НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність А. Дістервега

 1. Бондаренко, Ю. О. Ідея природовідповідного виховання в педагогіці А. Дістервега / Бондаренко Ю. О. // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 16, Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики : [зб. наук. пр.] / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 80–83.
 2. Волкова, Н. П. Педагогіка : навч. посіб. [для студентів вищ. навч. закл.] / Н. П. Волкова. – 2‑ге вид., перероб., допов. – Київ : Академвидав, 2007. – 615 с. – (Альма‑матер). – Про А. Дістервега: с. 590–593.
 3. Демков М. И. Начальная народная школа, ее история, дидактика и методика: с прил. библиогр. указ. руководств по педагогике, ее истории и методике общеобразоват. предметов нач. нар. шк. : для нар. учителей и учительниц, учит. семинарий, пед. кл. жен. гимназий, епарх. жен. училищ и для пед. курсов при гор. училищах / М. И. Демков. – Изд. 2-е, испр. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1916. – 332 с. – Из содерж.: Адольф Дистервег. – С. 66–72.
 4. Фрідріх-Адольф-Вільгельм Дістервег // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 1/2. – С. 1.
 5. ¹ЄвтухМ.Б. А. Дістервег: педагог, учений : до 200-річчя від дня народж. / М. Б. Євтух // Радянська шк. – 1990. – №  – С. 84–86.
 6. Желудев, В. Дистервег о развитии творческой деятельности учащихся / В. Желудев // Вечерняя сред. шк. – 1966. – № 6. – С. 85–87.
 7. Замечательные деятели по народному образованию. – Ярославль : Тип. губерн. земской управы, [1903]. – [10] с. – Отт. с «Вестника Ярославского Земства», 1903, № 15. – Из содерж.: Адольф Дистервег, педагог-строитель победоносной немецкой школы. – С. 1–2.
 8. ¹Керженцев, А Учитель немецких учителей : к 100-летию со дня смерти А. Дистервега / А. Керженцев // Нар. образование – 1966. – № 7. –С. 86–87.
 9. Коваленко, О. Той хто задумав… знищити школу : Фрідріха Адольфа Вільгельма Дістервега ще за життя було визнано Вчителем усіх німецьких учителів / Ольга Коваленко // Освіта України. – 2012. – 22 жовт. (№ 43). – С. 15.
 10. Курашова, В. О. А. Ф. В. Дістервег про принцип самодіяльності дитини у навчанні / Курашова В. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2008. – № 1. – С. 99–102.
 11. Мозгальова, Н. Проблема успіху в історії педагогічної думки / Н. Мозгальова // Нова пед. думка. – 2008. – № 4. – С. 108–111.
  У статті розглянуто погляди відомих педагогів на проблему успіху навчання, зокрема А. Дістервега.
 12. Пискунов, А. П. Дидактические взгляды Адольфа Дистервега / А. П. Пискунов // Совет. педагогика. – 1956. – № 1. – С. 63–77.
 13. Рацул, А. Б. Історія зарубіжної педагогіки : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / А. Б. Рацул, О. С. Радул, О. А. Рацул ; М-во освіти і науки України. – Кіровоград : [б. в.], 2008. – 350 с.
 14. ¹Редкин, П. Г. Дистервег и «Рейнские Листы» / [П. Г. Редкин] // Учитель. – 1863. – № 11/12. – С. 568–577.
 15. Розман, І. Педагогічні персоналії зарубіжжя у студіях української педагогічної компаративістики: історіографічний аспект / Ірина Розман // Освіт. простір України. – 2018. – Вип. 13. – С. 21–28. – Бібліогр.: 14 назв.
  У статті здійснено історіографічний огляд студій про відомих представників зарубіжної освіти і педагогічної думки, зокрема А. Дістервега.
 1. Сеньків, О. Костянтин Ушинський та Адольф Дістервег: погляди на концепцію народного виховання / О. Сеньків // Молодь і ринок. – 2009. – № 12. – С. 132–127.
 2. Соколова, М. Собрание сочинений А. Дистервега : [к изд. в ГДР полн. собр. соч. нем. педагога-демократа] / М. Соколова // Нар. образование. – 1961. – № 3. – С. 107–109.
 3. Соколова, М. А. Борьба А. Дистервега за единую школу и за освобождение школы от надзора церкви / М. А. Соколова // Совет. педагогика. – 1960. – № 10. – С. 96–108.
 4. СоколоваМ.А. А. Дистервег, Избранные педагогические сочинения (Учпедгиз, 1956) / М. А. Соколова // Совет. педагогика. – 1957. – №  – С. 139–142.
 5. Соколова, М. А. Замечательный немецкий педагог : [к 170-летию со дня рождения А. Дистервега] / М. А. Соколова // Начальная шк. – 1960. – № 10. – С. 57–62.
 6. Тернопільська, В. Соціально-комунікативна культура особистості: шляхи становлення / Тернопільська В. // Педагогіка і психологія проф. освіти. – 2007. – № 3. – С. 157–163.
 7. Торопова, В. Велике покликання вчителя : [К. Д. Ушинський і Ф. А. В. Дістервег про місію вчителя] / В. Торопова // Освіта. – 2004. – 21–28 січ. (№ 4). – С. 5.
 8. Торопова, І. Яким має бути вчитель-вихователь-громадянин? : [погляди і положення Ф. А. В. Дістервега про місію вчителя] / І. Торопова // Освіта. – 2004. – 13–20 жовт. (№ 44). – С. 7.
 9. Торопова, І. В. Значення особистої громадянської позиції педагога у вихованні молоді : (на матеріалах твор. спадщини Ф. А. В. Дістервега) / І. В. Торопова // Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : зб. наук. пр. – Київ, 2006. – Вип. 3. – С. 173–177.
 10. ¹ФрумовС.А. Педагогическая деятельность Дистервега : (к 85‑летию со дня смерти) / С. А. Фрумов // Совет. педагогика. – 1951. – №  – С. 70–87.
 11. Щербина, С. М. Проблема емоційності навчання в історії розвитку педагогічної думки / С. М. Щербина, І. Ю. Щербина // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / Криворіз. держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 32. – С. 332–336.
  Проаналізовано проблему емоційності навчання в працях Я.‑А. Коменського, Й. Песталоцці, А. Дістервега, К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського.
 1. Kemis, F. Herbart und A. Diesterweg : Ein Vergleich ihrer Erziehungs- und Unterrichtsgrundsätze mit Rücksicht auf die Voraussetzungen aus Psychologie und Ethik : Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde der philosophischen Facultät der Albertus-Universität zu Königsberg i Pr. vorgelegt und mit den beigefügten Thesen am 7. August 1889, Vormittags 12 Uhr öffentlich vertheidigt / von Ferdinand Kemis. – Gumbinnen : Druck von W. Krauseneck, 1889. – 52, [2] p.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. 
О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Педагогічного музею НАПН України


Анонси та оголошення

06.12.2022

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали