НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (проект)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає рівень базисних вимог до бібліотечно-інформаційного центру (далі – Б І Ц ) обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту).

1.2.   Б І Ц створюється на основі бібліотеки Інституту як його структурний підрозділ відповідним наказом ректора Інституту.

1.3.   Б І Ц  утримується за рахунок цільових бюджетних асигнувань, які враховуються у базовому фінансуванні Інституту. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови функціонування Б І Ц. Приміщення, обладнання, майно Б І Ц  перебуває в оперативному управлінні Інституту на умовах безстрокового і безоплатного користування.

1.4.   У своїй діяльності Б І Ц  керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, науки, культури і бібліотечної справи, ухвалами Вченої ради Інституту, рішеннями Бібліотечно-інформаційної ради при Президії Академії педагогічних наук України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, планами роботи БІЦ та Інституту, цим Положенням.

1.5.   Б І Ц  є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України, виконує функції обласного (міського) науково-методичного центру для бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.6.   Головним науково-методичним центром для Б І Ц  є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.

 

II. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   Метою діяльності Б І Ц  є сприяння процесу підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і бібліотечних кадрів освітянської галузі, створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної освіти завдяки упровадженню нових інформаційних технологій та інноваційних форм роботи.

2.2.   Основні напрями діяльності:

2.2.1. Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів.

2.2.2. Аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає профілю діяльності Інституту.

2.2.3. Бібліотечно-бібліографічне забезпечення науково-дослідного і навчально-виховного процесів шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування усіх категорій користувачів.

2.2.4. Формування інформаційної культури користувачів. Навчання користувачів основам медіаграмотності.

2.2.5. Науково-методичне забезпечення бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

2.2.6. Ведення науково-дослідної роботи з питань історії, теорії і методики бібліотечної справи й інформаційної діяльності.

III.      ЗМІСТ РОБОТИ

3.1.  Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів:

3.1.1. Комплектує медіа- і бібліотечний фонд вітчизняними і зарубіжними опублікованими і неопублікованими документами галузевої тематики: науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними та продовжуваними виданнями відповідно до тематико-типологічного плану комплектування.

3.1.2. Організовує фонд документів, що створюються в Інституті (журнали, газети, публікації (їх копії) викладачів Інституту, бази і банки даних тощо).

3.1.3. Поповнює фонд за рахунок використання автоматизованих інформаційних ресурсів мережі Інтернет, баз і банків даних інших установ і організацій.

3.1.4. Забезпечує облік документів, що надійшли до фонду, їх систематизацію, предметизацію, технічну обробку і довготривале зберігання відповідно до санітарно-гігієнічних норм та нормативів розміщення документів.

3.1.5. Управляє фондом з метою оптимізації його обсягу, складу й ефективності використання.

3.2.   Створення довідково-пошукового апарату з використанням сучасних технічних засобів:

3.2.1. Здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали