НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Біобібліографія І. П. Крип’якевич

Крип’якевич: життя і творчість : біобібліогр. список : (з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) / упоряд. С. М. Хопта ; [ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського]. – Київ, 2021. – 6 с.
Геращенко, М. В. Крип’якевич Іван Петрович [Електронний ресурс] / Геращенко Михайло Васильович // Українська бібліотечна енциклопедія / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Текст. дані. – Київ, 2014–2020. – Режим доступу: http://ube.nlu.org.ua/article/Крип’якевич%20Іван%20Петрович (дата звернення: 05.02.2021). – Назва з екрана.
Іван Крип’якевич // Наукове товариство імені Шевченка і Тернопільщина (1873–1940) : іст.-філос. секція: дійсні члени : бібліогр. покажч. / Упр. культури Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка, Терноп. осередок НТШ ; [уклад. Л. Оленич ; авт. вступ. ст. М. Андрейчин ; керівник проєкту й наук. ред. В. Вітенко]. – Тернопіль, 2017. – С. 85–114.
Бібліографічний покажчик друкованих праць І. Крип’якевича : (1990‑ті рр. – 2015, з допов. за 1905–1962) / уклав Феодосій Стеблій ; з допов. Інни Заболотної // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : [зб. наук. пр.] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича. – Львів, 2016. – Вип. 28 : Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві. – С. 695–711.
Іван Крип’якевич: задля науки, нації, держави : кат. кн. вист. до 125-ліття від дня народж. І. П. Крип’якевичаІвано-Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; [уклад.: Н. В. Джус, В. В. Джус ; відп. за вип. Л. В. Бабій]. – Івано-Франківськ, 2011. – 15 с.
Задля науки, нації, держави : до 120-річчя від дня народж. І. П. Крип’якевича (1886–1967) : бібліогр. список літ. / Голов. упр. культури і мистецтв Київ. міськдержадмін., Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. довідк.-бібліогр. та інформ. роботи ; [уклад. Л. П. Яременко ; ред. А. М. Кравченко]. – Київ, 2006. – 23 с. – (Видатні історики України ; вип. 4).
Файл для скачування (у форматі rar – 98 Кб)
Архів Івана Крип’якевича : інвентар. опис / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського, Наук. т-во ім. Шевченка, Іст.-мемор. музей М. Грушевського у Києві ; упоряд. Ярослав Федорук ; [наук. ред.: І. Бутич, Я. Дашкевич, О. Купчинський]. – Київ ; Львів : [б. в.], 2005. – ХХХ, 250 с.
Світлина: http://incognita.day.kyiv.ua/ivan-kripyakevich-xolmskij.html
Іван Петрович Крип’якевич : бібліогр. покажч. / М‑во культури УРСР, Львів. держ. наук. б-ка, Ін-т сусп. наук Львів. держ. ун-ту ім. І. Франка ; [уклад. О. Д. Кізлик ; відп. ред. М. К. Івасюта]. – Львів, 1966. – 78, [1] с.
Іван Петрович Крип’якевич : короткий бібліогр. покажч. / Львів. б-ка АН УРСР ; [уклад. О. Д. Кізлик ; ред. І. С. Павлюк]. – Львів : Трансжелдориздат, 1958. – 22, [2] с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали