НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

2010 рік

Андреев Георгий Яковлевич : к 100-летию со дня рождения / Укр. инженер.-пед. акад. ; [сост.: С. Ф. Артюх, Е. И. Еремина, Е. Н. Онуфриева, Е. Н. Рыбальченко ; науч. ред. Н. Н. Николаенко]. – Х. : УИПА, 2010. – 71 с.  Шифр зберігання: 016   А 65

Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка ; наук. ред.: В. В. Масненко ; авт. вступ. ст. О. П. Реєнт, О. О. Драч]. – Черкаси : Видавн. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 63 с. : портр. – (Серія: Бібліографія вчених України ; вип. 1).    Шифр зберігання  016    Г 95

Федір Васильович Зузук: науковець і викладач : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Геогр. ф-т, Лаб. краєзнавчих атласів, Б-ка ; [уклад.: З. К. Карпюк, О. Л. Димшиць, Л. П. Бондар, О. В. Антипюк]. – Луцьк : РВВ  Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 64 с. : фотогр.    Шифр зберігання 016    З-93

Борис Іванович Корольов : біобібліогр. покажч. (2000-2010 рр.) : до 80‑річчя від дня народж. / Ін‑т вищої освіти НАПН України, Європ. ун‑т ; [упоряд.: Я. С. Калакура, Г. О. Козлакова]. – К. : Вид‑во Європ. ун‑ту, 2010. – 31 с.    Шифр зберігання: 016    К 68

Віктор Петрович Коцур : біобібліогр. нарис / [уклад.: Ольга Шкира, Ніна Обертій, Інна Корж та ін. ; відп. за вип.: Ольга Шкира, Анатолій Коцур ; ред.: Анатолій Коцур, Володимир Борисенков, Валерій Хомич]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. – 180, [1] с. : фотогр. – (Сер. „Наукова еліта Переяславщини”). – Назва на обкл.: Коцур Віктор Петрович.    Шифр зберігання: 016    К 75

Коцур Надія Іванівна : учений у галузі охорони здоров’я дітей і підлітків, історії медицини, професор університету : біобібліогр. нарис / ДВНЗ “Переясла-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди” ; [уклад.: Ольга Шкира, Лідія Губар, Альона Спіжова та ін. ; відп. за вип. Ольга Шкира ; ред.: Віктор Коцур, Тамара Кебкало]. – Переяслав-Хмельницький : [б. в.], 2010. – 94, [1] с. : фотогр. – (Сер. „Наукова еліта Переяславщини”).    Шифр зберігання: 016    К 75

Володимир Йосипович Лажнік  : біобібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 35 с. : портр.   Шифр зберігання 016    Л 16

Петро Васильович Луцишин  : біобіліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Б-ка ; [уклад. Л. П. Бондар, А. О. Бояр]. – Луцьк : РВВ Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 39 с. : фотогр.   Шифр зберігання 016    Л 86

Морозов, О. «Альдини» в бібліотечному зібранні Ніжинського історико‑філологічного інституту князя Безбородька : каталог / Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [авт. передмови та упоряд. Морозов О. С.] . – Ніжин : Ферокол, 2010. – 38 с. : іл. – (Сер. «Книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.). – 190‑річчю б‑ки Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя присвячується.    Шифр зберігання: 017/019    М 80

Ніжинська вища школа: викладачі і випускники : календар знам. і пам’ят. дат на 2010 р. / Ніжин. держ. ун‑т ім. Миколи Гоголя, Бібліотека ; [упоряд.: Л. І. Литвиненко, І. М. Супруненко ; передмова Л. І. Литвиненко ; літ. ред. Н. А. Одарич ; відп. за вип. Н. О. Ленченко]. – Ніжин : [б. в.], 2010. – 43 с.    Шифр зберігання: 378.6:37    Н 60

Скарбниця знань університету : бібліогр. покажч. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [упоряд. Л. В. Гранатович ; вступ. ст. Л. І. Литвиненко]. – Ніжин : Вид-во НДУ, 2010. – 27 с. – До 190-річчя від дня заснув. б-ки Ніжин. вищої школи.     Шифр зберігання 016    С 42

Стародруки XVI – першої половини XVIII ст. з колекції «Polonica» бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : каталог /  Ніжин. культ.‑просвітн. Спілка громадян пол. походження «Астер», Б‑ка Ніжин. держ. ун‑ту ім. Миколи Гоголя, Музей рідкіс. книги ; [упоряд. кат. стародруків Морозов О. С. ; авт. тексту передмови: Морозов О. С., Потапенко М. В.]. – Ніжин : Гідромакс, 2010. – 174 с. : іл. – (Сер. «Книжкові пам’ятки у фондовому зібранні бібліотеки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : заснована у 2010 р.).    Шифр зберігання: 025.3 ; 78    С 77

Тарасенко Галина Сергіївна : (до 55-річчя від дня народження) : біобліогр. покажч. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Б-ка ; [упоряд.: О. В. Діденко, Т. М. Баланюк ; відп. за вип.: В. С. Білоус]. – Вінниця : [б. в.], 2010. – 63 с. : фотогр.   Шифр зберігання 016    Т 19

Технології навчання в системі професійної освіти : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Укр. інж.-пед. акад., Б-ка ; [уклад.: Панасенко Н. Л., Онуфрієва О. М. ; наук. консультанти: Шалімова І. Н., Чепурко І. П. ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко]. – Х. : УІПА, 2010. – 95 с.    Шифр зберігання: 016    Т 38

Факультет початкової освіти та практичної психології Бердянського державного педагогічного університету : біобібліографія / Бердян. держ. пед. ун-т, Ф-т почат. освіти та практ. психології ; [відп. ред. О. В. Голуб, А. М. Крамаренко ; бібліогр. ред. А. С. Толкачова]. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2010. – 99 с. : іл.    Шифр зберігання: 013  Ф 18


Анонси та оголошення

31.03.2023

flowers9

Щиро вітаємо

ГАЙДУК ВАЛЕНТИНУ ГРИГОРІВНУ

з Днем народження!

Бажаємо здоров’я, весни в душі, яскравого сонця,  щастя, творчого натхнення, незмінно-позитивнвого настрою, затишку й тепла в колі Вашої родини, серед друзів і колег!

Директор та колектив ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського НАПН України

Л. Д. Березівська

18.03.2023

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь у роботі круглого столу «Сучасні технології візуалізації колекцій цифрових освітніх ресурсів (до Всеукраїнського фестивалю науки). Захід відбудеться 17 травня 2023 р. у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського НАПН України у змішаному форматі.

Інформаційний лист

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали