НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність М. О. Корфа

«…Зауважимо, що самоврядувальна діяльність в Україні розпочалася перш за все на Лівобережжі. Особливо активною і наполегливою вона була у Харківській та Полтавській губерніях. Земства засновували навчальні заклади для підготовки народних вчителів, зокрема вчительські курси при повітових училищах, двокласні вчительські школи, відкривали при них і бібліотеки… Яскравим прикладом відданості справі у цей період була діяльність барона М. Корфа (1834-1883) – видатного земського діяча і педагога, який працював у 60-70-х рр. ХІХ ст. на ниві народної освіти і фактично керував нею не тільки в Олександрівському повіті Катеринославської губернії, а й у сусідніх повітах: Маріупольському та Бердянському [353, с. 139]. М. Корф розробив тип дешевої земської трирічної школи. Він визначав програму навчання, підготував у своїй школі та на земських учительських курсах чимало вчителів, складав підручники для учнів і учителів, відкривав при школах бібліотеки. Досвід М. Корфа використовувався по всій Росії. Його діяльність високо оцінювали К. Ушинський, С. Русова, уся прогресивна педагогічна громадськість Російської імперії. Як відзначають сучасники М. Корфа, у школах, заснованих ним, крім розумних вчителів і всього необхідного приладдя, були ще й садочки, бібліотеки, книжкові склади “тоді як більшість не тільки тодішніх, Але і нинішніх народних шкіл все ще не можуть добитися цих необхідних при них закладів” [294, с.57, 95]. М. Корф був одним з перших земців, які ініціювали започаткування вчительських книгозбірень, педагогічних з’їздів [364, с. 35]. Активними послідовниками М. Корфа були земці Харківської губернії, які також відкривали школи і бібліотеки, організовували вчительські курси і педагогічні класи. Вчительські школи у Харківській губернії діяли у с. Велика Писарівка (Богодухівський повіт), м. Слов’янську (Ізюмський повіт), с. Дергач (Харківський повіт) та ін. [407]. Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. педагогічні класи і курси починали відкриватися і в Полтавській губернії, вчительські семінарії були відкриті у Великих Сорочинцах, Лубнах, Костянтинограді та інших містах [61, с. 24-36]» (С. 51-52).

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України : (ІІ пол.. ХІХ-20-ті роки ХХ ст.): дис. …канд. іст. наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна. – К., 2004. – 265 с .

 1. Алчевская, Х. Д. Воспоминания о бароне Корфе / Х. Д. Алчевская // Рус. шк. – 1916. – № 7/8. – С. 1–15 ; № 9. – С. 1–19.
 2. Антощак, М. М. Громадсько-просвітницька діяльність М. Корфа у земських органах Катеринославської губернії / Марина Миколаївна Антощак // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр.: 23 назви.
 3. Бадья, Л. А. М. О. Корф – педагог-новатор, вихователь поколінь творчих вчителів / Л. А. Бадья // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Сер. 16, Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 40-43.
 4. Баханов, К. Пам’ятник Миколі Корфу [у Бердянському державному педагогічному університеті] / К. Баханов // Освіта України. – 2006. – 29 верес. (№ 73). – С. 3.
 5. Бондар, Л. І. Педагогічна діяльність Миколи Корфа : (до 165-річчя від дня народж.) / Л. І. Бондар // Почат. шк. – 1999. – № 12. – С. 60–61.
 6. Бондар, Л. С. Внесок М. О. Корфа у вітчизняну педагогіку : (до 175-річчя з дня народження) / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 5-12. – Бібліогр.: 19 назв.
 7. [Бондар Л. С.] Корф Микола Олександрович : (1834–1883) : відомий педагог, методист, діяч у галузі нар. освіти / [Л. С. Бондар] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 346–353.
 8. Бондар, Л. С. Корф Микола Олександрович / Л. С. Бондар // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. – К., 2008. – С. 427-428. – Бібліогр.: с. 428.
 9. Бондар, Л. С. Корф Микола Олександрович – засновник народної земської школи / Л. С. Бондар // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 4. – С. 162-164. – Бібліогр.: 16 назв.
 10. Бондар, Л. Корфівська тризимка : до 170-річчя від дня народження / Л. Бондар // Пед. газета. – 2004. – Лип. (№ 7). – С. 5.
 11. Вежлев, А. М. Учительские съезды и курсы в России : (вторая половина ХIX в.) : [участие Н. А. Корфа ] / А. М. Вежлев // Сов. педагогика. – 1958. – № 7. – С. 79–88.
 12. Верижникова, Г. А. Организатор земской народной школы Н. А. Корф / Г. А. Верижникова // Нач. шк. – 1994. – № 11. – С. 59–63.
 13. Винниченко, І. І. Корф Микола Олександрович / І. І. Винниченко // Енциклопедія історії України / ред. рада: В. М. Литвин (голова ради) та ін. – К., 2008. – Т. 5. – С. 197.
 14. Гаєвська, Л. Микола Корф: громадська й педагогічна діяльність / Лариса Гаєвська. – Умань : РВЦ “Софія”, 2008. – 124 с. – Бібліогр.: с. 120-124.
 15. Гарбарець, Б. Я. Питання активізації навчального процесу в педагогічній спадщині М. О. Корфа (1834-1883) / Б. Я. Гарбарець // Рад. шк. – 1961. – № 2. – С. 19-23.
 16. Григоренко, О. Діяльність М. О. Корфа очима сучасників та послідовників / О. Григоренко // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 52‑55.
 17. Гуревич, Я. Г. Школа им. Н. А. Корфа / Я. Г. Гуревич // Рус. шк. – 1903. – № 1. – С. 115.
 18. Гусак, М. Просвітницька діяльність М. Бунакова та М. Корфа на Херсонщині / М. Гусак // Студентські наукові студії : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2003. – С. 21-23.
 19. Гуцал, Л. А. М. Корф – організатор народної початкової освіти в Північному Приазов’ї / Людмила Антонівна. Гуцал // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – № 2. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв.
 20. Егоров, С. Ф. Выдающийся русский педагог второй половины ХІХ века : [Н. А. Корф] / С. Ф. Егоров // Сов. педагогика. – 1984. – № 8. – С. 102–108.
 21. Ельницкий, К. Николай Александрович Корф / К. Ельницкий // Русские педагоги второй половины ХІХ столетия. – СПб., 1904. – С. 40–49.
 22. Заботы барона Н. А. Корфа об устройстве повторительных школ // Нар. шк. – 1884. – № 1. – С. 46–50.
 23. Іващенко, В. Педагогічна спадщина М. О. Корфа у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віра Іващенко // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: 22 назв.
 24. Кирпотенко, А. К вопросу об обязательном обучении : [мысли Н. А. Корфа] / А. Кирпотенко // Пед. музей. – 1876. – № 4. – С. 218–224.
 25. Корф, Н. А. : [некролог] // Рус. нар. учитель. – 1883. – № 12. – С. 692.
 26. Кушніренко, І. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції : сторінки із книги життя / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. – 221 с. : іл. – Бібліогр.: с. 219-220 (26 назв).
 27. Кушніренко, І. М. О. Корф: справа всього життя : творчий портрет / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський ; [вступ. ст. Ірини Шумілової]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. – 298, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-298 (87 назв).
 28. Мазур, П. И. Единомышленник и последователь К. Д. Ушинского : [Н. А. Корф] / П. И. Мазур // Сов. педагогика. – 1984. – № 8. – С. 109–113.
 29.  Мазур, П. І. «Незабутній керівник і друг…» / П. І. Мазур // Рад. шк. – 1985. – № 7. – С. 85–87.
 30. Микола Корф : [коротка біографічна довідка] // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 5/6. – С. 1.
 31. Микола Корф (1834-1883) : педагог, освітній діяч // Народжені Україною : меморіал. альм. : у 2 т. / ред. рада: Микола Азаров та ін. – К., 2002. – Т. 1. – С. 786-787. – (Золоті імена України).
 32. Миропольский, С. К. К вопросу о книге для чтения в нашей народной школе / С. К. Миропольский // Семья и шк. – 1872. – № 1. – С. 285–353. – Рец. на кн.: Корф А. Н. Наш друг. – СПб, 1871.
 33. Миропольский, С. К. [Рецензия ] / С. К. Миропольский // Журн. М–ва нар. просвещения. – 1870. – Ч. CXLХ, отд. 3. – С. 89–123. – Рец. на кн.: Русская начальная школа : руководство для земских гласных и учителей сел. шк. / сост. бароном Н. А. Корфом. – СПб., 1870.
 34. Михайлова, Л. П. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Н. А. Корфа : дисс… канд. пед. наук / Л. П. Михайлова. – М., 1956. – 277 с.
 35. Мосіяшенко, В. Ідеї початкового народного навчання в поглядах послідовників К. Д. Ушинського : [М. О. Корф (1834–1883 )] / В. Мосіяшенко // Почат. шк. – 2001. – № 3. – С. 67–71.
 36. Николай Александрович Корф (1834–1883) : [биография ] // Учителю нач. шк. – М., 1964. – С. 5–10.
 37. Ососков, А. В. Учебные книги К. Д. Ушинского и его последователей – основа нового содержания обучения и воспитания в народной школе / А. В. Ососков // Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917) : [ деятельность прогрессивного педагога-методиста начальной школы Н. А. Корфа] / А. В. Ососков. – М., 1982. – С. 62–67.
 38. Пенішкевич, О. І. Корф Микола Олександрович / О. І. Пенішкевич // Українська радянська енциклопедія / голов. ред. Бажан М. П. – 2-ге вид. – К, 1980. – Т. 5. – С. 429.
 39. Песковский, М. Барон Николай Александрович Корф в письмах к нему разных лиц / М. Песковский // Рус. старина. – 1894. – № 4. – С. 60–98 ; № 5. – С. 115–143 ; № 6. – С. 135–202 ; № 7. – С. 156–194 ; № 8. – С. 84–96 ; № 9. – С. 126–144 ; № 10. – С. 178–200 ; № 11. – С. 174–188.
 40. Песковский, М. Л. Барон Н. А. Корф : его жизнь и обществ. деятельность / М. Л. Песковский. – СПб., 1898. – 95 с.
 41. Подвижник на ниві народної освіти : до 175-річчя від дня народж. М. О. Корфа (1834–1883) / авт.-уклад. О. А. Рожнятовська // Календар знам. і пам’ят. дат. – 2009. – № 3. – С. 25‑36. – Бібліогр.: с. 34–36.
 42. Прогресивні діячі педагогічної Росії другої половини ХІХ ст. : [пед. погляди М. О. Корфа] // Історія педагогіки / [за ред. М. С. Грищенка]. – К., 1973. – С. 227–235.
 43. Русова, С. Українські земства в справі заведення народної освіти : [біографія М. О. Корфа] / С. Русова // Світло. – 1911. – Кн. 3. – С. 32–47.
 44. Саяпіна, С. А. Гуманізація навчання і виховання в педагогічній спадщині М. О. Корфа / С. А.Саяпіна // Актуальні проблеми дошкільного виховання : міжвуз. зб. наук. пр. / АПН України, Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1997. – С. 18–20. 
 45. Саяпіна, С. А. Педагогічна спадщина М. Корфа: особистість вчителя школи нового типу / С. А. Саяпіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 36. – С. 87-89. – Бібліогр.: 6 назв.
 46. Саяпіна, С. Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) / Світлана Саяпіна // Історично-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2007. – Вип. 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 8 назв.
 47. Сватиков, Ф. Ф. Н. А. Корф – основатель народной земской школы / Ф. Ф. Сватиков // Сов. педагогика. – 1938. – № 4. – С. 86–103.*
 48. Семенов, Д. Барон Николай Александрович Корф / Д. Семенов // Острогорский В. Русские педагогические деятели / В. Острогорский, Д. Семенов. – М., 1887. – С. 62–88.
 49. Синимский, П. [Рецензия] // Зап. учителя. – 1884. – № 4. – С. 301–309. – Рец. на кн.: Руководитель для воскресных школ / сост. барон Н. А. Корф. – СПб., 1882.
 50.  Сисоєва, С. Микола Корф (1834–1883) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К., 2003. – С. 124–127.
 51. Смирнов, В. З. Н. А. Корф / В. З. Смирнов // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР : вторая половина ХІХ в. / ред. А. И. Пискунов. – М., 1976. – С. 313–320.
 52. Струминский, В. Я. Начальное образование в шестидесятых голах ХІХ в : [пед. деятельность Н. А. Корфа] / В. Я. Струминский // Константинов Н. А. Очерки по истории начального образования в России / Н. А. Константинов, В. Я. Струминский. – М., 1953. – С. 137–139.
 53. Суворова, Г. Интеллигенция и народная школа : [биография Н. А. Корфа] / Г. Суворова // Нар. образование. – 2000. – № 10. – С. 312–313.
 54. Ушинский, К. Д. Переписка с Н. А. Корфом / К. Д. Ушинский // Собр. соч. : в 11 т. / К. Д. Ушинский. – М. ; Л., 1952. – Т. 11. – С. 200–217.
 55. Шумілова, І. М. О. Корф про професійну підготовку вчителя / І. Шумілова // Рідна шк. – 2006. – № 6. – С. 75-77. – Бібліогр.: 10 назв.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали