НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Грінченко Б. Д. Список використаних джерел

 1. Антонець Н. Б. Борис Дмитрович Грінченко. Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів : у 2-х кн. / за ред. О. В. Сухомлинської. Київ : Либідь, 2005. Кн. 1. С. 437–449.
 2. Барабаш С. М. Мовна позиція Б. Грінченка та Х. Алчевської : суголосся доби чи позиція? Закарпатські філологічні студії. 2022. Випуск 24. Т. 2. С.165–168. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/24/part_2/33.pdf (дата звернення 22.11.2023).
 3. Богданець-Білоскаленко Н. Унікальна родина Грінченків. Вісн. Ін-ту розвитку дитини. Серія Філософія, педагогіка, психологія : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. Ін-т розвитку дитини. Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010, Вип. 9. С.36–42.
 4. Вовк О. Борис Грінченко як теоретик і критик української дитячої літери. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський зб. наук. праць молодих учених Дрогобиц. держ. пед. ун-ту ім.  Івана Франка / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Рада молодих вчених ; заг. ред. М. П. Пантюка. Дрогобич, С. 150–159. URL: https://dspu.edu.ua/sites/youngsc/AQGS/2013_7/language/150-159.pdf (дата звернення: 12.11.2023).
 5. Захарова Л. В. Український народолюбець-педагог Б. Д. Грінченко в історіографічному ракурсі. Проблеми політичної історії України. 2020. Вип. С. 62–69. URL: https://tinyurl.com/36rvjr37 (дата звернення: 10.11.2023).
 6. Єфремов С. Пам’яті Бориса Грінченка. На перші роковини його смерти. Рада. 1911. № 91. С. 2–3.
 7. Кінд-Войтюк Н. Б. Д. Грінченко – перший голова Київського товариства «Просвіта» (1906 – 1909 рр.). Літопис Волині. 2018. № 19. С. 130–134. URL: http://www.litopys.volyn.ua/index.php/litopys/article/view/92/55 (дата звернення 10.11.2023).
 8. Коляденко О. В. Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи. Освітологічний дискурс. 2016. № 3(15). С. 1–12. URL: https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/395 (дата звернення 14.11.2023).
 9. Левчик Н. Творчий шлях Бориса Грінченка. Слово і час. 2018. № 12. С. 54–65.
 10. Мовчун А. Борис Грінченко у спогадах батька та дружини. Слово просвіти. 2013. 4–10 квітня. № 14 (704). С. 6.
 11. Неживий О. І. Борис Грінченко : вартовий рідного слова: педагогічна спадщина та проблеми сучасної освіти. Вид. 2-ге. доп. Луганськ : Знання, 2007. 188 с.
 12. Плевако М. Життя та праця Бориса Грінченка. Харків : Вид-во ім. Б. Грінченка, Друкарня С. А. Шмерковича, 1911. 83 с.
 13. Родінова Н. Л. Просвітницька діяльність Бориса Грінченка. Освітній дискурс : зб. наук. праць / Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; голов. ред. О. П. Кивлюк. Київ : Вид.-во «Гілея», 2018. Вип. 9 (11–12) Педагогічні науки. С. 80–91.
 14. Стебницький П. Борис Грінченко. Нарис його життя та діяльності. Київ: Час, 1920. 32 с.
 15. Тимошенко К. В. Сутність, закономірності, принципи просвітницько-педагогічної діяльності у спадщині Б. Грінченка. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : зб. наук. праць / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2007. Вип. 26. С.137–144.
 16. Хмельницька Л. Націотворчі орієнтири науково-педагогічної та громадсько-просвітницької діяльності Бориса Грінченка. Document. Communication. Соціум. Документ. Комунікація. 2022. Вип. 14. С. 65–83. URL: https://sdc-journal.com/index.php/journal/article/view/406 (дата звернення 22.11.2023).
 17. Чикаленко Є. Спогади (1867 – 1907) : документально – художнє видання. Київ : Темпора, 2003. 416 с. : іл.
 18. Якобчук Н.О. Творчий доробок Бориса Грінченка на шпальтах української щоденної газети «Громадська думка». Інноваційна педагогіка. 2023. Вип. 64. Т. 1. С. 41–46. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2023/64/part_1/7.pdf (дата звернення 22.11.2023).
 19. Яковлева І. Український європеїзм Бориса Грінченка Національна ідентичність в мові і культурі : зб. наук. праць. К.: Талком, 2020. С.210–214.
 20. Яременко В. Борис Грінченко про українські національні справи : епістолярний, мовний та редакторський аспекти. Український інформаційний простір. 2021. № 1(7). С.175–196. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/233902 (дата звернення 14.11.2023).
 21. Яременко В. Борис Грінченко – національної ідеї смолоскип. 2-ге вид. виправлене, допрацьоване, доповнене. Київ : ТОВ «Юрка Любченка», 2022. 400 с.

Анонси та оголошення

29.05.2024

Щиро вітаємо

МІХНА ОЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали