НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ формування інформаційних ресурсів

Відділ формування інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського створено у 2016 році в результаті об’єднання двох відділів: наукового опрацювання документів і організації каталогів і наукового комплектування фондів, які розпочали свою діяльність у 2000 р.

Головною метою діяльності відділу визначено забезпечення виконання всіх функцій ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського згідно з її призначенням і місцем у системі інших наукових, освітніх, культурно-просвітніх та інформаційних установ і організацій як науково-дослідного, інформаційного, організаційного та методичного центру мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ

 1. Виробнича діяльність Відділу спрямована на комплектування й багатоаспектне розкриття складу та змісту фонду, насамперед педагогічної та психологічної тематики, а також надання вільного й багатоаспектного доступу до інформаційного ресурсу Бібліотеки через створення інформаційно-пошукової системи в традиційній та електронній формі.
 2. Співробітництво передбачає участь працівників Відділу в налагодженні творчих зв’язків із науковими установами НАПН України, навчальними закладами всіх видів і рівнів акредитації, бібліотеками всіх типів і видів, іншими організаціями незалежно від форм власності (зокрема з іноземними) відповідно до чинного законодавства України.
 3. Фахівці Відділу беруть участь у різноманітних масових заходах різних рівнів, організованих як Бібліотекою, так і іншими установами та організаціями.
 4. Відділ здійснює зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю через оприлюднення результатів своєї діяльності на інформаційних стендах і в засобах масової інформації; наповнення сторінки Відділу на веб-порталі Бібліотеки та інших інформаційних ресурсів, створених для висвітлення й супроводження діяльності Відділу в мережі Інтернет, актуальною науковою інформацією.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Основним завданням Відділу є участь у формуванні інформаційного ресурсу Бібліотеки на різних носіях через:

 • розроблення тематико-типологічного плану комплектування фонду Бібліотеки та періодичне корегування його;
 • забезпечення максимального комплектування фонду Бібліотеки, зокрема методом контролю за дотриманням виконання постанови „Про порядок доставляння обов’язкового примірника документів” і передплати фахових періодичних видань;
 • здійснення сумарного та індивідуального обліку документів;
 • вилучення з облікових документів списаних видань;
 • здійснення наукового опрацювання вхідного документопотоку, а також ретрокаталогізування документів усіх видів на різних носіях інформації в ручному та автоматизованому режимах;
 • організація й удосконалення довідково-пошукового апарату бібліотеки в традиційній та електронній формі відповідно до „Системи каталогів і картотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського” для забезпечення вільного та багатоаспектного доступу до інформаційного ресурсу бібліотеки користувачам, зокрема віддаленим;
 • популяризування фондів і виховання інформаційної культури користувачів із застосуванням різноманітних форм і методів колективної та індивідуальної роботи з використанням ДПА Бібліотеки;
 • розроблення лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи Бібліотеки (представлення бібліографічних даних; формування авторитетних файлів індивідуальних і колективних авторів, предметних заголовків; таблиць класифікації УДК тощо);
 • розроблення нормативно-інструктивних, організаційно-управлінських, методичних матеріалів, які унормовують питання комплектування й каталогізування документів на різних носіях інформації;
 • удосконалення використання в роботі освітянських бібліотек інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС);
 • сприяння підвищенню професійної кваліфікації. Надання консультативно-методичної допомоги працівникам Бібліотеки й мережі освітянських бібліотек України, а також вивчення, узагальнення й упровадження в роботу Відділу досвіду провідних вітчизняних і зарубіжних бібліотек із питань комплектування й каталогізування документів;
 • упровадження в практику роботи мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України результатів наукових досліджень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
 • розвиток взаємовигідних зв’язків із науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, представництвами іноземних держав, провідними освітянськими бібліотеками України й зарубіжжя з питань внутрішнього та міжнародного книгообміну й каталогізування;
 • розширення співробітництва з бібліотеками наукових установ НАПН України, навчальних закладів різних рівнів акредитації, іншими організаціями за основними напрями діяльності Відділу.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

lobanovska_I_GЛобановська Інна Георгіївна

Освіта: вища, бібліотекар-бібліограф (у 1984 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука)

Трудова діяльність:

З 2020 р. – завідувач відділу формування інформаційних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2016–2019 рр. – завідувач відділу комплектування та наукового опрацювання документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2012–2015 рр. – завідувач відділу наукового опрацювання документів і організації каталогів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2008–2012 рр. – заступник директора з науково-бібліотечної роботи ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
2000–2008 рр. – завідувач відділу наукового опрацювання й каталогізації документів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
1977–2000 рр. – робота у Всесоюзному науково-дослідному інституті механізації тваринницьких ферм (бібліотекар, інженер з науково-технічної інформації, завідувач науково-технічної бібліотеки).

Професійні інтереси:

 • виникнення, становлення й розвиток інформаційно-пошукових систем бібліотек;
 • організація довідково-пошукового апарату бібліотек у традиційній та електронній формі;
 • лінгвістичне забезпечення електронних каталогів.

Google Академія   Електронний архів НАПН України

Працівники відділу

Гулак Валентина Миколаївна, головний бібліотекар

Довгалюк Олена Миколаївна, головний бібліотекар

Дунаєва Любов Михайлівна, головний бібліотекар

Соболєва Людмила Олександрівна, головний бібліограф

Хибник Ірина Соломонівна, головний бібліограф

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ ВІДДІЛУ

Завантажити: Лобановська І. Г. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації
: практ. посіб. / уклад.: Лобановська Інна Георгіївна ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 105 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек» ; вип. 20).
Завантажено: 811, размер: 1.3 MB, дата: 03.Січ.2020

Завантажити: Упровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти
: метод. рек. / уклад.: І. Г. Лобановська ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2018. – 63 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 17) (Шкільна бібліотека плюс ; № 15/16 (363/364), серпень).
Завантажено: 1789, размер: 1.7 MB, дата: 20.Вер.2018

Завантажити: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи
: практ. посіб. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [авт. кол.: Л. М. Бондар, Т. В. Добко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, І. І. Хемчян та ін. ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян]. – Київ, 2019. – 359 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек”; вип. 21).
Завантажено: 620, размер: 5.5 MB, дата: 30.Чер.2019

Завантажити: Бібліографічне оформлення наукових робіт
: метод. рек. / уклад.: Лобановська І. Г., Помчалова О. Г., Грудініна Н. Д. ; [наук. ред. І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2015. – 90 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 12).
Завантажено: 288, размер: 1.3 MB, дата: 13.Лют.2017

Завантажити: Доукомплектування фондів бібліотек освітянської мережі МОН України та НАПН України
: метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд. Н. С. Плужнікова ; наук. ред. І. Г. Лобановська]. – Київ : [б. в.], 2010. – 24 с.
Завантажено: 212, размер: 395.8 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Індексування документів ключовими словами
: метод. рек. / [уклад.: І. Г. Лобановська] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : Нілан-ЛТД, 2011. – 53 с. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 9).
Завантажено: 217, размер: 1.1 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Каталоги й картотеки Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: пам’ятка користувача / [уклад.: Р. П. Гаврилюк, Ю. Ю. Мішина ; наук. ред.: Т. Ф. Букшина, В. А. Зотова] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2004. – 32 с.
Завантажено: 191, размер: 630.6 KB, дата: 14.Лип.2017

Завантажити: Моніторинг надходжень документів до ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
: метод. рек. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. Л. М. Бондар; наук. ред. Н. С. Плужнікова]. – Київ : [б. в.], 2010. – 20 с.
Завантажено: 172, размер: 397.5 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу
: [практ. посіб.] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського [авт.-упоряд.: П. І. Рогова, І. І. Хемчян … І. Г. Лобановська … О. Г. Помчалова та ін.]. – Київ, 2002. – 62 с. – (Шкільний світ ; № 42/43 (170/171), листопад).
Завантажено: 299, размер: 3.0 MB, дата: 14.Лип.2017

Завантажити: Предметизація документів з питань освіти, педагогіки, психології
: практ. посіб. / уклад.: І. Г. Лобановська, Н. Є. Зоріна ; наук. ред. І. Г. Лобановська // Наук. пр. Держ. наук.-пед. б-ки України ім. В. О. Сухомлинського. Вип. 4. Інтегрований галузевий інформаційний ресурс: стан, проблеми, перспективи створення та забезпечення доступу : зб. наук. пр. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. – С. 401–531.
Завантажено: 184, размер: 2.0 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Робочі таблиці ББК для шкільних бібліотек
/ уклад.: І. Г. Лобановська, О. А. Чернюк // Організація роботи бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : [практ. посіб.] / АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2003. – 23 с. – (Шкільний світ ; № 13 (189), квітень).
Завантажено: 217, размер: 733.6 KB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Традиційні каталоги наукових бібліотек освітянської галузі
: Організація, ведення й редагування : метод. рек. / [уклад.: Лобановська І. Г. , Гаврилюк Р. П., Помчалова О. Г., Дубова Л. Г., Іванова Н. С., Гузняєва І. А., Коваленко С. Г. ; за заг. ред. Лобановської І. Г.] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ : [б. в.], 2006. – 166 с.
Завантажено: 267, размер: 1.3 MB, дата: 14.Лют.2017

Завантажити: Упровадження в практику роботи бібліотек освітянської галузі ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання
: практ. посіб. / [уклад.: І. Г. Лобановська, О. Г. Помчалова, І. С. Хибник ; наук. ред. І. Г. Лобановська] ; АПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2010. – 64 с. – (Шкільна бібліотека плюс ; № 1/2 (157/158), січень) (Сер. „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 6). – До 10-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Завантажено: 418, размер: 2.0 MB, дата: 14.Лют.2017

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 239-11-02
email E-mail: vnokd@i.ua

Контакти обмінного фонду

telephone Телефон: 380 (44) 467-22-14
email E-mail: ofdnpb@i.ua

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали