НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

2012 рік


image

Видання професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри педагогіки та методики професійного навчання Української інженерно-педагогічної академії (1991–2012 рр.)

: наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад. ; [Єрьоміна О. І., Карпенко С. В. ; за ред. Н. М. Ніколаєнко ; наук. консультант О. Е. Коваленко]. – Харків : УІПА, 2012. – 203 с. –(Праці кафедр УІПА).

Бібліографічний покажчик присвячено 55-річчю УІПА і 22-річчю створення кафедри педагогіки і методики професійного навчання. Покажчик містить наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті з періодичних та продовжуваних видань, автореферати дисертацій, створені викладачами і співробітниками кафедри в 1991–2012 рр. Видання адресовано спеціалістам у сфері педагогіки, методики професійного навчання, інженерної педагогіки: викладачам, здобувачам вищої освіти.

Завантажити

image

Стражнікова, І. В. Наукові дослідження Західного регіону України другої половини ХХ– початку ХХІ століття

: (алфавіт.-бібліогр. покажч.) / [упоряд.] Стражнікова І. В. ; М‑во освіти і науки , молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун‑т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : НАІР, 2012. – 95 с. Шифр зберігання    016    С 83

У бібліографічному покажчику зібрано відомості про дисертаційні дослідження всіх сфер суспільної практики Західного регіону України – економіки, політики, науки, мистецтва, літератури, підприємництва, архітектури, які виокремлено у відповідні розділи. Покажчик систематизує наукові дослідження з різних галузей знань Західного регіону України, а їх вивчення буде корисним для педагогів, науковців та всіх, хто цікавиться проблемами даного регіону.

image

Богдан Васильович Слющинський : бібліогр. покажч. / М‑во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад. А. В. Гельвіх ; відп. за вип. А. П. Шакула]. – Маріуполь : МДУ, 2012. – 42 с. – (Сер.: Праці вчених МДУ. Бібліографічні покажчики ; вип. 7)    Шифр зберігання   ????
 
Бібліографічний покажчик присвячено науковій та педагогічній діяльності Богдана Васильовича Слющинського, доктора соціологічних наук, професора, завідувача кафедри політології, філософії та соціології Маріупольського державного університету. До видання увійшли наукові, навчально-методичні та художні твори вченого, опубліковані впродовж 1995–2011 рр.

image

Григорій Сковорода (1722–1794) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. Вип. 3. До 290-річчя з дня народження / [Б-ка Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-ту ім. Григорія Сковороди ; бібліографи-уклад.: Ольга Шкира, Ольга Нефедова, Алла Яковенко та ін. ; ред. Віктор Коцур, Ірина Доброскок, Олег Базалук ; наук. консультант Анатолій Брехунець ; авт. проекту Ольга Шкира ; фотосвітлини Олексія Бобильова ; худож. портр. Ганни Єгорової]. – Переяслав-Хмельницький : Кондор, 2012. – 205 с. : іл. – Тит. арк. паралельно англ.      Шифр зберігання    012    С 44
 
Видання присвячене 290-й річниці з дня народження Григорія Сковороди та висвітлює життєвий і творчий шлях великого українського філософа, педагога-просвітителя. Разрахований на наукових працівників, аспірантів, викладачів.

image

Проблеми сучасної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / Укр. інж.-пед. акад., Наук. б‑ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Карпенко С. В. ; наук. консультант Штефан Л. В. ; наук. ред. Ніколаєнко Н. М.]. – Х. : УІПА, 2012. – 87 с.    Шифр зберігання    016    П 78 Науково-допоміжний бібліографічний покажчик присвячено питанням модернізації, фінансування, менеджменту та міжнародних зв’язків професійної освіти. До першого випуску увійшли статті з наукових збірників та періодичних видань, опублікованих впродовж 2010–2012 рр., які систематизовані за тематичними розділами. У виданні представлено документи щодо розвитку освіти в контексті Болонського процесу, розкрито питання організації роботи вищих навчальних закладів, педагогіки та психології вищої освіти, відображено матеріали, присвячені проблемам реформування професійно-технічної освіти тощо. Покажчик створено на допомогу науковому та навчальному процесові і розрахований на керівників закладів освіти, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

image

Володимир Михайлович Половець : Володимир Михайлович Половець : (біобібліогр. покажч.) / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук. б‑ка, Наук.-бібліогр. відділ ; [уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред.Г. Г. Макарова]. – Чернігів : [б. в.], 2012. – 39 с.    Шифр зберігання    016    П 52
 
У покажчику представлено науковий та методичний доробок доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка Володимира Михайловича Половця. До покажчика увійшла також література про науково-педагогічну діяльність вченого. Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, аспірантів, студентів, учителів та методистів, працівників бібліотек.

image

Олег Семенович Падалка : біобібліогр. покажч. : до 60‑річчя від дня народж., 40-річчя пед. та 30-річчя наук.-пед. діяльності / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Каф. теорії та історії педагогіки, Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред. О. А. Кадіна ; літ. ред. Г. Є. Голіцина]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 99, [1] с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    П 12
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науковій та педагогічній діяльності Першого проректора з організації навчально-виховної роботи і економіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктора педагогічних наук, професора кафедри теорії та історії педагогіки, члена-кореспондента НАПН України, академіка АН вищої освіти України, заслуженого працівника освіти України Олега Семеновича Падалки. Покажчик містить основні дати життя та діяльності, нариси науково-педагогічної і громадської діяльності, хронологічний покажчик друкованих праць професора О. С. Падалки.

image

Наталія Григорівна Мозгова  : біобібліогр. покажч. : до 55-річчя від дня народж. та 30-річчя наук.-пед. діяльності в Нац. пед. ун-ті ім. М. П. Драгоманова / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т філософ. освіти і науки, Наук. б‑ка ; [упоряд. Н. І. Тарасова ; наук. ред. Л. В. Савенкова ; бібліогр. ред.: Г. І. Шаленко, О. А. Кадіна]. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 76 с. : кольор. фотогр.    Шифр зберігання    016    М 74
 
Біобібліографічний покажчик присвячений науково-педагогічній діяльності доктора філософських наук, Заслуженого працівника освіти України, професора кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Наталії Григорівни Мозгової. У виданні представлено нарис науково-педагогічної та громадської діяльності, основні дати життя та діяльності та хронологічний покажчик друкованих праць вченого. До покажчика увійшла також література про Н. Г. Мозгову та фотоальбом.

image

Тадеуш Левовицький – учений, педагог, громадський діяч  : біобібліогр. покажч. до ювілею видат. пол. вченого / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [переднє слово: Кремень В. Г. ; наук. редагування: Огнев'юк В. О. ; упоряд.: Сисоєва С. О., Соколова І. В. ; пер. з пол.: Івашко А. Р., Івашко О. А.]. – К. : Едельвейс, 2012. – 95 с.    Шифр зберігання    016    Л 37
 
У біобібліографічному покажчику представлено життєвий та творчий шлях, а також науковий доробок відомого польського вченого, доктора хабілітованого гуманістичних наук в галузі педагогіки, професора звичайного, іноземного члена НАПН України, почесного ректора Вищої педагогічної школи Спілки польських вчителів Тадеуша Левовицького. Покажчик налічує понад 600 наукових праць вченого, а також інтерв’ю за 1970–2011 рр. Адресовано науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам, студентам, слухачам системи післядипломної педагогічної освіти, всім, хто цікавиться проблемами розвитку педагогічної науки і практики у Республіці Польща, європейськими напрямами розвитку сучасної освіти.

image

Козацтво в історії та культурі України : Козацтво в історії та культурі України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; [уклад.: Кузнець Т. В., Григоренко Т. В., Ткаченко Т. С., Пінковська А. П.]. – Умань : Сочінський, 2012. – 93 с.   Шифр зберігання    016   К 59
 
Пропонований покажчик літератури має близько 1300 назв публікацій з історії українського козацтва, які містить Наукова бібліотека Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тични. Це різнопланова література, тематично згрупована, яка допоможе відтворити місце козацтва в історії та культурі України.


Анонси та оголошення

25.02.2024

Щиро вітаємо

ЛОБАНОВСЬКУ ІННУ ГЕОРГІЇВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали