НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць Є. С. Березняка

 1. Важнейшее звено управления школой : монография / Е. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1981. – 151 с.
 2. Важнейшее условие повышения качества обучения и воспитания / Е. С. Березняк. – К. : Знание, 1982. – 49 с.
 3. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 1 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 341 с.
 4. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 2 / Є. С. Березняк ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 297, [1] с.
 5. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 1 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.] ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – [2-ге вид., допов.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 341, [2] с.
 6. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 2 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін. ; за ред. М. Д. Ярмаченка] ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –[2-ге вид. допов.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 294, [1] с.
 7. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 3 / Є. С. Березняк ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін. ; за ред. М. Д. Ярмаченка] ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. –[2-ге вид., допов.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2008. – 245, [2] с.
 8. Вибрані педагогічні праці : у 3 т. Т. 3 / Є. С. Березняк ; Ін-т педагогіки АПН України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: Ярмаченко М. Д. та ін.]. – К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 244 с.
 9. Відвідування та аналіз уроку / Є. С. Березняк // Вибрані педагогічні праці : у 3-х т. / за ред. М. Д. Ярмаченка. – 2-ге вид., доповн. – К., 2008. – Т. 2. – С. 130–148.
 10. Деякі міркування про проблеми вітчизняної освіти / Є. С. Березняк // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни – працівників Міністерства освіти і науки України / упоряд. О. А. Сай. – К. : Навч. книга, 2003. – С. 12–18.
 11. Директор школи і вчитель / Є. С. Березняк // Рідна шк. – 1994. – № 10. – С. 70–72.
 12. Директор школы и реформа / Е. С. Березняк. – К., 1988. – 46 с.
 13. *Евгений Березняк рассказывает : воспоминания майора Вихря / Е. С. Березняк, М. Марченко. – К. : Довіра, 2010. – 181 с.
 14. *Евгений Березняк рассказывает: воспоминания майора Вихря / Е. Березняк. – изд. 2-е, перераб. и доп. – К. : Воен. разведка, 2012. – 263, [16] с. : фотоил.
 15. Завдання педагога – навчити дітей бути людьми на землі : рядки з біографії / Є. Березняк // Освіта України. – 2000. – 9 лют. (№ 6). – С. 10.
 16. Захистити школу і вчителя / Є. С. Березняк, Б. Г. Чижевський // Освіта України. – 1998. – 10 черв. (№ 24). – С. 5.
 17. Захистити школу і вчителя! / Б. Чижевський, Є. Березняк // Рідна шк. – 1998. – № 9. – С. 7–8.
 18. Інспектування внутрішкільного управління і контролю / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1980. – № 6. – С. 71–75.
 19. Його доля – і звичайна, і героїчна : [спогади про В. О. Сухомлинського] / Є. С. Березняк // Вибрані педагогічні праці : у 3-х т. / за ред. М. Д. Ярмаченка. – 2-ге вид., доповн. – К., 2008. – Т. 2. – С. 188–198.
 20. Керівництво роботою школи / Є. С. Березняк, М. В. Черпінський. – К. : Рад. шк., 1970. – 260 с.
 21. Майор „Вихор” Євген Березняк: «Найголовніше для мене – визнання як учителя» : славетний ветеран розповідає, що вважає себе насамперед педагогом, а розвідником його зробила війна / Є. С. Березняк // Освіта України. – 2012. – 4 трав. (№ 18). – С. 11.
 22. Майор Вихор: «Пам’ятаю кожну перемогу в освіті!» : розмова з ветераном Другої світової війни, рятівником Кракова, кандидатом педагогічних наук (1968), Героєм України, генерал-майором Євгеном Степановичем Березняком / записала Світлана Галата // Освіта України. – 2013. – 4 листоп. (№ 44). – С. 13.
 23. Матеріально-технічне оснащення навчального процесу / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1970. – № 2. – С. 81–89.
 24. Молодому учителю : пособие для учителя / сост. Е. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1988. – 304 с.
 25. На шляхах дальшого удосконалення шкільної сітки / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1968. – № 1. – С. 12–16.
 26. Оновлення змісту освіти – вимога часу / Є. С. Березняк // Вибрані педагогічні праці : у 3-х т. / за ред. М. Д. Ярмаченка. – 2-ге вид., доповн. – К., 2008. – Т. 2. – С. 127–130.
 27. Операция Голос : рассказ разведчика / Е. С. Березняк. – М. : Республика, 1992. – 256 с.: ил.
 28. Основні документи про школу : збірник-довідник / упоряд. Є. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1982. – 399 с.
 29. Основні документи про школу : збірник-довідник / упоряд. Є. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1973. – 359 с.
 30. Оцінка роботи школи і вчителя / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1967. – № 3. – С. 95–101.
 31. *Пароль „Dum spiro…” : розповідь розвідника / Є. С. Березняк. – К. : Україна, 2006. – 238 с.
 32. Пароль „DUM SPIRO…” : розповідь розвідника / Є. С. Березняк. – К. : Україна, 2003. – 222 с.
 33. Пароль DUM SPIRO : рассказ разведчика / Е. С. Березняк. – К. : Политиздат Украины, 1987. – 240 с.
 34. Пароль „DUM SPIRO : розповідь розвідника / Є. С. Березняк. – 2-ге вид., доп. – К. : Політвидав України, 1974. – 188 с.
 35. Пароль „Dum Spiro : рассказ разведчика. – К. : Политиздат Украины, 1979. – 231 с.
 36. Пароль „Dum Spiro : розповідь розвідника / Є. С. Березняк. – К. : Політвидав України, 1972. – 160 с.: ил.
 37. Питання інспектування роботи школи і вчителя / Є. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1964. – 279 с.
 38. Питання інспектування роботи школи і вчителя / Є. С. Березняк. – вид. 2-ге, переробл. і доповн. – К. : Рад. шк., 1967. – 291 с.
 39. Плануванню роботи школи – наукову основу / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1978. – № 8. – С. 75–82.
 40. Подолання другорічництва – найактуальніша педагогічна проблема / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1965. – № 3. – С. 68–75.
 41. Про завершення роботи по інспектуванню школи та оформлення документів інспекторської перевірки (стенограма лекції) / Є. С. Березняк. – К., 1958. – 17 с.
 42. Про перспективи розвитку сітки шкіл та їх організаційну структуру / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1962. – № 2. – С. 60–65.
 43. Про роботу рад по народній освіті / Є. С. Березняк // Радянська шк. – 1959. – № 11. – С. 65–70.
 44. Пути развития всеобщего образования на Украине / Е. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1964. – 129 с.
 45. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи : метод. посіб. для кер. шк. / Є. С. Березняк ; Ін-т систем. дослідж. освіти, Ін-т педагогіки АПН України. – К. : [б. в.], 1996. – 60, [2] с. – Бібліогр.: с. 59–61.
 46. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності директора школи / Є. С. Березняк. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2003. – 80 с.: іл.
 47. Ред.: Народна освіта і педагогічна наука в Українській РСР у десятій п’ятирічці : [збірник] / голов. ред. В. Ю. Тараненко ; редкол. Є. С. Березняк [та ін.]. – К. : Рад. шк., 1981. – 335 с.
 48. Розвиток самостійності та ініціативи учнів у процесі навчання / Є. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1961. – 83 с.
 49. Руководство современной школой : метод. материал / Е. С. Березняк. – М. : Просвещение, 1983. – 206 с.
 50. Руководство современной школой : некоторые вопросы и проблемы / Е. С. Березняк. – К. : Рад. шк., 1977. – 166 с.
 51. Співпраця керівників школи з батьками та громадськістю / Є. Березняк // Освіта України. – 2000. – 20 груд. (№ 51/52). – С. 6.
 52. Сторінки мого життя : розповідь розвідника / Є. С. Березняк // Рідна шк. – 1996. – № 9. – С. 67–80 ; № 11/12. – С. 65–78.
 53. Учитель и ученик : метод. материал / Е. С. Березняк. – К. : Знание, 1976. – 32 с.
 54. Шляхи підвищення якості знань учнів / Є. С. Березняк. – К., 1973. – 48 с.
 55. Я – „Голос” : приключенч. повесть / Е. С. Березняк. – М. : Молодая гвардия, 1971. – 207 с.
 56. Я, насамперед, педагог, учитель : розмова з Євгеном Степановичем Березняком / записала Дарина Матат // Освіта України. – 2013. – 20 трав. (№ 19/20). – С. 4.
 57. *CountersignDum Spiro…” : an intelligence officer’s story / Yevgen Berezniak Hero of Ukraine. – Kyiv : National M. Dragomanov pedagogical univ. press, 2009. – 284 p.

 

 


З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського

 

 

(*) – знаком астериск помічені матеріали, які відсутні у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського