НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

На допомогу науковим та науково-педагогічним працівникам

В допомогу авторам

Ці рекомендації допоможуть науковцям знайти відповіді на актуальні питання з підготовки та представлення наукових статей.

 1. Як додати статті до профілю на Google Scholar.
 2. Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження.
 3. Додати відсутній документ до Scopus.
 4. Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль.
 5. Як знайти журнал в Web of Science Core Collection.
 6. Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus.
 7. Как найти журнал в “Переліку фахових видань України”.
 8. Як зробити рисунок у гарній якості (КОМПАС-3D LT, Matlab, MS Excel).
 9. Як додати статті до профілю на Google Scholar.
 10. Особливості написання та публікація статей у виданнях (Scopus чи Web-of-Science).
 11. Як написати статтю в SCOPUS.
 12. Як структурувати наукові джерела? Головні помилки вчених в наукових статтях Scopus та Web of Science.
 13. Як отримати доступ до Scopus та Web of Science?
 14. Як структурувати наукову статтю? | Структура IMRAD | Scopus та Web of Science.
 15. Як написати наукову статтю та опублікувати її у журналі, що індексується у Scopus.
 16. Топ-5 помилок авторів наукових статей при публікації в Scopus.
 17. Топ-5 порад як пройти рецензування в міжнародних базах даних! Етапи рецензування в наукових журналах.
 18. Що таке метадані статті? Як вони впливають на її індексацію? Чому вашу статтю не знайдуть?
 19. Самоплагіат та самоцитування, у чому різниця? Як цитувати, щоб вашу статтю не відхилили?
 20. Пошук та аналіз літератури у Web of Science.
 21. Необхідна публікація у Scopus чи Web of Science? Не знаєте як обрати журнал? Наукові публікації.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 1. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII.
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.
 3. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.
 4. Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410.
 5. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.
 6. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України : наказ М-ва освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32
 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017  № 40.
 8. Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» : наказ М-ва освіти і науки України від 08.12.2016 р. № 1469.
Норматино-правова база в галузі освіти України

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII.

2. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

3. ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ, БІБЛІОГРАФІЧНИХ І РЕФЕРАТИВНИХ БАЗ ДАНИХ

 1. EBSCO
 2. Web of Science
 3. Index Copernicus
 4. Інші бази

4. НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ

5. МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ

6. ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
 2. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD).
 3. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : вид. офіц. – [Чинний 2010–10–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 6. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ДСТУ ГОСТ 7.80:2007).
 7. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT).
 8. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
 9. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 10. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / МОН України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.
 11. Пономаренко Л. О. Оформлення позатекстових бібліографічних посилань у наукових роботах за ДСТУ 8302:2015 та стилем АРА (7-ме видання).

7. БЕЗКОШТОВНІ РЕСУРСИ АНТИПЛАГІАТ

 1. Plagtracker
 2. Plagscan
 3. Plagiarism Detector
 4. Duplichecker
 5. Plagiarisma
 6. Plagium

8. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Це електронні системи, в яких розміщують, зберігають, обмінюють дані та інформацію, а також дозволяють дослідникам, науковцям і письменникам створювати і повторно використовувати бібліографічні посилання

VAK.in.ua – портал для оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт.

EndNote – платна система надає допомогу у проведенні досліджень, правильному цитуванні джерел, написанні наукових робіт, пошуку відповідного наукового журналу для публікації, а також в оформленні бібліографічних посилань у наукових роботах. Компанія-виробник – Clarivate (раніше – Thomson Reuters)

Mendeley – безкоштовний бібліографічний менеджер, наукова соціальна мережа, за допомогою якої можливо впорядкувати свої наукові дослідження, презентувати свою роботу, знайти співавторів серед більше як п’ять мільйонів дослідників в усьому світі та правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах.

Zotero – призначена для індивідуальної і колективної роботи, є «хмарне» сховище даних і своєрідна соціальна мережа, має плагіни для браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, макроси для текстових редакторів MS Word, OpenOffice Writer. Розроблена і підтримується Center for History and New Media в університеті George Mason University.

Citavi – це бібліографічний менеджер і органайзер знань для Microsoft Windows, широко поширена в Німеччині, де використовується за університетськими ліцензіями в більшій частині університетів. Має макроси для Microsoft Word, OpenOffice Writer, низкі TeX-редакторів та плагіни до браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, а також Adobe Reader та Adobe Acrobat. Витягує бібліографічні метадані з ISBN, DOI, штрих-кодів, PDF-файлів. Розроблений швейцарською компанією “Swiss Academic Software” (Веденсвіль (Wädenswil), Швейцарія).

9.  МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / [автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй] ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

10. БІБЛІОГРАФІЧНІ, РЕФЕРАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ РЕСУРСИ

 1. На допомогу науково-педагогічним працівникам : рек. бібліогр. списки.
 2. Реферативні ресурси.
 3. Інформаційно-аналітичні ресурси.

Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали