НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія творів Яна Петровича Ряппо

Бібліографія творів Я. П. Ряппо

 1. В боротьбі за робітничу освіту // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 77–86.
 2. В защиту советской высшей школы.– Х. : Путь просвещения, 1923. – 23 с.
 3. Две системы просвещения. (Идеалистическая и материалистическая школа) //Путь просвещения. – 1922. – № 1. – С. 109–117.
 4. Жовтень та освіта // Шлях освіти. – 1927. – № 10. – С. 65-76.
 5. Загальне навчання на Україні // Шлях освіти. – 1925. – № 11. – С. 1–12.
 6. Калевіпоег. Естонський народний епос / пер. з естон. Анфіси Ряппо, [Яна Ряппо]. – К. : Дніпро, 1981. – 248 с.
 7. * Китайська революція та її рухові сили // Східний світ. – 1927. – № 1. – С. 12–17.
 8. *Короткий нарис розвитку української системи народної освіти. – Х. : ДВУ, 1927. – 41 с.
 9. На путях унификации систем народного образования // Революция и культура. – 1930. – № 3. – С. 7–19.
 10. Народна освіта на Україні за десять років революції. – Х. : ДВУ, 1928. – 126 с.
 11. Народна освіта на Україні за 10 років революції. – Х. : ДВУ, 1927. – 125 с. – / ІСТПАРТ ЦККП(б) У та Всеукраїнська Жовтнєва комісія.
 12. Народное образование на Украине за десять лет революции: [в сокр.] // Антология педагогической мысли Украинской ССР / сост. Н. П. Калениченко. – М. : Педагогика, 1988. – С. 349–361.
 13. Наша книжкова продукція й радянська підручна книжка // Шлях освіти. – 1926. – № 12. – С.  14–18.
 14. Новий етап в праці Наркомосвіти // Радянська освіта. – 1925. – № 2. – С. 8–12; Шлях освіти. – 1925. – № 1/2. – С. 5–9.
 15. Новий етап в праці Наркомосвіти // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XX ст.) : хрестоматія / упоряд. Л. Д. Березівська та ін. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 305–309.
 16. Новий етап в праці Наркомосвіти // Хрестоматія з історії педагогіки. Ч. І. : Вітчизняна школа і педагогіка / упоряд. та авт. вступ. ст.: Рисіна М. Ю., Сбруєва А. А.; наук. ред. та авт. передмови Сбруєва А. А. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2003. – С. 187–191.
 17. *Новый этап реформы педагогического образования // Путь просвещения.– 1923. – № 7/8. – С. 3–6.
 18. О педагогическом образовании //Путь просвещения. – 1922. – № 3. – С. 344–350.
 19. Об управлении высшей школой //Путь просвещения. – 1924. – № 4/5. – С. 12– 17.
 20. Основні моменти наукової праці на Україні в минулому році // Путь просвещения.– 1925. – № 4. – С. 142–148.
 21. Перспективи робфаків на Україні // Шлях освіти. – 1925. – № 12. – С. 1–10.
 22. Проблема воспитания и образования в Советском государстве //Путь просвещения. – 1922. – № 4. – С. 1–16.
 23. *Проблема профессионализма и политехнизма в советской школьной системе.– Х., 1929. – 88 с.
 24. *Профессиональная школа вместо общеобразовательной словесной школы //Путь просвещения. – 1924. – № 1. – С. 6–18.
 25. Рабочее образование на Украине и его ближайшие перспективы: Доклад на ІІ Всеукраинском съезде по рабочему образованию. – [Х.] : Госиздат Украины, 1925. – 43 с.
 26. Радянське студенство // Характеристика вузів України. – [Х.], 1928. – С. 28–42.
 27. Реформа высшей школы на Украине в годы революции (1920–1924): сб. статей и докладов. – Х. : Госиздат Украины, 1925. – 155 с.
 28. *Система индустриально-технического образования, его пути и реализация в СССР // Материалы Всеукраинской конференции по индустриально-техническому образованию. – Х., 1922. – С. 19–24.
 29. *Система народного просвещения Украины: сб. материалов. – Х. : Госиздат Украины, 1925. – 232 с.
 30. *Система народної освіти на Україні: зб. матеріалів, ст. і доп. – Х., 1926. – 123 с.
 31. *Система народної освіти на Україні. Соціальне виховання, професійна освіта й наука. – Х., 1927. – 12 с.
 32. *Советская профессиональная школа, её место и значение в системе просвещения и в народном хозяйстве в целом.– Х. : Госиздат Украины, 1926. – 123 с.
 33. Суспільствознавство в наших школах // Рад. освіта. – 1926. – № 1. – С. 23–27.
 34. Суспільствознавство в системі радянської освіти // Шлях освіти. – 1926. – № 6/7. – С. 34– 41.
 35. *Тези доповіді, ухвалені всеукраїнською нарадою губерніальних і окружних інспектур народної освіти 25–31 трав. 1925 р. // Путь просвещения. – 1925. – № 6. – С. 3–11.
 36. Технікуми України – вища школа. – Х. : ДВУ, 1927. – 28 с.
 37. Цільові установки навчальних закладів України // Шлях освіти. – 1927. – № 2. – С. 1–30.
 38. Чергові завдання науково-методологічної роботи // Шлях освіти. – 1926. – № 2. – С. 1–11.
 39. Чергові завдання науково-методологічної роботи // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX–XXст.) : хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березівська та ін. – К. : Наук. світ, 2003. – С. 297–305.
 40. * Что дала Октябрьская революция в области просвещения на Украине. – Х., 1928. – 113 с.
 41. Школа рабочей молодежи в системе просвещения и ее значение в производстве //Путь просвещения. – 1923. – № 3. –С. 11–18.
 42. * Школьное строительство на селе //Путь просвещения.– 1924. – № 2. – С. 9–14.
 43. * Що дала Жовтнева революція в галузі освіти на Україні. – Х. : Книгоспілка, [б. р.]. – 113 с.

З цими виданнями ви можете ознайомитись у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського

(*) – астериксом позначені видання, відсутні у фонді Державної

 науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського