НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія публікацій про життя та діяльність М. Ф. Берлинського

 1. *Брайчевський М. Ю. Берлинський Максим. Історія міста Києва. Ч. І // Київ. старовина. – 1972. – С. 74–202;
 2. *Брайчевський М. Ю. Максим Берлинський та його «Історія міста Києва» / М. Ю. Брайчевський // Берлинський М. Ф. Історія міста Києва / М. Ф. Берлинський. – К. : Наук. думка, 1991. – С. 5–20;
 3. Берлинскій (Максимъ Федоровичъ) // Энциклопедическій словарь / Изд. : Ф. А. Брокгаузъ, И. А. Ефронъ ; под. ред. проф. И. Е. Андреевскаго. – С.-Петербургъ, 1891. – Т. 3A : Бергеръ – Бисы. – С. 545;
 4. Берлинський Максим Федорович // Київ : іст.-біограф. енциклопед. довід. / Г. Ю. Івакін [та ін.] ; відп. ред. Ю. О. Храмов ; Ін-т гуманіт. досл. УАН. – К. : Фенікс, 2007. – С. 575–576;
 5. Дослідження київських старожитностей // Івакін Г. Ю.  Оповіді про стародавній Київ / Г. Ю. Івакін ; за ред. С. О. Висоцького. – К. : Рад. шк., 1982. – С. 5–13;
 6. *Вулиці Києва : довідник / За ред. А. В. Кудрицького. – К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1995. – 352 с.;
 7. Івакін Г. Ю. Історичний розвиток Києва XIII – середини XVI ст. (історико-топографічні нариси) [Електронний ресурс] / Г. Ю. Івакін. – Електрон. текст. дані. – К., 1996. – Режим доступу: http://rusarch.ru/ivakin1.htm. – Назва з екрану. – Дата звернення: 25.07.14;
 8. Ивакин Г. Ю. Колумб киевских древностей / Г. Ю. Ивакин // Берлинский М. Краткое описание Киева / Максим Берлинский. – К. : Час, 1991. – С. ІІІ–ХІІІ;
 9. *Максимович М. А. Поминка о М. Ф. Берлинском / М. А. Максимович // Временник Московского общества истории и древностей. — 1850. — Кн. V;
 10. Москальов Д. В. В щоденник київського історика Максима Берлинського [Електронний ресурс] / Д. В. Москальов // Публікація архівих документів. – Електрон. текст. дані. – 2014. – С. 205-250. – Режим доступу: http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/AU_3_2014/21.pdf. – Назва з екрану. – Дата звернення: 25.07.14;
 11. Рожановский, В. Крупный историк Киева [Электронный ресурс] / В. Рожановский, А. Мирошниченко. – Электрон. текст. даннные. – Зеркало недели. – 1998. – №3 (17-23 янв.). – Режим доступу: http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/krupnyy_istorik_kieva.html. – Название с экрана. – Дата обращения: 25.07.14.;
 12. *Туркевич, В. Літописець Києва Максим Берлинський/ В. Туркевич // Пам’ять століть. – 2005. – № 2. – С. 72–76;
 13. Хижняк З. І. Берлинський Максим Федорович / З. І. Хижняк // Києво-Могилянська академія в іменах ХVII–XVIII ст. : енциклопед. вид. –К., 2001. – С. 66–68;
 14. *Черняков, І. Перший історик Києва М. Берлинський / І. Черняков // Слово Просвіти. – 2005. – 11-17 серп. – С. 10;
 15. *Щербина В. И. Первый киевский археолог М. Ф. Берлинский // Киев. старина. – 1896. – № 12.

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Знаком астерикс (*) – позначені видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України

імені В. О. Сухомлинського