НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність Л. Ю. Биковського

Видання, наявні в фонді ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського, позначені астериском (*)

 • Баран М. Биковський Лев / М. Баран // Українська журналістика в іменах : матеріали до енциклопед. слов. / за ред. М. М. Романюка. – Львів, 2003. – Вип.10. – С. 27.
 • Білоконь С. Биковський Лев Юстинович / С. Білоконь  // Довідник з історії України : А–Я. – 2-ге вид., доопрац. і доповн. – К., 2001. – С. 63.
 • Білоконь С. Биковський Лев Юстимович / С. Білоконь  // Енциклопедія історії України. – К., 2003. – Т. І : А–В. – С. 252–253 : портр.
 • Білоконь С. Биковський Лев Устинович / С. Білоконь  // Історія України : А–Я : енцикл. довід.– 3-тє вид., доопрац. і доповн. – К., 2008. – С. 100 : портр.
 • Верес С. [Рецензія] / С.Верес // Укр. історик. – Нью-Йорк. – 1978. – №4. – С. 116. – Рец. на кн. : Биковський Л. Українські книгознавчі періодики і збірники першої половини ХХ ст. / Л. Биковський. – Денвер, 1978. – 206 с. – (Видання М. Биковської).
 • Винар Л. Лев Биковський: життя і діяльність (1895 – 1992) (Біографічний нарис) / Л.Винар // Биковський Л. У службах українській книжці / Л. Биковський ; упоряд. : Л. Винар, Я. Ісаєвич ; УІТ, НАН України , Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Міжнар. асоц. україністів, Коміс. бібліогр. і інформатики. – Львів ; Нью-Йорк, 1997. – С.14-16
 • Винар Л. Лев Юстимович Биковський / Л.Винар // Український історик. – 1993. – Т.ХХХ. – Ч.1/4. – С.200-205.
 • Винар Л. 100-річчя з дня народження доцента Левка Биковського  / Л.Винар // Укр. історик. – 1995. – №1/4. – С.340-341.
 • Герасимова Г. П. Биковський Лев Юстимович / Г. П. Герасимова, Н. В. Казакова //  Енциклопедія Сучасної України / Коорд. бюро Енциклопедії Сучасної України НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка ; [чл. Ред. Колегії : І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, О. М. Романів та ін.]. – Київ :[б. в.], 2003. – Т. 2. Б-Біо. – С. 599–600.
 • Голобуцький П. В. Розвиток теорії книгознавства в працях Левка Биковського / П. В. Голобуцький // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.98–99.
 • Грановський Б. В. «Київський» етап Л. Биковського та його участь у формуванні Національної бібліотеки України / Б. В. Грановський // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.101–102.
 • *Гринько, М. Лев Биковський – дон кіхот української бібліології / М. Гринько // Слово і час. – 2010. – № 12. – С. 90–97.
 • *Добровольська, Л.  Биковський і Звенигородщина / Л. Добровольська // Бібл. планета. – 2010. – №  2. –  С. 19-20.
 • *Дубровіна, Л.  Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20 – 30-х роках ХХ ст. / Л. Дубровіна // Бібл. вісн. – 2009. – №  2. – С. 3-13. – Бібліогр.: 55 назв.
  Розкрито внесок окремих вітчизняних діячів науки і культури, зокрема Л. Биковського, І. Рудичіва, С. Сірополка, В. Тернопільського, у розвиток бібліотек та пропаганду української книги.
 • *Завальнюк О. М.  Биковський Лев Юстимович / О.М. Завальнюк // Історія Кам’янець-Подільського  державного   українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 339-344. – Примітки : с. 344.
 • Завальнюк О. М. Емігрантська мемуарна література 20-70 рр. ХХ ст. про Кам’янець-Подільський державний український університет / О.М. Завальнюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський, 2001. – Т.7. (9). – С. 490-501.
 • Завальнюк О. М. Л.Ю. Биковський – помічник бібліотекаря Кам’янець-Подільського державного українського університету (1919-1920   рр.) / О.М. Завальнюк // Педагогічне Поділля: зб. наук. праць Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 4., т. 5. – С. 3-8.
 • Казакова Н.В. Биковський Лев / Н.В.  Казакова // Календар знаменних та пам’ятних дат’2000 : на ІІ кв. / НПБ України. – К., 2000. – С. 36–39.
 • Казакова Н. В. Биковський Лев Юстимович / Н.В.  Казакова // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2003. – Т. 2 : Б – Біо. – С. 599–600. – У співавт.
 • Казакова Н. В. Бібліографічна діяльність Л. Биковського / Казакова Н.В. // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.105–106.
 • Казакова Н. В. Біографічні студії українського книгознавця Лева Биковського* / Н.В. Казакова // Наук. записки : спец. вип. : у 2 ч. / НаУКМА. – К., 1999. – Т. 9, ч. 1. – С. 63–66.
 • Казакова Н. В. Вшанування Л. Биковського  / Н.В.  Казакова // Свобода. – Sersey city, New York, 1995. – 22 лип. – С. 4.
 • *Казакова, Н.  Книгознавець, публіцист, історик :  (до 115-річчя від дня народження Л. Биковського) / Н. Казакова // Бібл. планета. – 2010. – №  2. –  С. 16-19. – Бібліогр. : с. 18-19.
 • Казакова Н. В.  Просветительское, библиотековедческое и библиографическое наследие деятелей украинской культуры 20–30-х годов : (на примере науч. деятельности Л. Быковского) / Н.В.  Казакова // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами : сб. докл. междунар. конф., г. Прага, 14-15 авг. 1995 г. / Нац. б-ка Чеш. Республики, Славян. б-ка. – Прага, 1995. – Ч. 2. –С. 706–714.
 • Казакова Н.В.  Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства / Н.В.  Казакова // Історія бібліотечної справи в України : зб. наук. пр. – К., 1995. – Вип. 1. – С. 67–73.
 • Ківшар Т. Книгознавча концепція Левка Биковського подебрадського періоду (1922–1923)* / Т. Ківшар // Вісник Львівського університету : [зб. наук. пр.]. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, 2008. – Вип. 3. – С. 145–156. – Бібліогр. : 37 назв.
 • Ківшар Т. Проблеми вивчення історії бібліотечного руху доби визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.) / Т. Ківшар / // Бібліотека у демократичному суспільстві. – К., 1995. – С. 193–194.
 • Ківшар Т. Розвиток теорії книгознавства в працях Левка Биковського / Т. Ківшар // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.99–101.
 • Ковальський М.П. Теоретичні та практичні здобутки в галузях бібліотекознавства та книгознавства видатного українського бібліолога Лева Биковського (1895 – 1992) // Наукові записки / Острозька академія. – Острог, 1997. – Т.1. – С.52-56.
 • Козакова Н.В. Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства* / Н.В. Козакова // Історія бібліотечної справи в Україні : зб. наук. пр. / Нац. парлам. б-ка України. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-74. – Бібліогр. : 30 назв.
 • *Козакова Н. «У службах українській книжці» : про Левка Устимовича Биковського – українського книгознавця, бібліографа, бібліотекознавця (1895–1992) / Н. Козакова // Культура і життя. – 1995. – № 39. – С. 2.
 • Левко Устимович Биковський (1895 – 1992) : бібліогр. нарис / уклад. : Н. В. Казакова,  О.К. Александрова (відп.ред.) ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 1996. – 62 с. – (Видатні діячі української книги; Вип.5).
 •  Левко Устимович Биковський // Україна. Наука і культура : щорічник. – К., 1996. – Вип. 29. – С. 250-252.
 • Леликова Н.K. Ладислав Живный – Лев Быковский : вклад в книговедение и библиографию // Русская, украинская и белорусская эмиграция в Чехословакии между двумя мировыми войнами … /  Н.K. Леликова. – Прага, 1995. – Ч. 2. – С. 755–761.
 • Леликова Н.K. «Мой бог – украинская книга независимо от направлений и партий…» : (к 100-летию со дня рождения Льва Быковского) / Н. К. Леликова // Историко-библиографические исследования : сб. науч. тр. / Рос. нац. б-ка. – 1996. – Вып. 6. – С.148-174.
 • * Леликова Н.К.  Теоретические взгляды Льва Быковского в контексте развития всемирной науки о книге / Н. К. Леликова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Сер. Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 1. – С.34–42.
 • *Литвиненко О. В. Кам’янецький період в бібліографічній діяльності Левка Юстимовича Биковського / О. В. Литвиненко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 31–36. – Бібліогр. : 24 назви.
 • Меженко Ю. [Рецензія] / Ю. Меженко // Бібліол. вісті. – 1923. – № 4. – С. 71–74. – Рец. на кн. : Биковський Л. Замітки про книгознавство та книговживання /  Л. Биковський. – Подєбради, 1923.
 • *Наукові читання Інституту української книги, присвячені 100-річчю з дня народження Л. Биковського // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96–107. – У читаннях взяли участь П. Тронько, П. Голобуцький, Б. Грановський, Т. Ківшар, Н. Ольховик та ін.
 • *Наулко В. З епістолярії Лева Биковського / В. Наулко // Пам’ять століть – 1999. – № 6. – С. 13–16.
 • Ольховик Н. М. Загальні питання книгознавства в творчості Л. У. Биковського / Н. М.  Ольховик // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.103.
 • *Ольховик Н. М. Читання до 100-річчя від дня народження Л. Биковського / Н. М. Ольховик // Бібл. вісн. – 1996. – №1. – С. 30–31.
 • *Поліщук С. Я. Наші земляки : до 110-річчя з дня народж. Л. Ю. Биковського (23 квіт. 1895–11 січ. 1992 р.) / С. Я. Поліщук // Рід. шк. – (США). – 2006. – №145 (верес.). – С. 19–21.
 • *Прокопчук, В. С. Бібліотекознавчий доробок Левка Биковського Кам’янецького періоду (вересень 1919 – травень 1920 рр.) / Віктор Степанович Прокопчук // “Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства” : матеріали другої наук.-практ. конф., Львів, 23 верес. 2010 р. / Нац. ун-т “Львів. політехніка”, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: Шишка О. В. та ін. ; відп. за вип. Кунанець Н. Е.]. – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2010. – С. 26–33. – Бібліогр.: 14 назв.
 •  * Прокопчук, В. С. І.І. Огієнко, С.О. Сірополко, Л.У Биковський: любов до книги — крізь усе життя / В.С. Прокопчук // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали 3-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Львів, 29 верес. 2011р.).— Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2011. — С.130-154.
 • *Сєкунова Ю. Биковський як дослідник української книжкової культури / Ю. Сєкунова // Бібл. планета. – 2002. – № 2. – С. 26–28.
 • Сєкунова Ю. Варшавський період науково-організаційної діяльності Л.Ю. Биковського / Ю.  Сєкунова // Україна і Польща в ХХ столітті: проблеми і перспективи взаємовідносин : зб. наук. праць / За ред. П.М. Чернеги. – К.; Краків : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – С. 129-131.
 • Сєкунова Ю. Діяльність Л.У. Биковського у Всенародній бібліотеці України / Ю.  Сєкунова // Вісн. КНУКіМ. Серія “Історія” : зб. наук. праць. – 2000. – № 2. – С. 85-93.
 • Сєкунова Ю.В. Історико-культурологічна спадщина Лева Биковського : дис. канд. іст. наук: 17.00.01 / Сєкунова Юлія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – К., 2003.
 • Сєкунова Ю. Історіографічний огляд наукової літератури про Левка Биковського / Ю.  Сєкунова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 2. – С. 25–27.
 • Сєкунова Ю. Лев Биковський як дослідник української книжкової культури / Сєкунова Юля // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. — 2011. — Вип. 16. — С. 249—258. — Бібліогр.: с. 258.
 • Сєкунова Ю. Національно-культурницька діяльність Л. Биковського напередодні та в період Першої світової війни / Ю.  Сєкунова // Культура і мистецтво у сучасному світі : наук. зап. КНУКіМ. – 2002. – Вип. 3. – С. 128-134.
 • *Сєкунова Ю. Праці з книгознавства Л. Биковського / Ю. Сєкунова // Бібл. планета. – 2001. – № 3. – С. 20–23.
 • Сєкунова Ю. Роль Л. Биковського в діяльності Українського наукового інституту книгознавства / Ю.  Сєкунова // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика : зб. ст. – К. : Ін-т історії України НАН України, 2002. – Вип. 6. – С. 258-264.
 • *Сєкунова Ю. Характеристика праць Л. Биковського / Ю. Сєкунова // Вісн. Кн. палати. – 2001. – № 5. – С. 31–34.
 • Солонська Н.Г. Внесок Л. Биковського у розвиток понтознавства / Н.Г. Солонська // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.106–107.
 • *Солонська Н.Г. Невідома праця Л. Биковського  «Книгодрукування на Вкраїні» / Н. Г. Солонська // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / НБУВ. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 247–251.
 • Тронько П. Т. Життя і діяльність Лева Биковського / П. Т. Тронько // Бібліотечно-бібліографічні класифікації та інформаційно-пошукові системи : міжнар. наук. конф., Київ,10-12 жовтня 1995 р. – К., 1995. – С.96–98.
 • *У службах українській книжці : до 120-річчя від дня народження Л. Биковського (1895–1992) / підгот. Н. Казаков // Дати і події : 2015, перше півріччя. Календар знам. дат. – 2014. – № 1. – С. 104–108. – Бібліогр.: с. 107–108.
 • Український книгознавець Л. Биковський – кореспондент Українського наукового інституту книгознавства // Історія бібліотечної справи в України : зб. наук. пр. / НПБ України ; Відп. ред. А. Корнієнко. – К., 1995. – Вип.1. – С.67-73.
 • Хоменко В. У Вільховці відкрито пам’ятний знак Л. Биковському / Хоменко В., Ольховий Я. // Шевченків край. – 1996. – №49 (19 черв.).
 • *Яремченко Б. Науково-творча спадщина Левка Биковського / Яремченко Б., Сєкунова Ю. // Історія України. – 2000. – № 5. – С. 8–11 ; № 6. – С. 9–10.
 • Grabowska. J. Leona Bykowskiego koncepcja ksiegoznawstwa і bibliotekoznawstwa : praca magisterska / Grabowska. J. – Wroclaw, 1974. – 82 s.

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

03.03.2022

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали