НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

На допомогу науковим та науково-педагогічним працівникам

В допомогу авторам

Ці рекомендації допоможуть науковцям знайти відповіді на актуальні питання з підготовки та представлення наукових статей.

 1. Як додати статті до профілю на Google Scholar.
 2. Як зареєструватися на ResearchGate та додати своє дослідження.
 3. Додати відсутній документ до Scopus.
 4. Як зареєструватися в ORCID та редагувати свій профіль.
 5. Як знайти журнал в Web of Science Core Collection.
 6. Як знайти журнал необхідного квартиля в Scopus.
 7. Как найти журнал в “Переліку фахових видань України”.
 8. Як зробити рисунок у гарній якості (КОМПАС-3D LT, Matlab, MS Excel) .
 9. Як додати статті до профілю на Google Scholar.

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 1. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII.
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.
 3. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.
 4. Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410.
 5. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.
 6. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України : наказ М-ва освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32
 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017  № 40.
 8. Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» : наказ М-ва освіти і науки України від 08.12.2016 р. № 1469.
Норматино-правова база в галузі освіти України

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII.

2. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

3. ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ, БІБЛІОГРАФІЧНИХ І РЕФЕРАТИВНИХ БАЗ ДАНИХ

 1. EBSCO
 2. Web of Science
 3. Index Copernicus
 4. Інші бази

4. НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ

5. МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ

6. ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
 2. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD).
 3. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : вид. офіц. – [Чинний 2010–10–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 6. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ДСТУ ГОСТ 7.80:2007).
 7. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT).
 8. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
 9. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 10. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / МОН України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.

7. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Це електронні системи, в яких розміщують, зберігають, обмінюють дані та інформацію, а також дозволяють дослідникам, науковцям і письменникам створювати і повторно використовувати бібліографічні посилання

VAK.in.ua – портал для оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт.

EndNote – платна система надає допомогу у проведенні досліджень, правильному цитуванні джерел, написанні наукових робіт, пошуку відповідного наукового журналу для публікації, а також в оформленні бібліографічних посилань у наукових роботах. Компанія-виробник – Clarivate (раніше – Thomson Reuters)

Mendeley – безкоштовний бібліографічний менеджер, наукова соціальна мережа, за допомогою якої можливо впорядкувати свої наукові дослідження, презентувати свою роботу, знайти співавторів серед більше як п’ять мільйонів дослідників в усьому світі та правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах.

Zotero – призначена для індивідуальної і колективної роботи, є «хмарне» сховище даних і своєрідна соціальна мережа, має плагіни для браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, макроси для текстових редакторів MS Word, OpenOffice Writer. Розроблена і підтримується Center for History and New Media в університеті George Mason University.

Citavi – це бібліографічний менеджер і органайзер знань для Microsoft Windows, широко поширена в Німеччині, де використовується за університетськими ліцензіями в більшій частині університетів. Має макроси для Microsoft Word, OpenOffice Writer, низкі TeX-редакторів та плагіни до браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, а також Adobe Reader та Adobe Acrobat. Витягує бібліографічні метадані з ISBN, DOI, штрих-кодів, PDF-файлів. Розроблений швейцарською компанією “Swiss Academic Software” (Веденсвіль (Wädenswil), Швейцарія).

8.  МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / [автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй] ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3 .

9. БІБЛІОГРАФІЧНІ, РЕФЕРАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ РЕСУРСИ

 1. На допомогу науково-педагогічним працівникам : рек. бібліогр. списки.
 2. Реферативні ресурси.
 3. Інформаційно-аналітичні ресурси.

Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали