НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (проект)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Це положення визначає рівень базисних вимог до бібліотечно-інформаційного центру (далі – Б І Ц ) обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (далі – Інституту).

1.2.   Б І Ц створюється на основі бібліотеки Інституту як його структурний підрозділ відповідним наказом ректора Інституту.

1.3.   Б І Ц  утримується за рахунок цільових бюджетних асигнувань, які враховуються у базовому фінансуванні Інституту. Інститут забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріально-технічні умови функціонування Б І Ц. Приміщення, обладнання, майно Б І Ц  перебуває в оперативному управлінні Інституту на умовах безстрокового і безоплатного користування.

1.4.   У своїй діяльності Б І Ц  керується Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами у галузі освіти, науки, культури і бібліотечної справи, ухвалами Вченої ради Інституту, рішеннями Бібліотечно-інформаційної ради при Президії Академії педагогічних наук України, рекомендаціями Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського, планами роботи БІЦ та Інституту, цим Положенням.

1.5.   Б І Ц  є складовою галузевої мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки та Академії педагогічних наук України, виконує функції обласного (міського) науково-методичного центру для бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

1.6.   Головним науково-методичним центром для Б І Ц  є Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.

 

II. МЕТА І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1.   Метою діяльності Б І Ц  є сприяння процесу підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і бібліотечних кадрів освітянської галузі, створення високоефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення безперервної освіти завдяки упровадженню нових інформаційних технологій та інноваційних форм роботи.

2.2.   Основні напрями діяльності:

2.2.1. Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів.

2.2.2. Аналітико-синтетичне опрацювання документів і створення вторинної інформації, що відповідає профілю діяльності Інституту.

2.2.3. Бібліотечно-бібліографічне забезпечення науково-дослідного і навчально-виховного процесів шляхом повного, якісного і оперативного обслуговування усіх категорій користувачів.

2.2.4. Формування інформаційної культури користувачів. Навчання користувачів основам медіаграмотності.

2.2.5. Науково-методичне забезпечення бібліотек (бібліотечно-інформаційних центрів) професійно-технічних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів.

2.2.6. Ведення науково-дослідної роботи з питань історії, теорії і методики бібліотечної справи й інформаційної діяльності.

III.      ЗМІСТ РОБОТИ

3.1.  Формування медіа- і бібліотечного ресурсу як єдиного фонду, що об’єднує спеціалізовані підфонди друкованої продукції, аудіо-, відео- і електронних матеріалів:

3.1.1. Комплектує медіа- і бібліотечний фонд вітчизняними і зарубіжними опублікованими і неопублікованими документами галузевої тематики: науковою, навчальною, методичною, довідковою, науково-популярною літературою, а також матеріалами про педагогів-новаторів і передовий педагогічний досвід; галузевими фаховими періодичними та продовжуваними виданнями відповідно до тематико-типологічного плану комплектування.

3.1.2. Організовує фонд документів, що створюються в Інституті (журнали, газети, публікації (їх копії) викладачів Інституту, бази і банки даних тощо).

3.1.3. Поповнює фонд за рахунок використання автоматизованих інформаційних ресурсів мережі Інтернет, баз і банків даних інших установ і організацій.

3.1.4. Забезпечує облік документів, що надійшли до фонду, їх систематизацію, предметизацію, технічну обробку і довготривале зберігання відповідно до санітарно-гігієнічних норм та нормативів розміщення документів.

3.1.5. Управляє фондом з метою оптимізації його обсягу, складу й ефективності використання.

3.2.   Створення довідково-пошукового апарату з використанням сучасних технічних засобів:

3.2.1. Здійснює аналітико-синтетичне опрацювання документів, що надійшли до фонду


Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали