НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

7 листопада 2019 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського». У заході взяли участь понад 80 осіб: представники провідних, зокрема й освітянських бібліотек України, закладів вищої освіти, наукові та бібліотечні фахівці установ НАПН України, Педагогічного музею України та співробітники ДНПБ. Дистанційно долучилися до участі в заході науковці із Білорусі, Грузії, Польщі, Мексики.

Відкрила конференцію директор ДНПБ, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л.Д. Березівська, яка привітала присутніх, та побажала плідної роботи її учасникам. Із вітальним словом звернулася С.О. Сисоєва, академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, яка акцентувала увагу присутніх на масштабності діяльності ДНПБ, професіоналізмі та творчому підході у роботі її співробітників,  перспективних напрямах подальшої діяльності з науково-інформаційного забезпечення сфери освіти та науки.

У рамках Міжнародної науково-практичної конференції відбулася звітна конференція  наукових співробітників ДНПБ. На пленарному засіданні виступили: Л. Д. Березівська, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент НАПН України, директор ДНПБ, яка доповіла про підсумки наукової, науково-організаційної, науково-інформаційної, бібліотечної, науково-методичної, соціокультурної діяльності за 20 років Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського (1999–2019): здобутки та перспективи розвитку»). Керівники тем висвітлили основні результати наукових досліджень та їх упровадження: О.В. Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу історії освіти ДНПБ Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях»); Т.В. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища»); А.В. Селецький, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів (2017–2019)»). О.В. Воскобойнікова-Гузєва, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу наукової інформаційно-бібліографічної діяльності ДНПБ виступила з доповіддю («Бібліотечний соціальний інститут у вимірах цифрової культури»).

Відповідно до програми заходу проведено засідання трьох секцій учасники яких виступили із повідомленнями про актуальність результатів наукових розвідок та їх практичного упровадження. Відбулися дискусії та обговорення, сформульовано висновки за результатами засідань та окреслено подальші напрями вирішення розглянутих проблем.

З нагоди 20-річчя ДНПБ у цей день відбулися й урочистості, які супроводжувалися змістовною презентацією. Урочисту частину провела заслужена артистка України Лариса Недін. Музичний супровід здійснили інклюзивний камерний оркестр «SONIDO», керівник – Павло Степанович.

Відкрив урочистості Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України В.Г. Кремень, за ініціативи якого в 1999 році  створено освітянську книгозбірню, що стала провідним галузевим науково-інформаційним центром та зайняла гідне місце у структурі НАПН України. Василь Григорович високо відзначив діяльність колективу бібліотеки під керівництвом професора Л.Д. Березівської, наголосивши на тому, що вона зберігає й продовжує традиції, започатковані першим директором П.І. Роговою, та уміло запроваджує інноваційні перспективні напрями діяльності задля трансформації установи в потужний науково-педагогічний соціально значущий інформаційно-комунікаційний центр завдяки підвищенню якості науково-інформаційного супроводу галузі освіти та науки.

Президент академії вручив нагороди НАПН України бібліотеці та її працівникам і партнерам. Тож вітаємо колег із високими відзнаками!

У цей святковий день згадали добрим і теплим словом першого директора книгозбірні П.І. Рогову – одну із ініціаторів та головного організатора бібліотеки, на чолі з якою колектив здійснив велику роботу щодо її створення й розбудови.

Директор ДНПБ Л.Д. Березівська у своєму виступі привітала колектив ДНПБ з ювілеєм, подякувала співробітникам за сумлінну працю, висловила слова вдячності Президенту НАПН України, академіку В.Г. Кременю за створення і всебічну підтримку діяльності  бібліотеки, партнерам – за співпрацю.

Про роль і значення ДНПБ у здійсненні інформаційного забезпечення наукових досліджень, значну культурно-освітню діяльність та плідну творчу співпрацю з Українською асоціацією імені Василя Сухомлинського відзначила О.В. Сухомлинська. Вона передала вітання від голови асоціації О.Я. Савченко, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України та вручила співробітникам і партнерам відзнаки від асоціації за сприяння популяризації спадщини В. Сухомлинського й упровадження його творчих ідей.

Академік-секретар Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, академік С.О. Сисоєва зазначила, що сьогодні бібліотека підводить підсумки своєї діяльності за 20 років і планує подальші перспективи розвитку та щиро привітала колектив, побажавши подальших творчих успіхів, невичерпної енергії, втілення в життя високих мрій і прагнень на благо України.

Урочисті вітання з побажаннями подальшої плідної співпраці від ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України виголосила науковий співробітник відділу науково-методичного забезпечення видання навчальної літератури О.В. Мартинюк.

Від установ НАПН України бібліотеку привітали керівники та науковці, відзначивши її роль і значення в здійсненні інформаційного забезпечення наукових досліджень та масових науково-практичних заходів, побажали творчого натхнення та професійних здобутків, зокрема, директор Інституту проблем виховання, доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України І.Д. Бех; директор Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Л.Б. Лук’янова; ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», доктор філософії, член-кореспондент Академії вищої освіти України М.О. Кириченко; директор ННЦ професійно-технічної освіти, кандидат педагогічних наук Д.В. Гоменюк; від директора Інституту педагогіки, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України О.М. Топузова озвучив вітання заступник директора з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник М.В. Головко і головний науковий співробітник Інституту доктор педагогічних наук, доцент Н.І. Богданець-Білоскаленко; директор Педагогічного музею України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник О.П. Міхно; від директора Інституту інформаційних технологій і засобів навчання, доктора технічних наук, професора, дійсного члена НАПН України В.Ю. Бикова передала вітання вчений секретар інституту, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник О.М. Соколюк та ін.

Прозвучали вітання від науково-педагогічних працівників закладів освіти, які дякували за співробітництво та відзначили діяльність бібліотеки щодо вивчення історії педагогіки та сухомлиністики, а саме: від проректора з інноваційних досліджень та європейської інтеграції Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, доктора педагогічних наук, професора Н.М. Коляди; доктора наук із соціальних комунікацій, старшого наукового співробітника, завідувача кафедри бібліотекознавства та інформології Інституту журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка О.В. Воскобойнікової–Гузєвої; завідувача кафедри комп’ютерних мультимедійних ресурсів Національного авіаційного університету, доктора педагогічних наук, професора С.М. Лободи; завідувача кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка, доктора педагогічних наук, професора Г.І. Іванюк; від ректора Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України М.О. Носка передали вітання доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри соціальної роботи, освітніх і педагогічних наук Т.В. Янченко та кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи та освітніх і педагогічних наук Т.Л. Гавриленко; кандидата педагогічних наук, доцента кафедри історичної і громадянської освіти Н.Р. Петрощук; кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри історичної і громадянської освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка О.Є. Матвійчук; завідувача відділу навчально-виховної роботи КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» Л.Я. Карчиної; директора загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Бровари В.М. Кащеєва; заступника директора київської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 5 ім. Я.П. Батюка Л.М. Голуб; вихователя-методиста дошкільного навчального закладу № 428 «Ясла–садок» м. Києва І.В. Селіванової та ін.

Щирі вітання та Почесні грамоти від Національної академії аграрних наук України передав академік Національної академії аграрних наук України, академік-секретар Відділення наукового забезпечення інноваційного розвитку, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор В.А. Вергунов.

Вітання від директорів провідних бібліотек проголосили їх представники, зокрема, від генерального директора Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук України Л.А. Дубровіної – директор Інституту бібліотекознавства, кандидат історичних наук О.М. Василенко і доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, завідувач відділу науково-бібліографічної інформації НБУ ім. В. І. Вернадського Т.В. Добко; заступник директора Національної бібліотеки України для дітей Н.Й. Дзюба; вчений секретар Національної наукової медичної бібліотеки, кандидат наук із соціальних комунікацій Т.В. Кулієва; заступник директора Державної бібліотеки України для юнацтва Т.П. Сопова; завідувач відділу інформаційного забезпечення органів влади Н.Я. Зайченко; завідувач відділу КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» І.Й. Мороз; директор бібліотеки Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського В.В. Візнюк; директор бібліотеки Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди О.І. Шкира та ін. Директор Науково-педагогічної бібліотеки міста Миколаєва К.М. Картузов надіслав відеовітання для співробітників бібліотеки, зокрема наголосивши на  здійсненні науково-методичного супроводу діяльності освітянських бібліотек.

Від Української бібліотечної асоціації привітала працівників із ювілеєм виконавчий директор, кандидат історичних наук, доцент Я.Є. Сошинська, зазначивши вагому роль бібліотеки як культурно-інформаційного центру.

Передала вітання від видавництва «Ранок» та директора В.В. Круглова бренд-менеджер А. Апенько, яка побажала подальших спільних досягнень у здійсненні інформаційного забезпечення освітнього процесу.

Директор ДНПБ Л.Д. Березівська з нагоди 20-річчя за наполегливу працю вручила нагороди співробітникам і ветеренарам бібліотеки, за плідну творчу співпрацю  – діловим партнерам ДНПБ.

Надійшли вітання від партнерів ДНПБ: Київського університету імені Бориса Грінченка  (ректор, доктор філософських наук, професор, дійсний член НАПН України В.О. Огнев’юк); Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (ректор, доктор педагогічних наук, професор І.М. Шоробура), Рівненського державного гуманітарного університету (ректор, кандидат історичних наук, Р.М. Постоловський), посольства України в Ліванській Республіці (Надзвичайний і Повноважний Посол І.І. Осташ), Африканської ради в Україні (президент Ісса Діалло), видавництва «Ранок» (директор В.В. Круглов) та ін.

Під час конференції учасники мали змогу переглянути підготовлені книжкові виставки («Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського», «Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського – науково-інформаційний центр забезпечення сфери освіти та науки» тощо), відеоролики про діяльність установи та її відділів протягом 1999-2019 рр. («Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського – структурний підрозділ Національної академії педагогічних наук України» тощо); виставку книжок із дарчими підписами із колекції першого директора П.І. Рогової; виставку дитячих робіт за творами В. Сухомлинського та художні виставки; банер «Фотоакценти: Василь Сухомлинський», підготовлений співробітниками Педагогічного музею тощо.

Працівники бібліотеки створили гостям святковий настрій, прикрасивши хол квітами, повітряними різнокольоровими кульками та інсталяцією «книжковий торт». Під час конференції проводилися екскурсії до музейної експозиції, кімнати-музею рідкісної книги, читального залу фонду В.О. Сухомлинського.

Міжнародна науково-практична конференція пройшла на високому професійному рівні, у творчій та доброзичливій атмосфері.

Завантажити: Інформаційне забезпечення сфери освіти та науки: до 20-річчя Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 7листопада 2019 р., Київ / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського; [редкол.: Л. Д. Березівська (голова), Л. І. Страйгородська (заст. голови), С. В.Лапаєнко (відповідальний секретар) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 105 с.
Завантажено: 123, размер: 1.4 MB, дата: 13.Гру.2019

Інформацію підготували
Страйгородська Л. І., к. іст. н., заступник директора з
науково-інформаційної та бібліотечної роботи
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського,
Лапаєнко С. В., к. пед. н., с. н. с., вчений секретар
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Пленарне засідання
Секційні засідання
Урочиста частина з нагоди 20-річчя ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського

Анонси та оголошення

20.02.2024

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України Наказ від 19 лютого 2024 р.  № 11.     Детальніше...

08.02.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантної посади заступника директора з наукової роботи (бібліотечної) Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали