НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Ушанування пам’яті А. С. Макаренка

 Бібліографічний список

Пам’ятник «Макаренко і діти». Кременчуцький педагогічний коледж ім. А. С. Макаренка. 2019 р

 1. Балацинова, А. Д. Етапи й основні форми наукового співробітництва лабораторії «Макаренко-реферат» з українськими макаренкознавцями / А. Д. Балацинова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун‑т. – Запоріжжя, 2015. – Вип. 41. – С. 10–18. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_41_3 (дата звернення: 19.04.2023).
  У статті зроблено спробу визначити етапи й основні форми наукового співробітництва всесвітньо відомого центру макаренкознавства – лабораторії «Макаренко-реферат» Марбурзького університету (ФРН) – з українськими дослідниками життя та творчості А. С. Макаренка.
 2. Балацинова, А. Д. Передумови створення лабораторії «Макаренко-реферат» / А. Д. Балацинова // Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 199–209. – Бібліогр.: 10 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2015_47_23 (дата звернення: 19.04.2023).
  У статті розкриваються передумови створення всесвітньо відомого центру макаренкознавства – лабораторії «Макаренко-реферат» Марбурзького університету (ФРН).
 1. ХХІI Міжнародна науково-практична конференція «Слово і справа Антона Макаренка: український та європейський контексти», [16–17 березня 2023 р., Полтава] [Електронний ресурс] // Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка : [офіц. сайт]. – Текст. дані. – Полтава, 2023. – Режим доступу: http://pnpu.edu.ua/news/hhii-mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-slovo-i-sprava-antona-makarenka-ukrayinskyj-ta-yevropejskyj-konteksty.html (дата звернення: 21.04.2023). – Назва з екрана.
 2. Душенко, А. Музей Макаренка у Кременчуці сьогодні святкує 70‑річний ювілей [Електронний ресурс] / Альона Душенко // Кременчуцький Телеграф : [сайт]. – Текст. дані. – Кременчук, 2021. – Режим доступу: https://www.telegraf.in.ua/kremenchug/10096403-muzej-makarenka-u-kremenchuci-sogodni-svjatkuye-70-richnij-juvilej.html (дата звернення: 09.05.2023). – Назва з екрана.
 3. Кондратьєва, В. Лауреати премії імені Антона Макаренка / Валентина Кондратьєва // Коледжани. – 2019. – Берез. (№ 26). – С. 2. – Текст статті доступний в інтернеті: https://kppk.com.ua/Document/college26.pdf (дата звернення: 21.04.2023).
 4. Кривошапка, Т. Значення та актуальність музейної експозиції у контексті сучасності (на прикладі музею-заповідника А. С. Макаренка) / Тамара Кривошапка, Сергій Пічугін // Витоки пед. майстерності. Серія «Педагогічні науки». – 2019. – Вип. 23. – С. 131–135. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2019_23_30 (дата звернення: 19.04.2023).
 5. Лозова, М. Пам’ятники А. С. Макаренку / Марія Лозова // Коледжани. – 2019. – Берез. (№ 26). – С. 4. – Текст статті доступний в інтернеті: https://kppk.com.ua/Document/college26.pdf (дата звернення: 21.04.2023).
 6. Музей-заповідник А. С. Макаренка в с. Ковалівка на Полтавщині

  Макаренкіана [Електронний ресурс] : [наук. онлайн-проєкт] / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка, Б-ка ім. М. А. Жовтобрюха ; [наук. керівник А. В. Ткаченко] // Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха : [вебсайт]. – Текст. дані. – Полтава, 2015–2023. – Режим доступу: http://lib.pnpu.edu.ua/makarenkiana (дата звернення: 08.04.2023). – Назва з екрана.
  Інформація про проєкт: Ткаченко А. В. «Макаренкіана» – науковий Інтернет-ресурс, створений на базі Бібліотеки імені М. А. Жовтобрюха Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і присвячений життєдіяльності та творчому спадку А. С. Макаренка // Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха : вебсайт. Полтава, 2023. Режим доступу: http://lib.pnpu.edu.ua/makarenkiana/1876 (дата звернення: 08.04.2023).

 1. Макаренко Антон Семенович [Електронний ресурс] // Вікіпедія : вільна енциклопедія. – Текст. дані. – Б. м., 2022. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Макаренко_Антон_Семенович (дата звернення: 21.04.2023). – Назва з екрана.
  Із змісту: Навчальні заклади, що носять ім’я А. С. Макаренка; 3214 Макаренко – астероїд, названий на честь педагога; Музеї Антона Макаренка.
 1. Пам’ять жива : [про заходи вшанування пам’яті А. С. Макаренка] // Три колосса східноєвропейської педагогічної думки : [Януш Корчак (1878–1942), Макаренко А. С. (1888–1939), Сухомлинський В. О. (1918–1970)] : метод.-бібліогр. матеріали / Харків. обл. б-ка для юнацтва ; [уклад. С. О. Андрус]. – Харків, 2018. – С. 25–29. – Текст доступний в інтернеті: https://khoyub.com.ua/docs/Tri%20kolossa.pdf (дата звернення: 19.04.2023).
 2. Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

 3. Педагогічно-меморіальні музеї України. Макаренко А. С. [Електронний ресурс] // Педагогічний музей України Національної академії педагогічних наук України : [вебсайт]. – Текст. дані. – Київ, 2023. – Режим доступу: http://pmu.in.ua/pedagogichno_memorialni_musei/ (дата звернення: 21.04.2023). – Назва з екрана.
  Зміст: Педагогічно-меморіальний музей А. С. Макаренка Долинської загальноосвітньої школи № 2 Кіровоградської області; Кімната-музей А. С. Макаренка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Педагогічно-меморіальний музей Антона Семеновича Макаренка – будинок-музей у Кременчуці; Центр-музей Антона Макаренка при виправній колонії для неповнолітніх імені А. Макаренка у селищі Подвірки Дергачівського району Харківської області.
 1. Степаненко, М. Макаренкознавча традиція Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка / Микола Степаненко // Витоки педагогічної майстерності. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 15. – С. 3–8. – Бібліогр.: 7 назв. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vpm_2015_15_3 (дата звернення: 21.04.2023).
 2. Ткаченко, А. Макаренкознавчий вимір музейної педагогіки / Андрій Ткаченко // Витоки пед. майстерності. Серія «Педагогічні науки». – – Вип. 25. – С. 202–207. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: http://sources.pnpu.edu.ua/article/view/223327 (дата звернення: 09.05.2023).
 3. Ткаченко, А. У витоків асоційованого макаренкознавства / Андрій Ткаченко // Естетика і етика педагогічної дії : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Полтав. нац. пед. ун-т ім.В. Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2018. – Вип. 17. – С. 58–69. – Бібліогр. в кінці ст. – Текст статті доступний в інтернеті: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eepd_2018_17_7 (дата звернення: 06.03.2023).
 4. Ткаченко, А. В. Міжнародна макаренківська асоціація (ММА) [Електронний ресурс] / А. В. Ткаченко // Бібліотека імені Михайла Андрійовича Жовтобрюха : [вебсайт] / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Текст. дані. – Полтава, 2018. – Режим доступу: http://lib.pnpu.edu.ua/makarenkiana/1880 (дата звернення: 19.04.2023). – Назва з екрана.
 5. Kuleba,A. Феномен Макаренка та місця його педагогічної слави на Полтавщині [Електронний ресурс] / Alina Kuleba // Poltava.one : [сайт]. – Текст. дані. – Полтава, 2022. – Режим доступу: https://poltava.one/uk/eternal/fenomen-makarenka-ta-misczya-jogo-pedagogichnoyi-slavy-na-poltavshhyni-1892 (дата звернення: 21.04.2023). – Назва з екрана.

Світлини:

https://uk.wikipedia.org/wiki/Макаренко_Антон_Семенович ;

https://musej-makarenka.at.ua/ ;

https://www.encyclopediaofukraine.com/display.asp?linkpath=pages%5CS%5CU%5CSumyStatePedagogicalUniversity.htm.


Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали