НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Патріотичне виховання

Завантажити: З Україною в серці
: зб. поезій / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Хемчян І. І., Біла Л. О., Рубан А. І.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 256 с.
Завантажено: 21, размер: 2.8 MB, дата: 06.Лис.2017

У жовтні 2015 р. Державною науково-педагогічною бібліотекою України імені В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України спільно з Інститутом модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України проведено Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек «Виховуємо громадянина – патріота України». Головною метою проведеного заходу було привернення уваги до питань формування патріотичної свідомості учнівської молоді за допомогою об’єднання зусиль бібліотеки й педагогічного колективу. У рамках заходу відбувся конкурс авторських патріотичних віршів учнів. Твори переможців конкурсу увійшли до збірника «З Україною в серці». У збірнику також використані роботи учасників конкурсу патріотичного малюнку.

Завантажити: Патріотичне виховання у шкільних бібліотеках: методи та підходи
: метод. рек. / [авт.: І. І. Хемчян, Л. М. Бондар, Т. В. Добко, А. І. Рубан ; наук. ред.: Л. Д. Березівська, Т. В. Добко] ; НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017. – 103 c. – (Серія „На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек” ; вип. 16).
Завантажено: 147, размер: 1.6 MB, дата: 15.Вер.2017

Методичні рекомендації підготовлено з метою вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів з національно-патріотичного виховання. Висвітлено основні напрями, методи та форми роботи шкільної бібліотеки, розглянуто питання комплектування фонду літературою національно-патріотичного спрямування, підготовки рекомендаційних бібліографічних посібників, інформаційно-бібліографічного обслуговування учасників навчально-виховного процесу. У додатках вміщено орієнтовний план заходів із національно-патріотичного виховання у шкільній бібліотеці, інтернет-ресурси з питань патріотичного виховання. Видання призначено фахівцям бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, а також буде корисним усім, хто здійснює національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді.

Патріотичне виховання в бібліотеках : рекомендаційний бібліографічний список / уклад.: Алла Іванівна Рубан, Ірина Іванівна Хемчян ; наук. ред. Тетяна Василівна Добко ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2017.  – 44 с.

Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді : рек. покажч. літ. / КЗ ЛОР «Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека» ; [уклад. О. М. Туркало ; наук. ред. Н. С. Помфюк]. – Львів : КЗ ЛОР ЛОНПБ, 2016. – 68 с.

Україна – це МИ! Плекаємо патріотів України : рек. бібліогр. покажч. (на допомогу нац.-патріот. вихованню студентів – майбутніх педагогів) // Криворіз. держ. пед. ун-т, Наук. б-ка ; [упоряд. і бібліогр. ред. О. А. Дікунова ; за ред. О. М. Кравченко]. – Кривий Ріг, 2016. – 34 с.

Роль шкільної бібліотеки в національно-патріотичному вихованні учнівської молоді : зб. метод. матеріалів / [упоряд.: Ворфлік Л. В., Жеребкіна З. Г. ; за заг. ред. Л. Д. Покроєвої, С. Є. Вольянської] ; Харків. акад. неперерв. освіти. – Харків, 2017. – 235 с.

Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. О. Костюк ; голов. ред. О. Б. Айвазян. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – 74 с. – (Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. для працівників б‑к ВНЗ ІІІ–IV р. а. держ. форми власності Хмельниц. обл. ; № 19).

Україна патріотична : наук.-популяр. журн. / Від. нац.-патріот. виховання М-ва молоді та спорту, Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України, Наук. б-ка Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Каф. міжнар. туризму Ф-ту гот.-ресторан. бізнесу Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв. – 2017. – № 1. – 72 с.

«Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» : Всеукраїнський форум.

«Місія бібліотек навчальних закладів у національно-патріотичному вихованні дітей та молоді» : відеоролик.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ НА ДОПОМОГУ ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННЮ
 1. Національно-патріотичне виховання (портал Міністерства молоді та спорту України).
 2. Національно-патріотичне виховання юного покоління (портал Департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації).
 3. Міністерство оборони України : офіційний веб-сайт.
 4. Український інститут національної пам’яті.
 5. Інститут історії України НАН України.
 6. Громадські організації національно-патріотичного спрямування.
 7. Громадська організація „Молодіжний клуб Джура”.
 8. Українське добровільне культурно-просвітницьке правозахисне благодійне товариство „Меморіал” імені Василя Стуса.
 9. Національний музей історії України у Другій світовій війні.
 10. Національний музей „Меморіал жертв Голодомору”.
 11. Пластовий портал.
 12. Історична правда (розділ інтернет-газети „Українська правда”).
 13. Всеукраїнська громадська організація „Закінчимо війну”.
 14. Книга памяти Украины: электронная база данных.
 15. Центр досліджень визвольного руху.
 16. Головна редакційна колегія науково-документальної серії книг „Реабілітовані історією”.
 17. Українське військо у XX–XXI столітті.
 18. Національно-патріотичне виховання (Електронна бібліотека НАПН України).
 19. Питання патріотичного виховання на сторінках збірника наукових праць „Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді” Інституту проблем виховання НАПН України.
 20. До проведення Першого уроку в навчальних закладах України (портал ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського).
 21. Національно-патріотичне виховання молоді (сайт Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради „Академія неперервної освіти”).
 22. Відділ національного виховання Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 23. Національно-патріотичне виховання (блог кафедри теорії та методики виховання Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 24. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді (веб-сторінка НМЛ виховної роботи і формування культури здоров’я Комунального закладу „Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського”.
 25. Виховання дітей та молоді (сайт Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 26. Патріотичне виховання (сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 27. Мови різні – Україна одна: метод. матеріали (сайт Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
 28. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді (сайт Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського).
 29. Патріотичне виховання (сайт Комунального закладу „Сумський обласний інститут післядипломної освіти”).
 30. Сучасна методика виховної діяльності (методичні рекомендації з патріотичного виховання на сайті Черкаського обласного інституту педагогічних працівників).
 31. Ми – патріоти Черкащини” : Інтернет-проект.
 32. Ігри патріотів Херсонщини” (сайт Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки)
 33. Майстер-клас із виготовлення пам’ятного знаку „Мак пам’яті”.
 34. Програма учнівського патріотичного виховання дітей та учнівської молоді
 35. Киричок В. А. Сучасні форми і методи патріотичного виховання молодших школярів у позаурочній діяльності
 36. Патріотичне виховання в школі
 37. Краєзнавство як дійовий засіб патріотичного виховання молоді
 38. Героїко-патріотичне виховання як фактор консолідації українського суспільства (з досвіду роботи бібліотек ЦБС Солом’янського району м.Києва
 39. Плекаємо патріотів України: (збірка статей освітян Черкащини з досвіду патріотичного виховання)

Анонси та оголошення

22.05.2020

До участі в конкурсі допущені:

– ПОНОМАРЕНКО Лариса Олександрівна – на посаду завідувача відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ГУРАЛЮК Андрій Георгійович  – на посаду завідувача сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СУХОМЛИНСЬКА Ольга Василівна – на посаду головного наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДОБКО Тетяна Василівна  – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ВОСКОБОЙНІКОВА-ГУЗЄВА Олена Вікторівна – на посаду провідного наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ГАВРИЛЕНКО Тетяна Леонідівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ДЯЧЕНКО Людмила Миколаївна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ЗАКАТНОВ Дмитро Олексійович – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– МІХНО Олександр Петрович – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ПІНЧУК Ольга Павлівна – на посаду провідного наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РОСТОКА Марина Львівна – на посаду старшого наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СТРАЙГОРОДСЬКА Людмила Іванівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ТАРНАВСЬКА Сніжана Вікторівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору рідкісних видань відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ХОПТА Світлана Михайлівна – на посаду старшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ГОДЕЦЬКА Тетяна Іванівна – на посаду наукового співробітника відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– ГОНЧАРЕНКО Олена Леонідівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– ДЕМИДА Євгенія Федорівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДЕРЕВЯНКО Тетяна Михайлівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики;

– ДУРДАС Алла Петрівна – на посаду наукового співробітника відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом

– МАТВІЙЧУК Оксана Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– НІКОЛАЄНКО Ярослава Миколаївна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів;

– СЕРЕДА Христина Володимирівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти;

– СИМОНЕНКО Тетяна Василівна – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– СОШИНСЬКА Ярослава Євгенівна – на посаду наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СУХОМЛИНСЬКА Леся Віталіївна – на посаду наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики за сумісництвом;

– ШИЛО Олексій Андрійович – на посаду наукового співробітника сектору інформаційно-комунікаційних технологій і наукометрії відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти за сумісництвом;

– РУБАН Алла Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– СОЛОДОВНІК Олена Анатоліївна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ХЕМЧЯН Ірина Іванівна – на посаду молодшого наукового співробітника відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів за сумісництвом;

– ЧАЛА Наталія Володимирівна – на посаду молодшого наукового співробітника сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики.

30.04.2020

Шановні колеги!

Звертаємо вашу увагу на можливість налаштування для вчених НАПН України віддаленого доступу до наукометричних баз Scopus та Web of Science. Детальна інформація на сторінці Державної науково-технічної бібліотеки України.

Окрім цього, повідомляємо, що проводиться серія вебінарів українською мовою, присвячених роботі з базою даних Scopus Elsevier та бібліографічним менеджером Mendeley. Детальніше

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали