НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2013 рік


image

Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен

: науково-допоміжний бібліографічний покажчик / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренко, Наук. б-ка ; [уклад.: І. О. Железняк, В. В. Косенко, Н. А. Чайка]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 208 с.

У покажчику представлено літературу з питань дефектології, сурдопедагогіки, логопедії, тифлопедагогіки, олігофренопедагогіки та інтеграції спеціальної і загальної освіти, розвитку та соціалізації осіб з обмеженими можливостями.

Видання адресовано науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, соціальним працівникам, фахівцям з інклюзивної освіти та педагогічним працівникам, які займаються дефектологією, сурдопедагогікою, логопедією, тифлопедагогікою та олігофренопедагогікою, працівникам психологічних і соціальних служб, вчителям корекційно-розвивального навчання та бібліотечним працівникам.

Завантажити

image

Бібліотечний раритет ГІІМ

: бібліогр. покажч. раритет. вид. / Горлів. ін-т інозем. мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» ; [уклад.: Н. О. Борисова, Н. О. Гриньова, Ж. М. Шум]. – Горлівка : [Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ»], 2013. – 208 с.

Бібліографічний покажчик відображає фонд раритетних видань бібліотеки ГІІМ, зокрема навчальна, наукова, художня, довідкова література та періодичні видання кінця ХVІІІ – початку ХХ століття, що є духовним надбанням нашої держави. Видання адресовано педагогічним, науково-педагогічним працівникам, книгознавцям, бібліотекознавцям, усім, хто цікавиться історією освіти і філологічної науки.

Завантажити

image

Стратегія педагогіки здорового способу життя

: бібліогр. покажч. / Горлів. ін-т інозем. мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Бібліотека ; [уклад.: Н. О. Гриньова, Н. О. Борисова]. – Горлівка : [Вид-во ДВНЗ «ДДПУ» ГІІМ], 2013. – 44 с.

Бібліографічний покажчик присвячено проблемі здоров’язбережних технологій навчання, дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження, організації збалансованого харчування, заміні авторитарного стилю спілкування на стиль співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери навчання, формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення цінності здоров’я, культивування здоров’я тощо. Видання адресовано викладачам, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек, усім, кого цікавить питання виховання здорового способу життя.

Завантажити

image

Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка

: наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка, Б-ка ЖДУ ім. Івана Франка ; уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Житомир, 2013. – 223, [1] с.

Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертацій на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету імені Івана Франка. Видання адресовано науковцям, викладачам, аспірантам.

Завантажити

image

Школа і педагогічна думка епохи національного відродження (ХVI-ХVIII ст.) : реком. покажч. л-ри / КЗ ЛОР «Львів. облас. наук.-пед. б ка», Відділ наук.-бібліогр. та інформ. роботи ; [уклад. О. М. Туркало ; наук. ред. Н. Помфюк]. - Л. : [б. в.], 2013. - [11] с. Шифр зберігання 016 Ш 67
 
Рекомендаційний покажчик присвячено питанням розвитку школи і педагогічної думки епохи національного відродження ХVI-ХVIII ст. Матеріали, що увійшли до покажчика, тематично згруповано, знаходяться у фонді Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки. Видання адресовано вчителям загальноосвітніх шкіл, батькам, студентам педагогічних вузів та усім, хто цікавиться питаннями історії педагогіки.

image

Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип 1 (3) / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Карпенко С. В. ; наук. консультант Штефан Л. В. ; наук. ред. Ніколаєнко Н. М.]. – Х. : УІПА, 2013. – 92 с.   Шифр зберігання    016    П 78
Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/pages/item/575-vipusk-1-2013.html.
 
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено питанням модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв’язків професійної освіти. До покажчика увійшли статті з наукових збірників та періодичних видань, опублікованих впродовж 2012–2013 рр., які систематизовані за тематичними розділами. Покажчик створено на допомогу науковому та навчальному процесові і розрахований на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

image

Нестеров Артем Павлович [Електронний ресурс] : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад.: Т. М. Осипова, О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ; відп. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Електрон. текст. дані. – Х. : УІПА, 2013. – 66 с. – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/images/esterov.pdf.
 
Біобібліографічний покажчик присвячено 80-річчю з дня народження Артема Павловича Нестерова – доктора технічних наук, професора кафедри металоріжучого обладнання і транспортних систем Української інженерно-педагогічної академії. У покажчику представлено бібліографію наукових праць А. П. Нестерова та літературу про життєвий і творчий шлях вченого. Видання адресовано педагогічним і науково-педагогічним кадрам, студентам і всім, хто цікавиться питаннями гірничої механіки та підйомно-транспортних машин.

image

Наукові праці та творчі роботи викладачів Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії у фондах бібліотеки ХГПА : інформ. бюлетень. Вип. 1. На 01.01.13 / Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. ; [уклад. А. М. Качур ; бібліогр. коректор Л. О. Волосова]. - Хмельницький : [ХГПА], 2013. - 71 с. Шифр зберігання 013 Н 34
 
В інформаційному бюлетені представлено науковий доробок та творчі роботи викладачів, науковців Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

image

О. В. Мішуков – видатний науковець, педагог, заслужений діяч мистецтв України : біобібліогр. покажч. / Херсон. держ. ун-т ; упоряд. Н. А. Арустамова, В. Ю. Штуріна, О. М. Блінова ; ред. Л. С. Воїнова, І. О. Марченко. - Херсон : ХДУ, 2013. - 67 с. : кольор. фотогр. Шифр зберігання 016; 91.9 М 71
 
У біобібліографічному покажчику представлено матеріали присвячені життю та діяльності доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника культури України, академіка Академії педагогічних і соціальних наук Росії, заслуженого діяча мистецтв України, почесного члена Міжнародної слов'янської академії освіти ім. Я. А. Коменського, депутата Херсонської обласної ради. Для наукових працівників, аспірантів, викладачам, бібліотечним працівникам та працівникам інформаційних служб.

image

Медіакультура особистості : бібліогр. покажч. / Наук.-пед. б-ка м. Миколаєва ; [упоряд. Шутяк Л. В. ; відп. за вип. Роскіна Т. І.]. – Миколаїв : [б. в.], 2013. – 24 с. Шифр зберігання 016 М 42
 
У біобібліографічному покажчику представлено документи, які розкривають можливості інформаційного простору, його вплив на формування особистості, а також використання медіаресурсів в навчально-виховному процесі. До покажчика увійшли книги та статті з періодичних видань, що надійшли до фондів бібліотеки впродовж 2004–2013 рр., які згруповано в 4 тематичних розділах. Видання адресовано педагогічним працівникам, психологам, бібліотечним працівникам, батькам та студентам.  


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали