НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Біографія О. І. Бугайова

Олександр Іванович Бугайов народився 5 грудня 1923 р. у селі Жданівка Хмельницького району на Вінниччині. Середню школу закінчив на «відмінно» в 1941 р. і одразу ж після випускного вечора став на захист Батьківщини від фашистських загарбників. Важкими фронтовими дорогами пройшов від Воронежа і Сталінграда до Будапешта і Праги. Був поранений. Нагороджений п’ятьма бойовими орденами та шістьма медалями.

З 1952 р. навчався на фізико-математичному факультеті Київського педагогічного інституту (нині Український державний університет імені Михайла Драгоманова), який закінчив у 1956 р. з відзнакою. У 1956–1960 рр. працював учителем фізики і трудового навчання в Ірпінській середній школі № 1 Київської області. У 1958–1961 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі методики викладання фізики Київського державного педагогічного інституту. У 1963 р. успішно захистив кандидатську дисертацію з проблем взаємозв’язку навчання фізики і виробничого навчання і йому був присвоєний науковий ступінь кандидата педагогічних наук.

Після завершення навчання в аспірантурі працював в апараті Міністерства освіти України в Управлінні вищими педагогічними навчальними закладами. У 1965 р. Олександр Іванович знову повернувся на викладацьку роботу, але вже у вищій школі – працював доцентом кафедри методики навчання фізики Київського педагогічного інституту, а з 1966 р. його обрано завідувачем цієї кафедри, де він працював до березня 1973 р. Тут він започаткував оригінальний курс методики фізики, разом з колективом кафедри брав участь у розробленні системи методичної підготовки майбутніх учителів та основного курсу, спецкурсів і спецпрактикумів, започаткував підготовку навчальних телепередач з фізики та інших навчальних предметів.

З його ініціативи та за його участю у 1968 р при кафедрі у 1968 р. засновано постійний Всеукраїнський науково-методичний семінар «Актуальні питання методики навчання фізики і астрономії у вищій та середній школі», який і сьогодні є неформальним центром методичної думки з фізики не тільки в Україні, а й поза її межами.

Подальша доля науковця пов’язана з Інститутом педагогіки АПН України. З 1973 до 2005 р. О. І. Бугайов очолював сектор методики навчання фізики та керував лабораторією навчання математики і фізики. Свій багаторічний досвід викладацької роботи в школі та виші він узагальнив у відомій ґрунтовній праці «Методика викладання фізики в середній школі: теоретичні основи» (1981) та докторській дисертації «Тенденції розвитку навчання фізики в сучасній загальноосвітній школі» (1984).

О. І. Бугайов – автор понад 200 наукових праць в галузі методики навчання фізики та трудового навчання, популярних у вчителів фізики. Йдеться, зокрема, про методичні посібники «Вивчення атомної і ядерної фізики», «Квантова фізика», «Уроки фізики в 9 класі», «Основи методики викладання фізики», «Планування навчально-виховного процесу з фізики в 9–11 класах середньої школи», «Сучасний урок фізики. Питання теорії та практики», «Методика трудового навчання», «Практикум у навчальних майстернях».

Більш як тридцять років О. І. Бугайов брав участь у розробленні та удосконаленні навчальних програм з фізики та астрономії, стандартів фізичної освіти. У 1991–1994 та 2001–2003 рр. розробив концепції фізичної освіти у середній загальноосвітній школі. Особливостю цих концепцій є ідеї диференціації та гуманітаризації як основа навчання фізики. Відповідно до концепцій у 1994–1996 рр. Бугайов започаткував видання підручників із базового курсу фізики основної школи (7–9 кл.): у 1994 р. видано (у співавторстві) пробний підручник «Фізика. Астрономія – 7», у 1996 р. – «Фізика. Астрономія – 8», у 1999 р. – «Фізика. Астрономія – 9».

Створена Олександром Івановичем наукова школа з методики навчання фізики відома далеко за межами України, вона залучила до педагогічної науки багатьох дослідників: 41 його учень став кандидатом педагогічних наук, 6 – докторами наук. Багато років Бугайов брав участь у роботі спеціалізованих рад по присудженню наукових ступенів кандидата та доктора педагогічних наук.

Поряд з основною трудовою О. І. Бугайов вів широку громадсько-педагогічну діяльність. Багато років очолював науково-методичну комісію Міністерства освіти з фізичних наук, був одним з організаторів республіканських педагогічних читань, семінарів і конференцій, фізичних олімпіад учнів. Значну роботу проводив, популяризуючи знання з дидактики фізики, узагальненюючи та поширюючи педагогічний досвід у галузі навчання фізики. Був відповідальним редактором науково-методичних збірників «Методика викладання фізики» та «Методика викладання математики і фізики», збірників з досвіду навчання фізики. Олександр Іванович був членом редколегії і автором науково-методичного журналу «Фізика та астрономія в школі».

За успішну педагогічну діяльність Олександру Івановичу присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1991). Нагороджений медалями ветерана праці (1976), А. С. Макаренка (1982), К. Д. Ушинського (2007), знаками «Відмінник народної освіти» УРСР (1971) та СРСР (1983), багатьма відзнаками Міністерства освіти України.

Помер О. І. Бугайов 17 квітня 2009 р. Похований на кладовищі «Північне», що біля Києва.

Підготовлено за публікаціями:

  1. Бугайов Олександр Іванович, випускник 1956 року. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Фізико-математичний факультет : сайт. Київ, 2007–2022. URL: https://fmf.npu.edu.ua/alumni/373-bugayov (дата звернення: 22.08.2023).
  2. Костюкевич Д. Я. Відомий науковець, педагог-теоретик і практик шкільної фізичної освіти. Олександр Іванович Бугайов : до 80-річчя від дня народж. : каталог виставки / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України. Київ, 2003. С. 3–4.
  3. Світлина: https://undip.org.ua/about/structure/science-departments/biological-chemical-physical/istoriia-viddilu-khimichnoi-biolohichnoi-i-fizychnoi-osvity/

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали