НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць про життя та діяльність М. О. Корфа

«…Зауважимо, що самоврядувальна діяльність в Україні розпочалася перш за все на Лівобережжі. Особливо активною і наполегливою вона була у Харківській та Полтавській губерніях. Земства засновували навчальні заклади для підготовки народних вчителів, зокрема вчительські курси при повітових училищах, двокласні вчительські школи, відкривали при них і бібліотеки… Яскравим прикладом відданості справі у цей період була діяльність барона М. Корфа (1834-1883) – видатного земського діяча і педагога, який працював у 60-70-х рр. ХІХ ст. на ниві народної освіти і фактично керував нею не тільки в Олександрівському повіті Катеринославської губернії, а й у сусідніх повітах: Маріупольському та Бердянському [353, с. 139]. М. Корф розробив тип дешевої земської трирічної школи. Він визначав програму навчання, підготував у своїй школі та на земських учительських курсах чимало вчителів, складав підручники для учнів і учителів, відкривав при школах бібліотеки. Досвід М. Корфа використовувався по всій Росії. Його діяльність високо оцінювали К. Ушинський, С. Русова, уся прогресивна педагогічна громадськість Російської імперії. Як відзначають сучасники М. Корфа, у школах, заснованих ним, крім розумних вчителів і всього необхідного приладдя, були ще й садочки, бібліотеки, книжкові склади “тоді як більшість не тільки тодішніх, Але і нинішніх народних шкіл все ще не можуть добитися цих необхідних при них закладів” [294, с.57, 95]. М. Корф був одним з перших земців, які ініціювали започаткування вчительських книгозбірень, педагогічних з’їздів [364, с. 35]. Активними послідовниками М. Корфа були земці Харківської губернії, які також відкривали школи і бібліотеки, організовували вчительські курси і педагогічні класи. Вчительські школи у Харківській губернії діяли у с. Велика Писарівка (Богодухівський повіт), м. Слов’янську (Ізюмський повіт), с. Дергач (Харківський повіт) та ін. [407]. Починаючи з 70-х рр. ХІХ ст. педагогічні класи і курси починали відкриватися і в Полтавській губернії, вчительські семінарії були відкриті у Великих Сорочинцах, Лубнах, Костянтинограді та інших містах [61, с. 24-36]» (С. 51-52).

Рогова П. І. Педагогічні бібліотеки України : (ІІ пол.. ХІХ-20-ті роки ХХ ст.): дис. …канд. іст. наук : 07.00.08 / Рогова Павла Іванівна. – К., 2004. – 265 с .

 1. Алчевская, Х. Д. Воспоминания о бароне Корфе / Х. Д. Алчевская // Рус. шк. – 1916. – № 7/8. – С. 1–15 ; № 9. – С. 1–19.
 2. Антощак, М. М. Громадсько-просвітницька діяльність М. Корфа у земських органах Катеринославської губернії / Марина Миколаївна Антощак // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – № 2. – С. 159-167. – Бібліогр.: 23 назви.
 3. Бадья, Л. А. М. О. Корф – педагог-новатор, вихователь поколінь творчих вчителів / Л. А. Бадья // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. Сер. 16, Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики. – К., 2008. – Вип. 8. – С. 40-43.
 4. Баханов, К. Пам’ятник Миколі Корфу [у Бердянському державному педагогічному університеті] / К. Баханов // Освіта України. – 2006. – 29 верес. (№ 73). – С. 3.
 5. Бондар, Л. І. Педагогічна діяльність Миколи Корфа : (до 165-річчя від дня народж.) / Л. І. Бондар // Почат. шк. – 1999. – № 12. – С. 60–61.
 6. Бондар, Л. С. Внесок М. О. Корфа у вітчизняну педагогіку : (до 175-річчя з дня народження) / Л. С. Бондар // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 5-12. – Бібліогр.: 19 назв.
 7. [Бондар Л. С.] Корф Микола Олександрович : (1834–1883) : відомий педагог, методист, діяч у галузі нар. освіти / [Л. С. Бондар] // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. : у 2 кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 1 : Х–ХІХ ст. – С. 346–353.
 8. Бондар, Л. С. Корф Микола Олександрович / Л. С. Бондар // Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень. – К., 2008. – С. 427-428. – Бібліогр.: с. 428.
 9. Бондар, Л. С. Корф Микола Олександрович – засновник народної земської школи / Л. С. Бондар // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 4. – С. 162-164. – Бібліогр.: 16 назв.
 10. Бондар, Л. Корфівська тризимка : до 170-річчя від дня народження / Л. Бондар // Пед. газета. – 2004. – Лип. (№ 7). – С. 5.
 11. Вежлев, А. М. Учительские съезды и курсы в России : (вторая половина ХIX в.) : [участие Н. А. Корфа ] / А. М. Вежлев // Сов. педагогика. – 1958. – № 7. – С. 79–88.
 12. Верижникова, Г. А. Организатор земской народной школы Н. А. Корф / Г. А. Верижникова // Нач. шк. – 1994. – № 11. – С. 59–63.
 13. Винниченко, І. І. Корф Микола Олександрович / І. І. Винниченко // Енциклопедія історії України / ред. рада: В. М. Литвин (голова ради) та ін. – К., 2008. – Т. 5. – С. 197.
 14. Гаєвська, Л. Микола Корф: громадська й педагогічна діяльність / Лариса Гаєвська. – Умань : РВЦ “Софія”, 2008. – 124 с. – Бібліогр.: с. 120-124.
 15. Гарбарець, Б. Я. Питання активізації навчального процесу в педагогічній спадщині М. О. Корфа (1834-1883) / Б. Я. Гарбарець // Рад. шк. – 1961. – № 2. – С. 19-23.
 16. Григоренко, О. Діяльність М. О. Корфа очима сучасників та послідовників / О. Григоренко // Шлях освіти. – 2005. – № 2. – С. 52‑55.
 17. Гуревич, Я. Г. Школа им. Н. А. Корфа / Я. Г. Гуревич // Рус. шк. – 1903. – № 1. – С. 115.
 18. Гусак, М. Просвітницька діяльність М. Бунакова та М. Корфа на Херсонщині / М. Гусак // Студентські наукові студії : зб. наук. пр. / Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2003. – С. 21-23.
 19. Гуцал, Л. А. М. Корф – організатор народної початкової освіти в Північному Приазов’ї / Людмила Антонівна. Гуцал // Зб. наук. пр. Педагогічні науки / Бердян. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2009. – № 2. – С. 154-159. – Бібліогр.: 10 назв.
 20. Егоров, С. Ф. Выдающийся русский педагог второй половины ХІХ века : [Н. А. Корф] / С. Ф. Егоров // Сов. педагогика. – 1984. – № 8. – С. 102–108.
 21. Ельницкий, К. Николай Александрович Корф / К. Ельницкий // Русские педагоги второй половины ХІХ столетия. – СПб., 1904. – С. 40–49.
 22. Заботы барона Н. А. Корфа об устройстве повторительных школ // Нар. шк. – 1884. – № 1. – С. 46–50.
 23. Іващенко, В. Педагогічна спадщина М. О. Корфа у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського / Віра Іващенко // Шлях освіти. – 2010. – № 2. – С. 42-46. – Бібліогр.: 22 назв.
 24. Кирпотенко, А. К вопросу об обязательном обучении : [мысли Н. А. Корфа] / А. Кирпотенко // Пед. музей. – 1876. – № 4. – С. 218–224.
 25. Корф, Н. А. : [некролог] // Рус. нар. учитель. – 1883. – № 12. – С. 692.
 26. Кушніренко, І. Барон Микола Олександрович Корф. Одержимий з провінції : сторінки із книги життя / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2010. – 221 с. : іл. – Бібліогр.: с. 219-220 (26 назв).
 27. Кушніренко, І. М. О. Корф: справа всього життя : творчий портрет / Іван Кушніренко, Володимир Жилінський ; [вступ. ст. Ірини Шумілової]. – Запоріжжя : Дніпров. металург, 2011. – 298, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 293-298 (87 назв).
 28. Мазур, П. И. Единомышленник и последователь К. Д. Ушинского : [Н. А. Корф] / П. И. Мазур // Сов. педагогика. – 1984. – № 8. – С. 109–113.
 29.  Мазур, П. І. «Незабутній керівник і друг…» / П. І. Мазур // Рад. шк. – 1985. – № 7. – С. 85–87.
 30. Микола Корф : [коротка біографічна довідка] // Завучу. Усе для роботи. – 2011. – № 5/6. – С. 1.
 31. Микола Корф (1834-1883) : педагог, освітній діяч // Народжені Україною : меморіал. альм. : у 2 т. / ред. рада: Микола Азаров та ін. – К., 2002. – Т. 1. – С. 786-787. – (Золоті імена України).
 32. Миропольский, С. К. К вопросу о книге для чтения в нашей народной школе / С. К. Миропольский // Семья и шк. – 1872. – № 1. – С. 285–353. – Рец. на кн.: Корф А. Н. Наш друг. – СПб, 1871.
 33. Миропольский, С. К. [Рецензия ] / С. К. Миропольский // Журн. М–ва нар. просвещения. – 1870. – Ч. CXLХ, отд. 3. – С. 89–123. – Рец. на кн.: Русская начальная школа : руководство для земских гласных и учителей сел. шк. / сост. бароном Н. А. Корфом. – СПб., 1870.
 34. Михайлова, Л. П. Педагогическая деятельность и педагогические взгляды Н. А. Корфа : дисс… канд. пед. наук / Л. П. Михайлова. – М., 1956. – 277 с.
 35. Мосіяшенко, В. Ідеї початкового народного навчання в поглядах послідовників К. Д. Ушинського : [М. О. Корф (1834–1883 )] / В. Мосіяшенко // Почат. шк. – 2001. – № 3. – С. 67–71.
 36. Николай Александрович Корф (1834–1883) : [биография ] // Учителю нач. шк. – М., 1964. – С. 5–10.
 37. Ососков, А. В. Учебные книги К. Д. Ушинского и его последователей – основа нового содержания обучения и воспитания в народной школе / А. В. Ососков // Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917) : [ деятельность прогрессивного педагога-методиста начальной школы Н. А. Корфа] / А. В. Ососков. – М., 1982. – С. 62–67.
 38. Пенішкевич, О. І. Корф Микола Олександрович / О. І. Пенішкевич // Українська радянська енциклопедія / голов. ред. Бажан М. П. – 2-ге вид. – К, 1980. – Т. 5. – С. 429.
 39. Песковский, М. Барон Николай Александрович Корф в письмах к нему разных лиц / М. Песковский // Рус. старина. – 1894. – № 4. – С. 60–98 ; № 5. – С. 115–143 ; № 6. – С. 135–202 ; № 7. – С. 156–194 ; № 8. – С. 84–96 ; № 9. – С. 126–144 ; № 10. – С. 178–200 ; № 11. – С. 174–188.
 40. Песковский, М. Л. Барон Н. А. Корф : его жизнь и обществ. деятельность / М. Л. Песковский. – СПб., 1898. – 95 с.
 41. Подвижник на ниві народної освіти : до 175-річчя від дня народж. М. О. Корфа (1834–1883) / авт.-уклад. О. А. Рожнятовська // Календар знам. і пам’ят. дат. – 2009. – № 3. – С. 25‑36. – Бібліогр.: с. 34–36.
 42. Прогресивні діячі педагогічної Росії другої половини ХІХ ст. : [пед. погляди М. О. Корфа] // Історія педагогіки / [за ред. М. С. Грищенка]. – К., 1973. – С. 227–235.
 43. Русова, С. Українські земства в справі заведення народної освіти : [біографія М. О. Корфа] / С. Русова // Світло. – 1911. – Кн. 3. – С. 32–47.
 44. Саяпіна, С. А. Гуманізація навчання і виховання в педагогічній спадщині М. О. Корфа / С. А.Саяпіна // Актуальні проблеми дошкільного виховання : міжвуз. зб. наук. пр. / АПН України, Рівнен. держ. пед. ін-т. – Рівне, 1997. – С. 18–20. 
 45. Саяпіна, С. А. Педагогічна спадщина М. Корфа: особистість вчителя школи нового типу / С. А. Саяпіна // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2007. – Вип. 36. – С. 87-89. – Бібліогр.: 6 назв.
 46. Саяпіна, С. Погляди М. Корфа на систему підготовки й перепідготовки вчителів (ІІ пол. ХІХ ст.) / Світлана Саяпіна // Історично-педагогічний альманах / АПН України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини, Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Умань, 2007. – Вип. 2. – С. 74-78. – Бібліогр.: 8 назв.
 47. Сватиков, Ф. Ф. Н. А. Корф – основатель народной земской школы / Ф. Ф. Сватиков // Сов. педагогика. – 1938. – № 4. – С. 86–103.*
 48. Семенов, Д. Барон Николай Александрович Корф / Д. Семенов // Острогорский В. Русские педагогические деятели / В. Острогорский, Д. Семенов. – М., 1887. – С. 62–88.
 49. Синимский, П. [Рецензия] // Зап. учителя. – 1884. – № 4. – С. 301–309. – Рец. на кн.: Руководитель для воскресных школ / сост. барон Н. А. Корф. – СПб., 1882.
 50.  Сисоєва, С. Микола Корф (1834–1883) / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова // Нариси з історії розвитку педагогічної думки : навч. посіб. / Світлана Сисоєва, Ірина Соколова. – К., 2003. – С. 124–127.
 51. Смирнов, В. З. Н. А. Корф / В. З. Смирнов // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР : вторая половина ХІХ в. / ред. А. И. Пискунов. – М., 1976. – С. 313–320.
 52. Струминский, В. Я. Начальное образование в шестидесятых голах ХІХ в : [пед. деятельность Н. А. Корфа] / В. Я. Струминский // Константинов Н. А. Очерки по истории начального образования в России / Н. А. Константинов, В. Я. Струминский. – М., 1953. – С. 137–139.
 53. Суворова, Г. Интеллигенция и народная школа : [биография Н. А. Корфа] / Г. Суворова // Нар. образование. – 2000. – № 10. – С. 312–313.
 54. Ушинский, К. Д. Переписка с Н. А. Корфом / К. Д. Ушинский // Собр. соч. : в 11 т. / К. Д. Ушинский. – М. ; Л., 1952. – Т. 11. – С. 200–217.
 55. Шумілова, І. М. О. Корф про професійну підготовку вчителя / І. Шумілова // Рідна шк. – 2006. – № 6. – С. 75-77. – Бібліогр.: 10 назв.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали