НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Упровадження результатів наукових досліджень і його моніторинг

На виконання постанови Президії НАПН України від 25 травня 2017 р. «Про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів на науково-організаційну і наукову діяльність НАПН України та забезпечення підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти», зокрема щодо оприлюднення результатів науково-дослідної роботи, готових до впровадження, планова продукція, підготовлена фахівцями бібліотеки (починаючи з 2008 р.) упроваджена через розміщення в ЕБ НАПН України та на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Упродовж звітного та двох попередніх років упроваджено 58 одиниць наукової продукції.

Із них, за завершеною у 2016 р. фундаментальною НДР «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014–2016 рр., наук. кер. Добко Т. В., д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.) підготовлено й упроваджено 25 одиниць наукової продукції, зокрема: наукової – 2, виробничо-практичної – 2, довідкової – 18 (із них, бібліографічні видання – 11, оглядові видання – 4), електронних ресурсів – 3.

На веб-порталі бібліотеки та в ЕБ НАПН України за результатами цієї НДР 100 % впроваджено:

 • колективна монографія «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України»;
 • каталог «Підручники та навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського»;
 • практичний посібник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2014–2016 рр.)»;
 • «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)» (отримано диплом І ступеня в конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, виконані в 2016 р.);
 • збірник «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського» вип. 5;
 • статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики»;
 • довідник «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»;
 • статті.

За результатами НДР «Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»  (2015–2016 рр., науковий керівник – канд. іст. наук Зозуля С. М.) підготовлено та впроваджено 29 одиниць наукової продукції, зокрема:

 • практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України» (отримано диплом лауреата конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів» за науково-методичне забезпечення науково-інформаційної діяльності освітянських бібліотек України);
 • бібліографічне видання «Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика»;
 • «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – 4 випуски;
 • статті.

За результатами НДР, розпочатої у 2017 р., «Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища», підготовлено та впроваджено три одиниці наукової продукції.

Із них розміщено в ЕБ НАПН:

 • методичні рекомендації «Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи» (отримано диплом лауреата конкурсу «Національне визнання наукових досягнень» ІХ Міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2017» у номінації «Науково-методична розробка для вчителів, викладачів»  за науково-методичне забезпечення національно-патріотичного виховання у шкільних бібліотеках);
 • «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі»;
 • статистичний довідник «Провідні освітянські бібліотеки в просторі і часі: моніторинг діяльності».

За результатами НДР, розпочатої у 2017 р., «Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів», підготовлено та впроваджено три одиниці наукової продукції.

Із них розміщено в ЕБ НАПН: біобібліографічний покажчик «Творчий доробок Василя Григоровича Кременя в інноваційному розвитку освіти України» (4-те видання, доповнене); довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – випуск 5; довідковий бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – випуск 6.

Результати науково-дослідної роботи протягом 2017 р. упроваджено в практику роботи провідних освітянських бібліотек у процесі участі науковців у 104 наукових заходах, із яких: 54 – науково-практичні конференції (з них 36 – міжнародні), 11– круглих столів, 28 – семінарів, 2 педагогічних ради, 7 – читання (педагогічні, біографічні тощо), 1 науково-педагогічний лекторій, 1 вебінар тощо. Під час заходів виголошено 213 доповідей та виступів.

Результати науково-дослідної діяльності оприлюднені та представлені для відкритого доступу споживачів інформації. Наявність продукції, підготовленої під час виконання НДР, у користувачів та в мережі Інтернет підтверджується гіперпосиланнями, наявними в бібліографічних описах. Використання результатів розробки здійснюється у сфері науки, освіти, бібліотекознавстві.

Моніторинг упровадження. Відбувається систематичне відстеження перебігу впровадження результатів НДР (збирання, аналіз, узагальнення та зберігання інформації про стан упровадження). У період виконання дослідження систематично здійснювалося оприлюднення наукових результатів НДР через поширення інформації щодо продукції, зокрема в наукових, науково-методичних, інформаційних, оглядових виданнях, дайджестах, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, засобах масової інформації, мережі Інтернет, на спеціалізованих виставках, що забезпечувало їх доступність.

Питання підбиття підсумків моніторингу впровадження продукції, підготовленої в результаті наукових досліджень, завершених у 2015-2016 рр., розглядалося на засіданнях вченої ради, звітній конференції бібліотеки.

Ведеться робота з наповнення Науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ЕБ НАПН України та відстежування показників цитувань.

Заступник директора з наукової роботи,
канд. іст. наук
С. М. Кравченко


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали