НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія творів П. Д. Юркевича

  1. Юркевич П. Д. Вибране / П. Д. Юркевич. – К. : Абрис, 1993. – 396 с.
  2. Юркевич П. Д. Матеріализмъ и задачи философіи / П. Д. Юркевич // Журн. Мин-ва нар. просвьещенія. – 1860. – Ч. СVIII. – С. 1-53.
  3. Юркевич П. Д. Мир з ближніми як умова християнського співжиття / П. Д. Юркевич // Філос. і соц. думка.  – 1992. – № 9. – С. 94-100.
  4. Юркевич П. З рукописної спадщини / П. Юркевич ; Пер.: М. Ткачук. – К.: Вид. дім «КМ Academia» : Унів. вид-во «Пульсари», 1999. – 332 с. (Християн. філософи).
  5. Юркевич П. Д. Философские произведения / Сост. и подгот. текста А. И. Абрамова, И. В. Борисовой; вступ. ст. и прим. А. М. Абрамова / П. Д. Юркевич. – М.: Правда, 1990. – 669 с.
  6. Юркевич П. Д. Читання про виховання / П. Д. Юркевич // Пед. думка. – 2009. – № 2. – С. 69-79.
  7. Юркевич П. Д. Читання для виховання (фрагменти) / П. Д. Юркевич // Укр. мова та л-ра. – 1998. – Чис. 14(78). – С. 5.
  8. Юркевич П. Д. Історія філософії права. Філософія права. Філософський щоденник / П. Д. Юркевич. – 3-тє вид. – К.: Ред. журн. «Укр. Світ», 2001. – 756 с.
  9. Юркевич П.  Історія філософії права. Вступ. / П. Юркевич // Філос. і соц. думка. – 1996. – № 3/4. – С. 38-70.