НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Т. Ф. Бугайко

 1. Бесіди з молодими словесниками про уроки літератури в 5 і 6 класах /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1967. – 264 с. – (Бібліотека вчителя‑словесника).

          Рец.: [Рецензія] / К. О. Ходосов // Укр. мова і літ. в шк. – 1968. – № 4. – С. 88–90.

 1. ¹Вивчення творів Т.Г. Шевченка в середній школі / Ф. і Т. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1939. – 83 с.
 2. Вивчення творчості Павла Грабовського в середній школі /Ф. і Т. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1940. – 68 с.
 3. Вивчення творчості М.М. Коцюбинського в середній школі / Ф. і Т. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1939. – 124 с.
 4. ²Вивчення творчості Лесі Українки в середній школі /Ф. і Т. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1939. – 88, [1] с.
 5. Олесь Гончар у школі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. П. Хропко. – Київ : Рад. шк., 1968. – 181 с.
 6. ¹Ідейноестетичне виховання учнів на уроках літератури: лекція / Т. Ф. Бугайко ; Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького, Каф. методики мови й літ. – Київ : КДПІ, 1958. – 23 с.
 7. ¹Літературне читання: завдання для учнів заоч. серед. шк. : 5 кл. / Т. Ф. Бугайко ; М‑во освіти УРСР, Від. шкіл робітн. і сел. молоді та шкіл дорослих. – Київ : Рад. шк., 1950. – 48 с.
 8. Те саме: 6 кл. / Т. Ф. Бугайко ; М‑во освіти УРСР, Від. шкіл робітн. і сел. молоді та шкіл дорослих. – Київ : Рад. шк., 1950. – 55 с.
 9. Те саме: 7 кл. / Т. Ф. Бугайко ; М‑во освіти УРСР, Від. шкіл робітн. і сел. молоді та шкіл дорослих. – Київ : Рад. шк., 1950. – 57 с.

          Те саме. – Вид. 2‑ге, випр. й допов. – Київ : Рад. шк., 1953. – 71 с.

 1. Майстерність учителясловесника /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1963. – 188 с.
 2. ¹Методика вивчення ліричного твору в середній школі: дис. … канд. пед. наук / Т. Ф. Бугайко ; Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького. – Київ : [б. в.], 1946. – 204 с.
 3. ¹Методика викладання української літератури: контрол. роботи для студентів‑заочників пед. ін‑тів / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, І. М. Проценко ; М‑во освіти УРСР, Навч.‑метод. каб. заоч. пед. освіти. – Київ : Вища шк., 1972. – 75 с.
 4. ¹Методика викладання української літератури: теми контрол. робіт / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1955. – 34 с.
 5. Методика викладання української літератури в VІІІХ класах середньої школи: посіб. для ф‑тів мови та літ. пед. ін‑тів / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко ; за заг. ред. П. К. Волинського. – Київ : Рад. шк., 1952. – 282 с.
 6. Методика викладання української літератури в VVII класах: (літ. читання) : посіб. для учит. ін‑тів УРСР / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. К. Волинський ; під ред. П. К. Волинського. – Київ : Рад. шк., 1950. – 205, [1] с.

          Те саме. – Вид. 2‑ге. – Київ : Рад. шк., 1952. – 212 с.

 1. ¹Методика преподавания украинской литературы в средней школе УССР: автореф. дис. … д‑ра пед. наук / Т. Ф. Бугайко ; АПН РСФСР, НИИ методов обучения. – М. : [б. и.], 1955. – 40 с.
 2. Навчання і виховання засобами літератури: [метод. посіб. для вчителів‑словесників та студентів‑філологів] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1973. – 176 с.
 3. ³О взаимосвязи в преподавании русской и украинской литературы в школах УССР /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Киев : Рад. шк., 1968. – 55 с.
 4. То же: [метод. письмо / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко] / М‑во просвещения УССР, Програм.‑метод. упр. – Киев : Рад. шк., 1969. – 56 с.
 5. О построении уроков литературы: (метод. письмо) / [Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко] / М‑во просвещения УССР, Програм.‑метод. упр. – Киев : Рад. шк., 1964. – 72 с.
 6. Примірні уроки з літературного читання в 5 класі: метод. посіб. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1956. – 199 с.
 7. ¹Про структуру уроків літератури: (метод. лист) / [Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко]. – Київ : Рад. шк., 1964. – 75 с.
 8. Українська література в середній школі: (курс методики) : посіб. для ф‑тів мови та літ. пед. ін‑тів / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко ; за заг. ред. П. К. Волинського. – Київ : Рад. шк., 1955. – 372 с.

          Рец.: [Рецензія] / М. П. Миценко, А. Г. Горбачов, Л. Е. Недзвецька // Літ. в шк. – 1956. – № 3. – С. 71–75; Українська література в середній школі / О. І. Білецький // Письменник і епоха : зб. ст., дослідж., рец. з питань укр. літ. / О. І. Білецький. – Київ, 1963. – С. 512–521.

        Те саме / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко. – Вид. 2‑ге, допов. й перероб. – Київ : Рад. шк., 1962. – 391 с.

 1. Українська радянська література: підруч. для серед. шк. : 10 кл. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. – Київ : Рад. шк., 1960. – 334 с.

     Те саме : підруч. для ХІ кл. серед. шк. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. – Вид. 2‑ге, перероб. і допов. – Київ : Рад. шк., 1962. – 411 с.

          Те саме. – Вид. 3‑тє, допов. – Київ : Рад. шк., 1963. – 424 с.

         Те саме. – Вид. 4‑те. – Київ : Рад. шк., 1964. – 419 с.

      Те саме : підруч. для Х–ХІ кл. серед. шк. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. – Вид. 5‑те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 419 с.

      ³Те саме : підруч. для 10 кл. серед. шк. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник. – Вид. 6‑те, змін. і допов. – Київ : Рад. шк., 1966. – 408 с.

          Те саме. – Вид. 7‑ме. – Київ : Рад. шк., 1967. – 408 с.

          Те саме. – Вид. 8‑ме. – Київ : Рад. шк., 1968. – 408 с.

         Те саме. – Вид. 9‑те, змін. й допов. – Київ : Рад. шк., 1969. – 455 с.

         Те саме. – Вид. 10‑те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 455 с.

         Те саме. – Вид. 11‑те. – Київ : Рад. шк., 1971. – 455 с.

         Те саме. – Вид. 12‑те. – Київ : Рад. шк., 1972. – 464 с.

         Те саме. – Вид. 13‑те. – Київ : Рад. шк., 1973. – 464 с.

   Те саме / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник ; за ред. І. О. Дзеверіна. – Вид. 14‑те. – Київ : Рад. шк., 1974. – 416 с.

        Те саме : підруч. для 10 кл. / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник ; за ред. І. О. Дзеверіна. – Вид. 15‑те. – Київ : Рад. шк., 1975. – 416 с.

        *Те саме. – Вид. 16‑те. – Київ : Рад. шк., 1976. – 416 с.

        Те саме / [Т. Ф. Бугайко та ін.] ; за ред. І. О. Дзеверіна. – Вид. 17‑те. – Київ : Рад. шк., 1977. – 416 с.

          Те саме. – Вид. 18‑те. – Київ : Рад. шк., 1978. – 416 с.

          Те саме. – Вид. 19‑те. – Київ : Рад. шк., 1979. – 416 с.

          Те саме. – Вид. 20‑те. – Київ : Рад. шк., 1980. – 416 с.

 1. ¹Художня література і комуністичне виховання учнівської молоді: текст лекції для батьків / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко ; Т‑во для поширення політ. та наук. знань УРСР. – Київ, 1952. – 32 с.
 2. Важлива проблема виховання молоді: [про естет. виховання учн. молоді засобами літ.] / Т. Ф. Бугайко // Літ. в шк. – 1957. – № 3. – С. 61–66. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 3. Вивчення мови романа О.Гончара «Прапороносці» / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1951. – № 3. – С. 45–52. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 4. Вивчення новели Ю. Яновського «Серед руїн» у 5 класі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко //Там само. – 1957. – № 1. – С. 31–37.
 5. Вивчення сатиричних образів у шкільному курсі української літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1954. – № 1. – С. 31–42. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 6. Вивчення усної народної творчості в 5–7 класах //Там само. – 1955. – № 3. – С. 38–45. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 7. В. В. Голубков: [до 75‑річчя з дня народж. і 50‑річчя наук.‑пед. діяльності вченого в галузі методики викладання літ. – дійсн. члена АПН РРФСР, д‑ра пед. наук В. В. Голубкова] / Т. Ф. Бугайко // Там само. – № 2. – С. 87–90.
 8. Два уроки : [про майстерність вчителя‑словесника на прикладі зіставлення двох уроків двох різних учителів на одну тему – аналіз образу Гафійки з повісті Коцюбинського «Fata morgana» в 9 кл.] /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1958. – № 6. – С. 32–38.
 9. Лист до колишньої учениці: [про вивч. худож. образу при викладанні літ. в ст. кл.] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1961. – № 3. – С. 70–73.
 10. Література в новій школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1959. – № 3. – С. 3–11. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 11. Нова програма КПРС і завдання учителя‑словесника / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1961. – № 6. – С. 3–12. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 12. Образ Й. В. Сталіна в творчості М. Бажана /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1952. – № 6. – С. 32–41. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 13. Образотворче мистецтво на уроках літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – № 1. – С. 41–48. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 14. Основні проблеми розвитку методики літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1959. – №  – С. 28–37. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 15. Особливості вивчення лірики в школі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1954. – № 5. – С. 40–46. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 16. Повторення й узагальнення курсу літератури в 10 класі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1956. – № 2. – С. 24–32. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 17. «Полоністика». Журнал для вчителів, орган Міністерства освіти [Польської Народної Республіки], Варшава, 1955, №№ 1–5: [огляд] / Т. Ф. Бугайко // Там само. – № 4. – С. 73–79.
 18. Про викладання теорії літератури в школі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1954. – № 6. – С. 3–12.
 19. Про ефективність уроків літератури [в середній школі] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1960. – № 4. – С. 23–32.
 20. Про літературу і трудове виховання / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1961. – № 5. – С. 68–74.
 21. Про структуру уроків літератури / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1962. – № 6. – С. 57–64.
 22. Профіль словесникамайстра /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. –  – № 1. – С. 3–9.
 23. Тема боротьби за мир у творчості М. Бажана /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1952. – № 3. – С. 30–40. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 24. У творчому єднанні: [про розвиток методики викладання укр. літ. як відгалуження пед. науки] / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1954. – № 3. – С. 3–13. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 25. Удосконалити проект програми [з української літератури для восьмирічної школи] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1959. – № 2. – С. 73–75.
 26. М. Г. Чернишевський – учитель літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1958. – № 3. – С. 27–34. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 27. Тарас Шевченко виховує радянську молодь /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1961. – № 2. – С. 44–53.
 28. Вивчення ліричних творів у школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Вивчення української літератури в школі: зб. ст. / упоряд. П. Д. Мисник. – Київ, 1956. – С. 238–250. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 29. Вивчення усної народної творчості в середній школі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – С. 206–219.– Бібліогр. у підрядк. прим.
 30. Вивчення романа О. Гончара «Прапороносці» в VII класі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Українська мова і література в школі : метод. зб. / М‑во освіти УРСР, Укр. НДІ педагогіки. – Київ, 1950. – Вип. 2. – С. 101–120.
 31. Позакласна й позашкільна робота з літератури: (з досвіду шкіл м. Києва) / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – Київ, 1949. – Вип. 1. – С. 51–102.
 32. Вивчення творчості О.Гончара як методична проблема / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Укр. мова і літ. в шк. – 1968. – № 4. – С. 30–35.
 33. Виховання читача /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1969. – № 8. – С. 41–47. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 34. Виховний вплив народної творчості на учнів / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1971. – № 6. – С. 37–45. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 35. Вірш П. Г. Тичини «Партію славить народ український» у 6 класі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1966. – № 1. – С. 38–42. – Прим. у кінці ст.
 36. На шляху шукань : [проблеми методики викладання укр. літ. в шк.] /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1967. – № 11. – С. 34–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 37. Наш ясний дороговказ: [про завдання виховання школярів засобами літ.] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1964. – № 6. – С. 31–36. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 38. Нові перспективи, нові завдання: [про виховання учнів засобами худож. слова] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1968. – № 1. – С. 31–37. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 39. Огляд і загальна характеристика творчості А. Ю. Тесленка /Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1972. – № 4. – С. 33–46. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 40. Основні проблеми вивчення творів Т. Г. Шевченка у школі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1964. – № 3. – С. 53–61. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 41. Перевірка знань учнів [на уроці літератури] /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1966. – № 3. – С. 64–70.
 42. Практичні заняття з методики літератури у педвузі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1969. – № 5. – С. 49–53.
 43. Проблемне вивчення літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1966. – № 12. – С. 25–31. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 44. Семінарське вивчення роману Ю. Яновського «Вершники» / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1972. – № 10. – С. 39–43. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 45. Семінарські заняття при вивченні літератури [в практиці шкіл] /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1965. – № 6. – С. 29–36.
 46. Словесник формується у вузі /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1964. – № 4. – С. 69–73. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 47. Сучасність у викладанні літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1966. – № 9. – С. 68–74.
 48. Творчі здобутки методики літератури / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1971. – № 2. – С. 1–9. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 49. Тенденції розвитку методики літератури на сучасному етапі / Т. Ф. Бугайко // Там само. – 1970. – № 9. – С. 1–9. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 50. Українські народні думи в 6 класі / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1965. – № 9. – С. 23–30. – Бібліогр. у підрядк. прим.
 51. Цілісний аналіз літературного твору /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1966. – № 6. – С. 20–26.
 52. Шукати резерви часу: [проблеми орг. уроків літ. в умовах перебудови структури серед. освіти] / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1965. – № 1. – С. 62–65.
 53. Ще раз про проблемне вивчення літератури /Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там само. – 1969. – № 10. – С. 79–82.
 54. Идейно‑эстетическое воспитание учащихся на уроках литературы / Т. Ф. Бугайко // Методика преподавания русского языка и литературы : респ. науч.‑метод. сб. – Киев, 1967. – Вып. 3. – С. 12–25. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 55. Методологическая и методическая подготовка учителя к уроку по литературе / Т. Ф. Бугайко // Там же. – Киев, 1969. – Вып. 4. – С. 109–123. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 56. О педагогическом мастерстве учителясловесника / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Там же. – Киев, 1966. – Вып. 2. – С. 103–115. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 57. То же /Татьяна Федоровна Бугайко // Антология педагогической мысли Украинской ССР / [сост. Н. П. Калениченко]. – М., 1988. – С. 433– – Биогр. справка о Т. Ф. Бугайко: с. 433–434.
 58. Майстерність учителя на уроці /Ф. Ф. Бугайко, Т. Ф. Бугайко // Рад. шк. – 1958. – №  – С. 26–33.
 59. Монографічна тема в шкільному курсі літератури : (на прикладі вивч. теми «Т. Г. Шевченко» / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Методика викладання української мови і літератури : респ. наук.‑метод. зб. / М‑во освіти УРСР ; [редкол.: О. Р. Мазуркевич (відп. ред.) та ін.]. – Київ, 1968. – Вип. 3. – С. 91–104.
 60. О связи преподавания русской и родной литературы в украинской школе / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Лит. в шк. – 1968. – № 3. – С. 46–52.
 61. Об использовании учебника при изучении литературы: (из опыта работы сред. шк. № 2 Юго‑Зап. ж. д., г. Киев) / Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко // Русский язык и литература в школе : метод. сб. / под ред. Т. Ф. Бугайко. – Киев, 1949. – Вып. 1. – С. 61–72.
 62. Преподавать литературу соответственно требованиям жизни / Т. Ф. Бугайко // Методика преподавания русского языка и литературы : респ. науч.‑метод. сб. – Киев, 1965. – Вып. 1. – С. 6–20. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 63. ³Г.С. Сковорода та його байки / Ф. Ф. Бугайко, Т. Ф. Бугайко // Молодь України. – 1944. – 7 груд.
 64. Упоряд.: ³Українська література : хрестоматія для 10 кл. / [упоряд.: Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник]. – Вид. 5‑те. – Київ : Рад. шк., 1966. – 552 с. – Поперед. вид. вийшли під назвою: Українська радянська література.

         ³Те саме. – Вид. 6‑те. – Київ : Рад. шк., 1967. – 552 с.

         ³Те саме. – Вид. 7‑ме. – Київ : Рад. шк., 1968. – 552 с.

         Те саме. – Вид. 8‑ме, змін. і допов. – Київ : Рад. шк., 1969. – 752 с.

         Те саме. – Вид. 9‑те. – Київ : Рад. шк., 1970. – 752 с.

         Те саме. – Вид. 10‑те. – Київ : Рад. шк., 1971. – 752 с.

        ¹Те саме. – Вид. 11‑те, змін. й допов. – Київ : Рад. шк., 1972. – 640 с.

        ³Те саме. – Вид. 12‑те. – Київ : Рад. шк., 1973. – 640 с.

        ³Те саме. – Вид. 13‑те. – Київ : Рад. шк., 1974. – 640 с.

         Те саме. – Вид. 14‑те. – Київ : Рад. шк., 1975. – 640 с.

 1. Упоряд.: ³Українська радянська література : хрестоматія для ХІ кл. серед. шк. / [упоряд.: Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник]. – Київ : Рад. шк., 1962. – 511 с.

          ³Те саме. – Вид. 2‑ге. – Київ : Рад. шк., 1963. – 534 с.

          ³Те саме. – Вид. 3‑тє. – Київ : Рад. шк., 1964. – 536 с.

        Те саме : хрестоматія для Х–ХІ кл. серед. шк. / [упоряд.: Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник]. – Вид. 4‑те. – Київ : Рад. шк., 1965. – 536 с.

Вид. 5–14‑те виходили під назвою: Українська література : хрестоматія для 10 кл.

         Те саме : хрестоматія для 10 кл. / [упоряд.: Т. Ф. Бугайко, Ф. Ф. Бугайко, П. Д. Мисник]. – Вид. 15‑те. – Київ : Рад. шк., 1976. – 640 с.

           Те саме. – Вид. 16‑те. – Київ : Рад. шк., 1977. – 640 с.

          ²Те саме. – Вид. 17‑те. – Київ : Рад. шк., 1978. – 670 с.

           Те саме. – Вид. 18‑те. – Київ : Рад. шк., 1980. – 640 с.

          *Те саме. – Вид. 19‑те, змін. і допов. – Київ : Рад. шк., 1981. – 639 с.

           Те саме. – Вид. 20‑те. – Київ : Рад. шк., 1983. – 639 с.

           Те саме. – Вид. 21‑ше. – Київ : Рад. шк., 1984. – 639 с.

           Те саме. – Вид. 22‑ге, змін. і допов. – Київ : Рад. шк., 1985. – 639 с.

           Те саме. – Вид. 23‑тє, змін. – Київ : Рад. шк., 1986. – 639 с.

           Те саме. – Вид. 24‑те. – Київ : Рад. шк., 1987. – 639 с.

 1. Упоряд.: ³Хрестоматія з української літератури : для 7 кл. серед. шк. / упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко, Ф. Бугайко. – Київ : Рад. шк., 1940. – 368 с.

        Те саме : для 7 кл. непов. серед. і серед. шк. / [упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко, Ф. Бугайко]. – Вид. 2‑ге. – Москва : Рад. шк., 1944. – 355 с.

        Те саме : для 7 кл. серед. шк. / упоряд.: Т. Бугайко, Ф. Бугайко. – [Вид. 3‑тє]. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1946. – 440 с.

           Те саме / упоряд.: М. Бернштейн, Т. Бугайко, Ф. Бугайко. – [Вид. 4‑те]. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1947. – 367 с.

            ³Те саме. – [Вид. 5‑те]. – Київ ; Харків : Рад. шк., 1948. – 380 с.

             Те саме. – Вид. 6‑те. – Київ : Рад. шк., 1949. – 380 с.

             Те саме. – Вид. 7‑ме. – Київ : Рад. шк., 1950. – 600 с.

             Те саме. – Вид. 8‑ме. – Київ : Рад. шк., 1951. – 587 с.

             Те саме. – Вид. 9‑те, перероб. – Київ : Рад. шк., 1952. – 559 с.

 1. Ред.: Література в школі : [метод. журн. для вчителів‑словесників] : орган М‑ва освіти УРСР. – Київ : Рад. шк., 1951–1962. – У 1951 р. вийшло 5 номерів, з 1952 р. виходив 6 разів на рік. – Голов. ред. з 1951 р. до 1954 р., № 2. Член редкол. з 1955 р., № 3 до 1962 р.
 2. Ред.: Методика преподавания русского языка и литературы  : респ. науч.‑метод. сб. / М‑во просвещения УССР ; [редкол.: Т. Ф. Бугайко (отв. ред.) и др.]– Киев : Рад. шк., 1965–1970.

         Вып. 1 / [вступ. ст. «Вместо предисловия», с. 3–5, Т. Ф. Бугайко]. – 1965. – 206 с.

          Вып. 2. – 1966. – 226 с.

           Вып. 3. – 1967. – 192 с.

           Вып. 4. – 1969. – 238 с.

           Вып. 5. – 1970. – 199 с.

         Рец. на вип. 1–3: [Рецензія] / В. С. Гречинська // Укр. мова і літ. в шк. – 1968. – № 1. – С. 92–93 ; Те саме / А. М. Сафонова // Там само. – С. 93–95.

 1. Ред.: ¹Про педагогічну майстерність учителя‑словесника / Ф. Ф. Бугайко ; за ред. Т. Ф. Бугайко ; Київ. держ. пед. ін‑т ім. О. М. Горького, Каф. методики мови і літ. – Київ : КДПІ, 1958. – 24 с.
 2. Ред.: Русский язык и литература в школе : метод. сб. Вып. 1 / под ред. Т. Ф. Бугайко ; М‑во просвещения УССР, Укр. НИИ педагогики. – Киев : Рад. шк., 1949. – 72 с.
 3. Ред.: Українська мова і література в школі : метод. журн. [для вчителів‑словесників] М‑ва освіти УРСР. – 1963– . – Київ : Рад. шк., 1963–1993. – Склався внаслідок об‑ня двох журн. – «Українська мова в школі» та «Література в школі». З 1994 р. журн. отримав назву «Дивослово». – У 1963 р. вийшло 10 номерів, з 1964 р. виходить 12 разів на рік. – Член редкол. з 1963 р. до 1972 р.
 4. Ред.: Хрестоматія з української літератури : для 6 кл. серед. шк. / упоряд.: П. Волинський, С. Канюка, Н. Падалка ; [ред.: Бугайко Ф. Ф., Бугайко Т. Ф.]. – Вид. 2‑ге. – Київ : Рад. шк., 1941. – 288 с.

З цими виданнями можете ознайомитись
у Державній науково‑педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

¹Праці з фонду Педагогічного музею НАПН України

²Праці з фонду Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова

³Праці з фонду Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського

*Праці з фонду Національної бібліотеки України ім. Ярослава Мудрого

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського
* – знаком астериск (*) відмічені документи з фонду
Педагогічного музею НАПН України