НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ
ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Бібліотека це дзеркало і джерело духовної культури

Image
04060, Київ, М.Берлинського, 9 380 (44) 467-22-14 dnpb@i.ua Мапа проїзду
A A A

Бібліографія Г. Ващенка

ПРАЦІ  ГРИГОРІЯ  ВАЩЕНКА

 1. Твори]. [Т. 4]. Праці з педагогіки та психології / Григорій Ващенко ; [за ред. Анатолія Погрібного ; упоряд. та авт. передм. Омелян Вишневський] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр, 2000. – [Б. м.] : Фада ЛТД, S. a. – 414, [1] с.
 2. Твори. [Т. 6]. Спогади. Статті / Григорій Ващенко ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : Школяр, 2006. – 464 с. – Назва на обкл. : Спогади. Статті.
 3. Вибрані педагогічні твори. – Дрогобич : Відродження, 1997. – 214 с.
 4. Виховання волі і характеру : [підруч. для педагогів] / [Всеукр. пед. Т-во ім. Г. Ващенка]. – К. : Школяр, 1999. – 385 с. – (Твори ; Т. 3).
 5. *Виховання любові до Батьківщини. – Лондон, 1954
 6. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, вихователів, молоді і батьків / Пед. Т-во ім. Г. Ващенка. – 3-є вид. – Полтава : Полтав. вісн., 1994. – 191 с. – (Твори ; Т. 1).
 7. Виховний ідеал : підруч. для педагогів, виховників, молоді і батьків. Т. 1 / Григорій Ващенко ; [авт. передм. О. Гентош] ; Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – 4-е вид. – Львів : Камула, 2006. – 273, [3] с.
 8. Виховний ідеал: (Розділи з кн.) / Григорій Ващенко // Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 55–58.
 9. Героїзм // Освіта. – 2003. – 2–9 квіт. (№ 16). – С. 3.
 10. Детские вопросы в форме „почему” : (к критике учения Пиаже в связи с вопр. о воспитании мышления дошкольников) // Ученые зап. Сталинград. пед. ин-та. – Сталинград, 1939. – Т. 1. – С.104–129.
 11.  До питання про класифікацію методів навчальної роботи // Зап. Полтав. ін-ту нар. освіти. – Полтава, 1927. – Т. 4. – С. 136–151.
 12. *Досягнення установ соціального виховання інтернатного типу на Полтавщині // Дитяче містечко : зб. метод. матеріалів / за ред. В. Дюшен. – X., 1928.
 13.  Думки Григорія Ващенка : шкіл. екскурсії / Г. Ващенко // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закл. України. – 2008. – N 1. -3 с. обкл.
 14. Євангельський ідеал людини // Київ. старовина. – 1993. – № 6. – С. 114–122 ; Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2/3. – С. 150–154.
 15. Загальні методи навчання : підруч. для педагогів. – К. : Укр. вид. Спілка, 1997. – 415 с.
 16. Загальні методи навчання : підруч. для педвузів. – Х. : Держвидав, 1929. – 231 с.
 17. Здоров’я фізичне та духовне // Почат.освіта : газ. для вчителів почат. кл. – 2008. – Лют. (№ 8). -Вкладка, с.1-16.
 18. Історичні підстави відновлення УАПЦ і переслідування її більшовиками / Г. Ващенко // Більшовизм і визвольна боротьба : збірка статей / дар. Т. Г. Гунчак. – [Б. м.] : Видання Закордонних Частин Організації Українських Націоналістів, 1957. – (Бібліотека українського підпільника ; ч. 5). – С. 369-377.
 19. Мета життя як стрижень характеру // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2/3. – С. 155.
 20. Мета життя як стрижень характеру // Освіт. дайджест. Акцент-панорама. – 2003. – № 2. – С. 110–111.
 21. *Методи об’єктивного обслідування техніки читання // Зап. Полтав. ін-ту освіти. – Полтава, 1926. – T. 2, № 3.
 22. *Моя автобіографія // Наук. зап. Укр. вільного ун-ту. – Мюнхен, 1963. – ч. 7. – (Філос. ф-т).
 23. Наслідки математичних тестів у Вуді, переведених в школах Полтавської округи // Шлях освіти. – 1928. – № 11. – С. 153–160.
 24. *Наслідки педагогічного тесту над дітьми Полтавських шкіл // Зап. Полтав. ін-ту освіти. – Полтава, 1926. – Т. 1.
 25. Наслідки тестів „загального розвитку”, проведених у чотирьох групах полтавських шкіл / Г. Г. Ващенко, Є. І. Ігнатьєв // Шлях освіти. – 1927. – № 2/3. – С. 68–77.
 26. *Основи естетичного виховання // Визвольний шлях. – 1956. – ч. 4.
 27. Основні проблеми педагогіки майбутнього // Педагогіка толерантності. – 1998. – № 2. – С. 86–93.
 28. Праці з педагогіки та психології / Всеукр. пед. Т-во ім. Г. Ващенка. – К. : Школяр – Фада ЛТД, 2000. – 416 с. – (Твори ; Т. 4).
 29. Проект системи освіти в самостійній Україні. – Мюнхен, 1957. – 48 с.
 30. Психічні властивості українців і причина наших невдач // Рідна шк. – 1992. – № 2. – С. 31–35.
 31. Робота полтавського кабінету соціяльної педагогіки за 1925 р. // Шлях освіти. – 1926. – № 2. – С. 135–137.
 32. Родинні умови життя і дитячі правопорушення : (на підставі матеріялів Полтав. Коміс. по справах неповноліт.) // Зап. Полтав. ін-ту нар. освіти. – Полтава, 1927. – Т. 4. – С. 130–135.
 33. Сільсько-господарський ухил педагогічних ВУЗів // Шлях освіти. – 1924. – № 11/12. – С. 93–102.
 34. Сообщающая беседа. Место сообщающей беседы в процессе обучения // Советская педагогика. – 1939. – № 7.– С. 37–44.
 35. Тіловиховання як засіб виховання волі і характеру. – Л. : Укртехнологія, 2001. – 55 с.
 36. Традиційний український ідеал людини в контексті народної поезії та літератури // Нар. творчість та етнографія. – 1995. – № 2/3. – С. 63–79.
 37. Український ренесанс ХХ століття // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) : хрестоматія / упоряд. : Л. Д. Березовська, Н. П. Дічек, О. В. Сухомлинська. – К. : Наук. світ, – 2003. – С. 377–391.
 38. Хвороби в галузі національної пам’яті / Всеукр. пед. Т-во ім. Г. Ващенка. – К. : Школяр – „Фада” ЛТД, 2000. – 336 с. – (Твори ; Т. 5).
 39. Хвороби в галузі національної пам’яті // Освіта. – 2003. – 1–8 січ. (№1). – С. 3 ; 12–19 лют. (№ 8). – С. 6.
 40. *Школа, яко громадсько-культурний центр // Наше слово. – 1928. – № 2.

 

ПРО ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ  ГРИГОРІЯ  ВАЩЕНКА

 1. Андрушко, Л. Григорій Ващенко про виховання культури зовнішнього вигляду / Л. Андрушко // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. 4. – С. 57–60. – (Сер. : Педагогіка).
 2. Антоник, Ольга. З досвіду громадської праці / О. Антоник // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 112-114
 3. Антоник, Ольга. Наукова Ващенкіана у видавничому репертуарі незалежної України: книгознавчий аспект / О. Антоник // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 77-85.
 4. Антонюк, Т. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підґрунтя в розбудові національної системи освіти / Тетяна Антонюк // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 148–153.
 5. Базиль, Л. Використання творчої спадщини Григорія Ващенка у фаховій підготовці вчителів-словесників / Л. Базиль // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2007. – № 11. – С. 34–37. – Бібліогр. : 7 назв.
 6. Бардінова, Валентина. Фізичне виховання у поглядах вітчизняних педагогів / Валентина Бардінова, Андрій Бардінов // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – 2011. – № 6. – С. 12-14.
 7. Береговой, Я. Макаренко, Сухомлинский и Ващенко: противостояние или преемственность? / Я. Береговой// Іміжд сучас. педагога. – 2002. – № 4/5. – С. 18–24.
 8. Бойко, А. М. Взаємини Г. Г. Ващенка і А. С. Макаренка / А. М. Бойко // Постметодика. –2000. – № 2. – С. 44.
 9. Бойко, Алла. Взаємини Г. Г. Ващенка і А. С. Макаренка / А. Бойко // Освіта : всеукр. громад.-політич. тижневик. – 2012. – 11~18 квіт. (№ 17/18). – С. 12-13.
 10. Бойко, Алла Микитівна. Виховання людини: нове і вічне : методолого-теорет. і практ. коментар / Алла Бойко. – Полтава : Техсервіс, 2006. – 566 с.
 11. Бойко, А. М. Духовно-моральна парадигма педагогічної творчості Г. Ващенка / А. М. Бойко // Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні уроки : наукова пед. шк. / [Л. А. Семеновська, А. В. Хоменко, В. М. Мокляк] ; ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 332–342.
 12. Бойко, А. М. Еволюція взаємин Г. Ващенка й А. Макаренка: ретроспектива і проекція на сучасність / А. М. Бойко // Шлях освіти : наук-.метод. журн. – 2012. – № 3. – С. 35-39.
 13. Бойко, А. М. Еволюція взаємин Г. Ващенка й А. Макаренка: ретроспектива і проекція на сучасність / А. М. Бойко // Алла Бойко: наукові, навчальні й моральні уроки : наукова пед. шк. / [Л. А. Семеновська, А. В. Хоменко, В. М. Мокляк] ; ПДПУ ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2009. – С. 343–356.
 14. Бойко, А. М. “… Служба богові й Батьківщині” : Григорій Ващенко: альтернатива поглядів і оцінок : наук.-метод. посіб. / А. М. Бойко ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Київ : [Б. в.], 2001. – 425, [2] с. : фотогр.
 15. Бойко, А. Стяг державотворчої педагогічної думки : духовно-моральна парадигма педагогічної творчості Г. Г. Ващенка / А. Бойко // Освіта : всеукр. громад.-політич. тиж. – 2008. – 9–16 квіт. (№ 15/16). – С. 8-9.
 16. Bybluk, Marian Odrodzenie i rozwoj oswiaty na nepodleglej Ukraine 1991-2010 : studia i szkice historyczno-pedagogiczne / M. Bybluk. – Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkola Wyzsza, 2011. – 200 s.Bibliogr.: s. 189-191 Перевод заглавия: Відродження та розвитку освіти в Україні в 1991-2010 рр.
 17. Бугайцева, Г. М. Проблеми виховання молодого покоління у творчій спадщині Григорія Ващенка : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 – заг. педагогіка та історія педагогіки / Ганна Миколаївна Бугайцева. – К., 2000. – 19 с.
 18. Бугайцева, Г. М. Проблеми виховання молодого покоління у творчій спадщині Григорія Ващенка : Дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Бугайцева Г. М. ; Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : [Б. в.], 1999. – 210 с. – Бібліогр.: с. 182-210
 19. Бугайцева, Г. Принципи патріотичного виховання української молоді : (зі спадщини Григорія Ващенка) / Г. Бугайцева // Історія в шк. – 1999. – № 5. – С. 7–10.
 20. Булавко, В. Педагогіка Ващенка – педагогіка майбутнього України / В. Булавко // Освіта України. – 2003. – 27 трав. (№ 38). – С. 11.
 21. Вацеба, Оксана Батько українського тіловиховання / О. Вацеба // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 100-103.
 22. Ващенко, Григорій Григорович : До 130-річчя від дня народж. : список л-ри / Наук.-пед. б-ка ; [підготувала: голов. бібліограф Н. В. Щербак]. – Миколаїв : [Б. в.], 2008. – [4] с. – (Ювілейні дати 2008)
 23. Ващенко Григорій Григорович (1878–1967) : учений-педагог, психолог, фахівець з нац. виховання // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга пол. ХІХ–ХХ ст.) : хрестоматія / наук. ред. О. В. Сухомлинська. – К., 2003. – С. 376–377.
 24. Ващенко Григорій Григорович Український ренесанс XX століття / Г. Г. Ващенко // Маловідомі першоджерела української педагогіки (друга половина XIX-XX ст.) : хрестоматія / [упоряд.: Л. Д. Березівська та ін. ; наук. ред. О. В. Сухомлинська ; попереднє слово Ольга Сухомлинська]. – Київ : Науковий світ, 2003. – С. 377-391.
 25. Ващенко Григорій Григорович // Українська педагогіка в персоналіях : у 2 кн. : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. О. В. Сухомлинської. – К., 2005. – Кн. 2 : ХХ ст. – С. 365–373. – Бібліогр. : с. 373.
 26. Видатний національний педагог Григорій Ващенко : зб. матеріалів до 125-річчя від дня народж. / авт.-упоряд., наук. ред. А. Погрібний ; Всеукр. Пед. Т-во ім. Г. Ващенка. – К. : Всеукр. Пед. Т-во ім. Г. Ващенка, 2003. – 64 c.
 27. Вишневський, Омелян Г. Ващенко і А. Макаренко на роздоріжжі української педагогіки ХХ століття / О. Вишневський // Пед. думка. – 2008. – N 2. – С. 3-5.
 28. Вишневський, О. Г. Ващенко і А. Макаренко на роздоріжжі української педагогіки ХХ століття / О. Вишневський // Освіта. – 2008. -19–26 берез.(№ 13/14). – С. 2.
 29. Вишневський, О. Григорій Ващенко на тлі актуальних завдань сучасної української педагогіки : (етюди до системного аналізу) / О. Вишневський // Ващенко Г. Праці з педагогіки і психології / Г. Ващенко. – К., 2000. – С. 3–29. – (Твори ; Т. 4).
 30. Вишневський, О. До питання про критерії оцінки педагогічної спадщини / О. Вишневський // 10 років школи громадянства : до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка : зб. матеріалів / Пед. т-во ім. Г. Ващенка. – Львів, 2005. – С. 50–53.
 31. Вишневський, Омелян Національне і громадянське виїовання / О. Вишневський // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 64-70.
 32. Вишневський, О. Сучасне українське виховання : пед. нариси / О. Вишневський – Л., 1996. – С. 27–37.
 33. Волинська, С. Родюче зерно, з яякого виросте здоровий урожай: виступ. С. Волинської – заст. дир. Київ. ЗОШ № 144 ім. Г. Ващенка [на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 4–5.
 34. Всеукраїнське педагогічне товариство ім. Гр. Ващенка повідомляє : [18–19 квіт. ц.р. в Київ. міському будинку вчителя відбуватиметься всеукр. наук.-практ. конф.; четвертий конгрес Всеукраїн. пед. Т-ва ім. Гр. Ващенка; урочистий ювілейний вечір присвячені 125-річчю від дня народження Григорія Ващенка] // Освіта. – 2003. – 26 берез.-2 квіт. (№ 14–15). – С. 1.
 35. Гавриленко, А. Молодість класика : невідомі сторінки з життя Григорія Ващенка / А. Гавриленко // Освіта. – 2000. – Трав. (№ 22). – С. 3.
 36. Гентош, О. Григорій Ващенко (1878–1967) : повернення в Україну / Оксана Гентош // Пед. думка. – 2003. – № 3. – С. 85–90.
 37. Гентош, Оксана Десять років школи громадянства / О. Гентош // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 9-41.
 38. ГентошО. Львівщина вшановує педагогічний геній Г. Ващенка: [про наук.-практ. конф., присвяч.130-річчю від дня народж. видат. укр. педагога Г. Ващенка, 14 трав. 2008 р., м. Львів] / О. Гентош // Освіта. – 2008. 14–21 трав. (№ 19–20). – С. 1.
 39. ГентошО. Служіння Богові й Батьківщині як моральний вибір і сенс життя: [до130-річчя Г. Ващенка – основоположника укр.. нац.. педпгогіки] / О. Гентош // Освіта. – 2008.  28 трав.–4 черв. (№ 22/23). – С. 3.
 40. Герасименко, В. До висот виховного ідеалу: виступ заст. начальника Голов. упр. освіти і науки м. Києва В. Гераименка [на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 6.
 41. Герасименко, В. Співець людини, волі й України / В. Герасименко // Нар. творчість та етнографія. – 2003. – № 5/6. – С. 47–50. – (До 125-річчя українського народознавця і педагого Григорія Ващенка).
 42. Гнаткович, Т. Слово–культура–духовність: педагогічний світогляд Григорія Ващенка / Т. Гнаткович // Укр. мова і л-ра в шк. – 2007. – № 5. – С. 69–70.
 43. Головчук, С. Ю. Ідея народності виховання у педагогічній спадщині К. Ушинського та Г. Ващенка / Головчук С. Ю. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігів. держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів : [б. в.], 2008. – Вип. 56 : Сер.: Педагогічні науки. – С. 77-79.
 44. Головчук, Світлана Юріївна Способи та форми патріотичного виховання молодшого покоління у творчій спадщині Г. Ващенка [Текст] / С. Ю. Головчук // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. Педагогіка. Психологія, № 2 (14). – С. 14-16.
 45. Головчук, С. Християнські засади патріотичного виховання молоді у педагогічній спадщині Г. Ващенка [Текст] / С. Головчук // 1020-річчя історії шкільної освіти в Україні: традиції, сучасність, перспективи : Міжнар. наук. конф., 23 квіт. 2009 р. : зб. матеріалів / Ін-т історії України НАН України, Київський міський педагогічний університет ім. Бориса Грінченка. – Київ : КМПУ імені Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 25-27.
 46. Головчук, С. Ю. Формування і розвиток поглядів Г. Ващенка на проблему виховання патріотизму / С. Ю. Головчук // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер.: Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 199. –Ч. ІІ. – С. 89–93.
 47. Григорій Ващенко (1878–1967) // Народжені Україною : мемор. альм. : у 2 т. – К., 2002. – Т. 1. – С. 294–295.
 48. Григорій Ващенко (1878–1967) : Педагог, вчений, психолог, письменник // Золота книга української еліти : інформ.-імідж. альм. : у 6 т. / ред. Рада : Ю. Богуцький, Л. Губернський, М. Демченко та ін. – К., 2001. – Т. 1. – С. 354–355.
 49. Гриневич, Л. Педагогічна спадщина Григорія Ващенка у контексті розбудови столичної освіти: виступ начальника Голов. упр. освіти і науки виконав. органу Київ. міськ. ради (Київміськдержадмін.)[на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 3.
 50. Гук, О. В. Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка / О. В. Гук // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2009. – Вип. 6. – С. 127-131.
 51. Гурова, О. М. Духовний аспект педагогічної творчості Г. Ващенка / О М. Гурова // Пробл. сучас. пед. науки : зб. ст. / Крим. держ. гуманіт. ін-т. – Ялта, 2004. – Вип. 6, ч. 1. – С. 181–185. – (Педагогіка і психологія).
 52. Де, О. Спогади про Григорія Ващенка / Олександр Де // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2/3. – С. 149.
 53. 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – 127 с.
 54. Дика, Ірина Громадсько-політична активність у коледжі / І. Дика // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 123-124
 55. Дічек, Н. Григорій Ващенко як історик педагогіки / Н. Дічек // Шлях освіти. – 2003. – № 4. – С. 47–51.
 56. Дічек, Н. Ідеолог патріотизму Григорій Ващенко / Н. Дічек // Пед. газ. – 2003. – Берез. (№ 3). – С. 8.
 57. Добрянський, Б. Його гаслом було: «Служіння Богові та Україні»: До 125-річчя від дня народження проф. Григорія Ващенка / Б. Добрянський // Укр. мова та л-ра. – 2003. – берез. (Чис. 11). – С. – 17–18.
 58. Довбня, В. Освітньо-наукова діяльність Г. Ващенка на тлі суспільних процесів / Віктор Довбня // Філософські обрії. – 2012. – Вип. 28. – С. 202–211.
 59. Довбня, Віктор Соматичність буття “вольової, характерної людини” у філософсько-педагогічній концепції Григорія Ващенка / В. Довбня // Філос. освіти : наук. часоп. – 2010. – № 1/2. – С. 220-235.
 60. Довбня, Віктор Християнська філософія доби патристики як джерело філософсько-освітніх поглядів Г. Ващенка / В. Довбня // Філос. освіти : наук. часоп. – 2008. – № 1/2. – С. 192-203.
 61. Журавський, В. Творець філософії, психології та науково-педагогічної теорії українського національного виховання: вступ. слово заст.. голови Київ. міськдержадмін. В. Журавського [на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 2.
 62. З славної плеяди класиків педагогіки // Пед. газ. – 1998. – трав. (№ 5 (47)). – С. 1. – Україна і педагогічна громммадськість світу відзначили 120-річчя від дня народження Григорія Ващенка.
 63. Зайченко, І. Психологічні основи педагогіки Григорія Ващенка / Іван Зайченко // Джерела. – 2009. – № 1/2. – С. 3–12.
 64. Захарків, Олександра Мова і виховання / О. Захарків // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 58-63.
 65. Зваричевська, Мирослава ПедагогікаСофії Русової / М. Зваричевська // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 95-100.
 66. Іванський, Р. Д. Виховний ідеал як чинник формування цілісної системи особи громадянина України : (за матеріалами дослідж. з пробл. виховання молоді проф. Григорія Ващенка) / Р. Д. Іванський // Зб. наук. пр. / НДІ українознав. – К., 2005. – Т. 4. – С. 269–274.
 67. Іванченко, А. В. Творче застосування педагогічної спадщини Г. Ващенка у школі / А. В. Іванченко, З. А. Осадча, Н. В. Фелонюк // Вісн. Житомир. пед. ун-ту. – Житомир, 2000. – Вип. 6. – С. 125–128.
 68. Іванченко, А. Творче застосування педагогічної спадщини Г. Ващенка / А. Іванченко, З. Осадча, Н. Фелонюк // Урок української . – 2001. – № 8. – С. 32–34.
 69. Іванюк, Г. “Виховний потенціал” Григорія Ващенка і сучасне виховання української молоді / Г. Іванюк // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / Київ. міськ. пед. ун-т Бориса Грінченка, Ін-т проблем виховання АПН України. – Київ : [б. в.], 2008. Педагогіка. Психологія, № 9. – С. 26-30.
 70. Іващенко, Г. Євангельський ідеал людини / Григорій Іващенко // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2/3. – С. 150–54.
 71. Івченко, К. Григорій Ващенко про формування свідомої дисципліни учнів / К. Івченко // Світло. – 2003. – № 1. – С. 30–31.
 72. [Інформація про нагородження Медаллю григорія Ващенка Журавського В. С., Орєхової С. Г., Хайруліної В. М.] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 1.
 73. Калуська, Любомира Василівна Видатні українські педагоги : Григорій Сковорода, Григорій Ващенко, Софія Русова, Василь Сухомлинський, Мирослав Стельмахович : інформ. довід. / Любомира Калуська ; [кер. проекту : Б. Фенюк ; голов. ред. : Т. Ухіна ; ред. : П. Довганик ; літ. ред. : А. Семенова ; обкл. : О. Курила ]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 223 с.
 74. Калуська, Любомира Василівна Видатні українські педагоги : інформ. довід. / Любомира Калуська ; [кер. проекту : Б. Фенюк ; голов. ред. : Т. Ухіна ; ред. : П. Довганик ; літ. ред. : А. Семенова ; обкл. : О. Курила ]. – Вид. 2-ге. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 223 с.
 75. Кіян, Ольга Концептуальне поєднання моралі і духовності у процесі становлення особистості молодшого підлітка / О. Кіян // Нова педагогічна думка : наук.-метод. журн. – 2009. – № 4. – С. 133-135.
 76. Клюков, В. І. Гордість національної педагогіки : Сценарій вихов. години про Гр. Ващенка // Освіта. – 2000. – 8–15 листоп. (№ 50–51). – С. 6–7.
 77. Коваленко, Є. Проблеми педагогіки творчості у педагогічній спадщині Г. Ващенка / Є. Коваленко // Наук. зап. / Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – С. 90–95. – (Психол.-пед. науки ; № 1).
 78. Коваль, Омелян Багатогранність педагогічного хисту / О. Коваль // Освіта. – 1998. – 13–20 трав. (№ 34–35). – С. 2. – Тривають урочистості з нагоди 120-річчя Григорія Ващенка.
 79. Коваль, О. Видатний дослідник традицій української етнопедагогіки – Г. Ващенко / О. Коваль // Нар. творчість та етнографія. – 1996. – № 1. – С. 60–66.
 80. Коваль, О. Григорій Ващенко – людина–педагог–державник / О.Коваль // Практ. психологія та соц. робота. – 2003. – № 2/3. – С.145–149. – (До 125-річчя із дня народження видатного українського педагога й психолога).
 81. Коваль, О. Григорій Ващенко : Людина–Педагог–Державник / О.Коваль // Дивослово. – 1996. – № 4. – С. 51–54.
 82. Коваль, О. Григорій Ващенко : Людина–Педагог–Державник / О.Коваль // Історія в шк. – 1996. – № 1 – С. 40–44.
 83. Коваль, О. Григорій Ващенко – творець української виховно-освітньої системи / О. Коваль // Рідна шк. – 1993. – № 3. – С. 2–5.
 84. Коваль, О. Євшан–зілля професора Ващенка від замулювання національної пам’яті / О. Коваль // Освіта. – 2005. – 27 квіт. – 4 трав. (№ 17/18). – С. 14–15.
 85. Ковальчук, О. Виховна система Григорія Ващенка як складова європейської гуманістичної традиції / Ольга Ковальчук // Вища освіта України. – 2003. – № 4. – С. 117–120.
 86. Ковальчук, О. М. Григорій Ващенко – творець виховної системи нової національної школи // Сучасні педагогічні технології у вищих педагогічних закладах освіти : матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. – Ніжин, 2001. – Ч. 1. – С. 26–29.
 87. Ковальчук, Олександра Метод проектів як один із напрямів педагогічної взаємодії суб’єктів навчаного процесу / О. Ковальчук // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 54-58.
 88. Козак, С. Вшанували пам’ять видатного педагога [Г. Ващенка] / С. Козак // Літ. Україна. – 2003. – 4 берез. (№ 31/32). – С. 10.
 89. *Козловська, І. Педагогічні ідеї та погляди Григорія Ващенка у контексті дидактичної інтеграції / І. Козловська, Я. Кміт. – Л., 1995.
 90. Колодій, Антоніна Виховання громадянських цінностей у постреволюційній Україні / А. Колодій // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005 //  – С. 42-50.
 91. Корж, Лариса Ващенківські адреси: Ромни / Л. Корж // Освіта. – 2003. – 12–19 бер. (№ 12). – С. 9.
 92. Кравчук, Ірина Разом до громадянського суспільства / І. Кравчук // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 125-126
 93. Краснодемська, І. Й. Внесок вчених Українського Вільного Університету в Празі у розбудову національної системи освіти : (Г. Ващенко, А. Волошин, С. Рудницький) / І. Й. Краснодемська // Українознавство в розбудові національної освіти України ХХІ століття: проблеми та перспективи розвитку : зб. наук. пр. / НДІ українознав. – К., 2004. – Т. 2. – С. 218–228.
 94. Литвин, А. Проблеми виховання майбутніх фахівців у педагогічній спадщині Г. Ващенка / А. Литвин // Імідж сучас. педагога. – 2006. – № 2. – С. 13–16.
 95. Логвиненко, О. Проблеми фізичного виховання в педагогічних поглядах Г. Ващенка / О. Логвиненко // Гуманізація навчально-виховного процесу : наук.-метод. зб. / Слов’ян. держ. пед. ін-т. – Слов’янськ, 2001. – Вип. 11. – С. 120–127
 96. Логвиненко, Тетяна Всеукраїнське педагогічне товариство імені Григорія Ващенка : 15 років діяльності на ниві освіти / Т. Логвиненко, О. Гук // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – 2011. – № 3. – С. 56-60.
 97. Лупейко, Віктор Юхимович Витязі української духовності : навч. посіб. / Віктор Лупейко. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2009. – 510, [1] с.
 98. Любар, Олександр Опанасович Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко; за ред. О. О. Любара. – Київ : Знання, 2003. – 449, [3] с. – (Серія “Вища освіта XXI століття”).
 99. Любар, Олександр Опанасович Історія української школи і педагогіки : навч. посіб. / О. О. Любар, М. Г. Стельмахович, Д. Т. Федоренко. – Київ : Знання, 2006. – 447 с.
 100. Максимов, І. Плекаймо Християнський світогляд: виступ. доц. Ін-ту післядиплом. пед. освіти Київ. міськ. пед. ун-ту ім. Б. Д. Грінченка І. Максимова [на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 7.
 101. Манько, Олексій Читаючи Ващенка… / О. Манько // Освіта : всеукр. громад.-політич. тижневик. – 2012. – 11~18 квіт. (№ 17/18). – С. 11.
 102. Михайлишин, Романа Педагогіка Ващенка для майбутніх педагогів / Р. Михайлишин // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 116-118.
 103. Мищишин, Ірина Питання морального виховання у творчості Г. Ващенка / І. Мищишин // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 86-88.
 104. Непіт, Любов Організація навчального процесу у розумінні Г. Ващенка [Текст] / Л. Непіт // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ, 2008. – Вип. 432 : Педагогіка та психологія. – С. 156-163.
 105. Непіт, Любов Педагогічна діяльність Григорія Ващенка в оцінці педагогів, сучасних освітян та дослідників життєтворчості педагога [Текст] / Л. Непіт // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 556 : Педагогіка та психологія. – С. 92-93.
 106. Непіт, Любов Євгеніївна Педагогічні погляди Григорія Ващенка на класифікацію методів навчання [Текст] / Л. Є. Непіт // Проблеми сучасної педагогічної освіти / РВНЗ “Крим. гуманіт. ун-т”. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Сер. : Педагогіка і психологія, Вип. 26. – С. 139-147.
 107. Нова парадигма дій : [про чергов. Конгрес Всеукр. пед. товариства ім. Г. Ващенка] // Освіта : всеукр. громад.-політич. тиж. – 2009. – 07 січ. (№ 1/2). – С. 2.
 108. Новгородський, Р. Г. Григорій Ващенко про здоровий спосіб життя як необхідну умовву соціалізації особистості дитини / Р. Г. Новгородський // Наук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2008. – № 2. – С. 142–145.
 109. Огнев’юк, В. Нація має йти вперед: актуальність аксіол. домінант пед. спадщини Г. Ващенка / В. Огнев’юк // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 4–5.
 110. Окопний, Андрій Тіловиховання у педагогічні спадщині Г. Ващенка / А. Окопний // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 89-91.
 111. Ореховська, Н. Ідеї гармонійного виховання особистості Григорія Ващенка в контексті сучасних освітніх вимог / Наталя Ореховська, Світлана Романюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 300 : Педагогіка та психологія. – С. 87-92.
 112. Освіта й виховання в Польщі й Україні (XIX – XX ст.) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (20-22 трав. 1998, Ніжин). Ч. 2 / Мін-во освіти і науки України, АПН України, Ун-т ім. Марії Кюрі-Складовської (Люблін, Польща), Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя ; [упоряд. і заг. ред. Є. І. Коваленко ; редкол.: Чеслав Кемпські та ін. ; літ. ред. Алла Бондаренко ; англ. пер. Володимир Коваленко]. – Ніжин : [Б. в.], 1998. – 264 с.
 113. Основоположник української національної педагогіки : до дня народж. Г. Ващенка (1878-1967), укр. педагога та психолога : каталог виставки / Комунал. закл. “Львів. обл. наук.-пед. б-ка” ; [уклад. О. М. Туркало ; ред. Н. С. Помфюк]. – Львів : КЗ ЛОНПБ, 2011. – 7 с. – (Серія “Видатні педагоги України” ; вип. 2).
 114. Пастушенко, Наталія Національно-патріотичне виховання в сучасній школі: міф чи реальність / Н. Пастушенко // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 71-77.
 115. Педагогічний музей: Григорій Ващенко (1878–1967) : [Біографія] / Директор шк. Україна. – 2007. – № 7.– С.– 4–5.
 116. Погрібний, А. Благом Батьківщини є… : [Бесіда про українського педагога Г. Ващенка] / А. Погрібний // Світло. – 1999. – № 1. – С. 45–48.
 117. Погрібний, А. Григорій Ващенко : віхи біографії / А. Погрібний // Освіта. – 2003. – 12–19.берез. (№ 12). – С. 8.
 118. Погрібний, А. Григорій Ващенко : «Бог і Україна» : [Інтерв’ю з головою Всеукр. Пед. Т-ва ім.Г. Ващенка про відзначення ювілею видатного педагога ;провела В. Хіимич] / А. Погрібний // Освіта. – 2003. – 1–8 січ. (№ 1). – С. 2.
 119. Погрібний, Анатолій Видатний національний педагог Григорій Ващенко : зб. матеріалів до 125-річчя від дня народж. / авт.-упоряд., наук. ред. Анатолій Погрібний ; Всеукр. т-во “Просвіта” ім. Тараса Шевченка, Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка. – Київ : [б. в.], 2003. – 64 с.
 120. Погрібний, Анатолій Виховний ідеал педагога-державника / А. Погрібний // Освіта. – 1998. – 22–29 квіт. (№ 29–30). – С. 1, 2–3.
 121. Погрібний, А. До 125-річчя від дня народження Г. Ващенка // А. Погрібний // Українознавство. – 2003. – № 2/3. – С. 118–131.
 122. Погрібний, Анатолій Доповідь на третьому конгресі Всеукраїнського педагогічного товариства ім. Гр. Ващенкка / А. Погрібний // Освіта. – 2000. – 20–27 груд. (№ 60). – С. 2–3.
 123. Погрібний, А. Педагогічні концепції видатного вченого-державника / А. Погрібний // Освіт. дайджест. Акцент-панорама. – 2003. – № 2. – С. 5–10.
 124. Погрібний, А. Педагогічні концепції видатного вченого-державника / А. Погрібний // Освіта України. – 2003. – 15 квіт. (№ 28–29) – С. 4–5. – (Подано за кн. Видатний національний педагог Григорій Ващенко : Зб. матеріалів до 125-річчя від дня народження. – К., 2003).
 125. Погрібний, А. Світогляд і віра видатного педагога-державника / А. Погрібний // Слово просвіти. – 2003. – 8–15 квіт. (чис. 15). – С. 6.
 126. Погрібний, А. Спрямованість у майбутнє / А. Погрібний // Освіта України. – 2002. – 29 берез. (№ 26). – С. 4.
 127. Попенко, М. Педагогічні виміри Григорія Ващенка і професійне становлення майбутнього вчителя : виступ М. Попенко – студ. ІІІ курсу філол. ф-ту Гуманіт. ін-ту Київ. міськ. пед. ун-ту ім. Б. Грінченка [на пед. конгр. присвяч. 130-річчю від дня народж. Г. Ващенка, м. Київ] // Освіта. – 2008.  21–28 трав. (№ 21). – С. 2.
 128. Про Григорія Ващенка : [Думки відомих вчених та освітян] // Рідна шк. – 2003. – № 6. – С. 5.
 129. Пугач, А. Г. Г. Ващенко і вітчизняна педагогіка / А. Пугач // Рідна шк. – 2003. – № 7. – С. 68–69.
 130. Резолюція ІІІ конгресу Всеукраїнського педагогічного товариства ім Гр. Ващенка // Освіта. – 2000. – 20–27 груд. (№ 60). – С. 7
 131. Рекомендації Міжнародної науково-практичної конференції „Григорій Ващенко і його роль у розвитку національних засад освіти та виховання в Україні : до 125-річчя від дня народження видатного педагога і психолога” // Освіта. – 2003. – 16–23 квіт. (№ 18). – С. 1.
 132. Ржепецький, Л. До світла : Г. Ващенко про роль релігії в житті людства і людини / Л. Ржепецький // Освіта. – 2003. – 23–30 квіт. (№ 19). – С. 2.
 133. Рогальська, Н. Григорій Ващенко: система дошкільної освіти / Н.адія Рогальська // Дошкіл. виховання. – 2004. – № 1. – С. 18–19.
 134. Савицька, А. [Рец. на кн. : Ващенко В. Загальні методи навчання : підруч. для педвузів ДВУ. – [Б. м. : б. в.], 1929. – 231 с.] / А. Савицька // Шлях освіти. – 1930. – № 1/2. – С. 178–180. – Автор книги : Ващенко Г.
 135. Сворак, С. Родинне виховання в педагогічній концепції Григорія Ващенка / С. Сворак, О. Білінська // Вісн. Прикарпат. ун-ту. – Івано–Франківськ, 2001. – Вип. 6. – С. 49–56. – (Сер. : Педагогіка).
 136. Синявська, Ганна Взаємодія і співпраця як основа громадянського життя / Г. Синявська // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 118-119.
 137. Сікорський, Петро Іванович Збірник наукових праць. Т. 2. (Середня освіта) / Сікорський П. І. – [Львів] : [Б. в.], 2009. – 395 с.
 138. Сікорський, Петро Іванович Збірник наукових праць. Т. 3. (Професійно-технічна освіта) / Сікорський П. І. . – [Львів] : [Б. в.], 2009. – 330 с.
 139. Сікорський, Петро Іванович Розвиток національної освіти і науки в Україні / Сікорський Петро Іванович ; [Львів. наук.-практ. центр проф.-техн. освіти АПН України]. – Львів : [Б. в.], 2009. – 326 с.
 140. «Служба Богові і Батьківщині» – національний виховний ідеал українського народу (40 років світлої пам’яті Г. Г. Ващенка – видатного педагога ХХ століття) : [Перелік заходів V Міжнар. студ. європ. наук. читань, 24–25 квіт. 2007 р., м. Полтава] // Освіта. – 2007. – 18–15 квіт. (№ 19). –С. 1.
 141. Стащак, Л. Ващенко і система дошкільної освіти / Леся Стащак // Пед.  думка. – 2011. – № 2. – С. 42–43.
 142. Стельмащук, Степан Нові підходи до виховної роботи в Українській академії друкарства / С. Стельмащук // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 105-108.
 143. Сухорський, С. Григорій Ващенко і Яким Ярема про психічні властивості українського народу / С. Сухорський // Рідна шк. – 1992. – № 2. – С. 30.
 144. 1020-річна історія шкільної освіти в Україні // Освіта України. – 2009. – 17 квіт. (№ 29/30). – С. 1-9.
 145. Туряниця, В. В. Григорій Ващенко про український національний виховий ідеал: історія і сучасність / В. В. Туряниця // Освіта Закарпаття. – 2008. – № 7. – С. 56–61.
 146. Тушницький, Орест Проблеми формування духовності студентської молоді / О. Тушницький // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 108-112.
 147. Тхоржевська, Тетяна Дмитрівна Православне виховання в історії педагогіки України : монографія / Т. Д. Тхоржевська ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : Купріянова, 2005. – 411 с.
 148. Фізичне виховання в педагогічній спадщині Григорія Ващенка / В. В. Боровик, П. І. Щербак, С. О. Оленченко та ін.// Науук. зап. Психолого-педагогічні науки / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. – 2009. – № 4. – С. 165–168.
 149. Харів, Н. М. Принцип краєзнавства в педагогічній спадщині Григорія Ващенка / Н. М. Харів // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / Запоріз. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти, комунал. закл., Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя : [б. в.], 2008. – Вип. 49. – С. 290-294.
 150. Хиллиг, Г. Г. Ващенко – педагог от Бога / Г. Хиллиг, Н. Окса, В. Моргун. – Мелитополь, 2000. – 76 с.
 151. Хиллиг, Г. Григорий Ващенко и Антон Макаренко: взаимоотношения двух полтавских педагогов / Г. Хиллиг // Постметодика. – 2000. – № 1. – С. 49.
 152. Хілліг, Г. „Мазепинець” Ващенко про „яничара” Макаренка: взаємини відомих українських педагогів / Г. Хілліг // Рідна шк. – 1995. – № 6. – С. 69–74.
 153. Хілліг, Г. Деякі штрихи до портрету Ващенка / Г. Хілліг // Шлях освіти. – 2000. – № 3. – С. 52–55.
 154. Хоменко, А. В. Професійна компетентність учителя в контексті духовно-моральної парадигми виховання Г. Ващенка / А. В. Хоменко // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2009. – Вип. 6. – С. 16-23.
 155. Царик, Ніна Ващенко для педагогів-дошкільників / Н. Царик // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 123.
 156. Черв’якова, Н. І. Григорій Ващенко про використання дослідного методу в роботі з дітьми дошкільного віку / Н. І. Черв’якова // Освіта Донбасу. – 2003. – № 2. – С. 95–98.
 157. Чорна, Мирослава Ідеї виховання української дитини у практичному втіленні / М. Чорна // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 120-121.
 158. Чумарна, Марія Цілісне виховання і творчий розвиток дітей: авторська модель сучасної школи / М. Чумарна // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 91-94.
 159. Шиловська, М. О. Значення педагогічної спадщини Григорія Ващенка у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх педагогів / М. О. Шиловська // Витоки педагогічної майстерності : зб. наук. пр. / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : [б. в.], 2009. – Вип. 6. – С. 41-47.
 160. Шмельова, Т. В. Григорій Ващенко і виховання естетичних почуттів молодших школярів / Т. В. Шмельова // Вісн. Житомир. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Житомир, 2004. – Вип. 14. – С. 42–44.
 161. Шумра, Любов Християнська етика на уроках фізики та астрономії / Л. Шумра // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 114-116.
 162. Яковенко, В. „Виховний ідеал” Г. Ващенка і його значення для гуманізації освіти / В. Яковенко // Рідна шк. – 1999. – № 2. – С. 64–71.
 163. Яковенко, В. Національна ідея Г. Ващенка і сучасне реформування освіти / В. Яковенко // Шлях освіти. – 1997. – № 3. – С. 34–38.
 164. Яковець, Н. І. Актуальні питання удосконалення навчального процесу в педагогічній спадщині Григорія Ващенка / Н. І. Яковець // Проблеми формування сучасного вчителя у вищій педагогічній школі : шляхи підвищ. пізнав. активності студ. пед. навч. закл. : наук.-метод. зб. – Ніжин, 1999. – С. 10–13. – Бібліогр. : с. 13 (4 назв.).
 165. Ялліна, Вікторія Леонідівна. Погляди вітчизняних педагогів 20-х років ХХ ст. на розумове виховання / Вікторія Ялліна (Плиско) // Імідж сучасного педагога : наук.-практ. освіт.-попул. часоп. – 2010. – № 3. – С. 69-72.
 166. Яновський, О. Освоєння спадщини Григорія Ващенка / О. Яновський // Слово просвіти. – 2003. – 9–15 квіт. (чис. 15). – С. 6.
 167. Ярема, Н. Вивчаємо Ващенка / Н. Ярема // 10 років школи громадянства : до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка : зб. матеріалів / Пед. т-во ім. Г. Ващенка. – Львів, 2005. – С. 121.
 168. Ярема, Н. Інтерпретація кращих взірців класичної літератури у світлі психолого-педагогічних досліджень Григорія Ващенка / Н. Ярема // Пед. думка. – 2003. – № 3. – С. 95–99.
 169. Ярема, Наталія Психологічні основи активізації методів шкільного навчання / Н. Ярема // 10 років школи громадянства : зб. матеріялів до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка / Всеукр. пед. т-во ім. Григорія Ващенка ; [упоряд.: Оксана Гентош, Ірина Кравчук, Степан Стельмащук]. – Львів : Кольорове небо, 2005. – С. 103-105
 170. Ясниська, Я. Творча спадщина Г. Ващенка у дошкільному вихованні / Я. Ясниська // 10 років школи громадянства : до 10-ліття Пед. т-ва ім. Григорія Ващенка : зб. матеріалів / Пед. т-во ім. Г. Ващенка. – Львів, 2005. – С. 121–122.

 

 

З цими виданнями ви можете ознайомитись
у Державній науково-педагогічній бібліотеці України
імені В. О. Сухомлинського

Видання, відсутні у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, позначені астериском (*)