – Тернопіль : Вектор, 2016. – 253 с. – (Серія: Рідкісні видання ; вип. 8).

Бібліографічний покажчик охоплює художні твори світових письменників, у яких відображено життя, побут, традиції та звичаї людей різних країн світу.

Видання адресовано всім, хто досліджує та опрацьовує першоджерела художньої літератури, цікавиться літературним розвитком суспільства.

Завантажити

image

Каталог фонду рідкісних видань наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 83 Літературознавство (1712–1949 рр.)

: бібліогр. покажч. / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [упоряд.: Т. Р. Матвієшин, Л. Я. Білецька, А. Г. Яржемська]. – Тернопіль : Вектoр, 2016. – 164 с. – (Серія: Рідкісні видання ; вип. 10).

Бібліографічний покажчик відображає частину фонду рідкісних видань бібліотеки ТНПУ імені Володимира Гнатюка, а саме розділ 83 Літературознавство. До нього увійшли видання 1712–1949 рр.

Видання адресовано всім, хто досліджує та опрацьовує критичні матеріали на художню літературу письменників світу, стежить за історичним розвитком літератури.

Завантажити

image

Майдан. Революція Гідності

: із фондів б-ки Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка : бібліогр. покажч. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [уклад.: Кивацька Р. Д., Рішаві Н. М.]. – Дрогобич : [ДДПУ ім. Івана Франка], 2016. – 87 с. – (Університетська бібліотека). Шифр зберігання 016 М14

Видання адресовано викладачам, учителям, учням закладів загальної середньої освіти, бібліотечним працівникам.

Завантажити

image

Володимир Олегович Єршов

: біобібліогр. до 35-річчя наук. діяльності та 60-річчя з дня народж. / Житомир. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; авт. вступ. ст. В. М. Мойсієнко]. – Житомир : Полісся, 2016. – 155 с. Шифр зберігання 016 Є 80

У виданні відображено основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадсько-політичної діяльності українського вченого-полоніста, доктора філологічних наук, професора Володимира Олеговича Єршова. Покажчик адресовано науковим працівникам, здобувачам вищої освіти і всім, хто цікавиться розвитком української полоністичної думки й культури.

image

Ольга Георгіївна Солодухова

: до 80-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Держ. вищ. навч. закл. «Донбаський державний педагогічний університет» ; [упоряд.: О. Г. Тищенко, О. К. Гайко]. – Слов'янськ : Б. Маторіна, 2016. – 39, [1] с. – (Серія «Видатні професори університету» ; вип. 9). Шифр зберігання 016 С 60

Видання відображає бібліографію праць (1974–2016 рр.) видатного педагога, доктора психологічних наук, професора Донбаського державного педагогічного університету Ольги Георгіївни Солодухової, наукову школу вченого та літературу про її життя й діяльність. Покажчик адресовано науково-педагогічним працівникам, здобувачам вищої освіти, вчителям-практикам, бібліотечним працівникам і всім, хто цікавиться питаннями педагогічної психології.

image

Іщенко Микола Павлович: доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України

: до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-дослід. діяльності : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т. І. Іщенко, В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця]. – Черкаси : [ЧНУ ім. Б. Хмельницького], 2016. – 114 с. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 8).

У покажчику представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність Іщенка Миколи Павловича – відомого українського вченого-філософа, політолога, доктора філософських наук, професора кафедри державного управління і соціально-політичних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, подано вичерпний перелік його наукових праць. Видання адресовано науковим працівникам, викладачам, здобувачам вищої освіти і фахівцям у галузі філософських, соціально-політичних наук та державного управління.

Завантажити

image

Марина Вікторівна Гриньова

: біобібліогр. покажч. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка ; [упоряд:. Ю. П. Кращенко, І. М. Лесунова; А. В. Ткаченко та ін.]. – Вид. 2-ге, допов. – Полтава : [ПНПУ ім. В. Г. Короленка], 2016. – 216 с. – (Серія «Науковці університету»).

Біобібліографічний покажчик висвітлює життя та діяльність Марини Вікторівни Гриньової, доктора педагогічних наук, професора кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна, декана природничого факультету Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, заслуженого працівника освіти України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки. Представлено науковий доробок ученого впродовж 35 років науково-педагогічної діяльності (1981–2016 рр.). Видання адресовано науково-педагогічним працівникам, учителям, бібліотекарям, здобувачам вищої освіти та фахівцям у галузі педагогіки для науково-дослідної, науково-методичної та навчально-виховної діяльності.

Завантажити

image

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2008–2012 роки :

Вип. 7, ч. 4 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова]. – Київ : [Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова], 2016. – 464 с.

У виданні подано перелік друкованих праць співробітників Інституту іноземних мов, Інституту української філології, Інституту соціальної роботи, Інституту історичної освіти, Інституту філософської освіти, Наукової бібліотеки за період з 2008 по 2016 рр.: книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо.

Завантажити

image

Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за 2008–2012 роки :

Вип. 7, ч. 3 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. І. Тарасова, Г. І. Шаленко, Ю. І. Левченко, О. Л. Хархун]. – Київ : [Вид-во НПУ ім. M. П. Драгоманова], 2016. – 520 с.

У виданні подано перелік друкованих праць співробітників Інституту природничо-географічної освіти та екології, Корекційної педагогіки і психології, Фізико-математичного інституту, Інституту розвитку дитини та Інституту мистецтв за період з 2008 по 2012 рр.: книги, брошури, статті, тези доповідей наукових конференцій, автореферати дисертацій, авторські свідоцтва, депоновані рукописи, видання, віддруковані за кордоном тощо.

Завантажити


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали