НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

На допомогу науковим та науково-педагогічним працівникам

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА

 1. Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25 черв. 1993 р. № 3322-XII.
 2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 № 848-VIII.
 3. Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України від 19 лип. 2017 р. № 541.
 4. Про утворення Ідентифікаційного комітету з питань науки : постанова Кабінету Міністрів України від 6 липня 2016 р. № 410.
 5. Про утворення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій : постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226.
 6. Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань України : наказ М-ва освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 32
 7. Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ М-ва освіти і науки України від 12.01.2017  № 40.
 8. Про затвердження Положення про національний контактний пункт Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» : наказ М-ва освіти і науки України від 08.12.2016 р. № 1469.
Норматино-правова база в галузі освіти України

Про освіту : Закон України від 5 верес. 2017 р. № 2145-VIII.

2. ПЕРЕЛІК НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

3. ПЕРЕЛІК УКРАЇНСЬКИХ ЖУРНАЛІВ,
ЩО ВХОДЯТЬ ДО НАУКОМЕТРИЧНИХ, БІБЛІОГРАФІЧНИХ І РЕФЕРАТИВНИХ БАЗ ДАНИХ

 1. EBSCO
 2. Web of Science
 3. Index Copernicus
 4. Інші бази

4. НАУКОВА ПЕРІОДИКА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА ОСВІТИ

5. МІЖНАРОДНІ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ ТА СИСТЕМИ

6. ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. ДСТУ 3582:2013. Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ).
 2. ДСТУ 7093:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD).
 3. ДСТУ 7152:2010. Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках : вид. офіц. – [Чинний 2010–10–01]. – Київ : Держспоживстандарт України, 2010. – 14 с. – (Національний стандарт України).
 4. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.
 5. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1–2003, IDT).
 6. ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ДСТУ ГОСТ 7.80:2007).
 7. ДСТУ ГОСТ 7.9:2009 (ИСО 214–76). Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования (ГОСТ 7.9–95 (ИСО 214–76), IDT).
 8. ГОСТ 7.12–93. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила.
 9. Бібліографічне оформлення наукових робіт : метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
 10. Бібліографічне посилання (загальні правила складання) відповідно до ДСТУ 8302:2015, запровадженого в дію в Україні 01.07.2016 : метод. рек. / МОН України, Укр. інж.-пед. акад., Наук. б-ка ; [уклад. С. В. Карпенко]. – Харків : [УІПА], 2017. – 20 с.

7. СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ

Це електронні системи, в яких розміщують, зберігають, обмінюють дані та інформацію, а також дозволяють дослідникам, науковцям і письменникам створювати і повторно використовувати бібліографічні посилання

VAK.in.ua – портал для оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України та проходження нормоконтролю при написанні публікацій, курсових, дипломних, дисертацій та інших наукових робіт.

EndNote – платна система надає допомогу у проведенні досліджень, правильному цитуванні джерел, написанні наукових робіт, пошуку відповідного наукового журналу для публікації, а також в оформленні бібліографічних посилань у наукових роботах. Компанія-виробник – Clarivate (раніше – Thomson Reuters)

Mendeley – безкоштовний бібліографічний менеджер, наукова соціальна мережа, за допомогою якої можливо впорядкувати свої наукові дослідження, презентувати свою роботу, знайти співавторів серед більше як п’ять мільйонів дослідників в усьому світі та правильно оформити бібліографічні посилання у наукових роботах.

Zotero – призначена для індивідуальної і колективної роботи, є «хмарне» сховище даних і своєрідна соціальна мережа, має плагіни для браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, макроси для текстових редакторів MS Word, OpenOffice Writer. Розроблена і підтримується Center for History and New Media в університеті George Mason University.

Citavi – це бібліографічний менеджер і органайзер знань для Microsoft Windows, широко поширена в Німеччині, де використовується за університетськими ліцензіями в більшій частині університетів. Має макроси для Microsoft Word, OpenOffice Writer, низкі TeX-редакторів та плагіни до браузерів Mozilla Firefox і Google Chrome, а також Adobe Reader та Adobe Acrobat. Витягує бібліографічні метадані з ISBN, DOI, штрих-кодів, PDF-файлів. Розроблений швейцарською компанією “Swiss Academic Software” (Веденсвіль (Wädenswil), Швейцарія).

8.  МІЖНАРОДНІ СТИЛІ ОФОРМЛЕННЯ ПУБЛІКАЦІЙ

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / [автори-укладачі: О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія: В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй] ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3 .

9. БІБЛІОГРАФІЧНІ, РЕФЕРАТИВНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ РЕСУРСИ

 1. На допомогу науково-педагогічним працівникам : рек. бібліогр. списки.
 2. Реферативні ресурси.
 3. Інформаційно-аналітичні ресурси.

Анонси та оголошення

31.03.2020

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивного настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

flowers9

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

26.03.2020

Шановні користувачі!

Повідомляємо, що на період карантину Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського НАПН України надає віддалений безкоштовний доступ до ресурсів компанії EBSCO. Доступ надається виключно зареєстрованим читачам бібліотеки з метою здійснення освіти та наукових досліджень, комерційне використання ресурсів заборонено.

Для отримання доступу до ресурсної бази EBSCO звертайтеся за електронними адресами tzvk.dnpb@gmail.com (Гуралюк Андрій Георгійович, тел. 097-596-85-35), fond.dnpb@ukr.net (Бондарчук Оксана Борисівна, тел. 099-759-14-71).

Всі матеріали

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали