НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності

Відповідно до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу” та Постанови Кабінету Міністрів ”Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки” Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського  виконує функції координаційного, науково-методичного центру мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України, яка об’єднує понад 16 тисяч книгозбірень. Для реалізації вищезазначеної функції в структурі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з 2000 р. функціонує відділ науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності.

Основні напрями діяльності відділу

Науково-методична діяльність розробка концептуальних, регламентуючих та організаційно-методичних документів для мережі освітянських  бібліотек МОН України та НАПН України.

Координаційна діяльність – забезпечення функціонування мережі освітянських бібліотек як єдиної системи.

Аналітична діяльність методичний моніторинг – дослідження змін, що відбуваються як в окремих  бібліотеках, так і в мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України загалом.

Інноваційно-методична діяльність – виявлення й упровадження в практику роботи освітянських книгозбірень бібліотечних інновацій (вперше створених або удосконалених як ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, так і іншими освітянськими бібліотеками мережі), спрямованих на підвищення ефективності та якості їх діяльності.

Інформаційна діяльність – надання доступу до інформаційного ресурсу з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності з метою задоволення фахових потреб бібліотечних працівників, освітян, студентів тощо.

Консультаційно-методична допомога – надання консультаційної та практичної допомоги фахівцям освітянських бібліотек.

Підвищення кваліфікації організація системи підвищення кваліфікації фахівців освітянських бібліотек із застосуванням різних форм та методів.

Соціокультурна діяльністьналагодження співробітництва та взаємодії з закладами освіти, освітніми й громадськими організаціями, бібліотеками й суб’єктами соціокультурної діяльності. Проведення масових науково-методичних практичних і культурно-освітніх заходів (конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, воркшопів, майстер класів, тренінгів, панельних дискусій, презентацій, конкурсів, зустрічей з митцями, екскурсій тощо).

Експозиційно-виставкова діяльність організація художньо-мистецьких виставок, фотовиставок, книжкових виставок видавництв тощо).

Міжнародна діяльністьвстановлення широкого спектру соціокультурних зв’язків і співробітництва з зарубіжними бібліотечно-інформаційними й освітніми організаціями та установами.

Співпраця з громадськими, освітянськими та бібліотечними установами – участь співробітників Відділу в спільній діяльності з Українською Асоціацією Василя Сухомлинського, Українською бібліотечною асоціацією, освітянськими бібліотеками, провідними бібліотеками інших систем і відомств, іншими установами й організаціями незалежно від форм власності (у тому числі з зарубіжними).

Зв’язки із засобами масової інформації та громадськістю– налагодження зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю через оприлюднення результатів діяльності Відділу на інформаційних стендах і в засобах масової інформації; наповнення сторінки Відділу на вебпорталі Бібліотеки та інших інформаційних ресурсах, створених для висвітлення й супроводження діяльності Відділу в мережі Інтернет, актуальною  інформацією.

 Основні завдання відділу

Розробка концептуальних, нормативно-інструктивних та нормативно-методичних документів для освітянських бібліотек (концепції, стратегії, положення, правила, інструкції, методичні рекомендації, методичні посібники).

Розвиток координації та корпоративної співпраці книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.

Вивчення, узагальнення та впровадження в практику роботи освітянських бібліотек кращого українського і світового інноваційного досвіду роботи.

Надання консультативно-методичної допомоги фахівцям різних видів освітянських бібліотек за основними напрямами бібліотечної роботи (експертно-діагностичні виїзди на місця з метою проведення управлінського консультування, групові та індивідуальні консультації, тематичні довідки).

Організація та проведення масових заходів різних рівнів, спрямованих на підвищення кваліфікації працівників освітянських бібліотек: конференцій, семінарів, круглих столів, вебінарів, воркшопів, майстер класів, тренінгів, панельних дискусій, Днів фахівця, презентацій, конкурсів, художньо-мистецьких виставок, зустрічей з митцями, екскурсій тощо).

Участь у міжнародних ініціативах: форумах, акціях, масових заходах.

Організація і проведення „Бібліотекознавчого лекторію”.

Проведення бібліотечної секції в рамках Всеукраїнських педагогічних читань „Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю”.

Науково-методичне забезпечення щорічного проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек у рамках Міжнародного місячника шкільних бібліотек.

Формування спеціалізованого фонду документів кабінету бібліотекознавства. Організація довідково-пошукового апарату, бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів.

Наповнення віртуального інформаційно-бібліографічного ресурсу  „Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці, докуметознавці України та світу”.

Ведення на вебпорталі Бібліотеки сторінки „Бібліотечному фахівцю”.

Підготовка пропозицій до проєктів документів (в галузі освіти і бібліотечної справи), які готують Міністерство освіти і науки України та  Міністерство культури України, УБА.

Участь у професійних заходах, організованих Українською бібліотечною асоціацією, бібліотеками інших систем і відомств.

Участь у діяльності Української бібліотечної асоціації (секція працівників шкільних бібліотек).

Співпраця з методичними центрами провідних бібліотек України інших систем та відомств.

Співробітництво з бібліотеками закладів освіти різних рівнів акредитації, іншими організаціями шляхом участі у конференціях, семінарах, конкурсах, виставках, інших масових заходах.

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛУ

 

Гончаренко Олена Леонідівна

Посада: завідувач відділу
Освіта:  Київський університет ім. Т. Г. Шевченка (1995 р.).

Трудова діяльність:

Методично-видавничий центр МОН України (1995-2003 рр.), Інститут навчальної літератури центр МОН України (2003-2006 рр.), Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України (2006-2015 рр.), ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України (2015-2017 рр.), Державна  науково-педагогічна бібліотека ім. В. О.  Сухомлинського (з 2017 року)

Наукові інтереси: вивчення історії розвитку й сучасного стану книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку освітянських бібліотек, роль бібліотек навчальних закладів у освітньому процесі, проблеми дитячого читання

Google Академія   Електронний архів НАПН України

CПІВРОБІТНИКИ

section_4_4

Рубан Алла Іванівна

Посада: головний бібліотекар

 Google Академія   Електронний архів НАПН України

Міляуша Харисівна Лапада

Посада: головний бібліограф

У відділі науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського функціонує Кабінет бібліотекознавства

Контакти

telephone Телефон: 380 (44) 239-11-09
email E-mail: metodist22@ukr.net

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали