НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя да діяльність М. П. Гуменюка

 • Визначний український бібліограф : до 100-річчя від дня народж. М. Гуменюка (1918–1988) / підгот. К. Купчик // Дати і події : календар знам. дат. – 2018. – № 2. – С. 112–115 : фот. – Бібліогр.: с. 115.
 • Кравченко Є. Є. Огляд українських видань з бібліографії художньої літератури та літературознавства за останні роки (1956 – 1966) / Є.Є. Кравченко // Бібліотекознавство та бібліогр. – 1967. – Вип. 5. – С. 27 – 38.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 32, 35, 36.
 • Корнейчик И. И. Украинские революционные демократы и библиография / И. И.  Корнейчик. – Москва : Книга, 1969. – 144 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 127, 136, 137.
 • Королевич Н. Ф. Реєстр книжкової мудрості : [До проблеми створення репертуару української книжки] / Н. Ф. Королевич // Літ. Україна. – 1970. – 15 трав.
 • Гольденберг Л. І. Українська радянська літературна бібліографія / Л. І. Гольденберг. – Київ, 1971. – 180 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 15, 54, 76, а також іменний покажч.
 • Корнєйчик І. І. Історія української бібліографії. Дожовтневий період: (Нариси) / І. І. Корнєйчик. – Харків, 1972. – 376 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 5, 313, 323, 327 – 329, 332, 336 – 339, 342, 357, 359.
 • Сороковская С. В. Из истории украинской советской библиографии / С.В. Сороковская // Сов. библиогр. – 1971. – № 5. – С. 50 – 60.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 50.
 • Кущ О. П. Участь Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника АН УРСР у збірнику «Советская библиография» / О. П. Кущ // Бібліотека та інформація. – Львів, 1973. – С. 99 – 102. – Підпис: О.М.Громенко.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 100 – 102.
 • Машкова М. В. История национальной библиографии в союзных и автономных республиках / М. В. Машков// Сб. материалов по библиогр. И книговедению. – Вып. 2. Развитие национальной библиографии в союзных республиках. – Львів, 1973. – С. 22 – 69.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 29, 31.
 • Машкова М. В. Изкчение истории дореволюционной и советской библиографии в Советском Союзе / М. В. Машкова // Сов. библиогр. – 1973. – №. 3 – 23.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 5.
 • Низовой Н. А. Статистика печати на Украине в дореволюционный период (1849 – 1917)/ Н. А. Низовой // Сов. библиогр. – 1975. – № 5. – С. 50 – 63.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 51, 52, 55, 56.
 • Герощенко М. В., Королевич Н. Ф. В. И. Межов и русско-украинские библиографические связи / М. В. Герощенко, Н.Ф. Королевич // Сов. библиогр. – 1977. – № 6. – С. 38 – 46.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 38.
 • Гольденберг Л. І. бібліографічні джерела українського літературознавства: Путівник. / Л. І. Гольденберг – Київ, 1977. – 198 с.
   • Про М. Гуменюка див.: Покажчик імен.
 • Рева Н. М. Бібліографія української художньої літератури та літературознавства. / Н. М. Рева – Київ, 1979. – 232 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 4, 121, 122, 141, 142, 164.
 • Михайло Прокопович Гуменюк: Бібліогр. покажч. / Уклад. Л. І. Ільницька. – Львів, 1980. – 12 с.
 • Українська радянська бібліографія: Навч. Посібник для ін-тів культури. – Київ, 1980. – 264 с.
   • Про М. Гуменюка див.: С. 121, 241.
 • Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника АН УРСР (1940 – 1980 рр.): Покажч. видань б-ки та літ. про її діяльність. – Львів, 1982. – 108 с.
   • Про М.Гуменюка див.: Іменний покажчик.
 • Королевич Н. Ф., Одинока І. В. Участь бібліографів України а журналі «Советская библиография» (1933 – 1983 гг.) / Н. Ф. Королевич, І. В. Одинока // Бібліотекознавство і бібліогр. – 1987. – Вип. 27. – С. 122 – 129.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 122 – 129.
 • Вальо М. А. Гуменюк М. П. / М. А. Вальо // УЛЕ. Т. 1- 1988. – С. 519.
 • Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника АН УРСР: Іст. нарис. – Київ, 1989. – 204 с.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 3, 54, 96 – 99, 101, 102, 174 – 189.
 • Вальо М. А. На ниві української радянської бібліографії / М. А. Вальо// З історії книги та бібліографії. – Київ, 1990. – С. 126 – 129.
 • Гольденберг Л. І. Бібліографічні джерела українського літературознавства: Навч. Посібник. – 2-ге вид. / Л. І. Гольденберг –  Київ, 1990. – 256 с.
   • Про М.Гуменюка див.: Іменний покажчик.
 • Бутрин М. Л. Про автора / М. Л. Бутрин// Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 148 – 150 .
 • Ільницька Л. І. Список праць М.П.Гуменюка та літератури про нього / Л. І. Ільницька // Гуменюк М.П. Біля джерел української радянської бібліографії. – Київ, 1991. – С. 131 – 145.
 • Кулешов С. Г. Українська книга: межа національної приналежності / С. Г. Кулешов // Книжник. – 1991. –  № 3. – С. 32 – 35.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 35.
 • Королевич Н. Ф. Український бібліограф Ю.О.Меженко (1892 – 1969): Бібліогр. нарис. / Н. Ф. Королевич – Київ, 1993. – 62 с. – (Серія «Видатні діячі української книги»; Вип. 1).
   • Про М. Гуменюка див.: С. 8, 31, 32, а також іменний покажчик.
 • Королевич Н. Ф., Потока В. В. Персоналії визначних українських бібліографів / Н. Ф Королевич., В. В Потока // Теоретичні та організаційні проблеми формування репертуару української книги і періодики… – Львів, 1996. – С. 359 – 364.
   • Про М.Гуменюка див.: С. 361 – 362.

Інформацію взято з видання:

Королевич Н.Ф. Михайло Гуменюк (1918-1988) / Н.Ф. Королевич //  Українські бібліографи XX століття / Н.Ф. Королевич. – Київ: Кн. палата України, 1998. – С.

А також:

 • Рева Н. Михайло Прокопович Гуменюк у бібліографії і в житті: спогади / Ніна Рева, Лариса Рева // Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: історія і сучасність : доп. та повідомл. Міжнар. наук. конф., Львів, 28-30 жовт. 2010 р.  / НАН України, Львів. нац. наук.  б-ка ім. В. Стефаника НАН України. – Львів, 2010. – С. 136-138. – Бібліогр. : 5 назв.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали