НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Г.С. Костюка

1928

 1. **До питання про порівняльну оцінку тестових форм / Г.С. Костюк // Укр. вісн. рефлексології та експеримент. педагогіки. – 1928. – Вип.  – С. 75–102.
 2. Про порівняльну вартість зорового і слухового способів тестування успішності учнів /Г. С. Костюк // Укр. вісн. рефлексології та експеримент. педагогіки. – 1928. – Вип.  – С. 99–129. – Текст укр. та нім. мовами.

 1930

 1. *До проблеми константності індивідуальних інтелектуальних різниць в дитячих групах / Костюк Г. С. // Зб. праць = Sammlung der Arbeiten / Київ. наук.-дослід. катедра педології. – Київ, 1930. – Т. 1. – С. 78–149. – Текст укр. та нім. мовами.

 1931

 1. Ред.: *Тренувальний матеріял з арифметики : цілі числа : метод. посіб. для вчителя / Київ. дослід. пед. станція, Каб. соціяльної педагогіки ; під керуванням та ред. Г. С. Костюка. – Харків : Рад. шк., 1931. – 55 с.

 1933

 1. *Педологія : підруч. для пед. технікумів / І. Д. Видро, Г. С. Костюк, П. Р. Чамата ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1933. – 292 с.

* * *

 1. Ред.: *Педологія : підруч. для пед. технікумів. – Див. № 5.

 1934

 1. **Організація додаткових занять з неуспішними учнями в школі / Г. С. Костюк // Комуніст. освіта. – 1934. – № – С. 72–82.

 1935

 1. *Про компелктування шкільних класів / Г. С. Костюк // Комуніст. освіта. – 1935. – № 10. – С. 78–83.

1937

 1. О некоторых очередных задачах советской психологии / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1937. – № 3. – C. 140–146.
 2. Про індивідуальний підхід до учнів у навчальній роботі / Костюк Г. // Комуніст. освіта. – 1937. – № 8. – С. 52–64.

1939

 1. Психологія: посібна кн. для студентів пед. вищ. шк. / за ред. Костюка Г. С. – Київ : Рад. шк., 1939. – 575 с.

Із змісту: Передмова / Костюк Г. С. – С. 3–4 ; Предмет і методи психології / [Г. С. Костюк]. – С. 5–21 ; Психо-фізична проблема в її історичному розвитку / [Г. С. Костюк]. – С. 21–49 ; Методи психології / [Г. С. Костюк]. – С. 49–69 ; Історичне виникнення і розвиток людської психіки / [Г. С. Костюк]. – С. 128–137 ; Свідомість особистості і її основні прояви / [Г. С. Костюк]. – С. 150–157 ; Відчуття / [Г. С. Костюк]. – С. 157–214 ; Сприймання / [Г. С. Костюк]. – С. 214–255 ; Пам’ять / [Г. С. Костюк]. – С. 255–308 ; Уява / [Г. С. Костюк]. – С. 308–331 ; Мислення / [Г. С. Костюк]. – С. 331–375 ; Мова / [Г. С. Костюк]. – С. 375–408 ; Почуття / [Г. С. Костюк]. – С. 408–456 ; Увага / [Г. С. Костюк]. – С. 456–479 ; Воля / [Г. С. Костюк]. – С. 479–507 ; Здібності / [Г. С. Костюк]. – С. 536–553 ; Темперамент і характер / [Г. С. Костюк]. – С. 553–573.

* * *

 1. Карл Маркс про свідомість людини / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / Нар. комісаріат освіти УРСР, Н.-д. ін-т педагогіки. – Київ, 1939. – Т. 1. – С. 35–62.
 2. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 1 / Нар. комісаріат освіти УРСР, Н.-д. ін-т педагогіки ; за ред.: В. В. Рудницького, Г. С. Костюка, С. Х. Чавдарова. – Київ : [Рад. шк.], 1939. – 340 с.
 3. Ред.: Психологія: посібна кн. для студентів пед. вищ. – Див. 11.

 1940

 1. О роли наследственности, среды и воспитания в психическом развитии ребенка / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1940. – № 6. – C. 15–39.
 2. Основні умови психічного розвитку дитини / Г. Костюк // Комуніст. освіта. – 1940. – № 4. – С. 98–113.

 1941

 1. Про роль спадковості, середовища і виховання в психічному розвитку дитини / Г. С. Костюк // Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології : (29 січ. – 4 лют. 1940 р.) / Нар. комісаріат освіти УРСР ; за заг. ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1941. – Т. 2 : Психологія. – С. 3–35.
 2. Ред.: Праці республіканської наукової конференції з педагогіки і психології : (29 січ. – 4 лют. 1940 р.) : [в 2 т.]. Т. 2 : Психологія / Нар. комісаріат освіти УРСР ; за заг. ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1941. – 224 с.

1945

 1. Герцен як психолог / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1945. – № 1/2. – С. 39–52.
 2. Фашистський звір сконав / Г. Костюк// Рад. освіта. – 1945. – 9 трав. (№ 20). – С. 2.
 3. Ред.: На допомогу вчителеві початкової школи : зб. ст. / за ред. Г. С. Костюка ; Нар. комісаріат освіти УРСР, Укр. н.-д. ін-т педагогіки. – Київ ; Львів : Рад. шк., 1945. – 170 с.

1946

 1. Здібності та їх розвиток у дітей : (до 10-річчя постанови ЦК ВКП(б) від 4.7.1936 р.) / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1946. – № 6. – С. 4–14.
 2. Науково-дослідний інститут психології / Г. Костюк // Рад. освіта – 1946. – 17 квіт. (№ 20). – С. 2.
 3. Основні принципи радянської психології та їх педагогічне значення / Г. С. Костюк // Радянська школа і організація її роботи : зб. на допомогу вчителеві Захід. обл. України / М-во освіти УРСР, Укр. н.-д. ін-т педагогіки ; за ред. С. Чавдарова. – Київ ; Львів, 1946. – С. 16–42.
 4. Про психологічні ідеї М. Горького / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1946. – № 3. – С. 13–24.

 1947

 1. **Про виховання волі у дітей / Г. С. Костюк // Рад. жінка. – 1947. – № 4. – С. 20.
 2. **Про розвиток здібностей у дітей / Г. С. Костюк // Рад. жінка. – 1947. – № 9. – С. 19–20.
 3. Радянська психологія за 30 років / Костюк Г. С. // Рад. шк. – 1947. – № 5. – С. 55–69.

 1948

 1. Психологія в середній школі : метод. вказівки / Г. С. Костюк ; М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. – Київ : Рад. шк., 1948. – 82 с.

* * *

 1. Досвід викладання психології і логіки в середніх школах УРСР / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1948. – № 5. – С. 35–41.
 2. О повышении качества преподавания психологии в педагогических и учительських институтах / Г. С. Костюк // Республиканское совещание : по пед. наукам : 29.05–1.06 1948 г. : тез. докл. – Киев, 1948. – С. 35–39.
 3. Психологічні погляди В. Г. Белінського / Костюк Г. С. // Рад. шк. – 1948. – № 3. – С. 27–38.
 4. Психологія в педагогічних і учительських інститутах / Г. Костюк // Рад. освіта. – 1948. – 25 черв. (№ 26). – С. 2.
 5. Що показав досвід викладання психології і логіки в середніх школах УРСР / Г. Костюк // Рад. освіта. – 1948. – 22 жовт. (№ 43). – С. 2.
 6. Рец.: «Вопросы психологии понимания» / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1948. – № 8. – С. 105–112. – Рец. на изд.: Известия АПН РСФСР. Вып. 7. Вопросы психологии понимания : тр. Ин-та психологии. – 1947. – 240 с.

1949

 1. *Психологічні погляди В. Г. Белінського / Г. С. Костюк ; М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. – Київ : Рад. шк., 1949. – 71 с.

* * *

 1. Актуальне вопросы формирования личности ребенка / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1949. – № 11. – С. 73–101.
 2. **Наша робота, наші завдання / Г. С. Костюк // Рад. освіта. – 1949. – 25 січ. (№ 4).
 3. Передмова / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – Т. 1. – С. 3–9.
 4. Про генезис поняття числа у дітей / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології / за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – Т. 1. – С. 10–32.
 5. Про деякі актуальні питання теорії психічного розвитку дитини / Костюк Г. С. // Наукова сесія : 15–17 черв. 1949 р. : тези доп. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. – Київ, 1949. – С. 3–7.
 6. Психологічні погляди Т. Г. Шевченка / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1949. – № 2. – С. 36–41.
 7. Психологія / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1949. – № 5. – С. 72–75.
 8. **Учіння І. П. Павлова про вищу нервову діяльність і психологія / Г. С. Костюк // Вісник АН УРСР. – 1949. – № 9. – С. 21–34.
 9. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 1 / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології / за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1949. – 287 с.

1950

 1. Вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність і його значення для психології : доп. на респ. нараді зав. рай. та міськ. від. нар. освіти, 25–27 груд. 1950 р. / Г. С. Костюк ; М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. – Київ : Рад шк., 1950. – 36 с.
 2. Здібності та праця людини : стенограма публ. лекції / Г. С. Костюк ; Т-во для поширення політ. та наук. знань. – Київ : [б. в.], 1950. – 43 с.

* * *

 1. Вчення І. П. Павлова та його значення для педагогічних наук / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1950. – № 6. – С. 14–20.
 2. Передмова / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1949. – Т. 2 : Питання педагогічної психології. – С. 3–6.
 3. Про психологічні передумови поліпшення якості шкільного навчання / Г. С. Костюк // На допомогу шкільному інспекторові : (зб. матеріалів) / М-во освіти УРСР. – Київ, 1950. – С. 104–145.
 4. Про психологію розуміння / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1950. – Т. 2 : Питання педагогічної психології. – С. 7–57.
 5. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 2. Питання педагогічної психології / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1950. – 303 с.

1951

 1. Вклад І. П. Павлова в розвиток матеріалістичної психології : стенограма лекції / Г. С. Костюк ; Т-во для поширення політ. та наук. знань Укр. РСР. – Київ : [Рад. Україна], 1951. – 31 с.

* * *

 1. Питання розвитку психіки дитини в світлі вчення І. П. Павлова / Г. С. Костюк // Дошк. виховання. – 1951. – № 7. – С. 3–14.
 2. Розвивай свою пам’ять! / Г. С. Костюк // Піонерія. – 1951. – № 3. –С. 28–29.
 3. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, З. Я. Біленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1951. – № 1–6. – Виходить 6 раз на рік.

1952

 1. Ушинський К. Д. Твори. В 6 т. Т. 5. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. [Т. 2] / [відп. за укр. вид.: Г. С. Костюк, С. Х. Чавдаров]. – Київ : Рад. шк., 1952. – 430 с.

Із змісту: Питання психології почуттів і волі в «Педагогічній антропології» К. Д. Ушинського / Г. С. Костюк. – С. 5–21.

* * *

 1. Вчення І. П. Павлова про вищу нервову діяльність – природничо-наукова основа психології / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1952. – Т. 3 : Питання загальної психології. – С. 33–90.
 2. Вчення І. П. Павлова про дві сигнальні системи та його значення для психології / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1952. – № 1. – С. 13–21.
 3. Передмова / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIII ст.) : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1952. – С. 216–254.
 4. Передмова / [Г. С. Костюк, О. М. Раєвський] // Наук. зап.: [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1952. – Т. 3 : Питання загальної психології. – С. 3–4.
 5. Психологічні ідеї О. М. Радіщева / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIII ст.) : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1952. – С. 216–254.
 6. Психологічні погляди М. В. Ломоносова / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIII ст.) : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1952. – С. 135–159.
 7. Психологічні погляди Г. С. Сковороди / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIII ст.) : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1952. – С. 160–187.
 8. Ред.: Нариси з історії вітчизняної психології (XVII–XVIII ст.) : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. школа, 1952. – 255 с.
 9. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.] Т. 3 : Питання загальної психології / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ : Рад. шк., 1952. – 302 с.
 10. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, З. Я. Біленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1952. – № 1–12. – Виходить щомісячно.
 11. Відп. за вип.: Ушинський К. Д. Твори. В 6 т. / [відп. за укр. вид.: Г. С. Костюк, С. Х. Чавдаров]. – Київ : Рад. шк., 1952.
  Т. 4. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. [Т. 1]. – 518 с.
  Т. 5. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної антропології. [Т. 2]. – 403 с. – Див. № 57.

1953

 1. *[Выступление на совещание по психологии] / Г. С. Костюк // Известия Акад. пед. наук РСФСР. – 1953. – Вып. 45 : Материалы совещания по психологии : стеногр. отчет. – С. 153–159.
 2. Некоторые вопросы психологической науки / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1953. – № 8. – С. 52–68.
 3. Передмова / Г. С. Костюк // На допомогу викладачеві психології в середній школі : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Костюка  Г. С. – Київ, 1953. – С. 2.
 4. *Питання психології в світлі праці Й. В. Сталіна «Економічні проблеми соціалізму в СРСР» / Г. С. Костюк // Наукова сесія : 2–4 квіт. 1953 р.: тези доп. / Н.-д. ін-т психології [та ін. ; ред. П. Р. Чамата]. – Київ, 1963. – С. 3–12.
 5. Ред.: На допомогу викладачеві психології в середній школі : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Костюка  Г. С. – Київ : Рад. шк., 1953. – 184 с.
 6. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, З. Я. Біленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1953. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1954

 1. Міжнародний психологічний конгрес / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1954. – № 12. – С. 35–39.
 2. О развитии мышления у детей : (возникновение понятия числа у ребенка) / Г. С. Костюк // Доклады на ХIV Международном конгрессе по психологии = Communications au XIVe congres international de psychologie = Communications at the XIV international congress of psychologie /АПН РСФСР. – Москва, 1954. – С. 39–56. – Текст на рус. и фр. яз.
 3. *Принципіальні питання побудови курсу психології в педагогічному інституті / Костюк Г. С. // Наукова сесія. Секція педагогічних наук : тези доп. / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького [та ін.].– Київ, 1954. – С. 3–7.
 4. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, З. Я. Біленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1954. – № 1–12. – Виходить щомісячно.
 5. Відп. за вип.: Ушинський К. Д. Твори. В 6 т. / [відп. за укр. вид.: Г. С. Костюк, С. Х. Чавдаров].– Київ : Рад. шк., 1954.
  Т. 1. Педагогічні статті. – 449 с.
  Т. 2. Педагогічні статті та матеріали до «Детского мира» та «Родного слова». – 559 с.
  Т. 3. Детский мир и хрестоматия. Родное слово. – 799 с.

1955

 1. Большая советская энциклопедия. Т. 35. Прокат – Раковины / гл. ред. Б. А. Введенский. – 2-е изд. – Москва : Большая совет. энцикл., 1955. – 672с.

Из содерж.: Психология / [Костюк Г. С.]. – С. 238–244.

 1. Психологія: підруч. для пед. вузів / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1955. – 526 с.

Із змісту: Передмова / [Г. С. Костюк]. – С. 3–4 ; Предмет, завдання і методи психології / [Костюк Г. С.]. – С. 5–17 ; Природа і сутність психіки / [Костюк  Г. С.]. – С. 17–52 ; Виникнення і розвиток психіки / [Костюк Г. С., Пелех П. М., Чамата П. Р.]. – С. 52–87 ; Основні форми психічної діяльності людини / [Костюк Г. С.]. – С. 87–98 ; Мислення / [Костюк Г. С., Концева О. М.]. – С. 234–279 ; Почуття / [Костюк Г. С., Балацька Л. А.]. – С. 310–341 ; Увага / [Костюк Г. С., Містюк В. В.]. – С. 341–360. ; Здібності [Костюк Г. С.]. – С. 476–491.

* * *

 1. К вопросу о психологических закономерностях / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1955. – № 1. – С. 18–28.
 2. Основні настанови в побудові підручника психології для педвузів і шляхи їх реалізації / Костюк Г. С. // Наукова сесія : 2–6 черв. 1955 р. : тези доп. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології. – Київ, 1955. – С. 3–6.
 3. Передмова / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. : [зб. ст.] : [в 2 ч.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1955. – Ч. 1. – С. 3–4.
 4. Питання психології в працях О. І. Герцена / Г. С. Костюк // Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. : [зб. ст.] : [в 2 ч.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1955. – Ч. 1. – С. 69–97.
 5. Піклуватися про психологічні передумови піднесення успішності учнів / Г. Костюк // Рад. освіта. – 1955. – 26 лют. (№ 9). – С. 2.
 6. **Русско-украинские связи в формировании передовой отечественной психологической мысли / Г. С. Костюк // Известия АПН РСФСР. – 1955. – Вып. 65 : Труды Научной конференции Академии педагогических наук РСФСР и научно-исследовательских педагогических институтов Украинской ССР, посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией, 6–7 мая 1954 года. – С. 54–68.
 7. **Як тренувати пам’ять / Г. С. Костюк // Зірка. – 1955. – 28 січ. (№ 5).
 8. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1955. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 9. Ред.: Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст. : [зб. ст.] : [в 2 ч.]. Ч. 1 / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1955. – 260 с.
 10. Ред.: Нариси з історії вітчизняної психології ХIX ст. : зб. ст. : [в 2 ч.]. Ч. 2. : Психологічна спадщина І. М. Сєченова / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1955. – 148 с.
 11. Ред.: Психологія: підруч. для пед. вузів. – Див. № 81.
 12. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, З. Я. Біленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1955. – № 1–12. – Виходить щомісячно.
 13. Відп. за вип.: Ушинський К. Д. Твори. В 6т. Т.  Матеріали до третього тома «Педагогічної антропології». Психологічні статті. Біографічні матеріали / [відп. за укр. вид.: Г. С. Костюк, С. Х. Чавдаров]. – Київ : Рад. шк., 1955. – 616 с.

 1956

 1. Завдання психології у поліпшенні роботи школи / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1956. – № 11. – С. 21–30.
 2. Некоторые вопросы взаимосвязи воспитания и развития личности / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1956. – № 5. – С. 3–14.
 3. О взаимоотношении воспитания и развития ребенка / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1956. – № 12. – С. 60–74.
 4. *О взаимосвязи воспитания и развития личности / Г. С. Костюк // Доклады на совещании по вопросам психологии личности : (сокращ. тексты) / АПН РСФСР [и др.]. – Москва, 1956. – С. 30–33.
 5. Передмова / [Г. С. Костюк, О. М. Раєвський] // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – Т. 4 : Питання загальної психології. – С. 3–4.
 6. Передмова / [Г. С. Костюк, О. М. Раєвський] // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – Т. 4 : Питання загальної психології. – С. 3–4.
 7. Про предмет і завдання психології / Костюк Г. С. // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського. – Київ, 1956. – Т. 4 : Питання загальної психології. – С. 5–41.
 8. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 9. Ред: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 4. Питання загальної психології / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Костюка Г. С., Раєвського О. М. – Київ : Рад. шк., 1956. – 244 с.
 10. Ред: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 6. Праці республіканської психологічної конференції / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, О. М. Раєвського, П. Р. Чамати. – Київ : Рад. шк., 1956. – 311 с.
 11. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк.,  – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1957

 1. *Основні напрями розвитку досліджень в радянській психології за 40 років / Г. С. Костюк // Наук. зап. : присвяч. 40-річчю встановлення рад. влади в Україні / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1957. – Т. 28. – С. 53–73.
 2. Передмова / [Г. С. Костюк] // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1957. – Т. 7 : Питання психології засвоєння учнями. – С. 3–4.
 3. Ред.: Наукові записки. Т. 7. Питання психології засвоєння учнями / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1957. – 247 с.
 4. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1957. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 5. Ред.: Наукові записки: присвяч. 40-річчю встеновлення рад. Влади в Україні. Т. 28 / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : [б. в.], 1957. –179 с.
 6. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1957. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1958

 1. Передмова / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1958. – Т. 8 : Радянська психологічна наука за 40 років. – С. 3–6.
 2. Проблеми психології мислення / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1958. – Т. 8 : Радянська психологічна наука за 40 років. – С. 137–225.
 3. Психологічні питання дальшого вдосконалення виробничого навчання / Г. С. Костюк // Матеріали республіканської науково-практичної конференції з питань виробничого навчання в школах Української РСР / М-во освіти УРСР ; упорядкували: Є. С. Березняк, О.Г. Сивець ; за заг. ред. П. Л. Миргородського. – Київ, 1958. – С. 60–84.
 4. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1958. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 5. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 8. Радянська психологічні наука за 40 років / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк, 1958. – 478 с.
 6. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 9. Питання психології / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк, 1958. –179 с.
 7. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк.,  – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1959

 1. Психологическая наука в СССР [в 2 т.]. Т. 1. / АПН РСФСР ; Ин-т психологии ; [редкол.: Б. Г. Ананьев, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев и др.]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР. – 1959. – 600 с.

Из содерж.: Вопросы психологии мышления / Г. С. Костюк. – С. 357–440.

 1. Українська радянська енциклопедія. Т. 1. А – Богунці / [голов. редкол.: М. П. Бажан, О. І. Білецький, І. К. Білодід та ін.].– Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., 1959. – 639 с.

Із змісту: Абстрактне мислення / [Г. С. Костюк]. – С. 16.

* * *

 1. Перебудова системи шкільної освіти і завдання психології /Г. С. Костюк // Рад. шк.  – 1959. – № 1. – С. 22–32.
 2. Передмова / [Г. С Костюк] // Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХIX і початку XX ст. : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1959. – С. 3–4.
 3. Передмова / [Г. С. Костюк та ін.] // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ, 1959. – Т. 12 : Питання спеціальної психології. – С. 3.
 4. *Про перехід від сприймання до мислі / Г. С. Костюк // Наук. зап. : [зб. наук. пр.] / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ, 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 60–63.
 5. *Про стан науково-дослідної роботи в галузі психології / Г. С. Костюк // Наук. зап. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1959. – Т. 11 : Питання психології. – С. 5–12.
 6. Психологічні питання поліпшення якості уроку / Г. С. Костюк // Психологічні умови поліпшення якості уроку : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, І. О. Синиці. – Київ, 1959. – С. 3–16.
 7. **Психологію– на службу радянській школі / Г. Костюк [та ін.] // Рад. освіта. – 1959. – 1 серп. (№ 31/32).
 8. Розвиток здібностей учнів у процесі навчання і праці / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1959. – № 9. – С. 29–39.
 9. **Ширити педагогічну пропаганду / Г. Костюк // Рад. освіта. – 1959. – 28 листоп. (№ 49).
 10. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1959. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 11. Ред.: Нариси з історії вітчизняної психології кінця ХIX і початку XX ст. : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1959. – 292 с.
 12. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1959. –
  Т. 10. Питання психології. – 238 с.
  Т. 11. Питання психології. – 302 с.
  Т. 12. Питання спеціальної психології. – 185 с.
  Т. 13. Питання психології мислення і мови. – 209 с.
 1. Ред.: Психологічні умови поліпшення якості уроку : зб. ст. / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка, І. О. Синиці. – Київ : Рад. шк., 1959. – 252 с.
 2. Ред.: Психологическая наука в СССР [в 2-х т.]. Т. 1. – Див. № 119.
 3. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк.,  – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1960

 1. **Педагогический словарь. В 2-х т. Т. 1 / под ред. И. А. Каирова. – Москва : Изд-во АПН, 1960. – 774 с.

Из содерж.: Мышление / [Г. С. Костюк]. – С. 719–722.

* * *

 1. Значення ідей В. І. Леніна для розвитку радянської психології / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1960. – № 4. – С. 21–33.
 2. Поєднання навчання з продуктивною працею – найважливіша умова всебічного розвитку школяра / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1960. – № 8. – С. 10–20.
 3. Психологические вопросы соединения обучения с производительным трудом / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1960. – № 6. – С. 3–22.
 4. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 14. Питання психології виховання / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1960. – 228 с.
 5. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1960. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 6. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 16. Питання психології / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1960. – 207 с.
 7. Ред.: Психологическая наука в СССР: [в 2 т.] Т. 2. / АПН РСФСР, Ин-т психологии ; [редкол.: Б. Г. Ананьев, Г. С. Костюк, А. Н. Леонтьев и др.]. – Москва : Изд-во АПН РСФСР. – 1960. – 656 с.
 8. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР / [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк.,  – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1961

 1. Психологія: підруч. для пед. вузів / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – 2-е, допов. вид. – Київ : Рад. шк., 1961. – 583 с.

Із змісту: Передмова / Г. С. Костюк. – С. 3–5 ; Предмет, завдання і методи психології / [Костюк Г. С.]. – С. 5–20 ; Природа і сутність психіки / [Костюк Г. С.]. – С. 20–55 ; Виникнення і розвиток психіки / [Костюк Г. С., Пелех П. М., Чамата П. Р.]. – С. 55–93 ; Основні форми психічної діяльності людини / [Костюк Г. С.]. – С. 94–105 ; Мислення / [Костюк Г. С., Концева О. М.]. – С. 254–304 ; Почуття / [Костюк Г. С., Балацька Л. К.]. – С. 337–372 ; Увага / [Костюк Г. С., Містюк В. В.]. – С. 372–391 ; Здібності / [Костюк Г. С.]. – С. 526–546.

 1. Українська радянська енциклопедія. Т. 5. Є – Італікі / голов. редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., [1961]. – 241 с.

Із змісту: Здібності / [Г. С. Костюк]. – С. 241.

* * *

 1. М. В. Ломоносов о психологии познания : (к 250-летию со дня рождения) / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1961. – № 5. – С. 9–24.
 2. *Навчання і розвиток особистості / Г. С. Костюк // Звітно-наукова конференція кафедр інституту КДПІ ім. О. М. Горького за 1960 рік : тези доп. / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1961. – С. 31–33.
 3. Психологічні ідеї М. В. Ломоносова / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1961. – № 11. – С. 26–31.
 4. Психологічні питання поєднання навчання з продуктивною працею учнів / Г. С. Костюк // Питання психології навчання і виховання = Вопросы психологии обучения и воспитания : тези доп. на конф. / Н.-д. ін-т психології УРСР [та ін.] ; за ред. Г. С. Костюка, П. Р. Чамати. – Київ, 1961. – С. 5–7.
 5. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1961. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 6. Ред.: Наукові записки: [зб. наук. пр.]. Т. 15. Питання психології виробничого навчання / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; [редкол.: Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1961. – 208 с.
 7. Ред.: Питання психології навчання і виховання = Вопросы психологии обучения и воспитания : тези доп. на конф. / Н.-д. ін-т психології УРСР [та ін.] ; за ред. Г. С. Костюка, П. Р. Чамати. – Київ : [б. в.], 1961. – 258с.
 8. Ред.: Психологія: підруч. для пед. вузів. – Див. №145.
 9. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О. М. Астряб, М. М. Грищенко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1961. – № 1–6. – Виходить щомісячно.
 10. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О. М. Астряб, Г. Д. Гриневич … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1961. – № 7–12. – Виходить щомісячно.

1962

 1. Українська радянська енциклопедія. Т. 9. Маяк– Нахічевань / голов. редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., [1961]. – 241 с.

Із змісту: Мислення / [Г. С. Костюк]. – С. 142.

* * *

 1. Рец.:*Ценная книга по психологии дошкольника / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1962. – № 6. – С. 138–141. – Рец. на кн.: Эльконин, Д. Б. Детская психология : (развитие ребенка от рождения до 7 лет) / Д. Б. Эльконин. – Москва, 1960.
 2. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1962. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 3. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О. М. Астряб, Г. Д. Гриневич … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк.,  – № 1, 2. – Виходить щомісячно.
 4. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, В. А. Валігура … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1962. – № 3–8. – Виходить щомісячно.
 5. Ред.: Радянська школа: щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1962. – № 9–11. – Виходить щомісячно.
 6. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, Г. І. Купрієнко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1962. – № 12. – Виходить щомісячно.

1963

 1. Здібності та їх розвиток у дітей / Г. С. Костюк. – Київ : Знання, 1963. – 80 с.
 2. Українська радянська енциклопедія. Т. 12. Пряшів – Світлофор / голов. редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., [1963]. – 576 с.

Із змісту: Психіка / [Г. С. Костюк]. – С. 8–9 ; Психологія / [Г. С. Костюк]. – С. 10–11.

 1. Українська радянська енциклопедія. Т. 14. Споживання – Тумак / голов. редкол.: М. П. Бажан [та ін.]. – Київ : Голов. ред. Укр. рад. енцикл., [1963]. – 592 с.

Із змісту: Талант / [Г. С. Костюк]. – С. 251–252.

* * *

 1. Актуальные задачи школы и проблемы психологии обучения / Г. С. Костюк, Н. А. Менчинская, А. А. Смирнов // Вопр. психологии. – 1963. – № 5. – С.48–60.
 2. Навчання і розумовий розвиток учнів / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1963. – № 2. – С. 17–25.
 3. О психологических основах программированного обучения / Г. С. Костюк // Первая республиканская конференция по программированию обучения : (дек. 1963 г.) : тез. докл. и выступлений / Гос. Ком. Совета Министров УССР по координации науч.-исслед. работ [и др.]. – Киев, [1963]. – С. 4–8.
 4. О путях руководства умственным развитием учащихся в процессе обучения / Г. С. Костюк, Л. Н. Проколиенко, И. Е. Синица // Тезисы докладов на 2 съезде общества психологов / О-во психологов при АПН РСФСР. – Москва, 1963. – Вып. 5 : Симпозиумы: Изучение свойств нервной системы и проблемы индивидуально-психологических различий. Психологические проблемы повышения эффективности обучения в школе. Формирование личности ребенка и вопросы воспитания. Проблемы общественной психологии. – С. 57–63.
 5. Обсуждение докладов / Г. С. Костюк // Философские вопросы физиологии высшей нервной деятельности и психологии : [материалы совещания] / АН СССР, Ин-т философии ; [ред. комис.: П. Н. Федосеев и др.]. – Москва, 1963. – С. 531–534.
 6. Передові ідеї в психологічній спадщині К. Д. Ушинського / Г. С. Костюк // Психологічна спадщина К. Д. Ушинського : [зб. ст.] / Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1963. – С. 3–24.
 7. Процессы мышления в решении перцептивных задач / Г. С. Костюк // Тезисы докладов на [2] съезде общества психологов / О-во психологов при АПН РСФСР. – Москва, 1963. – Вып. 1 : Общая психология. История психологии. – С. 63–65.
 8. *Сєченов і сучасні проблеми онтогенезу людської психіки / Г. С. Костюк // Вклад І. М. Сєченова в розвиток матеріалістичної психології : тези доп. на наук. конф., присвяч. 100-річчю «Рефлексів головного мозку», (груд. 1963 р.) / Н.-д. ін-т психології УРСР [та ін.].– Київ, 1963. – С. 3–6.
 9. *Some aspects of the interrelation between education and the development of personality / G. S. Kostiuk // Educational psychology in the USSR / edited by: Brian Simon, Joan Simon. – London, 1963. – P. 35–49.
 10. Ред.: Вопросы психологии: науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: Б. М. Теплов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 11. Ред.: Психологічна спадщина К. Д. Ушинського : [зб. ст.] / Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1963. – 234 с.
 12. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., – № 2–12. – Виходить щомісячно.

1964

 1. Машбиц Е. И. Зарубежные концепции программированного обучения / Машбиц Е. И., Бондаровская В. М. ; под ред. и с предисл. К. С. Костюка ; Науч.-исслед. ин-т психологии УССР, Киев. высш. инженер. радиотехн. училище. – Киев : [б. и.], 1964. – 170 с.

Из содерж.: Предисловие. – С. 3–6.

 1. Педагогическая энциклопедия. Т. 1. А–Е / гл. ред.: И. А. Каиров (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Совет. энцикл., 1964. – 831 с.

Из содерж.: Воспитание и развитие / Г. С. Костюк С. 389–394 ; Действие / Г. С. Костюк. – С. 657–658. Деятельность / Г. С. Костюк. – С. 709–712.

* * *

 1. *Актуальні психологічні питання програмованого навчання / Г. С. Костюк // Психологія навчання і виховання : тези доп. на респ. психол. конф. / Н.-д. ін-т психології УРСР [та ін.; редкол.: Г. С. Костюк та ін. ]. – Київ, 1964. – С. 3–5.
 2. *О психологических основах построения рациональных методов программированного обучения / КостюкГ. С. // Вопросы программированного обучения : [сб. тр.] / Киев. высш. инженер. радиотехн. училище войск противовоздуш. обороны страны ; под ред. Т. И. Ростунова. – Киев, 1964. – Вып. 2. – С. 22–37.
 3. Про психологічні основи програмування навчання / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1964. – № 5. – С. 54–62.
 4. *Психологічні питання програмування навчання / Г. С. Костюк // Звітно-наукова конференція кафедр інституту : тези доп. / Київ. держ. пед. ін-т ім. О. М. Горького. – Київ, 1964. – С. 82–83.
 5. Рец.: Исследование по проблеме обучения и развития / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1964. – № 5. – С. 148–151.– Рец. на кн.: Развитие учащихся в процессе обучения (1–2 кл.) / под ред. Л. В. Занкова. – Москва : АПН РСФСР, 1963 ; Занков Л. В. О начальном обучении / Л. В. Занков. – Москва : АПН РСФСР, 1963.
 6. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: Б. М. Теплов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1964. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 7. Ред.: Машбиц Е. И. Зарубежные концепции программированного обучения. – Див. № 188.
 8. *Ред.: Психологія навчання і виховання: тези доп. на респ. психол. конф. / Н.-д. ін-т психології УРСР [та ін. ; редкол.: Г. С. Костюк та ін. ]. – Київ : Рад. шк., 1964. – 363 с.
 9. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР  [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1964. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1965

 1. Мистецтво виховання і психологія /Г. С. Костюк // Рад. освіта. – 1965. – 16 жовт.(№ 82). – С.
 2. Психологічні питання виховуючого навчання / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1965. – № 9. – С. 19–26.
 3. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: Б. М. Теплов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1965. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 4. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 1 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: О. М. Авраменко, М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1965. – 179 с.
 5. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1966

 1. *Научные проблемы программированного обучения и пути их разработки / В. М. Глушков, Г. С. Костюк, Г. А. Балл [и др.] ; Науч. совет по кибернетике АН УССР, Ин-т психологии УССР. – Киев : [б. и.], 1966. – 32 с.
 2. Педагогическая энциклопедия. Т. 3. Н–См / гл. ред.: И. А. Каиров (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Совет. энцикл., 1966. – 879 с.

Из содерж.: Наследственность и воспитание / Г. С. Костюк. – С. 50–58 ; Психология / Г. С. Костюк. – С. 575–586.

* * *

 1. Дослідження з проблем психології навчання і виховання / Г. С. Костюк // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР. – Київ, 1966. – Вип. 2. – С. 3–12.
 2. Наукові проблеми програмованого навчання та шляхи їх розробки / В. М. Глушков, Г. С. Костюк, Г. О. Балл [та ін.] // Рад. шк. – 1966. – № 6. – С. 17–23 ; № 7. – С. 6–16.
 3. Некоторые аспекты взаимосвязи обучения и умственного развития / Г. С. Костюк / XVIII Международный психологический конгресс. Симпозиум 32 : Обучение и умственное развитие = Learning as a factor in mental development = Education et developpment mental /организатор Костюк Г. С., Менчинская Н. А. – Москва, 1966. – С. 7–21. – Текст на рус и англ. яз.
 4. Педагогічну пропаганду– на рівень вимог життя / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1966. – № 3. – С. 12–18.
 5. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: Б. М. Теплов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1966. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 6. Ред.: Профессиональная ориентация и консультация молодежи: сб. материалов / М-во просвещения УССР, Науч.-исслед. ин-т психологии ; [редкол.: Г. С. Костюка и др.]. – Киев : Рад. шк., 1966. – 163 с.
 7. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 2 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: О. М. Авраменко, М. І. Алексєєва, М. Ф. Баєв … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1966. – 163 с.
 8. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 3 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: О. М. Авраменко, М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1965. – 172 с.
 9. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн., орган М-ва освіти УРСР / [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1966. – № 1–12. – Виходить щомісячно.
 10. Організатор: XVIII Международный психологичнсский конгресс. Симпозиум 32: Обучение и умственное развитие = Learning as a factor in mental development = Education et developpment mental / [организатор: Костюк Г. С., Менчинская Н. А.]. – Москва : [б. и.], 1966. – 204 с.

 1967

 1. Общие основы педагогики / АПН СССР, Ин-т теории и истории педагогики ; под ред. Ф. Ф. Королева [и др.]. – Москва : Просвещение, 1967. – 391 с.

Из содерж.: Развитие и воспитание / Г. С. Костюк. – С. 139–197.

 1. Психологічна наука служить практиці: (рад. психологія за 50 років) / Г. С. Костюк. – Київ : Знання, 1967. – 62 с. – (Серія 6 ; № 8).

* * *

 1. Вклад психологов Украины в развитие советской психологической науки / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1967. – № 3. – С. 3–18.
 2. Некоторые аспекты взаимосвязи обучения и умственного развития / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1967. – № 1. – С. 24–27.
 3. Проблема развития ребенка в советской психологии / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1967. – № 6. – С. 23–45.
 4. Провідні ідеї радянської психології / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1967. – № 11. – С. 22–32.
 5. Професійне самовизначення як фактор формування особистості / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1967. – № 3. – С. 1–8.
 6. Психологічна наука / [Г. С. Костюк] // Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР, 1917–1967 /[М-во освіти Укр. РСР, Н.-д. ін-т педагогіки ; редкол.: Бондар А. Г., Дзеверін О. Г. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ, – С. 421–471.
 7. *Психологічні дослідження в УРСР за 50 років /Г. С. Костюк // Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР за 50 років : тези ювіл. наук. сесії / Н.-д. ін-т педагогіки [та ін. ; редкол.: Бандура О. М. та ін.]. – Київ, 1967. – С. 17–21.
 8. Психологія і формування нової людини : [з доп. директора Н.-д. ін-ту психології УРСР на ювіл. наук. сесії «Розвиток народної освіти і педагогічної науки в Українській РСР за 50 років», 20 листоп. 1967 р.] / Г. С. Костюк // Рад. освіта. – 1967. – 22 листоп. (№ 93). – С. 2.
 9. Рец: Содержательная книга по психологии мышления / Г. С. Костюк, Г. О. Балл // Вопр. психологии. – 1967. – № 3. – С. 172–178. – Рец. на кн.: Исследования мышления в советской психологии. – Москва, 1966.
 10. Ред.: Вопросы психологии: науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: В. Н. Колбановский, Ф. А. Сохин … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1967. – № 1. – Издаётся 6 раз в год.
 11. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН РСФСР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1967. – № 2–5. – Издаётся 6 раз в год.
 12. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1967. – № 6. – Издаётся 6 раз в год.
 13. Ред.: Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР, 1917–1967 / [М-во освіти Укр. РСР, Н.-д. ін-т педагогіки ; редкол.: Бондар А. Г., Дзеверін О. Г. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1967. – 483 с.
 14. Ред.: Психологія : респ. наук.-метод. зб. Вип. 4 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: О. М. Авраменко, М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1967. – 184 с.
 15. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1967. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1968

 1. *Навчання і розвиток особистості / Г. С. Костюк. – Київ : Рад. шк., 1968. – 45 с.
 2. Психологія : підруч. для пед. вузів / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології ; за ред. Г. С. Костюка. – Вид. 3-є, допов. – Київ : Рад. шк., 1968. – 571 с.

Із змісту: Предмет, завдання і методи психології / Костюк Г. С. – С. 3–18 ; Природа і сутність психіки / [Костюк Г. С.]. – С. 18–53 ; Виникнення і розвиток психіки / [Костюк Г. С., Пелех П. М., Чамата П. Р.]. – С. 53–91 ; Основні форми психічної діяльності людини / [Костюк Г. С.]. – С. 91–103 ; Мислення / [Костюк Г. С., Концева О. М.]. – С. 250–300 ; Емоції і почуття / [Костюк Г. С., Балацька Л. К.]. – С. 333–368 ; Увага / [Костюк Г. С., Містюк В. В.]. – С. 368–387 ; Здібності / [Костюк Г. С.]. – С. 516–535.

* * *

 1. Воспитывать на научной основе / Г. С. Костюк // Педагогические знания – народу : (сб. ст. об опыте пропаганды пед знаний на Украине) / Всесоюз. о-во «Знание», Науч.-метод. совет по пропаганде пед. знаний ; под ред. А. П. Кондратюка. – Москва, 1968. – С. 3–6.
 2. Навчання, виховання і розвиток особистості / Г. С. Костюк // Дошк. виховання. – 1968. – № 6. – С. 4–10.
 3. **Неутолимая жажда / Г. С. Костюк // Правды Украины. – 1968. – 20 апр.
 4. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1968. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 5. Ред.: Психологія: підруч. для пед. вузів. – Див. № 225.
 6. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 5 / М-во освіти УРСР ; [редкол.: О. М. Авраменко, М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1968. – 176 с.
 7. Ред.: Психологія : респ. наук.-метод. зб. Вип. 6 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1968. – 172 с.
 8. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. /М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1968. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1969

 1. **Вікові можливості засвоєння знань молодшими школярами / Г. С. Костюк // Початкова шк. – 1969. – № 1. – С. 21–27.
 2. *Принцип развития в психологии / Г. С. Костюк // Методологические и теоретические проблемы психологии / [отв. ред. Е. В. Шорохова]. – Москва, 1969. – С. 118–152.
 3. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Просвещение, 1969. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 4. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 7 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1969. – 151 с.
 5. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1969. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1970

 1. В. І. Ленін і психологічна наука / Г. С. Костюк. – Київ : Знання, 1970. – 63 с. – (Т-во «Знання» УРСР. Серія 6 ; № 12).

* * *

 1. Актуальные вопросы обучения и развития младшего школьника / Г. С. Костюк // Обучение и развитие младших школьников : материалы межресп. симпозиума / Ин-т общ. и пед. психологии АПН СССР [и др.] ; под ред. Г. С. Костюка. – Київ, 1970. – С. 3–8.
 2. Внесок психологів [в розвиток науки в УРСР] / Г. С. Костюк // Рад. освіта. – 1970. – 10 січ. (№ 2). – С. 2.
 3. Ленин и психологическая наука / Г.C. Костюк // Совет. педагогика. – 1970. – № 4. – С. 69–84.
 4. Развитие ленинских идей в советской психологии личности / Г.С. Костюк // Вопр. психологии. – 1970. – № 3. – С. 3–24.
 5. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості / Г. С. Костюк // Професійна орієнтація учнів : [збірник] / упоряд. З. С. Нечипорук. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – Київ, 1972. – С. 17–26.
 6. Розвиток ленінських ідей в радянській психології особистості /Г. С. Костюк // Рад. шк. –1970. – №  – С. 48–58.
 7. **Слово про нашу професію [інтерв’ю з директором Н.-д. ін-ту психології УРСР, д-ром психол. наук. Г. С. Костюком] / Г. С. Костюк ; інтерв’ю провів Е. Першин // Молода гвардія. – 1970. – 21 лют. (№ 36).
 8. Ф. Енгельс і проблеми психології / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1970. – № 11. – С. 8–20.
 9. Ф. Энгельс и проблемы психологии / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1970. – № 6. – С. 3–16.
 10. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, В. Н. Колбановский … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1970. – № 1–5. – Издаётся 6 раз в год.
 11. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, О. А. Конопкин … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1970. – № 6. – Издаётся 6 раз в год.
 12. Ред.: Обучение и развитие младших школьников : материалы межресп. симпозиума / Ин-т общ. и пед. психологии АПН СССР [и др.] ; под ред. Г. С. Костюка. – Київ : [б. и.], 1970. – 407 с.
 13. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 8 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1970. – 151 с.
 14. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 9 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1970. – 148 с.
 15. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-ва освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1970. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1971

 1. Вводный доклад по проблеме личности в философском и психологическом аспекте / [Г. С. Костюк] // Личность: материалы обсуждения проблем личности на симпозиуме, состоявшемся 10–12 марта 1970 г. в Москве / Всесоюз. науч. мед. о-во невропатологов и психиатров. – Москва, 1971. – С. 105–116.
 2. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості / Г. С. Костюк // Професійна орієнтація учнів / упоряд. З. С. Нечипорук. – Вид. 2-е, допов. і перероб. – Київ, 1971. – С. 17–26.
 3. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [редкол.: А. А. Смирнов, О. А. Конопкин … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1971. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 4. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 10 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, Б. Ф. Баєв, О. А. Братко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1971. – 184 с.
 5. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-ва освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, О. І. Гавриленко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1971. – № 1–9. – Виходить щомісячно.

1972

 1. Елементи діалектики в психологічних поглядах Г.С. Сковороди / Г. С. Костюк // Педагогічні ідеї Г. С. Сковороди : [збірник] / [редкол.: О. Г. Дзеверін та ін.]. – Київ, 1972. – С. 33–52.
 2. *Елементи діалектики в психологічних поглядах Г. С. Сковороди / Г. С. Костюк // Тези доповідей республіканської наукової конференції, присвяченої 250-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (1722–1794) / Укр. респ. ювіл. ком. по відзначенню 250-річчя з дня народж. Г. С. Сковороди [та ін.]. – Харків, 1972. – С. 144–146.
 3. Про психологічні основи оптимізації шкільного навчання / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1972. – № 3. – С. 4–16.
 4. Развитие педагогической психологии в Украинской ССР / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1972. – № 5. – С. 10–23.
 5. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Смирнов, О. А. Конопкин … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1972. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 6. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 11 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, О. А. Братко, М. В. Вовчик-Блакитна … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1972. – 175 с.
 7. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-ва освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1972. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1973

 1. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Смирнов, О. А. Конопкин … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1973. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 2. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 12 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, П. С. Горностай, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1973. – 160 с.
 3. Ред.: Психологія програмованого навчання / Н.-д. ін-т психології УРСР ; за ред. Г. С. Костюка, Г. О. Балла. – Київ : Рад. шк., 1973. – 125 с.
 4. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. А. Хлоп’ячий, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1973. – № 1–7. – Виходить щомісячно.
 5. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. В. Мороз, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1973. – № 8–12. – Виходить щомісячно.

 1974

 1. Прогресивні психологічні ідеї в педагогічній антропології К. Д. Ушинського / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1974. – № 2. – С. 15–24.
 2. Прогрессивные психологические идеи педагогической антропологии К. Д. Ушинского / Г. С. Костюк // Совет. педагогика. – 1974. – № 2. – С. 18–28.
 3. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; ред. совет : А. А. Смирнов, О. А. Конопкин … Г. С. Костюк и [др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1974. – № 1–2. – Издаётся 6 раз в год.
 4. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 13 / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. І. Алексєєва, П. С. Горностай, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1974. – 192 с.
 5. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1974. – № 3–6. – Издаётся 6 раз в год.
 6. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. В. Мороз, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1974. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1975

 1. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1975. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 2. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 14 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: Боришевський М. Й, Горностай П. С., Губко О. Т. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1975. – 180 с.
 3. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. В. Мороз, В. К. Демиденко … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1975. – № 1–4. – Виходить щомісячно.
 4. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1975. – № 5–12. – Виходить щомісячно.

 1976

 1. Вікова психологія: [підручник] /за ред. Г. С. Костюка. – Київ : Рад. шк., 1976. – 268 с.

Із змісту: Передмова / [Г. С. Костюк]. – С. 3–4 ; Предмет вікової психології, її історія і методи / Г. С. Костюк. – С. 5–27 ; Загальна характеристика онтогенезу людської психіки / Г. С. Костюк. – С. 28–52.

 1. *Хрестоматия по педагогике: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. З. И. Равкина ; сост.: М. Г. Бушканец, Б. Д. Леухин. – Москва : Просвещение, 1976. – 432 с.

Из содерж.: Движущие силы развития и воспитания / Г. С. Костюк. – С. 55–60.

* * *

 1. Психологічні дослідження в дев’ятій п’ятирічці / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1976. – № 2. – С. 61–71.
 2. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1976. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 3. Ред.: Вікова психологія. – Див. № 173.
 4. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 15 / М-во освіти УРСР ; [редкол.: Боришевський М. Й, Войтко В. І., Горностай П. С., … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1976. – 148 с.
 5. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. –1991. – Київ : Рад. шк., 1976. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1977

 1. Хрестоматия по психологии : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / под ред. А. В. Петровского ; сост. и авт. ввод. очерков В. В. Мироненко. – Москва : Просвещение, 1977. – 527 с.

Из содерж.: Ф. Энгельс и проблемы психологии / Г. С. Костюк. – С. 17–26.

* * *

 1. Категория задачи и ее значение для психолого-педагогических исследований / Г. С. Костюк, Г. А. Балл // Вопр. психологии. – 1977. – № 3. – С. 12–23.
 2. *О психологических основах развивающего обучения / Г. С. Костюк // Воспитание, обучение и психическое развитие : тез. докл. к V Всесоюз. съезду психологов СССР (27 июня – 2 июля 1977 г., г. Москва) / АПН СССР [и др.]. – Москва, 1977. – Ч. 1. – С. 120–121.
 3. Основные понятия «задачного похода» и их использование в исследовании учебной деятельности / Г. С. Костюк, Г. А. Балл // Программированное обучение : межведомств. науч. сб. / [отв. ред. Ю. Ф. Чубук]. – Киев, 1977. – Вып. 14. – С. 17–24.
 4. Про психологічні основи підвищення ефективності шкільного навчання / Г. С. Костюк // Рад. шк. – 1977. – № 3. – С. 48–57.
 5. *Психологічна наука в УРСР за 60 років / Г. С. Костюк // Психологія : респ. наук.-метод. зб. / М-во освіти УРСР; [редкол.: М. Й. Боришевський, П. С. Горностай, О. Т. Губко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ, 1977. – Вип. 16. – С. 19–34.
 6. *Умови і рушійні сили становлення особистості / Г. С. Костюк // Проблеми подальшого розвитку педагогічних і психологічних наук у світлі рішень XXV з’їзду КПРС : тези респ. наук. конф. / Н.-д. ін-т педагогіки УРСР [та ін. ; редкол.: С. Д. Максименко та ін.]. – Київ, 1977. – [Вип.] 3. – С. 5–7.
 7. **Учити мислити : [бесіда з д-ром психол. наук, директором Н.-д. ін-ту психології УРСР Г. С. Костюком] // Наука і сусп-во. – 1977. – № 3. – С. 23.
 8. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1977. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 9. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 16 / М-во освіти УРСР ; [редкол.: М. Й. Боришевський, П. С. Горностай, О. Т. Губко … Г. С. Костюк та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1977. – 158 с.
 10. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. –1991. – Київ : Рад. шк., 1977. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1978

 1. Проблема развития ребенка в советской психологии / Г. С. Костюк // Вопр. психологии. – 1978. – № 6. – С. 23–45.
 2. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1978. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 3. Ред.: Психологія : респ. наук.-метод. зб. Вип. 17 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: Боришевський М. Й, Васильєва О. С., Войтко В. І. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1978. – 150 с.
 4. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1977. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1979

 1. Психологічна наука, вчитель, учень /за ред. В. I. Войтка. – Київ : Рад. шк., 1979. – 182 с. – (Педагогічна бібліотека).

Із змісту: Навчання i психічний розвиток учнів / [Г. С. Костюк]. – С. 19–32.

* * *

 1. Психологические аспекты опытно-экспериментальных педагогических исследований / [Г. С. Костюк] // Теория и практика педагогического эксперимента / Науч.-исслед. ин-т общ. педагогики АПН СССР ; под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – Москва, 1979. – Гл. 9. – С. 174–189.
 2. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1979. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 3. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 18 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: Боришевський М. Й, Васильєва О. С., Войтко В. І. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1979. – 156 с.
 4. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1979. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

1980

 1. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1980. – № 1–6. – Издаётся 6 раз в год.
 2. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 19 / М-во освіти Укр. РСР ; [редкол.: Боришевський М. Й, Васильєва О. С., Войтко В. І. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1980. – 144 с.
 3. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: В. І. Бондар, В. Б. Врублевська … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1980. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1981

 1. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии [Ч. 2]. Работы советских психологов периода 1946–1980 гг. / под ред. И. И. Ильясова, В. Я. Ляудис. – Москва : Изд-во Моск. гос. ун-та, 1981. – 304 с.

Из содерж.: Принципы развития в психологии / Г. С. Костюк. – С. 10–13.

* * *

 1. Ред.: Вопросы психологии : науч. журн. / АПН СССР ; [ред. совет : А. А. Бодалев, В. В. Давыдов … Г. С. Костюк и др.]. – 1955. –. – Москва : Педагогика, 1981. – № 1–5. – Издаётся 6 раз в год.
 2. Ред.: Мислення в діяльності молодших школярів / за ред. Г. С. Костюка, Г. О. Балла. – Київ : Рад. шк., 1981. – 155 с.
 3. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 20 / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Боришевський М. Й., Васильєва О. С., Войтко В. І. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1981. – 152 с.
 4. Ред.: Радянська школа : щоміс. наук.-пед. журн. / М-во освіти УРСР ; [редкол.: Б. П. Андреєв, Ю. І. Виговський … Г. С. Костюк та ін.]. – 1922. – 1991. – Київ : Рад. шк., 1981. – № 1–12. – Виходить щомісячно.

 1982

 1. Психологічний словник / за ред. В. І. Войтка ; [авт. кол.: Алексєєва М. І., Балл Г. О. … Костюк Г. С.]. – Київ : Вища школа, 1982. – 216 с.

* * *

 1. Ред.: Психологія: респ. наук.-метод. зб. Вип. 21 / М-во освіти УРСР, Н.-д. ін-т психології УРСР ; [редкол.: Боришевський М. Й., Васильєва О. С., Войтко В. І. … Костюк Г. С. та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1982. – 160 с.

1983

 1. *Об условиях и движущих силах развития личности в ранней юности / Г. С. Костюк // Личность в системе общественных отношений. Социально-психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества : тез. науч. сообщений совет. психологов к 6 Всесоюз. съезду О-ва психологов СССР / АН СССР [и др.]. – Москва, 1983. – Ч. 1. – С. 35–37.
 2. Сравнительное исследование индивидуального и совместного решения мыслительных задач младшими школьниками / Г. С. Костюк, В. В. Андриевская, Г. А. Балл [и др.] // Психол. журн. – 1983. – Т. 4, № 5. – С. 23–31.

1986

 1. Ред.: Учебный материал и учебные ситуации : психол. аспекты / под ред. Г. С. Костюка, Г. А. Балла. – Київ : Рад. шк., 1986. – 143 с.

1988

 1. Избранные психологические труды / Г. С. Костюк ; АПН СССР ; под ред. Л. Н. Проколиенко. – Москва : Педагогика, 1988. –304 с.

* * *

 1. О взаимоотношении воспитания и развития ребенка / [Г. С. Костюк] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / АПН СССР ; [редкол.: М. В. Фоменко и др.]. – Москва, 1988. – С. 515–526.

1989

 1. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк ; за ред. Л. М. Проколієнко ; [упоряд. і авт. комент.: В. В. Андрієвська та ін.]. – Київ : Рад. шк., 1989. – 608 с.

2007

 1. Наукові проблеми програмованого навчання та шляхи їх розробки / Віктор Глушков, Григорій Костюк, Георгій Балл [та ін.] // Психологія і сусп-во. – 2007. – № 4. – С. 151–167.
 2. Умови психічного розвитку / Григорій Костюк // Соц. педагог. – 2007. – Верес. (№ 9). – С. 61–63.

2013

 1. Особливості організації навчально-виховного процесу у перших класах / Г. Костюк // Дефектологія. Особлива дитина: навчання і виховання. – 2013. – № 1. – С. 43–44.

Видання, позначені астериском (*), знаходяться у фонді Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

Видання, позначені подвійним астериском (**), відсутні у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського та Бібліотеки імені А. Ф. Залевської Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.