НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

Серія "Видатні педагоги світу"


image

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія: 2008-2013 рр. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд. Л. М. Заліток ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко. - Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2014. - 255 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 10).

image

В. О. Сухомлинський. Біобібліографія : 2001 – 2008 рр. : бібліогр. покажчик /АПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. М. Заліток; наук. консул. О. В. Сухомлинська; наук. ред. П. І. Рогова. - К., 2008. - 307 с. - (Сер. "Видатні педагогі світу"; Вип. 3).

image

В.О.Сухомлинський: Біобібліографія, 1987-2000 рр. / АПН України, Укр. асоц. В.Сухомлинського ; уклад. Г.І.Сухомлинська, О.В.Сухомлинська ; за ред. Н.О.Гажаман, Л.І.Ніколюк. - К. : КНЕУ, 2001. - 128 с. : портр.
 
Рец.: Дзигало І. Бібліографічне видання про Василя Сухомлинського / І. Дзигало // Освіта України. – 2001. – 23 листоп. (№ 58). – С. 4; Дзигало І. Бібліографічне видання про видатного педагога / І. Дзигало // Вісн. Кн. палати. – 2002. – № 2. – С. 10-11.

image

Яків Феофанович Чепіга (Зеленкевич) – видатний педагог, психолог, громадський діяч : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Лисиця Н. В., Айвазова Л. М., Бублик Н. М., Стельмах Н. А. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Пономаренко Л. О. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : Нілан-ЛТД, 2013. – 135, [8] с. – (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 9).

image

Сава Христофорович Чавдаров : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Пєєва С. П., Айвазова Л. М. ; авт. вступ. ст.: Березівська Л. Д., Бондар Л. С. ; наук. консультант Березівська Л. Д. ; наук. ред. Рогова П. І. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. - К. : Нілан-ЛТД, 2012. - 128, [2] с. - (Сер. „Видатні педагоги світу" ; вип. 8).

image

Спадщина А. С. Макаренка і педагогічні пріоритети сучасності : 1991–2008 рр. : до 120-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка; упоряд.: І. О. Іванова, Т. В. Лога ; вступ. ст. А. В. Ткаченка ; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену ; бібліогр. ред. Л. О. Пономаренко ; наук. консультант І. А. Зязюн ; рецензенти: Л. О. Хомич, М. В. Гриньова. – К., 2008. – 154 с. – (Сер. “Видатні педагоги світу” ; Вип. 4).

image

Софія Русова – педагог, державний діяч, просвітитель : до 155-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського, Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя; упоряд.: А. М. Доркену, Т. В. Лога; наук. ред.: П. І. Рогова, А. М. Доркену; наук. консультант, авт.вступ. ст. Є. І. Коваленко. – К.,

image

Микола Іванович Пирогов – видатний хірург, педагог і громадський діяч : (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П. ; наук. консультант і авт. вступ. ст. Бондар Л. С. ; наук. ред. Рогова П. І.]. - К. : Пед. думка, 2011. - 124 с. - (Сер. «Видатні педагоги світу» ; вип. 7).

image

Польський педагог-гуманіст Януш Корчак (1878 – 1942) : до 125-річчя з дня народж.: Біобібліогр. покажч. / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; уклад.: В. В. Вербова, Н. А. Горбенко, С. В. Іщук, С. В. Петровська; Наук. ред.: П. І. Рогова, Т. Ф. Букшина ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; авт. проекту та відп. за вип. Н. А. Палащина;  ред.: Р. С. Жданова, Н. Г. Богун; Рецензент М. Б. Євтух. – К., 2003. – 132 с. – (Сер. Видататні педагоги світу; Вип. 2).
 
Рец.: Бабич Є. Цінний внесок у духовну скарбницю України: (Про біобібліогр. покажч., присвяч. пол. педагогу, лікарю, письм. Янушу Корчаку) / Є. Бабич // Бібл. планета. – 2005. – № 1. – С. 33-34; Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки присвячено Янушу Корчаку // Освіта України – 2004 – 13 лип. (№ 54/55). – С. 11; Ткаченко Л. Новий покажчик науково-педагогічної бібліотеки – Янушу Корчаку / Л. Ткаченко // Пед. газ. – 2004. – Верес. (№ 9). – С. 7.

image

Ідеї К. Д. Ушинського в контексті сучасної педагогічної науки та освіти: 1991–2009 рр. : (до 185-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського ; [уклад.: Доркену А. М., Іванова І. О., Лога Т. В. ; вступ. ст. Березівська Л. Д. ; наук. ред.: Рогова П. І., Доркену А. М. ; бібліогр. ред. Іванова І. О. ; наук. консультанти: Сухомлинська О. В, Чебикін О. Я. ; рец.: Березівська Л. Д., Яценко О. М.]. – О. : [б. в.], 2010. – 123 с. – (Сер. „Видатні педагоги світу” ; вип. 5).


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали