НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Коменський Я. А. Список використаних джерел

Переглянути сторінку

Національна бібліотека України імені В. Вернадського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського

Сайт Педагогічного музею України

 1. Єфімова В. До 425-річчя від дня народження Яна Амоса Коменського – видатного чеського педагога, мислителя письменника Педагогічний музей України : вебсайт. URL: http://pmu.in.ua/nogroup/komensky/ (дата звернення 26.04 2022)
 2. Коваленко Є. І. Коменський Ян Амос. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. С. 407–408.
 3. Коменский Я. А.  Избанные педагогические сочинения : в двух томах. Москва : Педагогика, 1982. Т. 1. 656 с. (Педагогическая библиотека).
 4. Коменский Я. А.  Избранные педагогические сочинения : в двух томах Москва : Педагогика, 1982. Т. 2. 576 с. (Педагогическая библиотека).
 5. Коменский Я. Избранные педагогические сочинения. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 440 с. (Серия : Антология мысли).
 6. Коменський Я. А. Лабіринт світу і рай серця : фрагменти. Хроніка. 200 : Україна – Чехія. 2000. Ч. 1. С. 125–150.
 7. КравецьВ. Педагогічна система Яна Амоса Коменського. Історія класичної зарубіжної педагогіки та шкільництва : навч. посіб для студ. пед. навч. закл. Тернопіль, 1996. С. 122–178.
 8. Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної системи, великий гуманіст і мислитель. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 1. С. 5–10.
 9. Кузьмінська Ю. Ян Амос Коменський – основоположник нової прогресивної педагогічної сиcтеми, великий гуманіст і мислитель. Педагогічний часопис Волині. 2016. № 2. С. 34–40.
 10. НовосадВ.П. До питання історіографії дослідження пансофічної освіти Я. А. Коменського. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: Візаві, 2018. Вип. 59. С. 231–236.
 11. Новосад В. П. Розвиток ідей пансофічної освіти в контексті історії педагогічної думки ХVII–XVIII ст. Педагогічний часопис Волині. 2018. № 3(10). С. 53–57.
 12. Новосад В. П. Розвиток ідей пансофічної освіти Я. А. Коменського : навч.-метод. посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 83 с.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали