НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Л. Ю. Биковського

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 • Баран М. Биковський Лев / М. Баран // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2003. – Вип.10. – С. 27.
 • Білоконь С. Биковський Лев Юстинович / С. Білоконь  // Довідник з історії України : А–Я. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К., 2001. – С. 63.
 • Білоконь С. Биковський Лев Юстимович / С. Білоконь  // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т. І : А–В. – С. 252–253 : портр.
 • Білоконь С. Биковський Лев Устинович / С. Білоконь  // Історія України : А–Я : енцикл. довід.– 3-тє вид., доопрац. і доповн. – К., 2008. – С. 100 : портр.
 • Верес С. [Рецензія] / С.Верес // Укр. історик. – Нью-Йорк. – 1978. – №4. – С. 116. – Рец. на кн. : Биковський Л. Українські книгознавчі періодики і збірники першої половини ХХ ст. / Л. Биковський. – Денвер, 1978. – 206 с. – (Видання М. Биковської).
 • Винар Л. Лев Биковський: життя і діяльність (1895 – 1992) (Біографічний нарис) / Л.Винар // Биковський Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд. : Л. Винар, Я. Ісаєвич ; УІТ, НАН України , Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Міжнар. асоц. україністів, Коміс. бібліогр. і інформатики. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – С.14-16
 • Винар Л. Лев Юстимович Биковський / Л.Винар // Український історик. – 1993. – Т.ХХХ. – Ч.1/4. – С.200-205.
 • Винар Л. 100-річчя з дня народження доцента Левка Биковського  / Л.Винар // Укр. історик. – 1995. – №1/4. – С.340-341.
 • Герасимова Г. П. Биковський Лев Юстимович / Г. П. Герасимова, Н. В. Казакова //  Енциклопедія Сучасної України / Коорд. бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка ; [чл. Ред. Колегії : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ :[б. в.], 2003. – Т. 2. Б-Біо. – С. 599–600.
 • Голобуцький П. В. Розвиток теорії книгознавства в працях Левка Биковського / П. В. Голобуцький // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.98–99.
 • Грановський Б. В. «Київський» етап Л. Биковського та його участь у формуванні Національної бібліотеки України / Б. В. Грановський // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.101–102.
 • *Гринько, М. Лев Биковський – дон кіхот української бібліології / М. Гринько // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 90–97.
 • *Добровольська, Л.  Биковський і Звенигородщина / Л. Добровольська // Бібл. планета. – 2010. – №  2. –  С. 19-20.
 • *Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв.
  Розкрито внесок окремих вітчизняних діячів науки і культури, зокрема Л. Биковського, І. Рудичіва, С. Сірополка, В. Тернопільського, у розвиток бібліотек та пропаганду української книги.
 • *Завальнюк О. М.  Биковський Лев Юстимович / О.М. Завальнюк // Історія Кам’янець-Подільського  державного   українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 339-344. – Примітки : с. 344.
 • Завальнюк О. М. Емігрантська мемуарна література 20-70 рр. ХХ ст. про Кам’янець-Подільський державний український університет / О.М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7. (9). – С. 490-501.
 • Завальнюк О. М. Л.Ю. Биковський – помічник бібліотекаря Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1920   рр.) / О.М. Завальнюк // Педагогічне Поділля: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 4., т. 5. – С. 3-8.
 • Казакова Н.В. Биковський Лев / Н.В.  Казакова // Календар знаменних та пам’ятних дат’2000 : на ІІ кв. / НПБ України. – К., 2000. – С. 36–39.
 • Казакова Н. В. Биковський Лев Юстимович / Н.В.  Казакова // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 599–600. – У співавт.
 • Казакова Н. В. Бібліографічна діяльність Л. Биковського / Казакова Н.В. // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.105–106.
 • Казакова Н. В. Біографічні студії українського книгознавця Лева Биковського* / Н.В. Казакова // Наук. записки : спец. вип. : у 2 ч. / НаУКМА. – К., 1999. – Т. 9, ч. 1. – С. 63–66.
 • Казакова Н. В. Вшанування Л. Биковського  / Н.В.  Казакова // Свобода. – Sersey city, New York, 1995. – 22 лип. – С. 4.
 • *Казакова, Н.  Книгознавець, публіцист, історик :  (до 115-річчя від дня народження Л. Биковського) / Н. Казакова // Бібл. планета. – 2010. – №  2. –  С. 16-19. – Бібліогр. : с. 18-19.
 • Казакова Н. В.  Просветительское, библиотековедческое и библиографическое наследие деятелей украинской культуры 20–30-х годов : (на примере науч. деятельности Л. Быковского) / Н.В.  Казакова // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами : сб. докл. междунар. конф., г. Прага, 14-15 авг. 1995 г. / Нац. б-ка Чеш. Республики, Славян. б-ка. – Прага, 1995. – Ч. 2. –С. 706–714.
 • Казакова Н.В.  Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства / Н.В.  Казакова // Історія бібліотечної справи в України : зб. наук. пр. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 67–73.
 • Ківшар Т. Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923)* / Т. Ківшар // Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.]. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 145–156. – Бібліогр. : 37 назв.
 • Ківшар Т. Проблеми вивчення історії бібліотечного руху доби визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) / Т. Ківшар / // Бібліотека у демократичному суспільстві. – К., 1995. – С. 193–194.
 • Ківшар Т. Розвиток теорії книгознавства в працях Левка Биковського / Т. Ківшар // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.99–101.
 • Ковальський М.П. Теоретичні та практичні здобутки в галузях бібліотекознавства та книгознавства видатного українського бібліолога Лева Биковського (1895 – 1992) // Наукові записки / Острозька академія. – Острог, 1997. – Т.1. – С.52-56.
 • Козакова Н.В. Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства* / Н.В. Козакова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-74. – Бібліогр. : 30 назв.
 • *Козакова Н. «У службах українській книжці» : про Левка Устимовича Биковського – українського книгознавця, бібліографа, бібліотекознавця (1895–1992) / Н. Козакова // Культура і життя. – 1995. – № 39. – С. 2.
 • Левко Устимович Биковський (1895 – 1992) : бібліогр. нарис / уклад. : Н. В. Казакова,  О.К. Александрова (відп.ред.) ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1996. – 62 с. – (Видатні діячі української книги; Вип.5).
 •  Левко Устимович Биковський // Україна. Наука і культура : щорічник. – К., 1996. – Вип. 29. – С. 250-252.
 • Леликова Н.K. Ладислав Живный – Лев Быковский : вклад в книговедение и библиографию // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами … /  Н.K. Леликова. – Прага, 1995. – Ч. 2. – С. 755–761.
 • Леликова Н.K. «Мой бог – украинская книга независимо от направлений и партий…» : (к 100-летию со дня рождения Льва Быковского) / Н. К. Леликова // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – 1996. – Вып. 6. – С.148-174.
 • * Леликова Н.К.  Теоретические взгляды Льва Быковского в контексте развития всемирной науки о книге / Н. К. Леликова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С.34–42.
 • *Литвиненко О. В. Кам’янецький період в бібліографічній діяльності Левка Юстимовича Биковського / О. В. Литвиненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 31–36. – Бібліогр. : 24 назви.
 • Меженко Ю. [Рецензія] / Ю. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – С. 71–74. – Рец. на кн. : Биковський Л. Замітки про книгознавство та книговживання /  Л. Биковський. – Подєбради, 1923.
 • *Наукові читання Інституту української книги, присвячені 100-річчю з дня народження Л. Биковського // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96–107. – У читаннях взяли участь П. Тронько, П. Голобуцький, Б. Грановський, Т. Ківшар, Н. Ольховик та ін.
 • *Наулко В. З епістолярії Лева Биковського / В. Наулко // Пам’ять століть – 1999. – № 6. – С. 13–16.
 • Ольховик Н. М. Загальні питання книгознавства в творчості Л. У. Биковського / Н. М.  Ольховик // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.103.
 • *Ольховик Н. М. Читання до 100-річчя від дня народження Л. Биковського / Н. М. Ольховик // Бібл. вісн. – 1996. – №1. – С. 30–31.
 • *Поліщук С. Я. Наші земляки : до 110-річчя з дня народж. Л. Ю. Биковського (23 квіт. 1895–11 січ. 1992 р.) / С. Я. Поліщук // Рід. шк. – (США). – 2006. – №145 (верес.). – С. 19–21.
 • *Прокопчук, В. С. Бібліотекознавчий доробок Левка Биковського Кам’янецького періоду (вересень 1919 – травень 1920 рр.) / Віктор Степанович Прокопчук // “Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства” : матеріали другої наук.-практ. конф., Львів, 23 верес. 2010 р. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: Шишка О. В. та ін. ; відп. за вип. Кунанець Н. Е.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 26–33. – Бібліогр.: 14 назв.
 •  * Прокопчук, В. С. І.І. Огієнко, С.О. Сірополко, Л.У Биковський: любов до книги — крізь усе життя / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 29 верес. 2011р.).— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С.130-154.
 • *Сєкунова Ю. Биковський як дослідник української книжкової культури / Ю. Сєкунова // Бібл. планета. – 2002. – № 2. – С. 26–28.
 • Сєкунова Ю. Варшавський період науково-організаційної діяльності Л.Ю. Биковського / Ю.  Сєкунова // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин : зб. наук. праць / За ред. П.М. Чернеги. – К.; Краків : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 129-131.
 • Сєкунова Ю. Діяльність Л.У. Биковського у Всенародній бібліотеці України / Ю.  Сєкунова // Вісн. КНУКіМ. Серія “Історія” : зб. наук. праць. – 2000. – № 2. – С. 85-93.
 • Сєкунова Ю.В. Історико-культурологічна спадщина Лева Биковського : дис. канд. іст. наук: 17.00.01 / Сєкунова Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2003.
 • Сєкунова Ю. Історіографічний огляд наукової літератури про Левка Биковського / Ю.  Сєкунова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 25–27.
 • Сєкунова Ю. Лев Биковський як дослідник української книжкової культури / Сєкунова Юля // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — 2011. — Вип. 16. — С. 249—258. — Бібліогр.: с. 258.
 • Сєкунова Ю. Національно-культурницька діяльність Л. Биковського напередодні та в період Першої світової війни / Ю.  Сєкунова // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – 2002. – Вип. 3. – С. 128-134.
 • *Сєкунова Ю. Праці з книгознавства Л. Биковського / Ю. Сєкунова // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 20–23.
 • Сєкунова Ю. Роль Л. Биковського в діяльності Українського наукового інституту книгознавства / Ю.  Сєкунова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. – Вип. 6. – С. 258-264.
 • *Сєкунова Ю. Характеристика праць Л. Биковського / Ю. Сєкунова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 5. – С. 31–34.
 • Солонська Н.Г. Внесок Л. Биковського у розвиток понтознавства / Н.Г. Солонська // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.106–107.
 • *Солонська Н.Г. Невідома праця Л. Биковського  «Книгодрукування на Вкраїні» / Н. Г. Солонська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 247–251.
 • Тронько П. Т. Життя і діяльність Лева Биковського / П. Т. Тронько // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96–98.
 • *У службах українській книжці : до 120-річчя від дня народження Л. Биковського (1895–1992) / підгот. Н. Казаков // Дати і події : 2015, перше півріччя. Календар знам. дат. – 2014. – № 1. – С. 104–108. – Бібліогр.: с. 107–108.
 • Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства // Історія бібліотечної справи в України : зб. наук. пр. / НПБ України ; Відп. ред. А. Корнієнко. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-73.
 • Хоменко В. У Вільховці відкрито пам’ятний знак Л. Биковському / Хоменко В., Ольховий Я. // Шевченків край. – 1996. – №49 (19 черв.).
 • *Яремченко Б. Науково-творча спадщина Левка Биковського / Яремченко Б., Сєкунова Ю. // Історія України. – 2000. – № 5. – С. 8–11 ; № 6. – С. 9–10.
 • Grabowska. J. Leona Bykowskiego koncepcja ksiegoznawstwa і bibliotekoznawstwa : praca magisterska / Grabowska. J. – Wroclaw, 1974. – 82 s.

Анонси та оголошення

03.03.2022

06.02.2021

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus  та Web of Science.

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали