НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Наукові дослідження

ПОТОЧНІ

Педагогічна біографіка в інформаційному освітньо-науковому просторі України (прикладне)

Термін виконання: 2023–2025 рр. рр.
Науковий керівник: Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0123U100474

Освітянські бібліотеки як суб’єкт проєктування освітнього середовища в умовах цифровізації (прикладне)

Термін виконання: 2023-2025 рр.
Науковий керівник: Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0123U100477

Інформаційно-аналітичний супровід цифрової трансформації освіти і педагогіки: вітчизняний і зарубіжний досвід (прикладне)

Термін виконання: 2023-2025 рр.
Науковий керівник: Ростока Марина Львівна, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0123U100476

Проєктування баз знань цифрових освітніх ресурсів (прикладне)

Термін виконання: 2023-2025 рр.
Науковий керівник: Гуралюк Андрій Георгійович, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу цифрових технологій та комп’ютерного забезпечення ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0123U100475

Інформаційно-аналітичний супровід психологічної науки у воєнний та повоєнний періоди України (прикладне)

Термін виконання: 2024-2025 рр.
Науковий керівник: Коваленко Інна Едуардівна, кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): № 0124U000842

ЗАВЕРШЕНІ

Педагогічна наука та освіта в особах, документах, бібліографії (прикладне)

Термін виконання: 2020-2022 рр.
Науковий керівник: Березівська Лариса Дмитрівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0120U002093
Звіт

Інформаційні ресурси освітянських бібліотек у розвитку педагогіки, психології та освіти (прикладне)

Термін виконання: 2020-2022 рр.
Науковий керівник: Пономаренко Лариса Олександрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувач відділу науково-освітніх інформаційних ресурсів Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0120U002094
Звіт

Бібліографічний та аналітичний супровід діяльності Національної академії педагогічних наук України щодо науково-методичного забезпечення модернізації та реформування освіти (прикладне)

Термін виконання: 2020-2022 рр.
Науковий керівник: Лапаєнко Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0120U002095
Звіт

Відображення розвитку національної освіти і педагогічної думки у друкованих та електронних виданнях (фундаментальне)

Термін виконання: 2017-2019 рр.
Науковий керівник: О. В. Сухомлинська, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти Президії НАПН України
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0117U004802
Звіт

Науково-інформаційний супровід освітянської галузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних процесів (прикладне)

Термін виконання: 2017-2019 рр.
Науковий керівник: А. В. Селецький, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу наукової реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0117U004803
Звіт

Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища (прикладне)

Термін виконання: 2017-2019 рр.
Науковий керівник: Т. В. Добко, доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0117U004804
Звіт

Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України (фундаментальне)

Термін виконання: 2014–2016 рр.
Науковий керівник: Т. В. Добко, док. наук із соц. комунікацій, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник  відділу науково-методичного забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0114U000238

Основні результати дослідження
Здійснено науковий аналіз документопотоку з питань формування та використання інформаційних ресурсів у бібліотеках України протягом 2010–2015 рр. Проведений аналіз продемонстрував різноманіття тем публікацій і напрямів досліджень, дав змогу простежити, наскільки розробленими були питання роботи з ІР, а також виявити ряд проблем, які потребують подальшого висвітлення і, по можливості, розв’язання. Розроблено організаційно-технологічні засади та методи гармонізації традиційних і електронних галузевих інформаційних ресурсів. У процесі дослідження з’ясовано, що гармонізація є важливим чинником, який сприяє інформатизації процесів наукової та управлінської діяльності в галузі, спрямованій на практичні завдання модернізації науки та освіти в Україні. Розглянуто новітні технології для вдосконалення обслуговування користувачів, формування електронних бібліотек, зокрема формування Наукової педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Розв’язання проблем гармонізації традиційних і електронних галузевих інформаційних ресурсів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського здійснено через формування цифрових колекцій. На основі парадигми інформаційного суспільства теоретично обґрунтовано доцільність та актуальність використання веб-порталу як засобу гармонізації традиційних і електронних галузевих інформаційних ресурсів; визначено підхід до побудови веб-порталу й інтегрування його з інформаційними системами підтримки традиційних та електронних галузевих інформаційних ресурсів в єдиному веб-середовищі. Досліджено можливості використання „хмарних технологій” для створення електронного наукового періодичного видання „Наукові праці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”. Створено сайт видання у межах проекту „Наукова періодика України”.
Розроблено наукові засади аналітико-синтетичного опрацювання вхідного документного потоку до сукупного фонду освітянських бібліотек. У процесі дослідження охарактеризовано ІПМ, використовувані для розкриття змісту документів: класифікаційну, предметизаційну та дескрипторну. Обґрунтовано думку, що в складі лінгвістичного забезпечення інформаційно-пошукової системи має бути хоча б одна вербальна і одна класифікаційна ІПМ.  Уперше досліджено питання формування й використання авторитетних файлів колективних авторів, індивідуальних авторів і предметних заголовків у провідних освітянських бібліотеках України. Обґрунтовано потребу в кооперуванні роботи провідних освітянських бібліотек України у створенні зведених баз даних для надання користувачам оперативного доступу до наукової інформації. Розкрито зміст галузевого інформаційного ресурсу через створення бібліографічної продукції. Уперше досліджено бібліотечно-інформаційний ресурс підручників і навчальних посібників з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Виявлено здобутки методичної науки для творчого використання в процесі сучасного підручникотворення. Здійснено наукове опрацювання документів XIX – поч. XX ст.з фонду рідкісних видань, зокрема іноземних. Розроблено науково-методичні засади забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. Узагальнено статистичну інформацію, отриману від провідних освітянських бібліотек, продовжено роботу з визначення рейтингу основних показників їх діяльності. Уперше проаналізовано наукову діяльність бібліотек вишів педагогічного та інженерно-педагогічного профілів. Досліджено представлення сайтів провідних освітянських бібліотек у всесвітній мережі Інтернет.
Результати науково-дослідної роботи протягом 2016 р. упроваджено в практику роботи провідних освітянських бібліотек у процесі участі науковців у 29 заходах. За звітний період підготовлено й опубліковано 124 наукові праці: монографію «Організація і методика створення галузевих бібліотечно-інформаційних ресурсів для освітянської галузі України»; каталог «Підручники та навчальні посібники з природничо-математичних предметів для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського»; практичний посібник «Організаційно-управлінські, нормативно-інструктивні і методичні документи для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (2014–2016 рр.)»; бібліографічні видання «Андрій Миколайович Гуржій (до 70-річчя від дня народження)», «Дошкільна освіта як складова системи безперервної освіти України (2007-2014)», «Спеціалізовані вчені ради як складник розвитку Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (1994–2014)»; оглядове видання «Провідні освітянські бібліотеки України в дзеркалі статистики»; довідник «Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів освітянських бібліотек МОН України та НАПН України у 2015 р.»; збірник наукових праць «Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського», вип. 5.  Нарощувалися електронні інформаційні ресурси: повнотекстова база даних «Електронна колекція наукових праць В. О. Сухомлинського»; бібліографічна база даних «Галузеві періодичні видання України (журнали). 1807–1922 рр.»; бібліографічна «Зведена база даних галузевих рідкісних і цінних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України». Опубліковано 115 статей, із них у зарубіжних виданнях – 9, у наукових фахових виданнях – 18.
Звіт

Модернізація науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України (прикладне)

Термін виконання: 2015–2016 рр.
Науковий керівник: Зозуля С. М., канд. іст. наук, провідний науковий співробітник відділу реферативної та аналітичної інформації у сфері освіти ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в УкрІНТЕІ): 0115U002128

Основні результати дослідження
Досліджено зарубіжний та український досвід науково-інформаційної діяльності освітянських бібліотек, виявлено й проаналізовано особливості галузевих інформаційних потреб користувачів як чинника формування системи науково-інформаційного забезпечення освітянської галузі, здійснено моніторинг ефективності науково-інформаційної діяльності ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського. Доведено, що одним із інноваційних напрямів розвитку сучасних бібліотек є актуалізація інформаційно-аналітичної діяльності та, відповідно, формування нового ядра працівників бібліотечно-інформаційної сфери – компетентних фахівців-аналітиків, здатних до здійснення аналітичної діяльності на сучасному рівні розвитку ІКТ і глобального нарощення обсягів інформації. Обґрунтовано перспективні напрями модернізації науково-інформаційної діяльності провідних книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України, досліджено шляхи трансформації мережі освітянських бібліотек у базові документально-комунікаційні комплекси глобального інформаційного середовища, проаналізовано науково-методичні засади забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
Розроблено комплекс бібліографічних, реферативних, оглядово-аналітичних матеріалів з актуальних проблем педагогіки та психології освіти з метою модернізації науково-інформаційної діяльності мережі освітянських бібліотек. Результати науково-дослідної роботи апробувалися під час участі науковців у 42 науково-практичних заходах.
За звітний період опубліковано й підготовлено до друку 53 наукових праць: практичний посібник «Науково-інформаційна діяльність провідних освітянських бібліотек України», бібліографічне видання «Науково-інформаційна діяльність бібліотек: теорія й практика»; наукове інформаційно-аналітичне галузеве періодичне видання [електронне] (двічі на рік) «Аналітичний вісник у сфері освіти й науки» – 4 вип.; наукові інформаційно-аналітичні документи з актуальних питань розвитку педагогічної і психологічної наук, у т.ч. реферативні, оглядові; науково-інформаційні матеріали з актуальних питань розвитку педагогічної й психологічної наук до Загальнодержавної реферативної бази даних «Україніка наукова» [електронний ресурс] та її друкованого органу УРЖ «Джерело» Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво; здійснювався розвиток БД «Періодика» та реферативної БД ЕК ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського через корпоративні зв’язки з книгозбірнями мережі освітянських бібліотек НАПН України. Опубліковано 34 статті, із них у зарубіжних виданнях – 4; у наукових фахових виданнях – 7.
Звіт

Наукова організація інформаційної діяльності галузевого бібліотечного комплексу Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського

Термін виконання: 2012–2014 рр.
Науковий  керівник: Воскобойнікова-Гузєва О. В., кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0112U000330

Основні результати дослідження
 Теоретичне обґрунтування наукових підходів до розвитку системи інформаційно-аналітичного забезпечення освіти в Україні шляхом аналізу кращого світового і вітчизняного досвіду інформаційної діяльності, досвіду співпраці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з книгозбірнями мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України щодо обміну електронними записами аналітичного розпису періодичних видань та створення реферативної інформації, вивчення специфіки інформаційно-аналітичної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського тощо; розроблення методичних та організаційних засад започаткування наукового інформаційно-аналітичного періодичного видання з питань освіти, педагогічної та психологічної наук; розв’язання проблеми обміну аналітичними бібліографічними записами з періодичних видань, поповнення загальнодержавної реферативної бази даних “Україніка наукова”, її паперового варіанта УРЖ „Джерело” та галузевої реферативної бази даних, розміщеної на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, матеріалами з питань педагогіки, психології та освіти через корпоративні зв’язки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з провідними освітянськими бібліотеками; удосконалення поняттєво-термінологічного апарату, зокрема визначення сутності та виокремлення структурних складових (передусім аналітичної складової) професійної компетентності працівників бібліотечно-інформаційної сфери в умовах розвитку інформаційного суспільства; формування комп’ютерних баз даних (БД) “Періодика” та галузевої реферативної БД шляхом виявлення та опрацювання документальних джерел; розвиток дистантних інформаційних послуг “Віртуальна бібліографічна довідка”.
Звіт

Теоретичні та науково-практичні аспекти створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

Термін виконання: 2011–2013 рр.
Науковий керівник: П. І. Рогова канд. іст. наук, старший науковий співробітник, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0101U002291

Основні результати дослідження
Створення ефективної системи для інформаційного забезпечення освіти і науки, що складається з інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу (ІГІР) сформованого спільними зусиллями ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського з бібліотеками освітянської мережі НАПН України та МОН України та утворення єдиного вікна доступу до нього. Розроблення й поглиблення теоретичних, організаційних, технологічних та методичних засад створення ІГІР з питань педагогіки й освіти на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та впровадження їх у діяльність мережі; розроблення й упровадження трьох концепцій: „Концепція створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу в ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”, „Концепція науково-педагогічної електронної бібліотеки ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського”, „Концепція веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського як єдиної точки доступу до галузевих інтегрованих ресурсів”; формовання 4 інтегрованих ресурсів з психолого-педагогічних питань, які розташовані на веб-порталі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, а саме: зведена база дисертацій із психолого-педагогічних питань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек мережі, зведена база періодичних видань ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського та бібліотек мережі, розподілена система локальних каталогів ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського і провідних бібліотек мережі, науково-педагогічна електронна бібліотека ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; запровадження он-лайн послуг (електронна доставка документів, замовлення документів через електронний каталог на броне полицю, віртуальна бібліографічна довідка, служба „запитай бібліотекаря”, навігатор в Інтернет) завдяки яким активізувалось інформаційне забезпечення віддалених користувачів бібліотеки.
За результатами дослідження підготовлено словник законодавчої та стандартизованої термінології; збірники: наукових праць, організаційно-управлінських, нормативно-інструктивних і методичних документів для освітянських бібліотек МОН України та НАПН України за 2011–2013 рр., аналітичних і статистичних даних провідних освітянських бібліотек України; зведені плани науково-інформаційної й видавничої діяльності освітянських бібліотек України та основних заходів бібліотек.
Підготовлено до друку і видано 15 бібліографічних покажчиків та бібліографічний посібник – каталог „Підручники і навчальні посібники з гуманітарних дисциплін для початкових і середніх навчальних закладів (1918–1945 рр.) з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського”. Розкриття ІГІР здійснювалось через традиційні та віртуальні книжкові виставки, 18 з яких сформовано і представлено на порталі бібліотеки. Підготовлено 20 комплексних матеріалів для віртуальних інформаційно-бібліографічних ресурсів „Видатні педагоги України та світу” та „Видатні бібліотекознавці, бібліографознавці, книгознавці України”.
Звіт

НАУКОВІ -ДОСЛІДНІ РОБОТИ
(2000–2010 рр.)

Результати науково-дослідних робіт 2000­-2010 рр. знаходяться в архіві Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО. Сухомлинського

Науково-методичні та організаційні засади інформаційно-аналітичного забезпечення педагогічної науки, освіти і практики України

Термін виконання: 2008–2011 рр.
Науковий керівник: О. М. Яценко, кандидат  історичних наук, старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0107U010704

Теоретичні засади формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з питань психолого-педагогічної науки і освіти на базі  Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського

Термін виконання: 2006–2010 рр.
Науковий керівник:  П. І. Рогова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0106U000637

Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України

Термін виконання: 2003–2007 рр.
Наукові.керівники: В. І. Лутовинова, кандилдат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського;
Т. В. Добко кандидат історичних наук, старший науковий співробітник ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0103U003617

Створення, становлення і розвиток мережі освітянських бібліотек України (Х–ХХ ст.)

Термін виконання: 2001-2005 рр.
Науковий  керівник: П. І. Рогова канд. іст. наук, директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0101U000028

Концепція Державної науково-педагогічної бібліотеки України

Термін виконання: 2000 р.
Науковий керівник: П. І. Рогова, директор ДНПБ України.
Номер державної реєстрації (в Укр ІНТЕІ) – 0100U004773


Анонси та оголошення

21.06.2024

Шановні колеги!

Запрошуємо до публікації в електронному науковому фаховому журналі «Науково-педагогічні студії» (вип. 8/2024) Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.  Детальніше…

20.06.2024

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського оголошує конкурс на заміщення вакантних посад. Детальніше...

Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали