НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Коменський Я. А. Список використаних джерел

Переглянути сторінку

Національна бібліотека України імені В. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Сайт Педагогічного музею України

 1. Єфімова В. До 425-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського – видатного чеського педагога, мислителя письменника Педагогічний музей України : вебсайт. URL: http://pmu.in.ua/nogroup/komensky/ (дата звернення 26.04 2022)
 2. Коваленко Є. І. Коменський Ян Амос. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 407–408.
 3. Коменский Я. А.  Избанные педагогические сочинения : в двух томах. Москва : Педагогика, 1982. Т. 1. 656 с. (Педагогическая библиотека).
 4. Коменский Я. А.  Избранные педагогические сочинения : в двух томах Москва : Педагогика, 1982. Т. 2. 576 с. (Педагогическая библиотека).
 5. Коменский Я. Избранные педагогические сочинения. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 440 с. (Серия : Антология мысли).
 6. Коменський Я. А. Лабіринт світу і рай серця : фрагменти. Хроніка. 200 : Україна – Чехія. 2000. Ч. 1. С. 125–150.
 7. КравецьВ. Педагогічна система Яна Амоса Коменського. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб для студ. пед. навч. закл. Тернопіль, 1996. С. 122–178.
 8. Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 1. С. 5–10.
 9. Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної сиcтеми, великий гуманіст і мислитель. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2. С. 34–40.
 10. НовосадВ.П. До питання історіографії дослідження пансофічної освіти Я. А. Коменського. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. Вип. 59. С. 231–236.
 11. Новосад В. П. Розвиток ідей пансофічної освіти в контексті історії педагогічної думки ХVII–XVIII ст. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 3(10). С. 53–57.
 12. Новосад В. П. Розвиток ідей пансофічної освіти Я. А. Коменського : навч.-метод. посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 83 с.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали