НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Моніторинг упровадження результатів науково-дослідних робіт, завершених у 2016 р.

У 2017 році розпочато моніторинг упровадження результатів науково-дослідних робіт, завершених у 2016 р. та двох попередніх роках.

За результатами фундаментальної НДР «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України» (2014–2016 рр., наук. кер. Добко Т. В., д-р наук із соц. комунікацій, ст. наук. співроб.) підготовлено, розповсюджено й упроваджено 25 одиниць наукової продукції, зокрема: наукової – 2, науково-виробничої – 2, довідкової – 3, оглядові видання – 4, бібліографічні видання – 11, електронних ресурсів – 3.

Зокрема, на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та в ЕБ НАПН України розповсюджено й упроваджено:

 • колективну монографію «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України»;
 • каталог «Підручники та навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського»;
 • практичний посібник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2014–2016 рр.)»;
 • бібліографічні видання «Андрій Миколайович Гуржій (до 70-річчя від дня народження)», «Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007-2014)», «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)» та ін.;
 • оглядове видання «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики»;
 • довідник «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 р.»;
 • збірник наукових праць «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», вип. 5.

електронні ресурси:

 • Повнотекстова база даних «Електронна колекція наукових праць В. О. Сухомлинського»;
 • бібліографічна база даних «Галузеві періодичні видання України (журнали). 1807–1922 рр.»;
 • бібліографічна «Зведена база даних галузевих рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України».

Крім того результати НДР висвітлено в 115 публікаціях, зокрема  в зарубіжних виданнях – 9, у наукових фахових виданнях – 18, у наукових виданнях – 30, інформаційних статей – 16, тез – 42.

Результати науково-дослідної роботи протягом 2014-2016 р. упроваджено в практику роботи провідних освітянських бібліотек у процесі участі науковців у 37 заходах, з яких: 21 – науково-практичні конференції (з них 16 – міжнародні), 2 – круглі столи, 4 – семінари тощо. Під час заходів виголошено 149 доповідей та виступів.

За результатами прикладної НДР «Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України»  (2015–2016 рр., наук. кер. Зозуля С. М., канд. іст. наук, заст. директора з наукової роботи) підготовлено, розповсюджено й упроваджено 33 одиниці наукової продукції, зокрема: науково-виробничої – 1, довідкової – 1, наукове інформаційно-аналітичне галузеве періодичне видання [електронне] – інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» (двічі на рік) – 4 вип.,  електронних ресурсів – 2, аналітичних матеріалів – 13, у т.ч. реферативні, оглядові; науково-інформаційні матеріали до Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» та її друкованого органу УРЖ «Джерело», інформаційні видання – 12 вип.

Зокрема, на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та в ЕБ НАПН України розповсюджено й упроваджено:

 • практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України»;
 • бібліографічне видання «Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика»;
 • електронні ресурси – наукова реферативна база даних із питань педагогіки, психології та освіти, «Педагоги-новатори України»;
 • аналітичні матеріали – наукове інформаційно-аналітичне галузеве періодичне видання [електронне] (двічі на рік) – 4 вип. (6 д.а.);
 • наукові інформаційно-аналітичні документи з актуальних питань розвитку педагогічної і психологічної наук – 13 (25 д.а.)

Крім того результати НДР висвітлено в зарубіжних виданнях – 5; фахових наукових виданнях – 21; наукових виданнях – 36; тези – 40.

Результати науково-дослідної роботи протягом 2015-2016 рр. упроваджено в практику роботи провідних освітянських бібліотек у процесі участі науковців у 89 заходах, з яких: 40 – науково-практичні конференції (з них 2– міжнародні), 7 – круглі столи, 17 – семінарів, 3 – педагогічні ради, 3 – студії молодого науковця, 3 – науково-педагогічні лекторії ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, 1 бібліотекознавчі читання  тощо. Під час заходів виголошено 103 доповідей та виступів.

Цільовою групою користувачів наукових результатів досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського є працівники бібліотек вищих навчальних закладів (закладів післядипломної педагогічної освіти), методисти з бібліотечних фондів управлінь освіти, бібліотекарі загальноосвітніх навчальних закладів, молоді науковці (аспіранти й докторанти), колеги-науковці – усі, чиє коло професійних інтересів стосується галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства.

До електронних ресурсів надано доступ користувачам через веб-портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ‒ Наші видання

Наявність продукції, підготовленої під час виконання НДР, у користувачів та в мережі Інтернет підтверджується гіперпосиланнями, наявними в бібліографічних описах.

Ключове завдання 2017 року – моніторинг упровадження результатів завершених у 2014-2016 рр. науково-дослідних робіт.

Відповідно до «Положення про впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України», «Методичних рекомендацій щодо моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт Національною академією педагогічних наук України» на заступника директора з наукової роботи, вченого секретаря, керівників завершених НДР, завідувачів відділів, завідувачів секторів покладаються такі завдання щодо моніторингу впровадження результатів НДР:

 • здійснювати систематичне відстеження перебігу впровадження результатів НДР (збирання, аналіз, узагальнення та зберігання інформації про стан упровадження);
 • забезпечувати представлення результатів НДР на спеціалізованих виставках, що сприятиме наданню доступу до видань широкому колу користувачів;
 • продовжувати роботу з наповнення Науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, ЕБ НАПН України та відстежування показників цитувань (статистика завантаження текстів, звернень за електронними адресами порталів, електронних видань тощо, де оприлюднено продукцію);
 • основні ідеї й принципи, закладені в розробку НДР, завершених у 2014-2016 рр. висвітлювати в наукових статтях;
 • взяти участь у конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2016 році;
 • дотримуватися плану моніторингу впровадження результатів дослідження за завершеними НДР, що входить до плану діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського на 2017 р.;
 • у звітах відділів за півріччя та за підсумками року детально подавати інформацію про стан і перспективи моніторингу впровадження продукції, розповсюдженої й упровадженої у 2014-2016 рр.;
 • систематично звітувати заступнику директора з наукової роботи про проведену роботу, зокрема надавати матеріали до папки «Упровадження результатів НДР та моніторинг упровадження» за напрямом діяльності кожного відділу (довідки про впровадження, акти, угоди про впровадження, копії статей, підготовлені з використанням результатів попередніх НДР, відгуки експертів, користувачів про використання продукції, копії відзнак спеціалізованих виставок тощо);
 • підсумки моніторингу впровадження продукції, підготовленої в результаті наукових досліджень, завершених у 2014-2016 рр., систематично розглядати на засіданнях вченої ради, звітній конференції бібліотеки.

Моніторинг упровадження результатів досліджень за завершеними НДР

(відповідальний – заступник директора з наукової роботи)

У 2017 році здійснюватиметься моніторинг упровадження продукції, виданої (оприлюдненої) протягом 2014-2016 рр.:

№ з/п Зміст і види робіт Місце і терміни Відповідальні Співорганізатори (учасники)
1. Практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України» – 6 д.а. Всеукраїнський рівень упровадження через надання доступу до електронних ресурсів до веб-порталу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, протягом року Зозуля С. М. Директори книгозбірень мережі освітянських бібліотек
2. Бібліографічне видання «Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика» –(6 д.а.) -//- Самчук Л. І. -//-
3. Наукове інформаційно-аналітичне галузеве періодичне видання [електронне] – інформаційно-аналітичний бюлетень «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки»– вип. 4–5.– (6 д.а.) -//- Селецький А. В., Самчук Л. І. -//-
4. Наукові інформаційно-аналітичні документи з актуальних питань розвитку педагогічної і психологічної наук – 13 (25 д.а.), у т.ч. реферативні – 5, оглядові – 8 -//- Селецький А. В. -//-
5. Науково-педагогічний інформаційно-аналітичний ресурс «Педагоги-новатори» / упоряд: Годецька Т. І.; упоряд. бібліогр.: Самчук Л. І. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://www.dnpb.gov.ua/scientific_information_work/teachers_innov/. – Назва з екрана.– 1 -//- Годецька Т. І. -//-
6. Наукова реферативна база даних із питань педагогіки, психології та освіти // Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського : [офіц. портал]. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB7&P21DBN=DB7&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR= (дата звернення: 5.12.16). ‒ Назва з екрана.– 1 Всеукраїнський рівень упровадження через надання доступу до електронних ресурсів до веб-порталу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, протягом року Селецький А. В. Директори книгозбірень мережі освітянських бібліотек
7. Практичний посібник „Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України» Вип. 4. 2014–2016 рр.(8 д. а.) -//- Хемчян І.І. -//-
8. Методичні рекомендації „Бібліографічне оформлення наукових робіт” (4 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
9. „Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України” (5 д. а.) -//- Хемчян І. І. -//-
10. Каталог „Підручники і навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського” (25 д. а.) -//- Бондарчук О. Б. -//-
11. Бібліографічний покажчик „Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2012–2013 рр.” (20 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
12. Бібліографічний покажчик „Сучасні технології в освіті. Ч. 1. Сучасні технології навчання”  (20 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
13. Бібліографічний покажчик „Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007–2014)” (25 д.а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
14. Бібліографічний покажчик „Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)»(20 д.а.) Всеукраїнський рівень упровадження через надання доступу до електронних ресурсів до веб-порталу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, протягом року Лобановська І. Г. Директори книгозбірень мережі освітянських бібліотек
15. Бібліографічний покажчик „Алла Михайлівна Богуш – вчений-педагог, академік НАПН України” (15 д.а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
16. Бібліографічний покажчик „Левченко Григорій Євменович – вчитель, науковець, неординарна особистість”(5,4 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
17. Бібліографічний покажчик „Лініна Павлівна Одинока – бібліотекознавець, педагог” (3,5 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
18. Бібліографічний покажчик „Сергій Якович Батишев (до 100-річчя від дня народження)”(7 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
19. Бібліографічний покажчик „Андрій Миколайович Гуржій : (до 70- річчя від дня народження)” (6 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
20. Оглядове видання „Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики”(5 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
21. Збірник „Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського”вип. 5(8 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
22. Колективна монографія „Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України” (8 д. а.) -//- Лобановська І. Г. -//-
23. Галузеві періодичні видання України (журнали). 1807–1922 рр. [Електронний ресурс] : [бібліогр. база даних] / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=DB2&P21DBN=DB2&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=. – Назва з екрана. Всеукраїнський рівень упровадження через надання доступу до електронних ресурсів до веб-порталу ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського, протягом року Лобановська І. Г. Директори книгозбірень мережі освітянських бібліотек
24. Зведена база даних галузевих рідкісних і цінних видань  ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України [Електронний ресурс] : [бібліогр. база даних] / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. дані. – Київ, 2016. – Режим доступу: http://194.44.28.246/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=RARE&P21DBN=RARE&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID=&S21CNR=. – Назва з екрана. -//- Бондарчук О. Б. -//-
25. Електронна колекція наукових праць В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] : [бібліогр. база даних] / підгот. Заліток Л. М. / Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Електрон. текст. дані. – Київ, 2016. -//- Лобановська І. Г. -//-
45 Здійснення систематичногомоніторингу впровадження результатів НДР (збирання, аналіз, узагальнення та зберігання інформації про стан упровадження наукових результатів, здобутих за попередніми НДР) Мережа освітянських бібліотек,ЕБ НАПН України,

Google Академія,

Протягом року

Заступник директора з наукової роботи,керівники НДР,

завідувачі відділів

46 Моніторинг упровадження результатів НДР шляхом презентації наукових праць на спеціалізованихвиставках Протягом року Заступник директора з наукової роботи,керівники НДР,

завідувачі відділів

47 Систематичне оприлюднення наукових результатів НДР шляхом поширення інформації щодо підготовленої продукції в наукових, науково-методичних, інформаційних, оглядових виданнях, дайджестах, періодичних фахових виданнях, електронних ресурсах, матеріалах міжнародних і всеукраїнських конференцій, інших науково-практичних заходів, ЗМІ, мережі Інтернет -//- Заступник директора з наукової роботи,

керівники НДР,

завідувачі відділів,

виконавці НДР

48 Здійснення моніторингу посилань на результати НДР, цитувань у наукових, навчальних, довідкових, періодичних виданнях, електронних ресурсах Протягом року Виконавці НДР
49 Підготовка документів і матеріалів із використанням результатів НДР -//- Виконавці НДР

Заступник директора з наукової роботи,
канд. іст. наук
С. М. Зозуля


Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали