НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Упровадження результатів наукових досліджень і його моніторинг

На виконання постанови Президії НАПН України від 25 травня 2017 р. «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на науково-організаційну і наукову діяльність НАПН України та забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти», зокрема щодо оприлюднення результатів науково-дослідної роботи, готових до впровадження, планова продукція, підготовлена фахівцями бібліотеки (починаючи з 2008 р.) упроваджена через розміщення в ЕБ НАПН України та на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Упродовж звітного та двох попередніх років упроваджено 58 одиниць наукової продукції.

Із них, за завершеною у 2016 р. фундаментальною НДР «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014–2016 рр., наук. кер. Добко Т. В., д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.) підготовлено й упроваджено 25 одиниць наукової продукції, зокрема: наукової – 2, виробничо-практичної – 2, довідкової – 18 (із них, бібліографічні видання – 11, оглядові видання – 4), електронних ресурсів – 3.

На веб-порталі бібліотеки та в ЕБ НАПН України за результатами цієї НДР 100 % впроваджено:

 • колективна монографія «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України»;
 • каталог «Підручники та навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського»;
 • практичний посібник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2014–2016 рр.)»;
 • «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)» (отримано диплом І ступеня в конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, виконані в 2016 р.);
 • збірник «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» вип. 5;
 • статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики»;
 • довідник «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»;
 • статті.

За результатами НДР «Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»  (2015–2016 рр., науковий керівник – канд. іст. наук Зозуля С. М.) підготовлено та впроваджено 29 одиниць наукової продукції, зокрема:

 • практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України» (отримано диплом лауреата конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» за науково-методичне забезпечення науково-інформаційної діяльності освітянських бібліотек України);
 • бібліографічне видання «Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика»;
 • «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – 4 випуски;
 • статті.

За результатами НДР, розпочатої у 2017 р., «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища», підготовлено та впроваджено три одиниці наукової продукції.

Із них розміщено в ЕБ НАПН:

 • методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи» (отримано диплом лауреата конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів»  за науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання у шкільних бібліотеках);
 • «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі»;
 • статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності».

За результатами НДР, розпочатої у 2017 р., «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», підготовлено та впроваджено три одиниці наукової продукції.

Із них розміщено в ЕБ НАПН: біобібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України» (4-те видання, доповнене); довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – випуск 5; довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – випуск 6.

Результати науково-дослідної роботи протягом 2017 р. упроваджено в практику роботи провідних освітянських бібліотек у процесі участі науковців у 104 наукових заходах, із яких: 54 – науково-практичні конференції (з них 36 – міжнародні), 11– круглих столів, 28 – семінарів, 2 педагогічних ради, 7 – читання (педагогічні, біографічні тощо), 1 науково-педагогічний лекторій, 1 вебінар тощо. Під час заходів виголошено 213 доповідей та виступів.

Результати науково-дослідної діяльності оприлюднені та представлені для відкритого доступу споживачів інформації. Наявність продукції, підготовленої під час виконання НДР, у користувачів та в мережі Інтернет підтверджується гіперпосиланнями, наявними в бібліографічних описах. Використання результатів розробки здійснюється у сфері науки, освіти, бібліотекознавстві.

Моніторинг упровадження. Відбувається систематичне відстеження перебігу впровадження результатів НДР (збирання, аналіз, узагальнення та зберігання інформації про стан упровадження). У період виконання дослідження систематично здійснювалося оприлюднення наукових результатів НДР через поширення інформації щодо продукції, зокрема в наукових, науково-методичних, інформаційних, оглядових виданнях, дайджестах, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, засобах масової інформації, мережі Інтернет, на спеціалізованих виставках, що забезпечувало їх доступність.

Питання підбиття підсумків моніторингу впровадження продукції, підготовленої в результаті наукових досліджень, завершених у 2015-2016 рр., розглядалося на засіданнях вченої ради, звітній конференції бібліотеки.

Ведеться робота з наповнення Науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ЕБ НАПН України та відстежування показників цитувань.

Заступник директора з наукової роботи,
канд. іст. наук
С. М. Кравченко


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали