НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Конференції та педагогічні читання

Конференції та педагогічні читання

Педагогічні читання „Творча реалізація ідей Софії Русової в сучасній педагогічній практиці”, присвячені 155-річчю від дня народження Софії Федорівни Русової (1856-1940), 22 лютого 2011 р., м. Київ.

Всеукраїнська науково-практична конференція „Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності” , 30–31 березня 2011 р., Ніжин–Чернігів–Олешня.

30–31 березня 2011 р. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція „Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності”, присвячена 155-річчю від дня народження С. Ф. Русової. Організатори та учасники конференції: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського.

У заході взяли участь вчені, дослідники життя та діяльності С. Ф. Русової, педагоги та вихователі, які втілюють ідеї С. Русової в навчально-виховний процес у освітніх закладах України.

У межах програми конференції відбулись:

  • 30 березня – пленарне засідання, робота секцій, екскурсії до музеїв Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
  • 31 березня – знайомство з методами впровадження педагогічних ідей С. Ф. Русової  в практику роботи Олешнянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової та Центру педагогічної спадщини С. Ф. Русової Ріпкинської гімназії, відвідання цих закладів.

Всеукраїнської науково-практичної конференції

„Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності”

Фотогалерея

Мельничук О. В. – д-р фіз.-мат. наук, професор,Відмінник освіти України, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Антонець Н. Б. – ст. наук. співроб. лабораторії історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України
Криловець М. Г. – д-р пед. наук, професор кафедри географії Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Коваленко Є. І. – канд. пед. наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Примушко Н. М. – завідувач ДНЗ № 13, Освітньо-виховного центру Софії Русової Скомороха Г. О. – директор школи-дитячого садка „Либідь” м. Києва
Рогова П. І. – канд. іст. наук, заслужений працівник культури України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Улюкаєва І. Г. – канд. пед. наук, доцент кафедри дошкільної освіти Бердянського державного педагогічного університету
Рогова П. І. – директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Доркену А. М., Лога Т. В. – науковці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського біля пам’ятника першій вчительці на території Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Учасники конференції у Чернігові
Учасники конференції на батьківщині С. Ф. Русової – у с. Олешня Ріпкинського р-ну, Чернігівської обл., біля пам’ятного знаку С. Ф. Русовій. Учасники конференції на Майдані Софії Русової у с. Олешня Ріпкинського р-ну, Чернігівської обл.
Учасники конференції біля входу до садиби Софії Русової Каплиця, де поховані батьки С. Ф. Русової
Учасники конференції біля входу до каплиці, де поховані батьки С. Ф. Русової Учасники конференції біля будинку С. Ф. Русової (Ліндфорс) на території родового помістя Ліндфорсів у с. Олешня
 Учасники конференції відвідали Олешнянську середню загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової
Учасники конференції у музеї С. Ф. Русової, який організовано в Олешнянськійсередній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової (зліва на право: Доркену А. М., Куліш П. Г – директор ЗОШ ім. С. Ф. Русової, Коваленко Є. І., Рогова П. І., Лога Т. В., Синекоп Л. О.) Учасники конференції у музеї С. Ф. Русової в Олешнянській середній загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової
Виступ учнів  1-го класу Олешнянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової Коваленко Є. І. та Рогова П. І. дарують директору Олешнянської середньої загальноосвітньої школі І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової  Петру Григоровичу Кулішу перший біобібліографічний покажчик, присвячений С. Ф. Русовій, а також книги й періодичні видання від ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Директор дитячого садка ім. С. Ф. Русової (м. Київ) Синекоп Л. О. дарує директору Олешнянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. С. Ф. Русової Кулішу П. Г. карту України, на якій зазначені навчальні заклади, що працюють за педагогічними ідеями С. Русової Учасники конференції біля Олешнянської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІступенів ім. С. Ф. Русової
 Учасники конференції відвідали Центр педагогічної спадщини С. Ф. Русової у Ріпкинській гімназії
(смт Ріпки, Чернігівська обл.)
Учасники конференції у Ріпкинській гімназії (смт Ріпки, Чернігівська обл.), де створено Центр педагогічної спадщини С. Ф. Русової Гарус С. О. презентує роботу Центру педагогічної спадщини С. Ф. Русової
Виступає Коваленко Є. І. Учасники конференції у Центрі педагогічної спадщини С. Ф. Русової  
Рогова П. І. дарує директору Ріпкинської гімназії Корж Н. М. перший біобібліографічний покажчик „Софія Русова – педагог, державний діяч,просвітитель: до 155-річчя від дня народження С. Ф. Русової”, який було підготовлено ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та НДУ ім. М. Гоголя Співають учні Ріпкинської гімназії
Майстер-клас для учасників конференції (директор Ріпкинської гімназії Корж Н. М у колі гімназисток-вишивальниць)

Матеріали І Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», присвяченій 160-річчяю від дня народження С. Русової (25 лютого 2016 р., м. Івано-Франківськ, Україна) [Електронний ресурс] / за заг.ред.Т. К. Завгородньої. – Текст. дані. – Івано-Франківськ, 2016. – 256 с. – Режим доступу : https://conference.pu.if.ua/forum/files/25022016/zbirnyk.pdf (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференії «Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті сучасності» (24–26 березня 2016 р.) [Електронний ресурс]. – Текст. дані. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2016. – 150 с. – Режим доступу : http://www.ndu.edu.ua/storage/2016/PS_Sofii_Rysovoi.pdf (дата звернення : 08.01.2021). – Назва з екрана.

Педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народження С. Ф. Русової, 18–19 лют. 2016 р. / Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; [редкол.: М. О. Носко та ін.]. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 251 с.

Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К. Д. Ушинського, каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О. О. та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 204 с.

Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті нової української школи : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лют. 2019 року / [редкол.: І. В. Зайченко та ін.] ; ДНУ «Ін-т модернізації змісту освіти» [та ін.]. – Ріпки : Ріпкін. гімназія ім. Софії Русової, 2019. – 239 с.