НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду

Про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського за 2015–2019 рр. та перспективи її розвитку

20.09.2019

19 вересня 2019 року на засіданні Президії НАПН України було розглянуто питання про наукову і науково-організаційну діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (далі – ДНПБ) за 2015–2019 рр. та перспективи її розвитку.

Основні результати діяльності та перспективні напрями розбудови ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського представила її директор, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л. Д. Березівська (Презентація).

Під час підготовки питання в ДНПБ працювала комісія у складі: дійсного члена НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, головного наукового співробітника Інституту педагогіки НАПН України О. Я. Савченко (голова комісії), доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Л. Б. Лукʼянової, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, проректора з цифровізації освітньо-наукової діяльності ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» О. М. Спіріна.

Аналізуючи наукову та науково-організаційну діяльність ДНПБ за період із 2015 по 2019 рр., комісія відзначила, що вона здійснювалася в тісному зв’язку з науково-інформаційною, науково-методичною, соціокультурною роботою відповідно до Статуту бібліотеки (2016 р.), Стратегії розвитку ДНПБ на 2017–2026 рр. (2016 р.), законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (2015 р.), «Про бібліотеки і бібліотечну справу» (1995 р., зі змінами), «Про освіту» (2017 р.), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016 р.), Cередньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року (2017 р.), Програми спільної діяльності МОН України та НАПН України на 2017–2020 рр. (2017 р.).  Детальніше

В обговоренні взяли участь партнери бібліотеки: Т. В. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУ ім. В. І. Вернадського, Н. М. Коляда, доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, С. М. Лобода, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних мультимедійних технологій Інституту комп’ютерних інформаційних технологій Національного авіаційного університету, члени Президії НАПН України: В. Г. Кремень, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України, президент НАПН України, голова Президії, В. Ю. Биков, доктор технічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, В. В. Засенко, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту спеціальної педагогіки і психології мені Миколи Ярмаченка НАПН України, І Д. Бех, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України, О. В. Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу історії освіти ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, Н. Г. Ничкало, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, С. Д. Максименко, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України, Л. Б. Лукʼянова, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Президія НАПН України позитивно оцінила діяльність ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського, яка відповідає пріоритетам державної освітньої політики, спрямована на створення належних умов для якісного інформаційного забезпечення фахових потреб науковців і практиків освітянської галузі, розкриття потенціалу ресурсів бібліотеки як складника науково-інформаційної структури освіти України.

Матеріал підготувала
вчений секретар ДНПБ ім. В.О. Сухомлинського
к.пед.н., с.н.с.
С. В. Лапаєнко


Анонси та оголошення

26.12.2022

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових  посад Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали