НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія творів

Бібліографія творів О. М. Астряба

1. *Аналіз труднощів у розв’язанні геометричної задачі / О. Астряб, Р. Шингарьова // Комун. освіта. – 1935. – № 12. – С. 43-53.
2. Арифметический задачник : для деревни, 1-й год обучения. – Вып. 2: Целые десятки. Второй десяток. – К. : Госиздат Украины, 1924. – 64 с.
3. Арифметична задача : метод. посіб. – К. : [б. в.], 1941. – 152 с.
4. Арифметичний задачник : для села, 1-й рік навчання. – Вип. 1-3. – К. : Держвидав України, 1924-1925. – 116 с.
Вип. 1 : Ознайомлення з першим десятком, 1924. – 80 с.
Вип. 2 : Цілі десятки. Другий десяток, 1924. – 28 с.
Вип. 3 : Множення та ділення в межах двох десятків та цілих десятків, 1925. – 54 с.
5. Викладання арифметики в семирічній школі. – К. : Рад. шк., 1951. – 123 с.
6. Викладання геометрії в середній школі. Планіметрія. – К. : Рад. шк., 1953. – 220 с.
7. Викладання математики в Росії та на Україні в XVII- XVIII століттях // Рад. шк. – 1954. – № 5. – С. 37-43.
8. Викладання математики в середній школі при політехнічному навчанні / за ред. проф. О. М. Астряба. – К., 1954. – 131 с.
9. *Викладання наочної геометрії // Рад. шк. – 1946. – № 5. – С. 28-37.
10. Геометрія для трудшкіл. – 2-ге вид. – К. : [б. в.], 1928. – 196 с.
11. Геометрія на дослідах. – 2-ге вид. – К. : [б. в.], 1925. – 250 с.
12. Геометрія на дослідах : Індуктивно-лабораторний метод викладання – 3-є вид., стереотипне. – К. : Держвидав України, 1926. – 250 с.
13. *Для села. Перший рік навчання / О. М. Астряб // Арифметический задачник. – К. : Рад. шк., 1924. – Вип. 1. – С. 43-46.
14. До праці : робоча книжка для другого року навчання в сільській трудовій школі / О. Астряб, В. Дога, Г. Іваниця, О. Соколовський. – К., 1929. – 97 с.
15. *Евклід і Лежандр, як основоположники підручників з геометрії // Матеріали з історії підручників з геометріїї : [окремий відбиток]. – С. 251-269.
16. *З історії викладання математики в радянській школі // Рад. шк. -1947. – № 5. – С. 73-78.
17. Задачник для 2-го року навчання у міській трудшколі. – X., 1927. – 170 с.
18. Задачник до початкової геометрії : підручник для установ соцвиху – 5-е вид., стер. – К. : Держвидав України, 1926. – 173 с.
19. Задачник по наочній геометрії : пристосований до підручника „Наочна геометрія”. – 2-ге вид. – X., 1923. – 144 с.
20. Курс опытной геометрии : индуктивно-лабораторный метод изложения : в 4 ч.- Л. : Госиздат, 1923. – 270 с.
21. Курс опытной геометрии : индуктивно-лабораторный метод изложения. – 4-е изд. – Л. : Госиздат, 1925. – 296 с.
22. *Література з методики математики : (огляд) / О. Астряб // Комун. освіта. – 1935. – № 4/5. – С. 129-131.
23. Математичний задачник для 1-4 року навчання у міській трудшколі. – X.; К., 1926-1928. – 147 с.
24. Математичні вправи на комплексні теми : другий рік навчання. Посібник в установах соцвиху. – К. : Укрдержвидав, 1926. – 144 с.
25. Методика викладання стереометрії / за ред. : О. М. Астряба, О. С. Дубинчука. – 3-є вид. – К. : Укрдержвидав, 1956. – 152 с.
26. Методика розв’язання задач на побудову в середній школі / за ред.: проф. О. М. Астряба і проф. О. С. Смогоржевського. – К. : Укрдержвидав, 1940. – 145 с.
27. Методика розв’язання задач на побудову / ред.: О. М. Астряба, О. С. Смогоржевського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Рад. шк., 1960. – 387 с.
28. Методика стереометрії. – К. ; Х. – [б. в.], 1939. – 152 с.
29. Методика стереометрії / за ред.: О. М. Астряба, В. П. Білоусова. – К. : [б. в.], 1949. – 157 с.
30. Методичні вказівки до наочних таблиць арифметичних задач. – К. : Рад. шк., 1937. – 23 с.
31. Наглядная геометрия. – К. : [б. в.], 1909. – 152 с.
32. Наглядная геометрия : лабораторный метод изложения. Первая ступень. Начальный курс геометри : учебник для Единой Трудовой Школы. – 6-е изд. – Л. : Госиздат, 1923. – 159 с.
33. Наглядная геометрия : начальный курс геометри для трех младших классов средних учебных заведений и начальных школ с 209 рисунками и цветной таблицей. – 2-е издание, исправленное и дополненное. – П.Б. ; К. : „Сотрудник”, 1911. – 141 с.
34. *Найважливіші вимоги до викладання арифметики // Рад. шк. – 1950. – № 4. – С. 43-45.
35. Наочна геометрія. Перший ступінь. – К. : Держвидав України, 1922. – 132 с.
36. Наочна геометрія. Перший ступінь : для вжитку в установах соц. виховання. – 2-ге вид. – К. : [б. в.], 1924. – 134 с.
37. Наочна геометрія в IV-V класах : метод. посіб. для вчителів середньої школи. – К. : Рад. шк., 1951. – 120 с.
38. Наочна геометрія в IV-V класах : метод. посіб. для вчителів середньої школи. – 2-ге вид. – К. : Рад. шк., 1953. – 119 с.
39. Наочність у викладанні математики // Комун. освіта. – 1934. – № 10. – С. 48-53.
40. Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики / за ред. проф. О. М. Астряба. – К. : Рад. шк., 1950. – 251 с.
41. Нариси з методики викладання систематичного курсу арифметики. – 2-ге видання / за ред. проф. О. М. Астряба. – К. : Рад. шк., 1953. – 253 с.
42. Основні завдання викладання арифметики в семирічній школі // Викладання арифметики в семирічній школі : матеріали наук. сесії Укр. НДІ педагогіки. – К. : Рад. шк., 1951. – С. 6-12.
43. *Особливості викладання арифметики в п’ятому класі / О. Астряб // Рад. шк. – 1945. – № 1/2. – С. 70-76.
44. *Особливості викладаня математики в середній школі при політехнічному навчанні // Викладання математики при політехнічному навчанні : зб. ст. / за ред. проф. О. М. Астряба ; М-во освіти УРСР, УНДІП. – К. : Рад. шк., 1954. – С. 5-39.
45. *Педагогічні перекручення і математика // Комун. освіта. – 1936. – № 12. – С. 110-117.
46. Первые уроки по алгебре. – К. : Учеб.-метод. кабинет ГУУЗ, 1940. – 24 с.
47. Перший рік навчання в сільській трудшколі. – Х. : [б. в.], 1927. – 121 с.
48. Принципи систематизації арифметичних задач / Нар. комісаріат освіти УРСР, Наук.-дослід. ін-т педагогіки. – К. : Рад. шк., 1939. – 56 с.
49. *Про деякі завдання викладання математики в наступному 1948-1949 навчальному році // Рад. шк. – 1948. – № 3. – С. 71-73.
50. *Про іспити з математики // Комун. освіта. – 1939. – № 4. – С. 51-53.
51. *Про практичну підготовку учнів з математики // Комун. освіта. – 1939. – № 12. – С. 37-49.
52. *Почему трудно решать геометрические задачи на вычисление // Математика в шк. – 2009. -№ 5. – С. 58-64.
53. *Робоча книжка з математики : для першої групи сільської трудшколи / за ред. О. М. Астряба. – Х. ; К. : Держвидав України, 1930. – 181 с.
54. Розв’язування стереометричних задач / за ред. проф. О. М. Астряба. – К. ; Х. : [б. в.], 1936. – 124 с.
55. *Систематизація арифметичних задач // Комун. освіта. – 1938. – № 11. – С. 100-112.
56. *Стан успішності з геометрії та тригонометрії в середній школі в 1934-1935 навчальному році // Комун. освіта. – 1935. – № 7/8. – С. 42-52.
57. *Типові арифметичні задачі в початковій школі / О. М. Астряб // На допомогу вчителеві початкової школи : зб. ст. / Нар. комісаріат освіти УРСР, УНДІП. – К. : Рад. шк., 1945. – С. 96-113.
58. *Три основні проблеми в шкільному курсі тригонометрії // Наук. зап. УНДІП, 1949. – Ч. 3. – С. 189-191.
59. *Функции класного наставника и институт классных наставников // Вестн. воспитания. – 1916. – № 6. – С. 113-114.
60. Ще далі поліпшувати викладання математики // Комун. освіта. – 1940. – № 7. – С. 81-89.
61. Як викладати геометрію у політехнічній школі : у 2-х ч. : 5-6 кл. – X.; К., 1934.
Ч. 1 : 5-й рік навчання, 1934. – 79 с.
Ч. 2 : 6-й клас, 1934. – 104 с.
62. Як викладати математику в політехнічній школі за комплексною системою. – Х., [б. р.]. – 14 с.

 

_________________________________________________________
* – знаком астерікс відмічені документи з фонду Педагогічного музею НАПН України

 

 

 

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись

у Державній науково-педагогічній бібліотеці України

імені В. О. Сухомлинського