НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія праць В. О. Онищука

Активізація навчання старшокласників / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1978. – 128 с.

Відкриті уроки – школа майстерності вчителя / В. О. Онищук // Почат. шк. – 1973. – № 12. – С. 67–71.

Вправи учнів на уроках у 5–8 класах / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1966. – 115 с.

Деякі проблеми навчання старшокласників / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1975. – № 8. – С. 30–38.

Дидактичний аналіз процесу засвоєння знань / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1967. – № 8. – С. 62–67.

Дидактичні передумови успішного навчання в 4–8 класах / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1971. – № 4. – С. 33–39.

Досвід і експеримент у дидактиці / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1963. – № 8. – С. 41–45.

Дидактичні функції і структура методів навчання / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1974. – № 3. – С. 7–17.

Дидактичні умови усвідомлення учнями навчального матеріалу (5–8 класи) / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1964. – 166 с.

Ред. Дидактика современной школы : пособ. для учителей / Б. С. Кобзарь, Г. Ф. Кумарина ; под ред. В. А. Онищука. – Киев : Рад. шк., 1987. – 351 с.

З досвіду організації дидактичного експерименту в школі / В. О. Онищук // Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1965. – Вип. 1. Методи дидактичних досліджень. – С. 70–87.

За високу ефективність навчання в школі / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1977. – № 5. – С. 25–33.

Использование учебника на уроке при изучении нового материала / В. А. Онищук // Сов. педагогика. – 1962. – № 10. – С. 55–60.

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю учнів / В. О. Онищук // Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ, 1986. – Розд. – 10. – С. 229–242.

Лабораторні і практичні роботи в 5–8 класах / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1961. – № 8. – С. 31–36.

Лабораторні і практичні роботи при повторенні / В. О. Онищук, Д. Н. Мартиненко // Рад. шк. – 1965. – № 5. – С. 38–43.

Лабораторные работы в школе / В. А. Онищук // Сов. педагогика. – 1969. – № 8. – С. 37–46.

Ленінська теорія пізнавання і процес засвоєння знань / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1970. – № 5. – С. 48–58.

Навчання як системний об’єкт / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1978. – № 7. – С. 14–23.

Нарада з питань дидактики / В. О. Онищук, М. В. Черпінський // Рад. шк. – 1961. – № 2. – С. 93–95.

Науковий семінар з питань дидактичних досліджень / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1962. – № 3. – С. 95–96.

Організація навчання в умовах кабінетної системи / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1980. – 101 с.

Ред. Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. / редкол.: В. О. Онищук (заст. відп. ред.) та ін. – К. : Рад. шк., 1973. – Вип. 12. – 126 с.

Ред. Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. / редкол.: В. О. Онищук (заст. відп. ред.) та ін. – К. : Рад. шк., 1975. – Вип. 14. – 164 с.

Ред. Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. / редкол.: В. О. Онищук (заст. відп. ред.) та ін. – К. : Рад. шк., 1976. – Вип. 15. – 156 с.

Ред. Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. / редкол.: В. О. Онищук (заст. відп. ред.) та ін. – К. : Рад. шк., 1980. – Вип. 19. – 128 с.

План і карта в початкових класах / В. О. Онищук // Почат. шк. – 1969. – № 4. – С. 80–83.

Природознавство для 3 класу [експерим. підруч.] / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1969. – 167 с.

Теж. – 2-ге вид.,1970; 3-тє вид.,1971; 4-те вид.,1972; 5-тє вид.,1973; 6-те вид.,1974; 7-ме вид.,1975; 8-ме вид.,1976; 9-те вид.,1977; 10-те вид.,1978.

Природознавство : підруч. для 3 кл. Польс. мовою / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – Київ-Львів, 1972. – 168 с.

Природоведение. Для 3 кл. / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук.  – Київ : Рад. шк., 1972. – 167 с.

Природознавство :підруч. для 3 класу / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – 13-е вид. перероб. – Київ : Рад. шк.,1983. – 113 с.

Теж. – 14-е вид., 1985.

Природознавство : підруч. для 2 і 3 кл. триріч. почат. шк. / Л. К. Нарочна, А. М. Низова, В. О. Онищук. –2-ге вид. – Київ : Рад. шк., 1987. – 208 с.

Природоведение : учеб. для 2-х и 3-х кл. трехлет. нач.шк. : пер. с укр. / Л. К. Нарочна, А. М. Низова, В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1989. – 207 с.

Природоведение : учеб. для 2-х и 3-х кл. трехлет. нач.шк. : пер. с укр. / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1991. – 207 с.

Природоохоронна робота у 3 класі / В. О. Онищук // Почат. шк. – 1974. – № 7. – С. 42–51.

Про вдосконалення і систематизацію дидактичних принципів / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1980. – № 8. – С. 31–33.

Проведення дидактичного експерименту / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1960. – № 5. – С. 9–15.

Про поліпшення методів навчання у восьмирічній школі / В. О. Онищук, О. С. Татенко ; за ред. В. І. Помагайби. – Київ : Рад. шк., 1962. – 98 с.

Психолого-дидактические требования к заданиям и упражнениям в учебнике / В. А. Онищук // Проблемы школьного учебника (структура учебника) : сб. ст. – М., 1975. – Вып. 3. – С. 130–137.

Різні методи на різних етапах вивчення нового матеріалу / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1962. – № 10. – С. 11–17.

Роль проблемних ситуацій у дидактичних дослідженнях / В. О. Онищук // Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1975. – Вип. 14. Методи педагогічних досліджень. – С. 3–11.

Синтез знань у процесі навчання / В. О. Онищук // Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1976. – Вип. 15. Теорія і практика навчання. – С. 3–11.

Системний підхід і моделювання в структурі усного викладу знань / В. О. Онищук // Педагогіка : республ. наук.-метод. зб. – Київ : Рад. шк., 1980. – Вип. 19. – С. 42– 49.

Структура практичних методів навчання / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1979. – № 6. – С. 11–19.

Типи, структура і методика уроку в школі / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1968. – № 8. – С. 44–53.

Типи, структура і методика уроку в школі : посіб. для вчителя / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1973. – 159 с.

Типи, структура і методика уроку в школі / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., – 1976. – 184 с.

Узагальнення і систематизація знань учнів (6–8 класи) / В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1970. – 134 с.

Урок в загальноосвітній школі / В. О. Онищук // Педагогіка : підруч. для студ. пед. ін-тів і ун-тів / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ : Вища шк., 1986. – С. 201–219.

Урок в современной школе : пособ. для учителя. – М. : Просвещение, 1981. – 191 с.

Урок в современной школе : пособ. для учителей. – Кишинев : Лумина, 1984. –211 с.

Урок в современной школе : пособ. для учителей. – М. : Просвещение, 1984. –211 с.

Урок в сучасній школі / В. О. Онищук // Рад. шк. – 1972. – № 3. – С. 16–24.

Уроки природознавства в 3 класі : посіб. для вчителів / Л. К. Нарочна, В. О. Онищук. – Київ : Рад. шк., 1976. – 141 с.

Форми організації навчання / В. О. Онищук // Педагогіка / за ред. М. Д. Ярмаченка. – Київ, 1986. – Розд. 9. – С. 199–229.

Шлях до глибоких знань / В. О. Онищук. – Київ : Знання, 1969. – 48 с.

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського