НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи»

19 травня 2021 р. у рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2021 (до 30-ї річниці Незалежності України) в онлайн-форматі відбувся VI Всеукраїнський науково-методологічний семінар з історії освіти «Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи». Семінар організовано відділом педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського НАПН України (далі – ДНПБ) спільно з Відділенням загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України, кафедрою педагогіки, психології й освітнього менеджменту імені професора Є. Пєтухова Херсонського державного університету, Педагогічним інститутом Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.

Захід відкрила доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ Л. Д. Березівська. Вона окреслила цілі й основні напрями роботи семінару. А також передала вітання учасникам заходу від доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України, академіка-секретаря Відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України С. О. Сисоєвої. Модерували семінар доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ О. В. Сухомлинська та доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ДНПБ Л. Д. Березівська.

Предметом обговорення наукового зібрання були такі питання: понятійно-термінологічна система сучасної історико-педагогічної науки; педагогічний понятійно-термінологічний апарат у структурі історико-педагогічних дисертацій: критичний аналіз; вплив зарубіжної понятійно-термінологічної лексики на вітчизняні історико-педагогічні дослідження; відображення історії розвитку педагогічних понять і термінів у науковій, навчальній та довідковій літературі; розвиток історико-педагогічної терміносистеми в незалежній Україні (1991–2021).

Цьогорічний науково-методологічний семінар з історії освіти об’єднав понад 60 наукових і науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти з різних наукових установ (ДНПБ, Президії НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Педагогічного музею України, Інституту історії України НАН України) і закладів освіти України (Ізмаїльського державного гуманітарного університету, КВНЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний коледж» ім. Т. Г. Шевченка, Київського кооперативного інституту бізнесу і права, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського університету імені Бориса Грінченка, Навчально-виховного комплексу «Школа гуманітарної праці» Херсонської обласної ради, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, Рівненського державного гуманітарного університету, Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Харківської загальноосвітньої школи ІІІІ ступенів № 101, Херсонського державного університету, Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка). Це свідчить про зацікавлення широкого кола українських дослідників історико-педагогічними проблемами.

З доповідями виступили провідні історики освіти, професори: О. В. Сухомлинська (До питання про становлення української педагогічної термінології: історіографічний аспект); Л. Д. Березівська (Поняттєво-термінологічний апарат історії освіти як складника педагогічної науки крізь призму європейських вимірів: нові фронтири); Н. М. Гупан (Про типові помилки у понятійно-термінологічному апараті дисертацій з історії педагогіки); О. О. Драч (Історія освіти Русі: особливості понятійно-термінологічного апарату досліджень); І. І. Колесник («Українське ХІХ століття» у категоріях глобальної історії); Н. А. Калініченко (Понятійно-термінологічний апарат дослідження педагогіки В. О. Сухомлинського науковцями 70-80-х років ХХ століття); Н. М. Коляда (Понятійно-термінологічний апарат дослідження дитячого руху); Н. С. Побірченко (Термін «Етнологія дитинства» в науковій рефлексії 1920-х рр. ХХ ст.); старший науковий співробітник О. П. Міхно («Феномен» як історико-педагогічне поняття), а також здобувач вищої освіти О. С. Павлова (Термінологічне визначення поняття «партнерство» у науковому предметному полі педагогіки).

Підбиваючи підсумки роботи VІ Всеукраїнського науково-методологічного семінару з історії освіти, його учасники наголошували на актуальності й важливості проведення таких наукових заходів, на налагодженні співпраці наукових установ і закладів вищої освіти у здійсненні історико-педагогічних досліджень, на популяризації значення історико-педагогічного знання.

За матеріалами проведеного наукового заходу підготовлено збірник матеріалів

Завантажити: Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи
: зб. матеріалів VІ Всеукр. наук.-методол. семінару з історії освіти, 19 трав. 2021 р., Київ / НАПН України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського [та ін.] ; [редкол.: Березівська Л. Д. (голова редкол.), Сухомлинська О. В., Тарнавська С. В. ; літ. ред. Хопта С. М. ; бібліогр. ред. Демида Є. Ф.]. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. 72 с.
Завантажено: 42, размер: 978.8 KB, дата: 07.Чер.2021

Матеріал підготувала
доктор педагогічних наук,
старший науковий співробітник
відділу педагогічного джерелознавства та біографістики
ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Тетяна Гавриленко


Анонси та оголошення

24.11.2021

Використання ресурсів EBSCO

Протягом жовтня-грудня 2021 року 200 закладів вищої освіти та наукових установ України, які влітку цього року подали відповідні заявки, мають змогу скористатися доступом до 12 баз даних платформи EBSCOhost у форматі безкоштовного тестового доступу.

Компанією EBSCO Information Services підготовлено коротке інформаційне відео українською мовою, в якому представлена інформація про алгоритм пошуку наукової інформації та можливості використання платформи EBSCOhost, яке доступне за посиланням: bit.ly/3qS3xV9 .

Просимо заклади вищої освіти та наукові установи, які отримали тестовий доступ до ресурсів платформи EBSCOhost, поінформувати на власних інформаційних ресурсах співробітників про можливість використання до 31 грудня 2021 року таких електронних ресурсів.

Детальна інформація про налаштування тестового доступу до платформи EBSCOhost доступна на вебсайті ДНТБ України за посиланням: bit.ly/3ivt3uA .

У разі виникнення додаткових запитань щодо налаштування та використання тестового доступу установами, які його отримали, слід звертатися за роз’ясненнями до ДНТБ України на електронні адреси: dbservice@dntb.gov.ua або gordienko@dntb.gov.ua.

18.11.2021

Конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Допущені до конкурсу: Якобчук Надія Олександрівна – завідувача відділу педагогічного джерелознавства та біографістики; Лапаєнко Світлана Володимирівна завідувача відділу наукового інформаційно-аналітичного супроводу освіти.
Всі матеріали

Наша анкета

Шановні користувачі!

ДНПБ України
імені В. О. Сухомлинського НАПН України прагне створити сучасний науково-освітній та культурний простір, що сприятиме якісному забезпеченню Ваших інформаційних потреб.

Просимо взяти участь в анонімному анкетуванні! 

Ваші відповіді допоможуть нам покращити бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів і слугуватимуть удосконаленню науково-інформаційного забезпечення сфери освіти, педагогіки, психології.

Вебінар

No meeting rooms are currently available to join.

Заходи

Всі матеріали

Виставки

Всі матеріали

Наші видання

Всі матеріали