НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Правила користування

 1. Загальні положення

1.1. Правила користування Бібліотекою розроблені відповідно до Конституції України, законів та інших чинних нормативно–правових документів України: «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про наукову і науково-технічну інформацію», «Про інформацію», «Про захист персональних даних», «Про авторське право та суміжні права», «Типових правил користування бібліотеками в Україні», Статуту ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та Статуту НАПН України.

1.2. Державна науково-педагогічна бібліотека України ім. В. О. Сухомлинського (далі Бібліотека) – наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, всеукраїнський центр із питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки і психології; депозитарій педагогічної та психологічної літератури, галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА), координаційний, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

1.3. Правила є основним документом, що регламентує взаємовідносини між користувачами і Бібліотекою, визначають права та обов’язки користувачів і працівників Бібліотеки.

1.4. Право на користування Бібліотекою мають юридичні та фізичні особи України та зарубіжних країн незалежно від громадянства, соціального і майнового стану, расової і національної приналежності, статі, освіти, мовних ознак, віросповідання, місця проживання.

1.5. Бібліотека обслуговує наукові, науково-педагогічні установи, заклади освіти та інші організації й установи різних форм власності, наукових та науково-педагогічних працівників, управлінців у сфері освіти, учителів, вихователів дошкільних та позашкільних навчальних закладів, учнів, студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів суміжних галузей, які за родом своєї діяльності потребують використання педагогічної та психологічної літератури.

1.6. Користувачі Бібліотеки безоплатно можуть користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів, в т.ч. інших бібліотек України, через систему каталогів і картотек, баз даних та Інтернету; отримувати консультаційну допомогу в пошуку та доборі джерел інформації на основі документних та електронних ресурсів Бібліотеки; одержувати оригінали документів по міжбібліотечному абонементу; замовляти та отримувати у тимчасове користування документи із фонду Бібліотеки.

1.7. Користувачі можуть користуватися іншими видами додаткових послуг, що пропонує Бібліотека на платній основі, визначених нормативно-правовими документами: «Про культуру», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства культури і мистецтв, Міністерства фінансів, Міністерства економіки України від 21.12.1999 р. № 732/306/152 «Про порядок надання послуг закладами культури і мистецтв», постановами Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності», спільному Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 01.12.2003 № 798/657/351 «Про затвердження Порядку та умов надання платних послуг бюджетними науковими установами», Статуту Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

 1. Порядок запису до Бібліотеки

2.1. Основним документом, який дає право користуватись послугами, ресурсами, документами з фонду Бібліотеки є читацький квиток (далі-квиток), який оформляється на пункті реєстрації.

2.2. Для запису до Бібліотеки потрібно:

 • пред’явити паспорт, або інший документ, що засвідчує особу;
 • надати відомості для заповнення реєстраційної картки, фото 3х4, (при електронній реєстрації у фактографічній базі даних «Читач» САБ «ІРБІС» – фотографування);
 • сплатити вартість послуги з оформлення читацького квитка користувача Бібліотеки відповідно до калькуляції затвердженої адміністрацією Бібліотеки;
 • ознайомитися з Правилами користування Бібліотекою;
 • особистим підписом підтвердити зобов’язання щодо виконання даних правил та згоду на обробку персональних даних.

2.3. Оформлення читацьких квитків користувача Бібліотеки для учасників Великої Вітчизняної війни, Героїв України, учасників Антитерористичної операції, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС, людей з особливими потребами, бібліотечних працівників здійснюється безкоштовно за наявності відповідних документів.

2.4. Користувачам Бібліотеки видаються читацькі квитки:

2.4.1. Річний квиток:

 • термін дії квитка – один рік із моменту запису до Бібліотеки або перереєстрації;
 • по закінченні терміну дії користувачеві необхідно його перереєструвати за наявності паспорта, а також повідомити про зміни у відомостях про себе, якщо такі відбулися за рік (зміна місця роботи/навчання, посади, домашньої адреси тощо).

2.4.2. Разовий читацький квиток видається:

 • особам, які мають при собі документи, потрібні для запису до Бібліотеки (послуга платна згідно п. 2.2);
 • користувачам у випадку відсутності у них річного реєстраційного документа (квитка) на момент відвідування Бібліотеки.

2.5. У випадку втрати квитка користувач повинен відшкодувати вартість його в розмірі, що відповідає витратам на його виготовлення, і отримати дублікат згідно п. 2.2.

 1. Обслуговування користувачів в Бібліотеці

3.1. Основними документами, що дають право на обслуговування користувачів у Бібліотеці є читацький квиток та контрольний листок, призначений для обліку відвідувань читальних залів/відділів Бібліотеки та контролю за поверненням документів.

3.2. Бібліотечне обслуговування здійснюється через:

 • читальні зали (загальний, дисертаційний, ч/з Фонду В.О. Сухомлинського, кабінет бібліотекознавства);
 • абонемент (персональний, міжбібліотечний).

3.3. Особливості обслуговування користувачів через читальні зали та абонементи регламентуються окремими Правилами.

3.4. Обслуговування користувачів здійснюється у приміщеннях за адресами: вул. Берлинського, 9.

 1. Права і обов’язки користувачів

4.1. Користувачі Бібліотеки мають право:

4.1.1. Безоплатно:

 • користуватися інформацією про склад бібліотечного фонду через систему каталогів і картотек;
 • отримувати консультаційну допомогу в пошуку та доборі джерел інформації;
 • отримувати в тимчасове користування документи із фонду Бібліотеки, а також замовляти й отримувати копії окремих матеріалів у визначеному порядку;
 • одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу;
 • користуватися комп’ютерами, встановленими у приміщеннях Бібліотеки за умови дотримання відповідних правил користування;
 • користуватися власними мобільними комп’ютерами у читальних залах за умови відключення звукових сигналів;
 • брати участь у заходах, які проводить Бібліотека.

4.1.2. Користуватися іншими видами додаткових послуг, що пропонує Бібліотека на платній основі. Види і вартість додаткових послуг встановлено Переліком платних послуг, які надаються Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В.О.Сухомлинського, затверджених директором Бібліотеки.

4.2. Обов’язки користувачів

Користувачі Бібліотеки зобов’язані:

4.2.1. Знати і дотримуватися Правил користування Бібліотекою.

4.2.2. Пред’являти паспорт під час оформлення реєстраційних документів.

4.2.3. Надавати достовірні відомості про себе при записі до Бібліотеки, повідомляти про зміни цих даних під час перереєстрації.

4.2.4. У разі втрати читацького квитка – повідомити у пункт реєстрації Бібліотеки (процедура отримання дубліката здійснюється відповідно до п. 2.5 Правил).

4.2.5. Дбайливо ставитися до бібліотечного фонду, каталогів та картотек, будівель, споруд, приміщень, іншого майна, яке є державною власністю і перебуває на балансі Бібліотеки.

4.2.6. У разі пошкодження бібліотечного документа здійснити його ремонт власним коштом. Якщо пошкоджений документ не підлягає ремонту або документ втрачений, користувач повинен замінити їх такими ж (їх копіями), або визнаними Бібліотекою рівноцінними; у разі неможливості заміни – відшкодувати їх ринкову вартість.

4.2.7. Попередити про внесення власного портативного комп’ютера  працівника пункту реєстрації (при одержанні контрольного листка), та чергового бібліотекаря/бібліографа у читальному залі.

4.2.8. Повернути на кафедру видачі бібліотечні документи, отримані для роботи у читальних залах, не пізніше, ніж за 10 хв. до закінчення робочого дня бібліотеки.

4.2.9. Повернути черговому бібліотекарю документи, які розміщені у відкритому доступі в читальних залах бібліотеки, по завершенні роботи з ними.

4.2.10. Дотримуватися режиму роботи Бібліотеки.

4.2.11. Поважати права інших користувачів Бібліотеки, дотримуватися тиші у читальних залах і чистоти у всіх приміщеннях Бібліотеки, не порушувати громадський порядок, бути ввічливими та коректними з працівниками Бібліотеки.

4.2.12. Давати письмові пояснення адміністрації Бібліотеки у випадку порушення даних Правил..

4.3. Користувачам Бібліотеки забороняється:

4.3.1Передавати власний читацький квиток та документи, одержані на свій читацький квиток, іншим особам.

4.3.2. Вносити до Бібліотеки і користуватися фото-, відео-, аудіо та копіювальною технікою, у т. ч. використовувати мобільні телефони та портативні сканери для несанкціонованого копіювання бібліотечних документів.

4.3.3. Вилучати картки з каталогів і картотек, робити на них нотатки.

4.3.4. Неправомірно використовувати об’єкти інтелектуальної  власності та авторського права Бібліотеки.

4.3.5. Здійснювати будь-які дії, що можуть спричинити порушення цілісності бібліотечних документів, зіпсувати чи змінити їх зовнішній вигляд (підкреслювати тексти і робити будь-які позначки в одержаних документах, закладати в них олівці, ручки тощо; копіювати через копірку креслення і малюнки, виривати й загинати сторінки, тощо).

4.3.6. Виносити з Бібліотеки документи без належного оформлення у чергового бібліотекаря.

4.3.7. Користуватися мобільним телефоном у читальних залах та порушувати тишу.

4.3.8. Будь-якими діями заважати роботі користувачів та бібліотечного персоналу чи створювати загрозу для їхнього життя і безпеки.

4.3.9. Вживати їжу та напої у читальних залах Бібліотеки.

4.3.10. Заходити у службові приміщення, користуватися службовими телефонами.

4.3.11. Заходити до Бібліотеки з тваринами.

4.3.12. Особи у стані алкогольного, наркотичного сп’яніння та в неохайному вигляді, який не відповідає загальноприйнятим правилам санітарної та особистої гігієни, до Бібліотеки не допускаються.

4.3.13. Палити в приміщеннях Бібліотеки.

4.4. Відповідальність користувачів

4.4.1. Користувач несе відповідальність за документи з фонду Бібліотеки, залишені ним без догляду.

4.4.2. Користувач несе відповідальність за несанкціоноване використання, створених Бібліотекою баз даних, інших об’єктів інтелектуальної власності згідно з чинним законодавством.

4.4.3. Користувач, який порушує Правила, позбавляється права відвідувати Бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою:

4.4.4. Користувачі, що заподіяли шкоду Бібліотеці, несуть матеріальну,  дисциплінарну, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність згідно з чинним законодавством України.

 1. Права і обов’язки Бібліотеки щодо обслуговування користувачів

5.1. Бібліотека має право:

5.1.1. Розробляти Правила користування Бібліотекою, читальними залами і ресурсами Бібліотеки, вносити до них зміни і доповнення.

5.1.2. Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни до нього, за умови своєчасного доведення інформації про зміни до читачів, в т.ч.:

 • вносити зміни до режиму роботи Бібліотеки;
 • переносити, за потреби, санітарний день.

5.1.3. Визначати умови використання свого фонду, які є частиною національного культурного надбання України і перебувають на особливому режимі охорони, зберігання та використання.

5.1.4. Отримувати персональні дані користувачів при запису до Бібліотеки та обробляти їх з дотриманням вимог законодавства України про захист персональних даних;

5.1.5. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

5.1.6. Встановлювати перелік платних послуг.

5.1.7. Визначати види та розміри компенсації шкоди, заподіяної користувачами, у т.ч. за псування бібліотечного обладнання. У разі відмови користувача добровільно відшкодувати завдані Бібліотеці збитки, Бібліотека має право стягнути їх в судовому порядку.

5.1.8. Позбавляти користувачів (фізичних та юридичних осіб), які порушують Правила користування Бібліотекою чи заподіюють шкоду Бібліотеці, права відвідувати Бібліотеку на термін, що визначається Бібліотекою.

5.1.9. Викликати наряд поліції за телефоном 102 у разі злісного порушення користувачами Правил користування Бібліотекою.

5.2. Бібліотека зобовязана:

5.2.1. Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає Бібліотека, у т.ч. й платні.

5.2.2. Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації:

 • надавати у тимчасове користування документні ресурси, допомагати в підборі потрібних документів;
 • сприяти отриманню через МБА документів з інших бібліотек, у випадку відсутності замовлених користувачами документів у фонді Бібліотеки;
 • дбати про підвищення культури обслуговування користувачів.

5.2.3. Забезпечувати контроль за своєчасним поверненням до Бібліотеки документів, наданих користувачам у тимчасове користування.

5.2.4. Вивчати та враховувати читацькі інтереси у процесі формування інформаційних ресурсів (документних та електронних), організації культурної діяльності.

5.2.5. Дотримуватися режиму обслуговування користувачів, у випадку внесення змін своєчасно повідомляти користувачам про них.

5.2.6. Забезпечувати відкритість своєї діяльності.


Анонси та оголошення

14.07.2024

Щиро вітаємо

АСТАХОВА МИХАЙЛА ВАСИЛЬОВИЧА

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родинисеред друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України Л. Д. Березівська

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали